Asunto Oy Nuottaniemen Portti Espoo

Transcription

Asunto Oy Nuottaniemen Portti Espoo
SELOSTE KOHTEESTA
PVM
31.1.2014
ASUNTO OY NUOTTANIEMEN PORTTI ESPOO
ETUNIEMENTIE 3, 02230, ESPOO
1 (6)
YLEISTÄ
Asunto
Oy
Nuottaniemen
Portti
Espoo
–niminen
asunto-osakeyhtiö
on
vapaarahoitteinen omistusasuntokohde. Yhtiön y-tunnus on 2543234-4.
Kohde käsittää kerrostalon, jossa on neljä asuinkerrosta.
Sisääntulotasossa on yhtiön hallinnassa olevat varasto- ja tekniset tilat sekä yksi
yhden auton autotalli. Piha-alueella on yhtiön omalla tontilla neljä autopaikkaa.
Huoneistoja on 19 kpl, joiden yhteenlaskettu huoneistopinta-ala on 997,5 m².
TONTTI
Yhtiö omistaa Espoon kaupungin 23. kaupunginosan korttelin 146 tontin nro 12,
kiinteistötunnus on 49-23-146-12.
Tontin kokonaispinta-ala on 1389 m².
ASEMAKAAVA
Asemakaava on hyväksytty 28.1.2013 ja tullut voimaan 20.3.2013.
Lisätietoja:
Espoon Kaupunki
[email protected]
puh. 09 8162 5000
PERUSTAJAOSAKAS
Hausia Oy, y-tunnus 0709216-3
Westendintie 1 B
02160 Espoo
PÄÄURAKOITSIJA
Hausia Oy, y-tunnus 0709216-3
Westendintie 1 B
02160 Espoo
ARKKITEHTISUUNNITTELU
Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy
RS-PANKKI
Nordea Pankki Suomi Oyj
RAKENNUSLUPA JA ARVIOITU VALMISTUMISAIKA
Rakennuslupa on jätetty 17.10.2013 ja kohde toteutetaan sillä hetkellä voimassa
olevien rakentamismääräysten mukaisesti.
Rakennusluvan (2013-16176-A) päätöspvm on 23.01.2014, päätöksen antopäivä
on 29.1.2014.
Lisätietoja
rakentamismääräyksistä
ympäristöministeriöstä
ja
niiden
(www.ymparisto.fi)
muuttumisesta
tai
Espoon
saa
mm.
Kaupungin
rakennusvalvonnasta.
Sisäpuoliset rakennustyöt valmistuvat urakkasopimuksen mukaan aikaisintaan
19.12.2014 ja viimeistään 19.2.2015.
Ulkopuoliset rakennustyöt ja pihatyöt valmistuvat urakkasopimuksen mukaan
viimeistään 30.6.2015.
Muuttopäivä ilmoitetaan myyjää sitovasti (force majeure-varauksin)
muuttokirjeessä viimeistään n. 4-5 viikkoa ennen muuttoa.
LISÄ- JA MUUTOSTYÖT
Ostajalla
on
ostamaansa
mahdollisuus
asuntoon
suoraan
lisä-
ja
urakoitsijan
muutostöitä
kanssa
omalla
sopien
teettää
kustannuksellaan
rakennusvaiheen alkuvaiheessa annettavan aikataulun ja ohjeiden mukaisesti ja
myyjän hyväksymässä laajuudessa.
Ostajalla ei ole oikeutta tehdä omia asennuksia tms. töitä ostamassaan
asunnossaan rakentamisen aikana.
PYSÄKÖINTI / AUTOPAIKAT
Tontilla 12 on käytössään autopaikkoja 20 sekä yksi osakkeina myytävä autotalli,
yhteensä 21 paikkaa. Tontin autopaikoista 16 kpl sijaitsee viereisellä As Oy
Etuniementie 1-5 omistamalla pysäköintialueella. Näistä 6 autopaikkaa on
katospaikkoja ja loput 10 kpl ovat maantasossa olevia pihapaikkoja.
