Tiedotuslehti 2015-2016 (2) uusin

Transcription

Tiedotuslehti 2015-2016 (2) uusin
LUKUVUOSITIEDOTE
2015- 2016
UOTILANRINTEEN PERUSKOULU
2
Henkilötiedot
Sukunimi:
_________________________________
Kutsumanimi:
__________________________________
Luokka:
______
Koska tässä tiedotteessa on mainittu keskeisiä oppilaan turvallisuutta ja koulutyötä koskevia ohjeita,
oppilas on velvollinen esittämään tämän huoltajilleen sekä pyytämään kansilehden sisäpuolelle
allekirjoituksen ja näyttämään tämän luokanvalvojalleen. Huoltajan toivotaan keskustelevan tässä
tiedotteessa mainituista asioista huollettavansa kanssa ja tarvittaessa ottamaan yhteys kouluun.
OLEN TUTUSTUNUT TÄHÄN LUKUVUOSITIEDOTTEESEEN:
Huoltajan allekirjoitus:
____________________________________________
Huoltajan allekirjoitus:
____________________________________________
Osoitteen muuttuminen
Mikäli oppilaan osoite muuttuu lukuvuoden aikana siitä pitää ilmoittaa välittömästi koulun
kansliaan puh. 044 793 3408
3
Rehtorin tervehdys
Lämpimästi tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta! Erityisesti toivotan tervetulleeksi uudet oppilaat
ja aikuiset, jotka aloittavat ensimmäistä kouluvuottaan Uotilanrinteen peruskoulussa. Teitä jännittää
varmasti samalla tavalla kuin minua, koska olen itsekin talossa uusi. Aloitin rehtorin virassa 1.8.2015
lähtien. Lukuvuosi 2015-16 tulee olemaan muutenkin poikkeava edellisiin lukuvuosiin verrattuna.
Vietämme lukuvuoden väliaikaisissa tilaratkaisuissa. Olemme pääsääntöisesti Otan koulun tiloissa
sekä parakeissa, jotka sijaitsevat lähietäisyydellä koulun vieressä. Lisäksi kuljemme Lyseoon taito- ja
taideaineisiin. Kaupunki on järjestänyt kaikille oppilaille kuljetukset koulupäivien aikana tapahtuviin
siirtymiin. Koulussamme on kaikkiaan suuri väkijoukko oppilaita, opettajia, ja muita henkilökunnan
jäseniä. Lisäksi osa Otan koulun kiinteistöstä on rajattu työmaa-alueeksi, koska samanaikaiseksi
koulutyön ohella rakennuksessa toimii rakennustyömaa. Kaikista poikkeavista järjestelyistä huolimatta pyrimme antamaan mahdollisimman laadukasta perusopetusta. Jokaisen on tärkeää pitää mukana
matkassa hyvät käytöstavat, joustavuus ja positiivinen asenne. Tavoitteet tukevat päämääräämme
saavuttamista. Päämäärän saavuttamiseen tarvitaan meitä kaikkia. Oppilaat ovat huomion keskipisteenä. Oppilaat luovat koulun yhdessä osaavan ja ammattitaitoisen henkilökunnan kanssa. Monet eri
hallintokunnat toimivat tässä palapelissä yhteistyössä. Erityisesti haluan mainita tärkeimmän
yhteistyökumppanimme; kodit. Juuri teidän kotien panostus nuoren elämään on hyvin tärkeä. Se
kasvatustyö, jota te kodeissa teette on kullanarvoista ja kantaa hedelmää pitkälle lastenne elämään.
Me koulussa haluamme tehdä tiivistä yhteistyötä kotien kanssa. Luokanvalvojilla on tässä tehtävässä
erityisen keskeinen rooli. Koulussamme on käytössä Wilma-käyttöjärjestelmä. Myöskään henkilökohtaisia tapaamisia eikä puhelinkeskusteluja sovi unohtaa. Henkilökuntaamme voi olla yhteydessä
mieltä painavissa kysymyksissä.
Uotilanrinteen peruskoulun oppilasmäärä kouluvuoden alkaessa on noin 480 oppilasta. Koulussamme on vuosiluokilla 7.—10. yhteensä 23 perusopetusryhmää (luokkaa), joista yksi pienryhmä. Lisäksi
talossa toimii päivittäin opettajia ja muita henkilökunnan jäseniä noin 60-70.
Lukuvuoden aikana valmistellaan myös uutta opetussuunnitelmaa, joka astuu voimaan porrastetusti
seuraavien lukuvuosien aikana. Koulutyön sujumiseksi, tulee puitteiden olla kunnossa. Koulun tilat
ovat oppilaille sopivat, vaikka ne tänä lukuvuonna jakautuvatkin useaan eri pisteeseen. Opettajat
ovat ammattitaitoisia ja motivoituneita työhönsä. Koulussa toimii tiiviisti myös terveydenhuolto,
kiinteistönhuolto, ruokahuolto ja oppilashuolto. Muutoksista, jotka vaikuttavat päivittäiseen työskentelyyn, pyrimme ilmoittamaan mahdollisimman nopeasti.
Jokaisella oppilaalla on oikeus hyvään opetukseen ja onnistumiseen koulutyössä. Oppiessaan
oppilas rakentaa identiteettiään ja paikkaansa maailmassa. Samalla hän luo suhdetta itseensä,
toisiin ihmisiin ja yhteiskuntaan. Yläkouluajalla on tärkeä merkitys oppilaan siirtyessä jatko-opintoihin.
Siksi yläkouluaikaan tulee panostaa riittävästi sekä kotona että täällä koulussa. Kotona kannattaa
kiinnittää positiivisessa ilmapiirissä huomiota riittävään yöuneen, päivärytmiin, säännölliseen
liikuntaan ja terveelliseen ravintoon.
