MYYNTIESITE 09.04.2015 METSÄTILA PADASJOELLA

Transcription

MYYNTIESITE 09.04.2015 METSÄTILA PADASJOELLA
MYYNTIESITE
PÄIJÄT-HÄMEEN ULOSOTTOVIRASTO
PL 12, Kirkkokatu 12 A
15141 LAHTI
Puhelin vaihde 029 56 24100, Telekopio 029 56 24166
09.04.2015
Sähköposti [email protected]
METSÄTILA PADASJOELLA
26,09 ha tila, Kovero-nimisen järven niemessä
Vapaa myynti
Esittely
Tiedustelut
Kohde myydään www.huutokaupat.com -sivustolla järjestettävässä
nettihuutokaupassa. Tarjousten jättämisen määräaika päättyy 7.5.2015 klo 13:00 (tai 3
minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen).
Tutustuminen omatoimisesti. Tarvittaessa esittelystä voi sopia
kihlakunnanulosottomies Tuula Kemppaisen kanssa, ks. alla.
Kihlakunnanulosottomies Tuula Kemppainen, puh. 029 56 24053, 050 321 7236.
Myytävän omaisuuden tiedot
Paikka
Kunta
Sijainti
Ajo-ohjeet
Kiinteistöt
Kiinteistötunnus
Tilan nimi
Tilan tai tontin pinta-ala
Metsän yhteismäärä
Käyttötarkoitus
Kaavatilanne ja kaavatiedot
Osuudet yhteisiin alueisiin
Kiinteistöllä sijaitsevat
rakennukset
Muut tiedot
Padasjoki
Tilalle on matkaa Lahdesta n. 64 km.
Lahdesta Jämsän suuntaan valtatietä 24, Padasjoen ABC:n ohi n.12 km, josta
vasemmalle Koveroniemeen johtavaa Koverontietä, n. 900 m tilan rajalle.
576-414-2-83
Koveroniemi
n. 27,2100 ha
n. 21,6900 ha
Metsätalous
Ranta-asemakaava 17.6.2013. Kaavakartta ja -määräykset liitteenä.
Yhteinen vesialue ja yhteiset maa-alueet, ks. liite "kiinteistörekisteriote".
Ei rakennuksia.
Tilan kokonaispinta-ala on kiinteistötietojärjestelmän mukaan 27,21 ha, josta 26,09 ha
maa- ja 1,1200 ha vesipinta-alaa. Tilasta on tehty liitteenä oleva metsäarvio 8.3.2013.
Metsämaan ala on arviossa ollut 27,5 ha, muun maan 4,4 ha. Metsämaasta on ollut
taimikoita 16,2 ha, ainespuuta on ollut yht. 1.105 m³ .
Tilasta on arvion tekemisen jälkeen erotettu ja muodostettu neljä pientä
lomakiinteistöä, kiinteistötunnukset 576-414-2-87 (0,5413 ha), 576-414-2-88 (0,3325
ha), 576-414-2-89 (0,3519 ha) ja 576-414-2-91 (2,925 ha). Erotettujen kiinteistöjen
yhteinen maapinta-ala on kiinteistötietojärjestelmän mukaan 4,1507 ha. Kartat ovat
liitteessä "metsäarvion jälkeen myydyt kiinteistöt".
MYYNTIESITE
1
Metsäarvion kuviosta 28 (arviossa kehitysluokka 04, puusto 108 m³) suurin osa sekä
kuvion 29 lounaislaita (taimikko T2) sisältyvät tilasta erotettuun, 23.8.2013
rekisteröityyn kiinteistöön 576-414-2-87.
Kuvio 31 kokonaan (arviossa kehitysluokka 04, puusto 108 m³) sekä kuvion 32
lounaislaita (kehitysluokka 02) sisältyvät tilasta erotettuihin, 19.6.2014 rekisteröityihin
kiinteistöihin 576-414-2-88 ja 576-414-2-89.
Kuvio 45 (arviossa kehitysluokka 03, puusto 109 m³) ja n. 2,7 ha kuviosta 44 (taimikko
T2) sisältyvät tilasta erotettuun, 10.12.2014 rekisteröityyn kiinteistöön 576-414-2-91.
Kuvio 46 koostuu tilalla olevista tiealueista.
Tila on kaakkoisosaa lukuunottamatta ranta-asemakaavan M-aluetta, jolla sallitaan
vain maa- ja metsätalouteen liittyvien talousrakennusten rakentaminen. Tilaan ei kuulu
loma-asuntojen rakennuspaikkoja.
Asiakohtaiset myyntiehdot
Tarjousten esittämistapa
Kohde myydään www.huutokaupat.com -sivustolla järjestettävässä
nettihuutokaupassa. Tarjousten jättämisen määräaika päättyy 7.5.2015 kello 13.00 tai
kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen. Ulosottomies voi hyväksyä
tai hylätä tehdyn korkeimman tarjouksen.
Ulosottovirasto ei vastaa palveluntarjoajan järjestelmän toimivuudesta. Korkein tarjous
on se tarjous, jonka palveluntarjoajan järjestelmä on korkeampana hyväksynyt.
Ulosottovirasto varaa mahdollisuuden tarvittaessa jatkaa tarjousten jättämisen
määräaikaa.
Vähimmäiskorotus
400 euroa
Alin hyväksyttävä tarjous
Ulosottomies ei saa hyväksyä korkeinta tarjousta, jos se ulosottomiehen arvion
mukaan alittaa omaisuuden käyvän hinnan paikkakunnalla.
Maksuehdot
- käsiraha
- maksuaika
Ostajan on heti suoritettava käsirahana 5.000 euroa. Käsiraha
maksetaan tilillepanona ulosottoviraston virkavaraintilille FI77 5000 0121 5005 56.
Mikäli korkein tarjous hyväksytään, ostajalle voidaan antaa maksuaikaa
loppukauppahinnalle 18.6.2015 saakka. Koko kauppahinnalle on maksettava 0,5 %:n
vuotuinen korko myönnetyltä maksuajalta.
Valtion lunastusoikeus
30 päivää myyntipäivästä lukien.
Kiinnitykset
Myytyyn omaisuuteen ei kohdistu panttioikeuksia. Kiinnitykset jäävät voimaan ja
panttikirja (80.000 euroa) luovutetaan ostajalle.
Muut tiedot
Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla
myynnillä noudattaen ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja.
Muutoksenhaku
Tarjouksen hyväksymispäätöksestä ja myyntiin liittyvästä, myyntiä edeltävästä
toimesta saa valittaa ulosottovalituksella Päijät-Hämeen käräjäoikeudelle kolmen
viikon määräajassa tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä lukien. Valitusosoitus
liitetään
tarjouksen hyväksymisestä tehtävään päätökseen.
Heikki Karhu
kihlakunnanvouti
2 -osasto
Liitteet
Yleiset huutokauppaehdot
MYYNTIESITE
2
MYYNTIESITE
3

Similar documents