päiväkohtaiseen ohjelmaan

Transcription

päiväkohtaiseen ohjelmaan
2016
DIABETES-OPTIKKO: MONISAIRAS DIABEETIKKO VASTAANOTOLLA
LAAJUUS 10 OP.
- MITÄ OPTIKON ON HYVÄ TIETÄÄ * TÄYDENNYSKOULUTUS OPTIKOILLE *
LÄHIJAKSOJEN SISÄLLÖT JA AIKATAULUT
KLO.
1. LÄHIPÄIVÄ
2. LÄHIPÄIVÄ
3. LÄHIPÄIVÄ
4. LÄHIPÄIVÄ
5. LÄHIPÄIVÄ
9:00 - 12:00
”TERVETULOA OPPIMAAN”:
DIABETEKSEN TUNNISTAMINEN JA
DIABEETIKON OHJAUSTILANTEET
ASIAKASTAPAUKSET, LAADUKAS
PALVELUTAPAHTUMA MBO DIABETES - POTILAS OPTIKON
(LUENNOT 3 X 60 min)
 KOULUTUKSEN RAKENNE
MERKITYS SAIRASTUNEEN ELÄMÄÄN
TIEDONHAKU - DIABETEKSEN
LISÄSAIRAUDET:
 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
RISKITEKIJÄT SAIRASTUMISEEN
SYDÄNSAIRAUDET
 ETÄOPINTOJEN RAKENNE
PREDIABETES
VERENPAINETAUTI
HÄTÄTILANTEIDEN ENSIAPU
LIHAVUUS RISKITEKIJÄNÄ
AIVOHALVAUS
VASTAANOTOLLA
VASTAANOTOLLA
VASTAANOTOLLA
UNIAPNEA
10.00 - 11.30
12:30 - 14:00
(LUENNOT 90 min)
METABOLINEN OIREYHTYMÄ
LÄÄKET. NÄKÖKULMASTA, ERIK.
LÄÄKÄRI ARI AIMOLAHTI
MUUT VASTAANOTTOTILANTEESEEN
VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
LOUNASTAUKO
LOUNASTAUKO
LOUNASTAUKO
LOUNASTAUKO
LOUNASTAUKO
SILMIEN PERUSRAKENTEIDEN
DIABETEKSEN ERI MUODOT:
DIABEETTISEN RETINOPATIAN
TYYPIN 1 DIABETES
TERVEYDEN EDISTÄMINEN
DIABETEKSEN JA MBO:N
DIABEETTISEN RETINOPATIAN
KERTAUS
KANSSA ESIINTYVÄT MUUT
SILMÄKOMPLIKAATIOT:
ENNALTA EHKÄISY JA KONTROLLITUTKIMUKSET:
DIABEETIKON JA VERENPAINETAUTIPOTILAAN SILMIEN
TUTKIMINEN
TYYPIN 2 DIABETES
DIABEETIKON LÄÄKEHOITO
METABOLINEN OIREYHTYMÄ (MBO)
ESTÄMISEKSI JA SAIRASTUNEEN
TUKEMISEKSI
OPPIMISTEHTÄVÄN ”PÄIVÄ
DIABEETIKKONA” -KOKEMUKSET
VANHUS JA DIABETES
 HARMAAKAIHI
 UVEIITTI
 VÄRIKALVO JA KAMMIOKULMA
 LASKIMO- JA VALTIMOTUKOKSET
 LASIAISVERENVUOTO
 SILMÄNPOHJIEN KUVANTAMISMENETELMÄT
 SILMÄNPOHJAKUVIEN
TUTKIMINEN
 SÄHKÖISET VERKKOKALVON
TOIMINNAN VASTEMITTAUKSET
 MAKULAN TURVOTUS
 NÄKÖKENTTIEN TUTKIMINEN
 PAPILLOPATIA, OPTINEN NEURO-
 ERI TUTKIMUSMENETELMIEN
PATIA
TULOSTEN YHDISTÄMINEN
 GLAUKOOMA
14:15 - 15:45
(LUENNOT 90 min)
KAHVITAUKO
KAHVITAUKO
KAHVITAUKO
KAHVITAUKO
KAHVITAUKO
DIABEETTINEN RETINOPATIA -
KOHONNEEN VERENPAINEEN SYYT
JA VERENPAINETAUTI:
DIABEETTISEN RETINOPATIAN (DR)
KLIININEN KUVA:
DIABEETTISEN RETINOPATIAN JA
MAKULOPATIAN HOITO:
HYPERTENSIIVINEN JA
ELIMISTÖN TOIMINNAN HÄIRIÖT:
 MIKROANGIOPAATTISTEN
MUUTOSTEN KEHITTYMINEN
 KUDOSTEN AINEENVAIHDUNTAMUUTOKSET
 VERISUONTEN RAKENTEELLISET
MUUTOKSET
 UUDISSUONTEN MUODOSTUMINEN
 SILMÄNPOHJAN VERENKIERTOJÄRJESTELMÄSSÄ TAPAHTUVAT
MUUTOKSET
 HYPERTENSIIVINEN RETINOPATIA
 RETINOPATIAN LUOKITUKSET
 RETINOPATIAN SYNTYMEKANISMI
 DR - ESIINTYVYYS
 LASERHOIDON INDIKAATIOT
 DR - LUOKITUSJÄRJESTELMÄT
 LASEROINTI
 TAUSTARETINOPATIA
 KIRURGINEN HOITO
 PREPROLIFERATIIVINEN DR
 UUDET HOITOMENETELMÄT
 PROLIFERATIIVINEN DR
 DIABEETTINEN MAKULOPATIA
DIABEETTINEN RETINOPATIA
SILMÄNPOHJAKUVISSA:
 KUVASUODATTIMIEN KÄYTTÖ
 KUVIEN LUOKITTELU
 OPTIKON OTTAMIEN KUVIEN
TULKINTAA - KUVAILEVA
LAUSUNTO
 KUVAKONSULTAATIOT JA
LÄÄKÄRILAUSUNNOT
2016
ETÄOPINNOT
DIABETES-OPTIKKO: MONISAIRAS DIABEETIKKO VASTAANOTOLLA
LAAJUUS 10 OP.
- MITÄ OPTIKON ON HYVÄ TIETÄÄ * TÄYDENNYSKOULUTUS OPTIKOILLE *
OPPIMISTEHTÄVÄT:
1.
2.
3.
4.
DIABETEKSEN RISKITESTIN TÄYTTÄMINEN VASTAANOTOILLA; 10 ASIAKASTA
DIABEETIKON ROOLIIN ASETTUMINEN: ”PÄIVÄ DIABEETIKKONA”
OPTIKON ROOLI KÄYPÄ HOITO -SUOSITUSTEN POHJALTA; HYVIEN KÄYTÄNTEIDEN LUOMINEN VASTAANOTOILLE
SILMÄPOHJAKUVIEN TULKINTAKURSSI (TODISTUS TULKINTAOSAAMISESTA) (TÄMÄN OSION SISÄLTYMINEN KOULUTUKSEEN VAHVISTETAAN MYÖHEMMIN)
MOODLE-OPPIMISALUSTA