Tämä lukuvuositiedote jaetaan kaikkiin koteihin tietopaketiksi koulun toiminnasta. Tiedotteesta
löytyvät yhteystiedot, koulun käytänteet, järjestyssäännöt ja muut tarpeelliset tiedot. Tiedote on hyvä
säilyttää koko lukuvuoden ajan.
Toivotan kaikille oikein paljon intoa oppimiseen ja hyvää tulevaa lukuvuotta!
Tanja Nurmi
Rehtori
4
UOTILANRINTEEN PERUSKOULU
Urheilukatu 22
26100 RAUMA
Kotisivu: https://peda.net/rauma/koulut/Uotilanrinne
Koulumme asioita voi seurata myös internetistä. Sivuilta löytyy mm. ilmoituksia ajankohtaisista asioista.
Koulun henkilöstö
Sähköposti:
Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]
Rehtori
Tanja Nurmi
Apulaisrehtori
Janne Malmelin
puh. 044 403 6279 31.8.asti
044 793 3410
puh. 044 793 3409
Koulusihteeri
Taina Gustafsson
puh. 044 793 3408
Opettajainhuone
Opinto-ohjaajat
puh. 044 793 3403
puh. 044 793 3405
puh. 044 793 4439
Vahtimestari
Marika Rintala
Päivi Ylitalo
(31.8.2015 asti)
Susanna Saari
(1.9.2015 lähtien)
Markus Pusa
Laitosmies
Marko Järnes
puh. 044 793 5219
puh. 044 793 3407
Ruokapalveluvastaava Riitta-Liisa Toivanen
puh. 02 834 3422
Terveydenhoitaja
Maarit Saaristo
puh. 040 180 9756
Kuraattori
Outi Veijonaho
puh. 044 793 5223
Koulupsykologi
Leena Luoto
puh. 044 793 3261
Koulunkäynninohjaajat
Maija Saive
Sonja Käsmä
Erityisopettajat
Hanna Leppänen (7.lk) puh. 044 793 3485
Marja Nurminen (8.lk) puh. 044 793 3406
Pia Lehtinen (9.lk)
puh. 044 793 3404
Luokanvalvoja
______________________________
5
Opettajien oppiaineet, henkilökohtaiset työnumerot ja lyhenteet
Sähköpostiosoitteet; [email protected]
Aine
Aitavaara Titta
Haaslahti Merja
Halminen Minerva
Hannukainen Kirsi
Heino Anne-Mari
Heino Elisa
Hotanen Tarmo
Huhtinen Kalevi
Huhtinen Tea
Hyppölä Olli
Itäkylä Antti
Javanainen Leena
Järvinen Maritta
Kaikumäki Virpi
Koivula Tanja
Koukkari Johanna
Käkönen Olavi
Lehtinen Pia
Leikari Anne
Leppäaho Anna
Leppänen Hanna
Levonen-Leino Taina
Lyly Sampo
Malmelin Janne
Nisula Sinikka
Nora Pasi
Norokallio Mira
Nupponen Sari
Nurminen Marja
Pere Sirkka
Pulli Maarit
Rintala Marika
Ryynänen Hannele
Saarenheimo Jussi
Saari Susanna 1.9.2015 lähtien
Salminen Katja
Tauluvuori Sanna
Ylitalo Päivi 31.8.2015 asti
Zenger Tuula
Ämmälä Janne
AI
KO
RU, VE
RU, EN
RU, S2
MA, FK
HY
LI
LI
TN
UE, PS
TS, TT
HI, YH, YR
BG, TT
AI
EN, RA, ES
MA, FK
EO
HY, YR
UE
EO
KU
EO
TN, ATK
BG
MU
EN, RU, PS
MA, FK
EO
MA, FK
BG, TT
OP
KO
TN
OP
AI
MA, FK
OP
RU, EN, SA
TN, EL
Työ
044 793 3445
044 793 3404
044 793 3485
044 793 3415
044 793 3412
044 793 3406
044 793 3405
044 403 6257
044 793 4439
044 793 4439
044 793 3413
Lyhenne
AIT
HAA
HAL
HAN
HEAN
HEI
HOT
HUHK
HUHT
HYP
ITÄ
JAV
JÄR
KAI
KOIT
KOU
KÄK
LEH
LEI
LEPA
LEPH
LEV
LYL
MAL
NIS
NOR
NORM
NUP
NUR
PER
PUL
RIN
RYY
SJ
SAAS
SAL
TAU
YLI
ZEN
ÄMM
6
OPPIAINEIDEN LYHENTEET
YHTEISET AINEET:
AI
ENA
RUB
MA
BI
BG
GE
FK
FY
KE
TT
UE
HI
YH
MU
KU
TN
TS
LIP
LIT
KO
OP
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Äidinkieli
Englannin kieli
Ruotsin kieli
Matematiikka
Biologia
Biologia ja maantieto
Maantieto
Fysiikka ja kemia
Fysiikka
Kemia
Terveystieto
Uskonto
Historia
Yhteiskuntaoppi
Musiikki
Kuvataide
Käsityö
Käsityö
Liikunta pojat
Liikunta tytöt
Kotitalous
Opinto-ohjaus
VALINNAISET AINEET:
ATV =
BÄV =
ESV =
KOV =
KUV =
LPKV =
MUV =
PS =
RAV=
SAV =
TNV =
TSV =
EL
=
HIS =
MEN =
TUO =
YRV =
VEN =
Tietotekniikka
Bändisoitto
Espanja
Kotitalous
Kuvataide
Liikunnan pelikurssi
Musiikki
Psykologia
Ranska
Saksa
Tekninen työ
Tekstiilityö
Elektroniikka
Historia elokuvin kerrottuna
