TkK-tutkinnon opintojen ajoitus 2015-2016, ICAT

Comments

Transcription

TkK-tutkinnon opintojen ajoitus 2015-2016, ICAT
24.9.2015/KS
TkK-tutkinnon opintojen ajoitus 2015-2016, ICAT-suunta
1. vuosi
SYKSY/AUTUMN
vkot
36 37 38 39 40 41 42 43
I
L
(**
44 45 46 47 48 49 50 51
II
Matem. johdantok 2 op
3
4
KEVÄT/SPRING
5 6 7 8
9 10 11 12 13 14
III
IV
15 16 17 18 19 20 21
V
Matematiikan peruskurssi 4 op
Englanti, suulliset taidot 2 op
Lineaarialgebra 4 op
Ohjelmointi 5 op
Tietokoneen
käyttö 1 op
2
Tietotekniikan perusteet 4 op
Aallot , optiikka ja
termodynamiikka 4 op
Mekaniikka 4 op
Englanti,
luetunymmärtämin
en ja tekstianalyysi
3 op
T (*
Digitaalinen automaatio 5 op
Sähkötyöturv
allisuus
Tietoliikennetekniikan
perusteet 5 op
Piirianalyysi 1A 3 op (sis. labrat)
Sähköenergiatekniikan per.5 op
Opinto-ohjaus ja HOPS 1 op
Energy Production 5 op (itseopiskelu)
T (* = Tiedonhankintataidot I 1 op
L (** = Matematiikan lähtötasotesti
TkK-tutkinnon opintojen ajoitus 2015-2016, ICAT-suunta
2. vuosi
SYKSY/AUTUMN
vkot
36 37 38 39 40 41 42 43
I
44 45 46 47 48 49 50 51
II
2
3
4
KEVÄT/SPRING
5 6 7 8
9 10 11 12 13 14
III
IV
15 16 17 18 19 20
V
Mallintaminen ja simulointi 5
op
Integraalimuunnokset 5 op
Sähkö ja magnetismi 5 op
Signaalien käsittely 5 op
C and C++ Programming
5 op
Digitaalitekniikan perusteet 5 op
Soft Computing 5 op
Oliomallinnus
5 op
Sulautetut järjestelmät 5 op
Tiedonsiirron perusteet
5 op
Tietorakenteet
5 op
Olio-ohjelmointi 5 op
Projektitoiminta 3 op (verkkokurssi, milloin vaan)
TkK-tutkinnon opintojen ajoitus 2015-2016, ICAT-suunta
3. vuosi
SYKSY/AUTUMN
vkot
36 37 38 39 40 41 42 43
I
Yrityksen
reaaliprosessit 3 op
44 45 46 47 48 49 50 51
II
2
3
4
Käyttöjärjestelmät 5 op
KEVÄT/SPRING
5 6 7 8
9 10 11 12 13 14
III
IV
Johdatus
liiketoimintaosaamiseen 5 op
Energiatekniikan fysikaaliset perusteet 5 op
Probability and Statistics 5 op
Tilastotieteen perusteet 5 op
Mekatroniikka 5 op
Telecommu
nication
Software 5
Webteknologiat 5
Digitaalinen säätö 5 op
Automaatiojärjestelmät 5 op
Elektroniikka 5 op
Tietojärjestelmän
toteutus 5 op
Tietojärjestelmän kehittäminen
5 op
Mobile Communication Services and
Systems 5 op
Telecommunication Electronics 5 op
Wireless Networks 5 op
Tietokannan
suunnittelu 5 op
Ruotsin kieli 3 op
Vektorianalyysi 5 op
Tekniikan suomi 3 op
Kandidaatin tutkielma 10 op ja kypsyysnäyte 0 op
Vapaasti valittavat opinnot
15 16 17 18 19 20
V

Similar documents