Kartta (PDF)

Comments

Transcription

Kartta (PDF)
Suomen Pakolaisapu
Liberia, Sierra Leone, Uganda,
Thaimaa
Toimintamuotoina ovat aikuiskoulutus, yhteisökehitys ja paikallisten järjestöjen vahvistaminen. Pakolaisavulla on jokaisessa kohdemaassa toimisto ja
oma pääasiallisesti paikallinen
henkilökunta.
MEKSIKO
Kansalaisjärjestöjen
ihmisoikeussäätiö KIOS
Afganistan, Bangladesh, Nepal,
Pakistan, Sri Lanka, Tiibet,
Burundi, Etiopia, Kenia, Kongon
demokraattinen tasavalta,
GUATEMALA
HONDURAS
KUA, SPR
CMI
KUA, Pakolaisapu, Plan, SPR
Kepa, VIKES
EL SALVADOR
NICARAGUA
COSTA RICA
Fida International,
Suomen Lähetysseura,
SPR, World Vision
Suomen
Lähetysseura
VENEZUELA
PANAMA
Fida International, Plan
Plan
DOMINIKAANINEN
TASAVALTA
KOLUMBIA
GUINEA
SIERRA
LEONE
NIGER
BENIN
PERU
Pelastakaa
Lapset, Plan
BRASILIA
KAMERUN
KESKI-AFRIKAN
TASAVALTA
ETIOPIA
ETELÄSUDAN
Plan
KIOS, KUA,
Fida International, SPR
Pelastakaa
Lapset
KENIA
KONGON
DEMOKRAATTINEN UGANDA
TASAVALTA RUANDA
CHILE
Fida International, SPR
URUGUAY
ARGENTIINA
SPR
JEMEN
SOMALIMAA
SAMBIA
MALAWI
NAMIBIA
BOTSWANA
MADAGASKAR
TADZIKISTAN
CMI, KIOS, Naistoimittajat, SPR,
UN Women
PAKISTAN
PUNJAB
TIIBET
(INTIA)
NEPA
L
Solidaarisuus,
Pelastakaa Lapset
JAPANI
Suomen Lähetysseura, SPR
KUA, Pelastakaa
Lapset, Suomen
Lähetysseura, SPR
BHUTAN
Suomen Lähetysseura
TAIWAN
Kepa, Plan, Suomen
Lähetysseura
MYANMAR
INTIA
KIOS, KUA, Pelastakaa
Lapset, Plan, SPR, Suomen Lähetysseura
POHJOIS-KOREA
KIINA
BANGLADESH
KIOS, Pelastakaa
Lapset, Plan, Suomen Lähetysseura
SPR
Filantropia
KIOS
AFGANISTAN
(BURMA)
Pelastakaa
Lapset, KIOS
LAOS
Kepa, Plan, Suomen
Lähetysseura
THAIMAA
VIETNAM
KAMBODZA
FILIPPIINIT
Pelastakaa
Lapset, SPR
SRI
LANKA
MALESIA
MALEDIIVIT
SPR
Suomen
Lähetysseura, SPR
Taksvärkki
Fida International, KIOS,
KUA, Pakolaisapu, Plan, SPR,
Solidaarisuus, World Vision
Suomen
Lähetysseura,
SPR
ETELÄ
AFRIKKA
Suomen
Lähetysseura
Suomen Lähetysseura, SPR
KIRGISIA
KIOS, Pelastakaa
Lapset, Plan, VIKES,
SPR, World Vision
SWAZIMAA
PSV,Suomen
Lähetysseura
Suomen World Vision
Intia, Sri Lanka, Kolumbia, Kenia,
Uganda
Työn painopiste on lasten ja perheiden kauaskantoisen hyvinvoinnin parantaminen sekä rauhantyön
ja demokratian vahvistaminen.
Toimii yhteistyössä paikallisen
World Visionin kanssa.
KIOS, Pelastakaa Lapset,
World Vision
Kepa, KUA, Suomen Lähetysseura,
Taksvärkki, SPR
SINGAPORE
INDONESIA
ITÄ-TIMOR
Demo
ANGOLA
TA
N
KUA, Naistoimittajat,
Pelastakaa Lapset, SPR
TANSANIA
KIOS, SPR
Suomen
Lähetysseura
CMI
BURUNDI
ZIMBABWE
PARAGUAY
Filantropia, KUA, Pelastakaa Lapset, SPR
ERITREA
CMI,
KUA,
KUA, SPR
SPR
TŠAD
NIGERIA
KIOS, SPR
BOLIVIA
SUDAN
KIS
(KURDISTAN)
KIOS,
SPR
SPR
UN Women
Afganistan
Hankkeessa tuetaan naisten
taloudellisia oikeuksia ja voimaannuttamista. Siitä vastaa
kansainvälisen UN Womenin
palkkaama henkilöstö.