Matkailuenglantia
Tukioppilastoiminta
Yrittäjyys
Venäjä
7
Luokat, luokanvalvojat ja kotiluokat
7A
7B
7C
7D
7E
7F
Olavi Käkönen
Antti Itäkylä
Sanna Tauluvuori
Tea Huhtinen
Leena Javanainen
Merja Haaslahti
8A
8B
8C
8D
8E
8F
8G
8H
Olli Hyppölä
Katja Salminen
Hannele Ryynänen
Virpi Kaikumäki
Kirsi Hannukainen
Mira Norokallio
Taina Levonen-Leino
Titta Aitavaara
9A
9B
9C
9D
9E
9F
9G
9H
Anne Leikari
Pasi Nora
Anne-Mari Heino
Johanna Koukkari
Sirkka Pere
Maarit Pulli
Tanja Koivula
Kalevi Huhtinen
303
208
207
210
P
305
310
209
10
Janne Malmelin
114
7-9 I Sampo Lyly
P
P
P
206
P
304
306
312
Auditorio
307
211
204
P
311
224
8
Jaksot
Koulussamme käytetään jaksolukua, jonka vuoksi työjärjestys vaihtuu viisi kertaa vuoden
aikana. Osa kouluaineista on jaksotettu, mikä merkitsee sitä, että niitä opiskellaan joissakin
jaksoissa painotettuina ja että on jaksoja, joissa kyseisiä aineita ei ole lainkaan. Oppilaalle
annetaan ensimmäisenä koulupäivänä jaksotuloste, josta ilmenee missä jaksoissa ja
kuinka monta tuntia viikossa kutakin ainetta opiskellaan. Huoltajia pyydetään seuraamaan
tarkasti lastensa koulusuorituksia Wilman kautta.
Lukuvuoden aikana lähetetään koteihin tarpeen mukaan arviointeja oppilaan
työskentelystä, asennoitumisesta ja suoriutumisesta, esim. kehotukset opiskelun tehostamiseksi. Välitodistus annetaan ennen joululomaa.
Lukuvuoden 2015 – 2016 jaksot
I - jakso
II - jakso
III - jakso
IV - jakso
V - jakso
12.08.2015 – 01.10.2015
02.10.2015 – 27.11.2015
30.11.2015 – 05.02.2016
08.02.2016 – 08.04.2016
11.04.2016 – 04.06.2016
Yhteensä 189 työpäivää
Oppituntien ajat
8.55
9.00 – 9.50
10.00 – 10.45
11.00 – 11.45 tai 11.15 – 12.00
12.15 – 13.00
13.15 – 14.00
14.15 – 15.00
Kellot soivat sisälle
1. oppitunti ja päivänavaus
2. oppitunti
3. oppitunti
4. oppitunti
5. oppitunti
6. oppitunti
Luokanvalvojantuokiot pidetään tiistaisin klo 9.00 – 9.15 ja 1. oppitunti on klo 9.15 – 9.55.
Ruokailut ovat klo 10.45– 11.15 tai klo 11.45 – 12.15 välisinä aikoina.
Tuntijako
Yhteiset oppiaineet
Äidinkieli ja kirjallisuus
Ala-asteella alkava kieli (A) EN
Toinen kotimainen kieli (B) RU
Matematiikka
Biologia ja maantieto
Fysiikka ja kemia
Terveystieto
Uskonto/elämänkatsomustieto
Historia, yhteiskuntaoppi
Musiikki
Kuvataide
Käsityö
Liikunta
Kotitalous
7.
3
2
2
3
2
2
1
1,2
2
1
2
2
2
3
8.
3
3
2
3,2
2
3
1,6
0,8
2
9.
3
3
2
3,8
3
2
0,4
1
3
2
2
Oppilaanohjaus
Valinnaisaineet
Yhteensä
0,8
0,4
7
30
0,8
6
30
30
9
Koulun työ- ja loma- ajat lukuvuonna 2015 – 2016
Lukuvuosi alkaa
Syysloma
Lukukauden päätöspäivä
Joululoma
Kevätlukukausi alkaa
Talvi- l. urheiluloma
Pääsiäisloma
Helatorstai ja perjantai (loma)
Kevätlukukausi päättyy
12.08.2015
21.-23.10.2015
18.12.2015
19.12.2015-06.01.2016
7.1.2016
22.-26.02.2016 (vko 8)
25.-28.03.2016
05.-06.05.2016
04.06.2016
Vanhempainillat
7. lk
22.9.2015
marraskuussa
kevätlukukaudella
aiheena opiskelu yläkoulussa
perhekohtaiset tapaamiset
aiheena valinnaisaineet
8. lk
syyslukukaudella
perhekohtaiset tapaamiset
13.10.2015 ja 28.1.2016Kasvamme yhdessä -vanhempainillat
9. lk
syyslukukaudella
aiheena toisen asteen opiskelu ja yhteishaku
6. lk
toukokuussa
opiskelu luokilla 7-9
PÄIVÄNAVAUS
Työpäivä alkaa klo 9.00 päivänavauksella, joka on sisällöltään perusopetuksen
tavoitteiden mukainen.
Koulukuvaus
Koulukuvaus on to 13.8.2015 ja pe 14.8.2015. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan koulussa.
Jokaisen oppilaan tulee käydä muotokuvassa, vaikka ei kuvaa itselleen lunastaisikaan.
