Puutanko - Kaihdinkulma

Transcription

Puutanko - Kaihdinkulma
30mm
©Anja Pesola Oy
3051
puu
valkoinen
3051
-
1
3051 - 30mm puu valkoinen
Art.no
Kuvaus
Pakkaus
Puutanko
Kiinteävartinen, sileä verhotanko
valkoiseksi maalattua pyökkiä.
Halkaisija30mm.Tangonmetripaino
n.500g.Kannatinväli enintään200cm.
Tanko sahataan pyydettäessä
määr ämi t t aan . Sah aus
v el o i t et aan er i k seen .
Mikäli halutaan liittää kaksi
puutankoa yhteen käytetään
yhdysruuvia 28889 (n.65mm pitkä)
Liitoskohtaan tulee lisäksi asentaa
kannatin.
32021
32041
1kpl
1kpl
200cm tanko
280cm tanko
Art.no
Kuvaus
Pakkaus
31181
Kulmanivel
1kpl
Valkoiseksi maalattua pyökkiä.
K ahden 30mm puutangon
yhdistämiseen. Kulman asteluku
vapaasti säädettävissä. Lukitaan
ruuvilla haluttuun asentoon.
Asennus ruuvilla tangon päähän.
Nivelen pituus 60/ 61mm.
Art.no
Kuvaus
Pakkaus
31391
Avokannatin
1kpl
Kiinteävartinen kannatin valkoiseksi
maalattua pyökkiä yhdelle
30mm verhotangolle. Etäisyys
tangon etureunaan 105mm.
Kiinnitys seinään yhdellä ruuvilla.
Tangon lukitus ruuvin avulla.
K annan halkaisija 58mm
©Anja Pesola Oy
3051
-
2
3051 - 30mm puu valkoinen
Art.no
Kuvaus
Pakkaus
31401
Säätökannatin
1kpl
Säätövarrellinen kannatin
valkoiseksi maalattua pyökkiä
yhdelle 30mm verhotangolle.
Etäisyystangon etureunaan 240mm.
Kiinnitys seinään yhdellä ruuvilla.
Tangon ja varren lukitus ruuvilla.
K annattimen varsi voidaan
l yh en t ää s ah aamal l a.
Sahaus veloitetaan erikseen.
K annan halkaisija 58mm ja
kantaosan pituus 60mm.
Art.no
Kuvaus
Pakkaus
31481
Avopäätykannatin
1kpl
Valkoiseksi maalattua pyökkiä
yhdelle 30mm verhotangolle.
K annan paksuus 10mm.
Kiinnitys seinään yhdellä ruuvilla.
K annan halkaisija 54mm.
Art.no
Kuvaus
Pakkaus
31551
Kaksoiskannatin
1kpl
Kiinteävartinen kannatin valkoiseksi
maalattua pyökkiä kahdelle
30/ 19mm verhotangolle. Etäisyys
tankojen etureunaan 90/ 175mm.
Kiinnitys seinään yhdellä ruuvilla.
Tangon lukitus ruuvin avulla.
K annan halkaisija 62mm.
©Anja Pesola Oy
3051
-
3
3051 - 30mm puu valkoinen
Art.no
Kuvaus
Pakkaus
31851
Pallonuppi
1kpl
V al k o i sek si maal at t ua
pyökkiä 30mm verhotangolle.
N upi n pi tuus n. 74mm.
Korkeus n. 60mm.
Art.no
Kuvaus
Pakkaus
31871
Perinnenuppi
1kpl
V al k o i sek si maal at t ua
pyökkiä 30mm verhotangolle.
N upi n pi tuus n. 87mm.
Korkeus n. 52mm.
Art.no
Kuvaus
Pakkaus
31601
Verhorengas
10kpl / ps
V al k o i st a
mu o v i a
30mm v er h o t an go l l e.
V er h o k i i n n i t et ään
verhokoukulla renkaassa olevaan
kiinteään ripustussilmuun.
Halkaisija 62/ 44 mm.
©Anja Pesola Oy
3051
-
4

Similar documents