Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi-ZUJF

Transcription

Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi-ZUJF
IME IN PRIIMEK VLAGATELJA:
NASLOV:
POŠTA:
TELEFON/MOBI:
VLOGA ZA IZDAJO POTRDILA ZA DOKAZILO OBČINE O SPREMEMBI
NAMEMBNOSTI ZEMLJIŠČA (ZUJF)
Na podlagi 139. Člena ZUJF (Uradni list RS, št. 40/2012)
1. PODATKI O ZEMLJIŠKI PARCELI:
-
katastrska občina:
-
številka zemljiške parcele:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
vrste zgrajenih objektov na zemljišču:
2. K POTRDILU O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČA boste prejeli izsek iz prostorskega
akta.
3. PRILOGE
V primeru geodetskih sprememb zemljišča novo kopijo katastrskega načrta – merilo
1:1000 ali 1:500.
Datum: __________________________PODPIS VLAGATELJA:________________________________