Taksvärkki
Koulussamme pidetään taksvärkkipäivä
valitsee oppilaskunnan hallitus syksyllä.
syyslukukauden
aikana.Taksvärkkikohteen
Energiajuomat
Rauman kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunta on kokouksessaan 22.6.2010 ottanut
kannan, ettei energiajuomia tuoda kouluun. Pyydämme huoltajia keskustelemaan asiasta
oppilaan kanssa.
10
Kännykät
Oppitunneilla kännykät pidetään repussa äänettömänä. Jos oppilas kuitenkin käyttää
kännykkänsä oppitunneilla, se voidaan ottaa pois loppupäivän ajaksi. Kännykän saa takaisin
päivän päätyttyä kansliasta. Ruokalassa noudatetaan hyvää käytöstä ja näin ollen kännykän
käyttö on kielletty.
Ajokortit
Ajokorttien suorittaminen pitää hoitaa koulun oppituntien ulkopuolella. Pakottavissa
tapauksissa voi kirjallisen kokeen ja ajokokeen suorittaa huoltajan anomuksesta
kouluaikana. Anomus tulee esittää rehtorille tai apulaisrehtorille. Ajotunteja ei saa varata
kouluaikoihin.
KiVa-koulu
Koulumme on KiVa-koulu eli kiusaamista vastustava koulu. Käytämme apunamme KiVakoulun valtakunnallista ohjelmaa. Hankkeeseen voi tutustua internetissä osoitteessa
www.kivakoulu.fi.
Koulumme KiVa-tiimiin kuuluvat kuraattori Outi Veijonaho sekä opettajat Leena Javanainen
ja Johanna Koukkari.
Työelämään tutustuminen eli TET
Koulumme oppilaiden TET-järjestelyt ovat seuraavat:
8.lk luokkien kaksi TET-päivää toukokuusa 2016 (koulun ulkopuolella).
9.lk syksyllä viikolla 41 ja keväällä viikolla 5 (koulun ulkopuolella).
Opinto-ohjaus
Koulun opinto-ohjauksesta vastaavat opinto-ohjaajat, jotka ovat tavattavissa koululla
työaikana, puh. 044 793 4439 ja 044 793 3405.
Opinto-ohjaajat toimivat yhteistyössä kotien kanssa mm.
- valinnaisainevalinnoissa
- TET-asioissa
- yhteishaku- ja jatko-opintoasioissa
sekä tarpeen mukaan myös muissa koulunkäyntiin liittyvissä asioissa.
Oppikirjat
Osa oppikirjoista on kierrätettäviä. Oppilaat saavat ne lukuvuoden ajaksi käyttöönsä ja
kirjat kerätään takaisin. Kirjoja tulee säilyttää huolella. Mikäli kirja katoaa tai se palautetaan
opettajalle tuhrittuna tai rikottuna, kirja tulee korvata.
11
OPPILAAN VELVOLLISUUDET JA RANGAISTUKSET
Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Jos oppilaan
toiminnassa on huomautettavaa, opettaja voi puhutella oppilasta. Mikäli epätoivottu toiminta
jatkuu tai kyse on suuremmasta rikkeestä, perusopetuslain mukaan oppilas voidaan määrätä
kasvatuskeskusteluun tai jälki-istuntoon, hänelle voidaan antaa kirjallinen varoitus tai hänet
voidaan erottaa määräajaksi.
Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti
tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti, voidaan ensisijaisena toimenpiteenä määrätä osallistumaan kasvatuskeskusteluun. Kasvatuskeskustelu voidaan järjestää kerralla tai useammassa osassa
koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella.
(Perusopetuslaki 35a § 1 mom.)
Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee
vilpillisesti, voidaan määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi tai hänelle voidaan
antaa kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa edellä tarkoitettua
epäasiallista käyttäytymistä jälki-istunnon tai kirjallisen varoituksen saatuaan, oppilas
voidaan erottaa enintään kolmeksi kuukaudeksi. Kirjallinen varoitus ja määräaikainen
erottaminen ovat kurinpitorangaistuksia.
Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi
luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulun järjestämästä
tilaisuudesta. Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan
työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen oppilaan taikka koulussa tai muussa
opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan
käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti
oppilaan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi.
Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän aluksi tai päätyttyä enintään
tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään. Jälki-istunnossa voidaan
teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä, harjoituksia ja tehtäviä, joiden tulee olla kasvatusta,
opetusta ja kehitystä tukevia, oikeassa suhteessa oppilaan tekoon tai laiminlyöntiin sekä ikä
ja kehitystaso huomioon ottaen oppilaalle sopivia. Oppilas voidaan myös velvoittaa istumaan
hiljaa jälki-istunnon ajan. (Perusopetuslaki 36 § 1—5 mom.)
Uotilanrinteen koulussa ensimmäisen kasvatuskeskustelun pitää luokanvalvoja.
Myöhemmin oppilas voidaan ohjata KaKe-opettajalle. Kasvatuskeskustelut kirjataan
Wilmaan ja niistä ilmoitetaan huoltajalle. Mikäli katsotaan tarpeelliseksi, huoltajalle voidaan
tarjota mahdollisuus osallistua keskusteluun.
Jälki-istunnot järjestetään pääsääntöisesti keskiviikkoisin kello 15.00 alkaen. Jälkiistuntomääräys palautetaan huoltajan allekirjoittamana joko luokanvalvojalle ennen jälkiistuntotilaisuutta tai viimeistään tilaisuutta valvovalle opettajalle tai huoltaja kuittaa määräyksen Wilman kautta hyvissä ajoin ennen jälki-istuntoa (Wilmassa kohdassa Tuki). Jälkiistuntoon ei voi tulla ilman, että huoltajalla on tieto rangaistuksesta!