Demo, KIOS, KUA,
Pelastakaa Lapset,
Suomen Lähetysseura, VIKES, SPR
SPR
Fida International
IRAK
CMI, KUA, Suomen
Lähetysseura
EGYPTI
KUA,
SPR
VIKES
BURKINA
FASO
TOGO
NORSUNLUU
RANNIKKO GHANA
LIBERIA
CMI, Demo, SPR
Fida International,
Plan, Suomen Lähetysseura, SPR, Taksvärkki
MALI
SENEGAL
GUINEA-BISSAU
PALESTIINA- JORDANIA
LAISALUEET
BE
CMI,VIKES
TURKKI
LIBYA
Pelastakaa
Lapset, Plan
AZERBAIDžAN
ARMENIA
LIBANON
ISRAEL
CMI
CMI, Pelastakaa Lapset
MAURITANIA
KUA, Suomen Lähetysseura
TUNISIA
MAROKKO
GEORGIA
SYYRIA
Pelastakaa Lapset, SPR
ECUADOR
Fida International
CMI, KUA, Pakolaisapu, SPR
ALBANIA
Demo
CMI
Pelastakaa
Lapset
KOSOVO
Taksvärkki
Madagaskar, Mosambik, Kambodzha, Bolivia, Guatemala
Hankkeet edistävät lasten ja
nuorten ihmisoikeuksia, elämänhallintataitoja ja vaikutusmahdollisuuksia. Kohdemaissa
ei pysyvästi työskentele suomalaisia. Vapaaehtoisia on ajoittain
Kambodzhassa, Boliviassa ja
Mosambikissa.
Viestintä ja Kehitys-säätiö
VIKES (Journalistiliitto +
27 muuta alan järjestöä)
Nepal, Palestiinalaisalueet, Nigeria, Tansania, Kenia, Nicaragua,
Armenia, Georgia, Azerbaidžan
Kaikissa hankkeissa suomalainen osa-aikainen koordinaattori.
Hankkeiden teemoja ovat koulutus, sananvapaus ja vastuullinen
journalismi.
MONGOLIA
SPR
UZ
PSV
BOSNIA JA
HERTSEGOVINA
MO
KUA, Taksvärkki
HAITI
CMI, KIOS, KUA,
PSV, Suomen Lähetysseura, VIKES
kumppanijärjestöt toteuttavat
hankkeet. Kussakin maassa on
suomalainen maakoordinaattori.
Solidaarisuus
Somalia (Somalimaa), Uganda
Hankkeet keskittyvät sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen sekä työ- ja toimeentulon parantamiseen. Paikalliset
KAZAKSTAN
CMI,
CMI, VIKES
VIKES
MOLDOVA
Kenia, Keski-Afrikan tasavalta,
Kongon demokraattinen tasavalta, Liberia, Malawi, Mosambik, Norsunluurannikko, Ruanda,
Sierra Leone, Somalia, Sudan,
Swazimaa, Tšad, Uganda,
Zimbabwe, Argentiina, Bolivia,
El Salvador, Haiti, Honduras,
Kolumbia, Paraguay, Syyria
SPR:n työ keskittyy kohdemaiden katastrofivalmiuden kehittämiseen ja haavoittuvien ryhmien
elinolojen parantamiseen. SPR
toimii aina yhteistyössä paikallisen sisarjärjestön ja sen vapaaehtoisten kanssa. Osassa
projekteista mukana suomalaisia avustustyöntekijöitä.
SPR
CMI, KUA,
Pelastakaa
Lapset, PSV
CMI
KUA
Suomen Lähetysseura
KUA, SPR
KUA, SPR
Suomen
Lähetysseura
Plan Finland
Uganda, Etiopia, Kenia, Laos,
Mosambik, Kamerun, Sierra
Leone, Togo, Intia, Indonesia,
A
Ortodoksisen kirkon kansainvälinen diakonia ja lähetystyö
Filantropia
Syyria
Filantropia välittää kohdemaihin katastrofiavustuksia
alueella toimivien yhteistyökumppaneiden välityksellä.
Kehitysyhteistyön
palvelukeskus Kepa
Tansania, Mosambik, Thaimaa,
Kambodzha, Vietnam, Laos,
Nicaragua
Kepa tukee etelän kansalaisyhteiskunnan toimijoiden hyvään
hallintoon tähtäävää vaikuttamistyötä tukien verkostoitumista,
koordinaatiota, tiedonvaihtoa
ja analyysejä. Kepalla on neljä
maatoimistoa.
Sadankomitea
Itä-Timor
Toimii paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa ItäTimorissa rauhan vahvistamiseksi.
AL
I
Fida International
Kongon demokraattinen tasavalta, Uganda, Bolivia, Ecuador,
Kolumbia, Paraguay, Peru
Hankkeissa työskentelee sekä
suomalaisia että paikallisia
henkilöitä. Fidan työ kriisialueilla keskittyy kehitysyhteistyön
tukemiseen, tasa-arvokysymyksiin, naisten ja lasten oikeuksiin sekä humanitaariseen
avustustoimintaan.
Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkosto KATU
Koordinoi suomalaisten kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyja kriisinhallintatoimintaa.
IK
Puolueiden kansainvälinen
demokratiayhteistyö Demo
Nepal, Tansania, Sambia,
Tunisia
Demon projektien keskeisinä
teemoina ovat demokratiakehityksen tukeminen, tasa-arvo ja
naisten oikeudet sekä nuorten
poliittisen osallistumisen
edistäminen.
Suomen Punainen Risti
Afganistan, Filippiinit, Itä-Timor,
Kambodzha, Kiina, Kirgisia,
Mongolia, Myanmar, Nepal,
Pohjois-Korea, Tadzhikistan,
Burundi, Eritrea, Etelä-Afrikka,
Etelä-Sudan, Etiopia, Ghana,
MB
Crisis Management
Initiative (CMI)
Liberia, Guinea-Bissau, Mali,
Etelä-Sudan, Marokko, Egypti,
Libanon, Jordania, Palestiina,
Jemen, Azerbaidžan, Armenia, Georgia, Moldova, Afganistan
70 henkilöä, joista noin puolet
suomalaisia, työskentelevät 15
eri maassa rauhantyöprojektien parissa.
Psykologien
Sosiaalinen Vastuu (PSV)
Namibia, Libanon, Palestiinalaisalueet, Turkki
PSV:n toiminta pyrkii kohdemaissaan parantamaan mielenterveysongelmista ja fyysisistä
traumoista kärsiviä perheitä
kuntoutuksen, mielenterveystyön ja traumaterapian välityksellä.
Pelastakaa Lapset
Syyria, Libanon, Kenia, Etiopia,
Somalia/Somalimaa, Burkina
Faso, Norsunluurannikko, Mali,
Niger, Togo, Filippiinit, Myanmar, Intia, Nepal, Bangladesh,
Sri Lanka, Pakistan, Benin
Pelastakaa Lasten toiminnan
teemoina on lasten oikeuksien
kehittäminen mm. koulutuksen ja sosiaalisen tuen avulla
sekä avustus- ja pelastustoiminta kriisialueilla.
SA
Suomalaiset järjestöt kriisialueilla 2013
Kirkon ulkomaanapu KUA
Syyria, Jordania, Palestiinalaisalueet, Libanon, Israel, Kongon demokraattinen tasavalta,
Tšad, Keski-Afrikan tasavalta,
Somalia, Etiopia, Etelä-Sudan,
Liberia, Sierra Leone, Mosambik, Uganda, Myanmar, Nepal,
Kambodzha, Haiti, Honduras,
Guatemala, Kosovo
KUA tekee työtä köyhyyden
kierteen katkaisemiseksi,
ihmisoikeuksien edistämiseksi
sekä yhteiskunnallisen vakauden tukemiseksi. Työ tapahtuu
usein yhteistyössä paikallisten
toimijoiden kanssa.
Naistoimittajat
Afganistan, Somalia
Naistoimittajat ry:llä on koulutushankkeita Afganistanissa
ja Somaliassa paikallisten
naistoimittajien ammatillisen
osaamisen parantamiseksi.
Suomen Lähetysseura
Angola, Botswana, Etelä-Afrikka,
Etiopia, Malawi, Mauritania,
Namibia, Senegal, Tansania,
Zimbabwe, Kambodzha, Kiina,
Laos, Myanmar, Nepal, Pakistan,
Taiwan, Thaimaa, Vietnam, Bolivia, Kolumbia, Venezuela, Israel,
Palestiinalaisalueet, Jordania Kehitysyhteistyöprojektien
läpileikkaavina teemoina ovat
sukupuolten välinen tasa-arvo,
vammaisten oikeudet, hiv- ja
aids-problematiikka, ympäristövaikutusten huomioiminen ja
paikallisten yhteistyökumppanien kapasiteetin vahvistaminen.
Vietnam, Pakistan, Dominikaaninen tasavalta, Bolivia,
Ecuador, Niger
Plan Finlandilla on 25 hanketta
15 eri maassa. Työ keskittyy
auttamaan kaikkein syrjityimpiä lapsia paremman koulutuksen ja turvallisuuden sekä
katastrofiavun välityksellä.
SO
M
Ruanda, Uganda, Intia, Eritrea,
Palestiinalaisalueet, Thaimaa
KIOS rahoittaa fokusmaissaan
ihmisoikeusprojekteja, joiden
teemoina ovat demokratian tukeminen, ihmisoikeustarkkailu,
kehitysyhteistyö, rauhantyö,
tasa-arvo kysymykset sekä
lasten ja naisten oikeudet.
Kepa, KIOS, Pakolaisapu, Suomen
Lähetysseura
Plan
Sadankomitea, SPR
KIOS, Pelastakaa
Lapset, Plan, World
Vision
Demo, Kepa, Suomen
Lähetysseura, VIKES
Kepa, KUA,
Plan, SPR,
Taksvärkki
www.katunet.fi