1 Sisco Tec Oy Linnavuorentie 28 C 00950 Helsinki FINLAND tel. +

Transcription

1 Sisco Tec Oy Linnavuorentie 28 C 00950 Helsinki FINLAND tel. +
1
2.1.2015
Energiatehokas ja esteetön asuminen As Oy Porvoon Stenbockinkatu 4
Kohteeseen rakennetaan 23 erillistaloa (As Oy Porvoon Stenbockinkatu 4). Huoneistoneliöiltään erillistaloja on kahta
tyyppiä, 61 m2 ja 80 m2:n rakennukset ovat yhdessä tasossa.
Asuntojen lämmitysjärjestelmä suunniteltiin alun perin sähkölämmityspainotteiseksi, ja sitä käytettäisiin
poistoilmalämpöpumpulla yhdistettynä lattialämmitykseen. Ratkaisulla päästiin rakennusmääräysten vaatimukset
täyttäviin ehtoihin, energialuokan ollessa C.
Suunnittelun edetessä on käyty keskusteluja Porvoon kaupungin kehitysyhtiö Posintran kanssa mallista, jossa
tehtäisiin ns. pilottihanke energiatehokkaaseen asumiseen. Pilottihankkeessa tarkoituksena on asentaa asuntoihin
energiankulutuksen seurantajärjestelmä, jolla seurataan kulutusta 2 vuotta keräten tietoa rakennusten todellisesta
energiankulutuksesta normaalissa asumisessa, verraten sitä laskennassa käytettäviin arvoihin.
23 rakennuksen kokonaisuus pitää sisällä monen tyyppistä energiankäyttöä, jolloin seurannassa saadaan laajempaa
vertailupohjaa kulutuksesta kuin yksittäisten rakennusten seurannassa. Posintran kehittämä seurantajärjestelmä
mittaa reaaliaikaisesti sekä sähkön että lämmön kulutusta.
Suurimpana haasteena hankkeessa on koko suunnittelun aikana ollut tuottaa kohtuuhintaisia, mutta samalla
energiatehokkaita asuntoja.
Asiaa selviteltiin suunnittelun edetessä energialaskentaan erikoistuneen yrityksen, uusiutuvan energian
järjestelmätoimittajan, rakennesuunnittelun, talotehtaan sekä ovi- ja ikkunatoimittajan kanssa. Pystyimme yhdessä
löytämään ratkaisun, jossa rakennuksen energiatehokkuutta nostetaan huomattavasti ilman kohtuuttomia
lisäkustannuksia.
Ratkaisuun, jolla rakennukset saatiin energialaskennassa luokkaan A, tarvittiin monia tekijöitä.
Rakenteet
a)
b)
c)
d)
e)
Ulkoseinä (U-arvo = 0,14 W/m2K),
Yläpohja (U-arvo 0,07 W/m2K),
Alapohja (U-arvo = 0,12 W/m2K)
Ikkunat ja ovet U arvo 1
Ilmanvuotoluku 1
Energiajärjestelmä
a)
b)
c)
d)
Päälämmitysjärjestelmä on kaukolämpö / vesikiertoiset patterit
Lämmön talteenotto laitteisto (IV Kone)
Aurinkopaneeleita asennetaan talon toinen lape täyteen. (energian tuotto n. 1500 kWh/vuosi)
Lisälämmönlähteenä takka
Sisco Tec Oy Linnavuorentie 28 C 00950 Helsinki FINLAND tel. +358 456327542
[email protected]
www.sisco.fi