12
KOULUKULJETUKSET
Oppilaitten tulee noudattaa täsmällisyyttä hakuajoissa. Linja-autokuljetuksessa olevat oppilaat saavat
kausikortin, joka on voimassa koko lukuvuoden ajan. Oppilaitten käyttämä kortti on tarkoitettu
ainoastaan kodin ja koulun väliseen matkaan ja siitä on pidettävä hyvää huolta. Korttiin on
ladattu 2 matkaa/päivä (ma-pe). Kun kortti katoaa, pitää siitä välittömästi ilmoittaa kansliaan
koulusihteerille. Vanha kortti mitätöidään välittömästi samalla. Kortin katoamisen maksaa huoltaja
(10 €).
Vahtimestari hakee ensimmäisen kadonneen kortin tilalle uuden. Sen jälkeen vastuu uuden kortin
hakemisesta siirtyy huoltajille. Huoltaja ilmoittaa aina kansliaan koulusihteerille, kun kortti on
kadonnut. Koulusihteeri antaa toimintaohjeen uuden kortin hankkimiseksi.
Aamulla kello 8.40 – 9.00 linja-autot tulevat niille osoitetuille paikoille. Autot saapuvat ja poistuvat
hyvässä järjestyksessä. Oppilaiden tulee siirtyä autoista välittömästi kohti koulun pihaa. Jokaisen
oppilaan pitää varoa muuta liikennettä. Huoltajat eivät saa turvallisuussyistä ajaa autolla koulun pihaalueelle tuodessaan tai noutaessaan oppilasta (klo 8.45-15.15).
Kotiinkuljetus alkaa aikataulun mualkae kaisesti klo 15.00 sekä Otasta että Lyseosta. Linja-autot
ajavat sovituille paikoilleen klo 14.55 n. Valvoja luokkineen saattaa ryhmän autoihin kellojen soitua
klo 15. Oppilaat saavat luvan poistua luokasta opettajan ohjeiden mukaan ja he menevät rauhallisesti
autoihin tai omiin jonoihin odottamaan linja-auton tuloa. Pihalle ei saa mennä ennen viimeisen tunnin
päättymistä. Koska koulun ympäristössä on paljon muuta liikennettä, on aina liikuttava erityisen
varovaisesti ja kanssakulkijat huomioiden. Valvoja antaa autoille lähtömerkin, kun kaikki autot ovat
saapuneet ja oppilaat ovat autoissa.
Teitten varsilla autoihin noustessa ja niistä poistuttaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta.
Oppilas on kuljetuksenkin aikana koulun järjestyssääntöjen alainen. Hänen on käyttäydyttävä hyvin
ja lisäksi noudatettava matkustajia koskevia yleisiä ohjeita ja määräyksiä. Kaikki bussit ovat
normaalissa linjaliikenteessä eli matkustajia voi tulla muiltakin pysäkeiltä. Tämän vuoksi istumapaikkoja ei saa varata eikä niillä saa pitää koulureppuja.
Kuljetuskysymyksiin vastaa logistiikkasuunnittelija Risto Peltonen puh. 040 172 9514.
TIEDOTE OPPILAITA TUOVILLE TAI HAKEVILLE HUOLTAJILLE
Koulumme ympäristössä on vilkas liikenne aamuisin ja iltapäivisin. Koulun piha-alueelle ei saa
koulupäivän aikana ajaa. Yleisen turvallisuuden vuoksi pyydämme huoltajia välttämään busseille
tarkoitettuja pysäkkejä saattoliikenteessä Urheilukadulla ja Raumanmerenkadulle.
SIIRTYMÄT KOULUPÄIVIEN AIKANA
Oppilaat siirtyvät koulupäivien aikana ”heiluribusseilla” Otan koulun ja Lyseon välillä opettajien
ohjeiden mukaisesti. Siirtymissä noudatetaan koulun järjestyssääntöjä ja erityistä varovaisuutta.
Oppilaat eivät saa siirtyä oppituntien välisinä aikoina omilla kulkuvälineillä koulusta toiseen. Siirtymissä käytetään ainoastaan ”heiluribusseja”. Poikkeustapauksista tulee sopia erikseen luokanvalvojan
kanssa.
13
LIIKUNTATUNTEJA KOSKEVIA OHJEITA
Siirtyminen suorituspaikoille
Oppilaat siirtyvät liikunnan suorituspaikoille LIIKUNNANOPETTAJIEN OHJEIDEN MUKAAN.
Oppilaan tulee noudattaa liikennesääntöjä, erityistä varovaisuutta ja opettajan ohjeistusta
Liikuntatuntien varusteet
Oppilaalla tulee olla liikuntatunneilla opettajan antamien ohjeiden mukaiset varusteet.
Liikuntatuntien toimintaa rajoittavat tekijät
Mikäli oppilaalla on pidempiaikainen sairaus tai vamma, joka rajoittaa liikkumista, tulee
huoltajan olla yhteydessä kouluterveydenhoitajaan sekä toimittaa lääkärintodistus liikunnanopettajalle. Jos oppilas pystyy käymään koulua, hän saattaa pystyä osallistumaan myös
liikuntatuntien ohjelmaan soveltuvin osin. Asian ratkaisevat liikunnanopettaja ja terveydenhoitaja lääkärinlausunnon nähtyään. Mikäli lääkäri suosittelee oppilaan kokonaan vapauttamista koululiikunnasta, huoltajan tulee lisäksi olla yhteydessä rehtoriin, joka voi tehdä
asiasta hallintopäätöksen.
Tunneilla loukkaantumisesta on aina ilmoitettava opettajalle välittömästi.
