Työpaja “Kepa versio 3.0” Mittavat rahoituksen leikkaukset vievät

Comments

Transcription

Työpaja “Kepa versio 3.0” Mittavat rahoituksen leikkaukset vievät
Kepa ry
Elimäenkatu 25-27
00510 Helsinki
KUTSU
4.11.2015
KEPAN SYYSKOKOUS 2015 JA TYÖPAJA
Hyvä Kepan jäsen
Tervetuloa Kepan syyskokoukseen 20.11.2015. Kokouksessa jäsenistö valitsee Kepalle
uuden puheenjohtajan, varapuheenjohtajat ja hallituksen kaudeksi 2016-2017 sekä
hyväksyy vuosien 2016-2018 ohjelman ja talousarvion sekä vuoden 2016
toimintasuunnitelman ja talousarvion.
Kokousta edeltää klo 10-12 työpaja, jossa avataan Kepan uutta ohjelmaa vuosille 20162018.
Syyskokouspäivän ohjelma
Ajankohta
Paikka
Perjantai 20.11.2015
Kepa, Elimäenkatu 25-27, VI krs., kokoushuone Dialogi, 00510 Helsinki
10:00 - 12:00
Työpaja “Kepa versio 3.0”
Mittavat rahoituksen leikkaukset vievät Kepan uuteen ajanjaksoon.
Millainen on uusi kattojärjestömme?
Keskustelua ja työpajoja / Tilaisuus pidetään suomeksi.
12:00 - 13:00
13:00 - 16:00
16:00 - 17:00
Lounas
Syyskokous / Kokous pidetään suomeksi.
Kahvitarjoilu
Vaaliasiakirjat, kokousaineisto ja ilmoittautuminen
Vaalissa mukana olevien esittelyt ovat tutustumista varten verkossa osoitteessa
www.kepa.fi/vaalit-2015
ja kokouksen esityslista, liitteet ja ilmoittautumislomake
osoitteessa
http://www.kepa.fi/syyskokous-2015.
Lähetämme
kokousaineiston
paperiversiona pyynnöstä. Pyynnöt osoitteeseen [email protected] tai puhelimitse 09 584 233.
Tarjoilujärjestelyjen onnistumiseksi ilmoittautuminen tulee tehdä 16.11. mennessä.
Valtakirjan voi skannata Kepaan 16.11. mennessä osoitteeseen [email protected] Jäseniä
pyydetään huomioimaan, että vaalijärjestyksen §25 mukaan kokouksessa todetaan
jokaisen äänioikeuttaan käyttävän henkilöllisyys.
Tervetuloa,
vaalikokousterveisin
TIMO LAPPALAINEN
Timo Lappalainen
toiminnanjohtaja
Liitteet
Kokouskutsu, valtakirjapohja
→ In English
Kepa ry
INVITATION
Elimäenkatu 25-27
00510 Helsinki
4 November 2015
______________________________________________________________________________________________
KEPA’S AUTUMN MEETING 2015 AND THE WORKSHOP
Dear Kepa Member
You are invited to attend the Kepa Autumn Meeting on 20 November 2015. At the
meeting the members will elect the new chair, two vice-chairs and the new Kepa Board
for the 2016–2017 term and decide on other issues including the adoption of the
Programme and budget 2016-2018 and the Action Plan and Budget for 2016.
The meeting will be preceded by a workshop on Kepa's new programme 2016-2018 from
10.00 to 12.00.
Programme for the Autumn Meeting day
Time
Place
Friday 20 November 2015
Kepa, Elimäenkatu 25-27, the 6th floor, the Dialogi meeting room, 00510 Helsinki
10:00–12:00
Workshop "Kepa version 3.0"
Kepa faces a new era after the massive funding cuts.
What is the new version of Kepa?
Discussions and workshops. / The language of the discussions and the workshops
is Finnish.
12:00–13:00
13:00–16:00
16:00–17:00
Lunch
Autumn Meeting/The language of the meeting is Finnish.
Coffee
Election documents, meeting material and registration
The presentations of the candidates running for the Kepa Board can be found in Finnish
online at www.kepa.fi/vaalit-2015 and the Autumn Meeting agenda, appendices and
registration form at http://www.kepa.fi/syyskokous-2015. Paper copies of the material
are available on request. Please email your request to [email protected] or phone 09 584 233.
To facilitate the catering arrangements, please, register by 16 November.
The scanned proxies can be emailed to [email protected] by 16 November. Please note that
according to section 25 of the Election Rules, the identity of all those using their right to
vote will be verified at the meeting.
We look forward to seeing you at the election meeting.
Yours sincerely
TIMO LAPPALAINEN
Timo Lappalainen
Executive Director
Appendices
Notice of meeting, Proxy template
→ In Finnish

Similar documents