VLOGA ZA STATUS KULTURNIKA

Transcription

VLOGA ZA STATUS KULTURNIKA
VLOGA ZA STATUS KULTURNIKA
Spodaj podpisana-i,________________________________________ stanujoč-a
_________________________________________________________________
(ulica številka, kraj, poštna številka)
prosim za status kulturnika v šolskem letu 20__________/_______.
Obrazložitev:
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
Priloge – potrdila o aktivnem sodelovanju in udejstvovanju na področju kulture.
Datum:
Podpis dijak-inje/a: _______________
Podpis staršev: ___________________