Opintojen rakennekaavio 2015 - 2016 Tuotantotalouden

Comments

Transcription

Opintojen rakennekaavio 2015 - 2016 Tuotantotalouden
Opintojen rakennekaavio 2015 - 2016
Tuotantotalouden koulutusohjelma, Tekniikan kandidaatin (TkK) tutkinto
3 vuotta, 180 op
Tutkinnon rakenne
Kandidaatintyö ja siihen
liittyvät opinnot, 10 op
Valinnaiset opinnot, 10 op
Opintosuunnille valmistavat moduulit, vähintään 40 op
l. kandidaattivaiheen tekniikan opinnot
Perus- ja aineopinnot, 120 op
1. vuosi / 1st year
3. vuosi/ 3rd year
Syksy/Autumn Kevät/Spring Syksy/Autumn Kevät/Spring Syksy/Autumn Kevät/Spring
Opintojakson tiedot / Course information
Op /
ECTS
cr
Tunniste
Nimi / Name
/ Code
2. vuosi/ 2nd year
1
2
120
15
2
1
1
902011P Tekniikan englanti 3/Tekniikan saksa
6
1
1
901008P Toinen kotimainen kieli Ruotsi / Suomi
2
900061A Tuotantotalouden tieteellinen viestintä
2
900062P Tuotantotalouden suullinen viestintä
2
030005P Tiedonhankintakurssi
1
Matematiikka
031010P Matematiikan peruskurssi I
25
5
031078P Matriisialgebra
5
031075P Matematiikan peruskurssi II
5
031076P Differentiaaliyhtälöt
5
031021P Tilastomatematiikka
5
Fysiikka
761111P Perusmekaniikka
15
5
761113P Sähkö- ja magnetismioppi
5
761114P Yleinen aaltoliikeoppi
5
Tietotekniikka
521141P Ohjelmoinnin alkeet
5
5
Taloustieteet
724110P Taloustieteen perusteet
15
5
721172P Johdon laskentatoimi
5
555213A Myynti ja markkinointi
5
Tuotantotalous
555225P Tuotantotalouden peruskurssi
45
5
555265P Työsuojelu ja työturvallisuusjohtaminen
5
2.5
2.5
555285A Projektinhallinnan peruskurssi
5
2.5
2.5
555226A Operations and production
5
555264P Työhyvinvoinnin ja työelämän hallinta
5
555286A Prosessi- ja laatujohtaminen
5
555242A Product Development
5
5
555287A Case-kurssi
5
2.5
555204A Harjoittelu
KANDIDAATINTYÖ JA SIIHEN
LIITTYVÄT OPINNOT
555200A Kandidaatintyö
5
PERUS- JA AINEOPINNOT
Opiskelu- ja viestintätaidot, kieliopinnot
555203P Opiskelutaidot
3
4
1
2
1
1
1
1
1
1
3
4
1
1
1
2
1
1
3
4
1
5
5
5
5
5
2.5
2.5
5
5
5
5
5
2.5
2.5
5
2.5
2.5
2.5
2.5
5
2.5
5
10
8
4
4
555201A Kandidaattiseminaari
2
1
1
555202A Kypsyysnäyte
0
OPINTOSUUNNILLE VALMISTAVAT ELI
TEKNIIKAN OPINNOT
40
VALINNAISET OPINNOT
10
YHTEENSÄ
0
5
14.5
14.5
29
16
16
32
14.5
5
14.5
29
5
13.5
5
13.5
27
5
16
5
16
32
5
5
5
5
16
15
31

Similar documents