Wilma-ohjelma
Koulussamme on käytössä Wilma -ohjelma, jonka avulla huoltajat ja opettajat ovat yhteydessä toisiinsa.
Järjestelmässä voi
- seurata oppilaan opintomenestystä ja tuntimerkintöjä
- tarkastella oppilaan poissaolotietoja ja selvittää poissaoloja
- kuitata oppilasta koskevia ilmoituksia
- lähettää ja vastaanottaa viestejä koulun henkilöstöltä
- lukea koulun tiedotteita
Oppilaan huoltajat saavat käyttäjätunnuksen ja salasanan Wilmaan, joka toimii Internetyhteyden kautta osoitteessa https://wilmapk.rauma.fi. Uudet huoltajat saavat koululta
avainkoodit. Alakoulusta saadut tunnukset toimivat myös yläkoulussa. Huoltajien täytyy
huolehtia niin, ettei oppilas saa tietää huoltajan salasanaa.
Suositeltavaa olisi, että huoltaja kävisi katsomassa oppilaan poissaoloja ja merkintöjä,
mielellään päivittäin.
Wilmassa on myös ominaisuus, jolla halutessaan saa omaan sähköpostiinsa ilmoituksen,
kun Wilmaan on tullut huomioitavia asioita. Niiden huoltajien kanssa, joilla ei ole mahdollisuutta Internet-yhteyden käyttöön, merkintöjen selvittämisestä sovitaan erikseen.
Koulumme oppilaatkin saavat omat tunnukset Wilmaan. Tästä johtuen, jokaisella oppilaalla
täytyy olla oma sähköposti, jonka kautta hän voi hallinnoida omaa Wilmaansa.
Apulaisrehtori auttaa Wilmaan liittyvissä ongelmissa.
14
Työjärjestykset ja koevarauslista
Oppilaan henkilökohtainen työjärjestys on Wilmassa. Myös koevarauslista on Wilmassa.
Listaan ei välttämättä ole merkitty kaikkia kokeita tai pienimuotoisia testejä. Näihin tietoihin
voi myös tulla muutoksia.
Poissaolot
Kun oppilas on poissa koulusta sairauden takia, huoltajan on ilmoitettava poissaolosta
ensimmäisenä päivänä luokanvalvojalle Wilma -ohjelmalla. Etukäteen tiedossa oleviin
poissaoloihin pitää pyytää lupa luokanvalvojalta (1-3 koulupäivää) tai rehtorilta (yli kolme
koulupäivää). Lupakaavakkeen saa kansliasta tai Wilmasta. Loma-ajan tehtävät kerätään
etukäteen erilliselle kaavakkeelle.
Oppilaan sairastuessa kesken koulupäivän hänen kotiin lähettämisestään päättää ensisijaisesti terveydenhoitaja. Mikäli terveydenhoitaja ei ole paikalla, oppilas ottaa yhteyden
luokanvalvojaan tai seuraavan tunnin opettajaan, mikäli ei tavoita luokanvalvojaa. Oppilas ei
saa poistua koulusta kesken päivän ilman terveydenhoitajan tai opettajan lupaa!
Lukuvuonna 2015-2016 poissaoloihin kiinnitetään erityistä huomioita. Uotilanrinteessä
puututaan luvattomiin poissaoloihin tehostetusti ja tarkoituksena on kiinnittää huomiota
pieneenkin määrään luvattomia poissaoloja. Oppilashuollon ja fiilari-toiminnan (kts. fiilaritoiminta) tiiviinä yhteistyönä pyritään tekemään poissaoloja ehkäisevää työtä, selvittämään
poissaolojen syitä sekä tarjoamaan tukea niille oppilaille, joille poissaoloja kertyy.
Fiilari-toiminta
Fiilari-toiminta on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa koulutuksellisen tasa-arvon
tukitoimintaa, joka näkyy Uotilanrinteen koulussa lukuvuonna 2015 – 2016 mm. fiilari-ryhmän
toimintana. Fiilari-ohjaaja Noora Immonen ([email protected] puh. 044 403 6290)
on koulussamme maanantaisin koko päivän, tiistaisin klo 8-12, keskiviikkoisin klo 8-13.30 ja
perjantaisin klo 8-12. Fiilari-ryhmä tarjoaa tukea monipuolisesti oppilaiden arjen haasteisiin.
Ohjaajan avulla ryhmässä etsitään mm. keinoja poissaoloihin puuttumiseksi ja poissaoloihin
johtaneiden syiden selvittämiseksi. Fiilari-toiminnasta voi lukea lisää osoitteessa:
https://peda.net/rauma/kth.
Merkintäkäytäntö
Jos opettaja antaa viisi merkintää joko unohtamisesta, kotitehtävien laiminlyönnistä,
myöhästymisistä tai tuntitehtävien laiminlyönnistä, seuraa siitä kasvatuksellista tukiopetusta
(KTO). KTO:ta annetaan vartista tuntiin tarpeen mukaan. Tarpeen määrittelee opettaja.
Kasvatuksellisen tukiopetuksen aikana tehdään tekemättä jääneitä tehtäviä ja/tai
keskustellaan syistä, jotka ovat johtaneet KTO:n antamiseen. KTO suoritetaan heti samana
päivänä tai jonain lähipäivänä, kun merkinnät ovat tulleet täyteen. Opettaja ja oppilas
sopivat aina yhdessä KTO:n suorittamispäivän. Mikäli oppilas ei saavu KTO:een eikä
hänellä ole esittää poissaoloon hyväksyttävää syytä, annetaan hänelle jälki-istuntoa.
Tarvittaessa opettaja voi määrätä oppilaan suorittamaan laiminlyönnin myös muulla tavalla.
