Pakko-oireiden kognitiivinen psykoterapia

Transcription

Pakko-oireiden kognitiivinen psykoterapia
Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy kouluttaa
Päivitä tietosi –seminaari
Päivämäärät:
Ma-ti 30.11.-1.12.2015
Paikka:
Helsinki Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Sali 505.
Tavoite:
Seminaarin tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja keinoja pakko-oireisen asiakkaan
hoitoon.
Kohderyhmä:
Koulutus on tarkoitettu psykoterapeuteille ja muille terveyden- ja sosiaalihuollon
ammattilaisille täydennyskoulutukseksi
Koulutuksessa keskitytään pakko-oireisen häiriön kanssa työskentelyyn liittyviin
käytännön kysymyksiin kognitiivisen psykoterapian näkökulmasta. Koulutuksessa
käsitellään sekä altistus- ja rituaalinehkäisymenetelmän että mm. metakognitiivisten
menetelmien soveltamista hoidossa. Koulutus antaa ideoita ja tukea sekä lyhyt- että
pitkäkestoiseen terapiatyöhön uusimman tutkimustiedon pohjalta. Lisäksi
käsitellään hoitoresistentin asiakkaan hoitoa sekä erilaisia ongelmatilanteita pakkooireisen häiriön hoidossa. Työmuotoina ovat luennot, tapausesimerkit sekä
pienryhmä- ja yhteiskeskustelut
Tarkempi sisältö:
Maanantai 30.11.2015
10.00 -10.15 Tervetuloa
10.15 - 11.30 Kognitiivisen terapian hoitolinjaukset maailmalla
behavioraalisesta kognitiiviseen
11.30 - 12.30 Lounas
12.30 - 14.00 Kognitiivinen malli, käsitteellistäminen ja hoitomenetelmät
14.00 - 14.30 Kahvitauko
14.30 - 16.00 Hoitomenetelmät ja hoidon ongelmatilanteet
osallistujien tapausesimerkkien pohjalta
16.00 - 16.15 Mehutauko
16.15 – 17.00 Uusia tuulia hoidossa: mm. mindfulness-harjoitusten
käyttö hoidossa
Tiistai 1.12.2015
08.30 – 10.00 Behavioraalinen malli, käsitteellistäminen ja hoitomenetelmät
10.00 –10.30 Kahvitauko
10.30 - 12.00 Altistaminen ja rituaalinehkäisy, ongelmatilanteita altistamisessa
12.00 - 13.00 Lounas
13.00 – 14.30 Hoitoresistentti pakko-oireinen häiriö, tapausesimerkkejä
14.30 – 14.45 Kahvitauko
14.45.- 15.30 Keskustelua ja kokemusten vaihtoa
Kouluttajat:
Pasi Häll, PsM, KM, kognitiivinen psykoterapeutti VET. Pasi on erityisesti perehtynyt
pakko-oireisen ahdistuneisuuden hoitoon, hoitaa eri vakavuusasteisista oireista
kärsiviä ja toimii myös teeman kouluttajana ja työnohjaajana.
Pia Nieminen, PsM, psykoterapeutti VET. Pia työskentelee psykoterapeuttina
pääasiassa ahdistuneisuushäiriön parissa eri vakavuusasteisten pakko-oireisesta
häiriöstä kärsivien potilaiden kanssa. Hän toimii myös kouluttajana pakko-oireisen
häiriön hoitoon liittyen.
Hinta:
415,00 + alv. 24%
Kognitiivisen psykoterapian yhdistyksen jäsenet, alennus 35%
270,00 € + alv. 24%.
Hinta sisältää kahvit ja opetusmateriaalit, jotka osallistujat saavat sähköisesti
käyttöönsä. Lounas on omakustanteinen.
Ilmoittautuminen:
Satu Kihlström [email protected] , 16.11.2015 mennessä.
(ilmoita myös erityisruokavaliot)
Tiedustelut:
Järjestelyt: [email protected]
Koulutuksen sisältö: [email protected]