Skeematerapeuttinen työskentely

Transcription

Skeematerapeuttinen työskentely
Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy kouluttaa
Päivitä tietosi –seminaari
Päivämäärä:
To-pe 13.-14.10.2016, syventävät: to 24.11 Mielikuvatyöskentely, pe 25.11
Tuolityöskentely
Paikka:
Kuopion musiikkikeskus, Auditorio, Kuopionlahdenkatu 23, 70100 KUOPIO
Syventävät: Kuopion musiikkikeskus, Jousisto-Sali, Kuopionlahdenkatu 23, 70100
KUOPIO
Tavoite:
Kerrata ja päivittää skeematerapian teoreettinen, integratiivinen tietopohja ja
harjoitella skeematerapeuttisen käsitteellistämisen taito, sekä ottaa haltuun ja
syventää skeematerapian ydintyötapojen osaamista videoiden ja
simulaatioharjoitusten kautta.
Syventävissä päivissä tarkoituksena on, osallistujien omien potilastapausten pohjalta
työskennellen, syventää päivän teemaan sisältyviä taitoja. Syventäviin päiviin voi
osallistua myös vain jompaankumpaan päivään.
Kohderyhmä:
Koulutus on tarkoitettu täydennyskoulutukseksi psykoterapeuteille ja muille
mielenterveystyön ammattilaisille, joilla on jo pohjatiedot skeematerapiasta.
Työskentelytaitoja syventäviin päiviin osallistuminen edellyttää osallistumista 13.14.10.2016 koulutukseen (tai johonkin aiempaan skeematerapeuttisen työskentelyn
koulutukseen).
Kouluttaja:
Irma Karila, PsT, kognitiivinen psykoterapeutti (VET), kouluttajapsykoterapeutti
Jyrki Tuulari, PsM, kognitiivinen psykoterapeutti (VET)
Hinta:
Koulutuspäivän hinta:
Seminaaripäivät 13-14.10.2016: 415,00€ + alv. 24%, yhteensä 514,60€
Työskentelytaitoja syventävät päivä: 235,00 €+ alv 24%, yhteensä 291,40 €
Kognitiivisen psykoterapian yhdistyksen jäsenet:
Seminaaripäivät 13-14.10.2016:(alennus 35%) 270,00 € + alv. 24%, yhteensä
334,80€.
Työskentelytaitoja syventävät päivät: (Alennus 35%) 153,00 €+ alv 24%, yhteensä
189,72 €
Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen peruutetuista osallistumisista laskutetaan
50% koulutuksen hinnasta.
Hinta sisältää kahvit ja opetusmateriaalit, jotka osallistujat saavat sähköisesti
käyttöönsä. Lounas on omakustanteinen.
Ilmoittautuminen:
Satu Kihlström [email protected] tai 050-4354246, 23.9.2016 mennessä.
(ilmoita myös erityisruokavaliot)
Ohjelma:
Torstai 13.10.2016
08.30
Ilmoittautuminen
09.00
Yleiskatsaus skeematerapiaan
- skeemoista moodeihin
- sovellukset: yksilöterapia, ryhmäterapia, pariterapia
- tutkimusnäyttö
- skeematerapian malli psyykkisissä häiriöissä
11.30
Lounastauko
12.30
Skeematerapia käytännössä
- alkuarviot, moodikartat, hoidon linjaukset
14.00
Kahvitauko
14.30
Moodikartta käsitteellistämisen välineenä
Simulaatioharjoituksia
16.00
Päivä päättyy
Perjantai 14.10.2016
08.30
Keskeiset työtavat: kokemukselliset, kognitiiviset, behavioraaliset
demonstaatioita (video)
10.00
Kahvitauko
10.30
Keskeiset työtavat/simulaatioharjoituksia
Korjaava mielikuvatyöskentely
12.00
Lounastauko
13.00
Keskeiset työtavat/simulaatioharjoituksia
Tuolityöskentely
14.00
Kahvitauko
14.15
Kokoava yhteenveto
Työskentelytaitoja syventävien päivien etukäteistehtävät
15.30
Päivä päättyy
Työskentelytaitoja syventävät päivät:
Mielikuvatyöskentely torstai 24.11.2016
OHJELMA:
Päivän tarkoituksena on osallistujien omien potilastapausten pohjalta työskennellen
syventää päivän teemaan - mielikuvatyöskentelyyn - kytkeytyviä taitoja.
klo 09.00-10.00Työskentelytarpeiden kartoitus
10.00-11.30
Osallistujien case/caset
11.30-12.30
Lounastauko
12.30-14.00
Edellinen teema jatkuu/pienryhmätyöskentelyä
14.00-14.15
Kahvi
14.15-15.30
Edellinen teema jatkuu
15.30-16.00
Yhteenveto & päivän päätös
ETUKÄTEISVALMISTAUTUMINEN: Oman potilaan/asiakkaan kanssa tehdyt
mielikuvaharjoitukset:
Tehtävä 1: Ääni- tai kuvanauhoite yhdestä turvapaikkamielikuvasta (yksi malli löytyy
koulutusmonisteesta).
Tehtävä 2: Ääni- tai kuvanauhoite korjaavasta mielikuvaharjoituksesta (perusmalli
löytyy koulutusmonisteesta).
HUOM! Mukaan mahdollisesti tehty potilaan moodikartta
HUOM! Mukaan ääni/kuvanauhoite (oma kone/tikku mukaan)
HUOM! Mukaan terapialinjaukset/tai niitä rakennetaan koulutuspäivän aikana
Tuolityöskentely perjantai 25.11.2016
OHJELMA:
Päivän tarkoituksena on osallistujien omien potilastapausten pohjalta työskennellen
syventää tuolityöskentelytaitoja.
klo 09.00-10.00Työskentelytarpeiden kartoitus
10.00-11.30
Osallistujien case/caset - tuolityöskentelyä
11.30-12.30
Lounastauko
12.30-14.00
Edellinen teema jatkuu/pienryhmätyöskentelyä
14.00-14.15
Kahvi
14.15-15.30
Edellinen teema jatkuu
15.30-16.00
Yhteenveto, palautteet & päivän päätös
ETUKÄTEISVALMISTAUTUMINEN: Oman potilaan/asiakkaan kanssa tehty
tuolityöskentely:
Etukäteistehtävä: Ääni- tai kuvanauhoite yhdestä tuolityöskentelystä (oma
kone/tikku mukaan)
HUOM! Mukaan potilaan moodikartta
HUOM! Mukaan ääni/kuvanauhoite
Tiedustelut:
Järjestelyt: [email protected]
Koulutuksen sisältö: [email protected] , [email protected]