Jälki-istunnot suoritetaan keskiviikkoisin klo 15.00. Jälki-istuntoon on tultava ilmoituksessa
määrättynä aikana. Esteen sattuessa voidaan huoltajan pyynnöstä aikaa muuttaa.
15
Kun oppilas rikkoo lievällä tavalla järjestyssääntöjä ensimmäisen kerran, hän menee
kasvatuskeskusteluun.Kasvatuskeskustelusta kyseinen opettaja ottaa aina yhteyttä huoltajiin. Jos oppilas toimii toistuvasti sääntöjen vastaisesti, kutsutaan huoltajat mukaan kasvatuskeskusteluun, jossa on mukana luokanvalvoja sekä tarvittaessa KAKE-opettaja.
Erityisopetus koulussamme
Koulussamme toimii neljä erityisopetusluokkaa, joissa opetuksesta vastaa erityisopettaja.
Kullekin luokka-asteelle (7.-9.) on nimetty oma erityisopettaja. He huolehtivat osaaikaisesta erityisopetuksesta ja yksilöllistettyjen oppimäärien opetuksesta (nk.
klinikkaopetus).
Osa-aikaista erityisopetusta tarjotaan mahdollisuuksien mukaan oppilaille, joille on
oppimisen eritysvaikeuksia, vaikeuksia oppimisessa esim. sairauden, runsaiden
poissaolojen tai emotionallisten syiden vuoksi.
Erityisopetusjärjestelyistä sovitaan aina yhteistyössä oppilaan, huoltajan, aineenopettajan
ja erityisopettajan kanssa.
Edellisten lisäksi koulussamme on mahdollisuus siirtää oppilas pienluokalle
luokkamuotoiseen erityisopetukseen. Siirron perusteena on useimmiten sosiaalinen
sopeutumattomuus, mutta oppilas voidaan siirtää pienluokalle myös emotionaalisten
syiden tai huonon opiskelumotivaation vuoksi. Ennen pienluokkasiirtoa koulussamme
pyritään tekemään kaikki mahdollinen oppilaan toiminnan muuttamiseksi: asioista ollaan
yhteydessä kotiin, käytetään osa-aikaisen erityisopetuksen palveluja ja koulupsykologin
apua ja asiaa käsitellään yksilöllisessä oppilashuoltoryhmässä. Siirtoesitys tapahtuu
huoltajan hyväksynnän perusteella ja lopullisen päätöksen tekee perusopetusjohtaja.
Terveydenhoito
Kouluterveydenhoitaja Maarit Saariston vastaanotto on Otan koulun terveydenhoitotiloissa
maanantaista perjantaihin. Hän on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 040 -1809756 tai
Wilma-viestillä.
Terveystarkastus tehdään vuosittain kaikilla oppilailla. Laajempi terveystarkastus tehdään
8.luokalla. (terveydenhoitajan tekemä tarkastus, lääkärintarkastus ja terveyskyselyn avulla
yhdessä vanhempien kanssa tehtävä lapsen hyvinvoinnin arviointi). Koululääkäri kirjoittaa
lääkärintarkastuksen yhteydessä oppilaalle nuorison terveystodistuksen. Koulussa lääkäri
hoitaa lähinnä oppilaiden kasvuun, kehitykseen, psyykkiseen kehitykseen sekä tuki- ja
liikuntaelinten ongelmiin liittyviä asioita. Vastaanotosta on sovittava terveydenhoitajan
kanssa.
Terveydenhoitaja suorittaa tarvittaessa oppilaiden häkämittaukset.
16
Äkillisten tapaturmien ja sairauksien ensiapu kuuluu terveydenhoitajalle silloin kun on
tavoitettavissa ko. koululla. Lääkärinhoitoa vaativat sairausasiat ja tapaturmat hoidetaan
terveyskeskuslääkärin vastaanotolla tai Rauman päivystyksessä. Sairasta lasta ei saa
lähettää kouluun. Koulupäivän aikana sairastuneen oppilaan kuljetuksesta kotiin huolehtii
huoltaja. Palautetta kouluterveydenhuollosta voi antaa osoitteeseen www.rauma.fi/sosiaalija terveyspalvelut/palaute.asp.
Erityisruokavaliosta ilmoittaminen
Mikäli oppilaalla on tarvetta erityisruokavalioon, huoltaja on puhelimitse yhteydessä
terveydenhoitajaan. Keittiö toivoo, että yhteydenotot tapahtuvat elokuun aikana.
Erityisruokavalion tarve kartoitetaan uuden kansallisen allergiaohjeistuksen mukaan. Jos
tarve todetaan, terveydenhoitaja kirjoittaa ja toimittaa todistuksen keittiöön.
Suun terveydenhuolto
Peruskoulun oppilaat kuuluvat terveyskeskuksen suun terveydenhuollon piiriin. Heidät
kutsutaan yksilöllisin hoitovälein hammashoitolaan suun ja hampaiston tutkimusta varten.
Painopisteenä hammashoidossa on hammassairauksien ehkäisy ja varhainen hoito.
Hampaiden kunnon lisäksi seurataan leukojen oikea-suuntaista kehitystä.
Hampaiden säännöllinen harjaus ja makean napostelun välttäminen ovat hammassairauksien ehkäisyn kulmakivet. Vanhemmilla on vastuu lastensa hampaiden hoidosta.
Uotilanrinteen peruskoulun oppilaiden hampaat hoidetaan Nanun hammashoitolassa,
Hirsikatu 12, 26100 Rauma.
Vastuu hammashoitokuljetuksista on vanhemmilla.