Lisäksi omalla tontilla on 4 kpl avopaikkaa pihalla sekä As. Oy:n omistamassa
rakennuksessa oleva yksi yhden auton autotalli, joka myydään omina osakkeina.
RASITTEET
Taloussuunnitelman allekirjoitushetkellä voimassa on 20.5.2013 allekirjoitettu
”Kiinteistöjen yhteisjärjestelyjä koskeva sopimus / sopimus rasiteluonteisista
oikeuksista”, kts. kiinteistörekisteriote. Sopimusosapuolina As. Oy Etuniementie 15 Espoo, As. Oy Nuottaniemen Portti Espoo, As. Oy Nuottaniemen Piha Espoo,
As. Oy Nuottaniemen Puisto Espoo Yhtiölle voidaan
perustaa rakentamisen
aikana tarvittavat rasitteet, jotka ovat välttämättömiä rakentamisen ja/tai järkevän
toteutuksen kannalta.
YHTIÖN HALLINNASSA OLEVAT TILAT
Yhtiön hallinnassa on asuntojen mukaan numeroidut irtaimistovarastot
(verkkokopit), ulkoiluvälinevarasto, lämmönjakohuone, sähköpääkeskus,
porrashuoneet, käytävät, tuulikaapit.
Pihalla, sisäänajon vieressä sijaitsee yhtiön jätetila tontilla 9 (As. Oy
Etuniementie 1-5) ”Kiinteistöjen yhteisjärjestelyjä koskeva sopimus / sopimus
rasiteluonteisista oikeuksista” mukaisesti.
Yhtiön käytössä olevat leikkipaikat sijaitsevat tontilla 9 (As. Oy Etuniementie 1-5)
”Kiinteistöjen yhteisjärjestelyjä koskeva sopimus / sopimus rasiteluonteisista
oikeuksista” mukaisesti.
ARVIO HOITOVASTIKKEESTA JA KÄYTTÖKORVAUKSISTA (1. ASUINVUOSI)
Hoitovastike 3,80 euroa/m2/kk
Autokatospaikka 37,00 euroa/paikka/kk
Piha-/avopaikka 18,00 euroa/paikka/kk
Ennakkovesimaksu 20.00 euroa/henkilö/kk
Kylmä ja lämmin käyttövesi mitataan huoneistokohtaisilla vedenkulutusmittareilla
asumisaikaisen
hallituksen
määrääminä
aikoina,
jonka
jälkeen
tehdään
tasauslaskutukset, ottaen huomioon maksetut ennakot.
Kukin huoneisto vastaa omalta osaltaan huoneistonsa sähkönkulutuksesta
huoneistokohtaiseen mittaukseen perustuen.
Huoneistossa
sähköstä
ei
makseta
vastiketta
vaan
kunkin
huoneiston
osakkeenomistaja maksaa huoneistossa kulutetun sähkön suoraan toimittajalle
tekemänsä
sopimuksen
mukaisesti.
Pesuhuoneessa
on
sähköinen
mukavuuslattialämmitys huoneistokohtaisessa mittauksessa.
PITKÄAIKAINEN LAINA / ARVIO RAHOITUSVASTIKKEISTA
Yhtiölle otetaan rakentamista varten pitkäaikaista lainaa Nordea Suomi Oyj:stä
2.770.000 euroa, laina-aika on 25 vuotta, josta kolme ensimmäistä vuotta ovat
lyhennysvapaita (alkaen ensimmäisestä lainannostosta 3/2014).
Lainan ensimmäinen lyhennys on maaliskuussa 2017
Valmistumisesta
(kauppakirjoissa 19.12.2014 – 19.2.2015)
asti kerätään
rahoitusvastikkeella ainoastaan koron osuutta.
Rahoitusvastikkeessa koron lisäksi lainan lyhennysvastiketta kerätään 1.2.2017
alkaen.
Lainan korko sidotaan 3 kk euribor + pankin marginaali (5.2.2014 3 kk:n euribor
0,287%+ 1,9 %, yht 2,187%).
