NAVODILA IN PRAVILA PRI ŠPORTNI VZGOJI

Transcription

NAVODILA IN PRAVILA PRI ŠPORTNI VZGOJI
Univerza
v Ljubljani
Fakulteta
za gradbeništvo
in geodezijo
ŠPORTNA VZGOJA IN REKREATIVNA VADBA ZA
ŠTUDENTE UL FGG V ŠTUDIJSKEM LETU 2015/2016
V študijskem letu 2015/2016 na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani
potekajo trije športni programi:



Izbirni predmet Športna vzgoja (4KT) na I. stopnji bolonjskega študija,
Izbirni predmet Športna vzgoja (3KT) na II. stopnji bolonjskega študija,
Rekreativna vadba za vse študente UL FGG.
Izbirni predmet lahko študenti izberejo enkrat v času študija, pri vpisu v višji letnik na začetku
študijskega leta. V vadbene programe se vpišejo preko spletne učilnice
http://ucilnica1516.fgg.uni-lj.si/, kjer so objavljene vse informacije o predmetu (pravila,
navodila, kriteriji ocenjevanja, urnik ipd.).
Rekreativna vadba je namenjena vsem študentom UL FGG za vzdrževanje zdravega in
aktivnega načina življenja med študijskim letom. Za študente s posebnimi potrebami bomo
izvajali vadbo po dogovoru preko celega leta. Na rekreativno vadbo se lahko študenti
prijavijo vsako leto na začetku študijskega leta. Prijave se sprejemajo do zasedenosti prostih
mest. Prijava sprejema pred. mag. Aleš Golja, kabinet 309.
Izbirni predmet in rekreativna vadba zajemata naslednje športne zvrsti: košarko, nogomet,
odbojko, fitnes, funkcionalno vadbo, namizni tenis, tek v naravi, aerobiko, družabne plese in
različne športne aktivnosti v naravi (kolesarjenje, planinarjenje, tečaje jadranja, enodnevne
smučarske izlete, smučarske tečaje, kajakaštvo, rafting, Flying Fox in drugo). Vsa obvestila
o aktivnostih v naravi bodo objavljena na spletnih straneh fakultete in v forumu spletne
učilnice.
Športna vzgoja in rekreativna vadba se izvaja na različnih lokacijah: Univerzitetna športna
dvorana v Rožni dolini, bazen Tivoli, ŠRC Ježica, Stadion ŽŠD Ljubljana Šiška-Žak, Plesni
center BU-BA, Plesni center Moj korak, Športno društvo Dolgi most. Aktivnosti v naravi so
organizirane na različnih lokacijah.
V objektih, kjer poteka vadba se morajo študenti držati urnika in hišnega reda. Vstop v
športno dvorano v Rožni dolini in bazen Tivoli je možen z dovolilnicami, ki jih študent dobi pri
profesorju športne vzgoje.
Vabljeni na vadbo.
pred. mag. Aleš Golja
[email protected]