6.2.2012+Ohjelma+..

Transcription

6.2.2012+Ohjelma+..
Kroonisen masennuksen kognitiivis-behvioraalinen
hoitomalli
Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy
(CBASP) and Group-CBASP
By: J.P. McCullough
J. Kim Penberthy, Ph.D.
Associate Professor, Department of Psychiatry & Neurobehavioral Sciences
University of Virginia School of Medicine Charlottesville, VA., U.S.A.
Liliane Sayegh, Ph.D.
Assistant Professor, Department of Psychology McGill University &
Douglas Mental Health University Institute Montreal, Qc., Canada
Mukana myös suomalaiset kouluttajat
Irma Karila, PsT, Kognitiivinen psykoterapeutti VET, kouluttajapsykoterapeutti
Anna-Maija Kokko, PsM, Kognitiivinen psykoterapeutti VET, kouluttajapsykoterapeutti
Paikka: Helsinki, Auroran sairaala, Nordenskiöldinkatu 20, luentosali rakennus 15
CBASP Perusteet ja soveltaminen ryhmähoitoon
TIISTAI 5/2/2013
9:30-11:15
Kroonisen masennuksen hoitomallin teorian ja käytännön esittely
Työskentelyn peruselementit ja ryhmähoito-oppaan esittely
Kysymyksiä –keskustelua
11:15-12:15
Lounas
12:15-14:15
Esimerkkejä (kouluttajien demoja) ja harjoituksia liittyen hoitomallin
päätyöskentelytapoihin
Kysymyksiä ja keskustelua
14:15-14:45
Kahvitauko
14:45-16:30
Esimerkkejä (kouluttajien demoja) ja harjoituksia liittyen hoitomallin
päätyöskentelytapoihin
(Video: PhD. McCullough Demo CBASPinstä yksilöterapiassa
/Ryhmäterapiatilanteen demostraatio ja harjoituksia)
Kysymyksiä ja keskustelua
1
KESKIVIIKKO 6/2/2013
8:15-9:45
Vuorovaikutusmallien tutkiminen ryhmässä
Vuorovaikutusympyrä edukaatiovälineenä
9:45-10:15
Kahvitauko
10:15-11:45
Vuorovaikutuksen’ kipupisteet’
-kipupisteiden teemojen tunnistaminen ja vuorovaikutuksen erotteluharjoitus
niiden kanssa työskentelyyn
11:45-12:45
Lounas
12:45-14:15
Pienryhmäharjoituksia –tilanneanalyysi ja vuorovaikutuksen tutkiminen
14:15-14:45
Kahvitauko
14:45-16:00
Tarvittavien vuorovaikutustaitojen opettaminen.
Asteittaisten tavoitteiden asettelun opettaminen toiminnan aktivointiin.
Muutostyöskentelyn kysymyksiä (motivointi, seuranta, ylläpito)
Keskustelu ja kysymyksiä.
ENNAKKOLUETTAVAA:
Karila I.,& Kokko A-M: Krooninen masennus –mitä on tehtävissä. Helsinki. Edita. Luku 4,
Kognitiivisis behavioraalinen terapia krooniseen masennukseen (CBASP)
ss. 81-134.
Lisäksi ilmoittautuneille lähetetään sähköisesti ennakkomateriaalia tutustuttavaksi ennen
koulutusta.
2

Similar documents