Pankin marginaali on 1,9 %. Pankilla on oikeus marginaalin tarkistamiseen 3
vuoden välein luottosopimuksen allekirjoittamisesta.
Taloussuunnitelmassa tulot ja menot on arvioitu vuodelle 2015 perustuen 2/2014
hintatasoon.
Lainaosuudet kohdistuvat asuinhuoneistoihin. Autotalliin, autokatospaikkoihin tai
pistokkeellisiin pihapaikkoihin ei kohdistu yhtiölainaa.
Osakkeenomistajat ovat oikeutetut maksamaan yhtiölle yhtiössä noudatettavien
rahoitusvastikeperusteiden mukaan laskettavan osuutensa yhtiön pitkäaikaisista
tai niitä vastaavista lainoista ennen sisään muuttoa joko kokonaisuudessaan tai
puolet siitä.
Sisään
muuton
jälkeen
lainaosuuden
suoritukset
tapahtuvat
hallituksen
määrääminä aikoina ja hallituksen määräämissä erissä.
Lainaosuutensa
kokonaan
maksaneelta
osakkeenomistajalta
ei
peritä
rahoitusvastiketta. Milloin osakkeenomistaja on maksanut lainaosuudestaan vain
osan, määrätään hänen osaltaan rahoitusvastike siten, että sillä pystytään
kattamaan
osakkeenomistajan
omistamia
osakkeita
rasittavan
vielä
maksamattoman lainaosuuden yhtiölle aiheuttamat menot.
Rahoitusvastike käsittää yhtiön pitkäaikaisten tai niitä vastaavien lainojen korot,
lyhennykset ja muut lainoihin liittyvät menot.
Rahoitusvastike, korko 5,06 euroa/m2/kk
(laskettu 2,187%:n kokonaiskoron mukaisesti)
Rahoitusvastike, lyhennys 10,52 euroa/m2/kk
Huom! Korkotason ja/tai marginaalin muuttuessa myös rahoitusvastike
koron osalta muuttuu. Edellämainitut rahoitusvastikkeet on laskettu 5.2.2014
korkotason/tilanteen mukaan.
VARAINSIIRTOVERO
Varainsiirtovero 2,0 % maksetaan huoneiston velattomasta kauppahinnasta.
ISÄNNÖINTI / HUOLTO
Rakennusaikainen isännöinti: Hausia Oy
Rakennusaikainen
hallitus
valitsee
yhtiölle
rakennusaikana
ensimmäisen
isännöitsijän. Hallitus tai valittu isännöitsijä valitsee käytettävän huoltoyhtiön.
Isännöitsijä ja huoltoyhtiö ilmoitetaan myöhemmin. Isännöinnistä ja huollosta
aiheutuvat kulut on huomioitu taloussuunnitelman hoitovastikearviossa.
MAHDOLLISET LISÄKUSTANNUKSET
Kauppakirjan
11.
lakkokustannukset,
kohdan
mukaiset
arvonlisäveron
mahdolliset
muutokset,
lisäkustannukset
valtiovallan
(esim.
päätökset,
osakkeenostajien valitsema rakennustyön tarkkailijan ja tilintarkastajan palkkiot)
katetaan yhtiölle otettavalla lisälainalla, jolloin huoneistokohtainen lainaosuus
nousee vastaavasti.
MUUTA HUOMIOITAVAA
Yhtiön hankinta-arvoon sisältyy kiinteistövero siltä osin kuin se kohdistuu
rakennusaikaan. Yhtiön valmistumisen jälkeiseen aikaan kohdistuvasta kiinteistöverosta vastaa yhtiö.
Yhtiöllä on rakennusaikana rakennustyövakuutus Lähi Tapiola Oy: stä /Tapiola
Vakuutus Oy
Yhtiön suorituskyvyttömyysvakuus (rakennusvirhevakuutus) on LähiTapiola/
Tapiola Vakuutus Oy:stä.