IZSTOPNA IZJAVA

Transcription

IZSTOPNA IZJAVA
IZSTOPNA IZJAVA
SINDIKATA KC
OSEBNI PODATKI
Priimek in ime : ______________________________________
Datum rojstva : __________________________________
PODATKI O BIVALIŠČU
Ulica in hišna številka:_________________________________
Kraj:_____________ Poštna št.:_______ Telefon:___________
PODATKI O ZAPOSLITVI
Ime zavoda-podjetja:_____________________________
Organizacijska enota,oddelek:______________________
_________Naslov organizacijske enote oz. oddelka___________
Kraj:___________________ Poštna številka:__________
Ulica in hišna št.:_________________ Telefon:________
Izjavljam, da je članarina v celoti poravnana in vračam
člansko izkaznico Sindikata KC.
Datum izpisa : ________ Podpis:__________________

Similar documents