Obrazec 10 - Slovenski med

Transcription

Obrazec 10 - Slovenski med
Obrazec 10: KRMLJENE ČEBEL Z MEDOM
Leto: _______________________
Datum krmljenja
(od-do)
Količina
medu za
krmljenje
(kg)
Lot lastnega medu za
krmljenje*
Lot kupljenega medu za krmljenje*
*pozor glede spor hude gnilobe Podpis:______________________________
Obrazec izpolnjujete le v primeru krmljenje čebel z medom in če sem vključen v sistem SMGO!