17
Ruokailu
Ruokailu tapahtuu Otan koulun ruokasalissa. Ruokailussa noudatetaan hyviä ruokailutapoja
ja toivotaan, että syötäisiin kaikkia ruokia makutottumusten kasvattamiseksi. Erityissyistä
(esim. vaikea allergia) erityisruokavalio on mahdollinen, tällöin pitää olla yhteydessä
kouluterveydenhoitajaan.
On tärkeää, että oppilas syö kotona ennen koulupäivän alkua riittävän aamupalan.
Välipala
Oppilaat myyvät välipalaa klo 14 välitunnilla koulun ruokalassa maanantaista torstaihin.
Toiminta on osa koulumme yrittäjyyskasvatusta. Toiminta alkaa myöhemmin syksyllä.
Välipalan tuotto käytetään oppilaskunnan hyväksi.
Oppilashuoltotyö ja oppimisen tuki
Oppilas on oikeutettu maksuttomaan oppilashuoltoon, jolla tuetaan ja edistetään hänen
psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointiaan kouluyhteisössä. Oppilashuoltoa tehdään
koulussa kahdella tasolla: yhteisöllisenä koko koulua koskevana sekä yksilökohtaisena
yhdelle oppilaalle suunnattuna työnä. Oppilashuoltotyötä pyritään tekemään ennaltaehkäisevänä työnä ja tukea annetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Oppilaan kasvun,
kehityksen ja oppimisen tukemisessa koulu ja koti tekevät yhteistyötä. Vastuu kasvatuksesta
on huoltajalla. Koulu vastaa opetuksesta ja tukee oppilaan kasvua. Tavoitteena on, että
yhteistyö on sujuvaa, avointa ja sitoutunutta. Oppilaat ja huoltajat osallistuvat oppilashuollolliseen suunnitteluun ja kehittämiseen.
Koulukohtaista oppilashuoltotyötä tehdään yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä, jossa
suunnitellaan koko koulun yhteistä toimintaa ja oppimisympäristön hyvinvointia. Työhön
kuuluu koko koulun, yksittäisten luokkien ja ryhmien hyvinvoinnin kehittäminen, seuraaminen
ja arviointi. Työssä keskitytään oppimisympäristön terveellisyyteen, turvallisuuteen, sosiaaliseen vastuullisuuteen ja esteettömyyteen. Yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä voidaan
käsitellä esim. järjestyssääntöjä, turvallisuuteen liittyviä asioita, oppilashuollon toimivuuden
arviointia, hyvinvointiin liittyviä hankkeita ja teemapäiviä. Oppilashuoltoryhmässä tehtyjä
suunnitelmia toteuttaa koko kouluyhteisö. Kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa koulun oppilashuollolliseen toimintaan. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu vähintään kerran lukukaudessa.
Uotilanrinteen peruskoulun yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori, koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja, kuraattori, laaja-alainen erityisopettaja, oppilaanohjaaja,
tukioppilastoiminnan ohjaava opettaja, tapahtumista vastaavan ryhmän edustaja sekä
oppilaskunnan edustaja. Vanhemmille tiedotetaan kokouksista kotisivujen kautta. Oppilashuoltoryhmän kokouksiin voidaan kutsua asiantuntijoita tai yhteistyötahoja tarpeen
mukaan. Yleisiä asioita oppilashuoltoryhmän käsiteltäväksi voi tuoda koulun henkilökunta,
oppilas tai hänen huoltajansa tai joku muu yhteistyötaho ottamalla yhteyttä oppilashuoltoryhmään kuuluvaan henkilöön.
Yksilökohtaisen oppilashuollon perusajatuksena on huolehtia siitä, että oppilaan tarpeet
oppimiseen, kasvuun ja kehitykseen liittyen tulevat koulussa huomioiduksi. Tavoitteena on
yksilöllisten huolenaiheiden ja oppimisen esteiden ennaltaehkäisy sekä varhainen tunnistaminen. Yksilölliseen oppilashuoltoon kuuluvat henkilökohtaiset keskustelut terveydenhoita-
18
jan, kuraattorin tai koulupsykologin kanssa sekä yksittäisen oppilaan ympärille kootut
oppilashuollolliset asiantuntijaryhmät.
Kun on tarpeen selvittää oppilaan oppilashuollollisen tuen ja palveluiden tarve, kootaan
tapauskohtainen monialainen asiantuntijaryhmä. Asiantuntijat voivat olla opettaja, erityisopettaja, oppilaanohjaaja, rehtori, terveydenhoitaja, koululääkäri, kuraattori, koulupsykologi,
nuorisotyöntekijä, nuorisopsykiatrian edustaja tai sosiaalityöntekijä. Asiantuntijoiden
nimeäminen tähän ryhmään edellyttää oppilaan ja/tai hänen huoltajansa suostumusta.
Lähtökohtana asiantuntijaryhmän kokoontumisessa on se, että huoltaja on läsnä hänen
lapsensa asioita käsiteltäessä.
Oppilaan omat toivomukset ja mielipiteet oppilashuoltotyössä otetaan huomioon häntä
koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen kehitystasonsa edellyttämällä tavalla.
Huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä käyttämästä oppilashuollon palveluja.
Oppilaiden opetuksellinen tuen tarve kulkee usein käsi kädessä oppilashuollollisen tuen
tarpeen kanssa. Niitä säätelevät kuitenkin eri lait. Opetuksellinen tuki, kuten tukiopetus,
erityisopetus ja opetusta tukevat materiaalit, kuuluvat perusopetuslain alaisuuteen, kun taas
oppilashuoltotyötä säätelee oppilas- ja opiskelijahuoltolaki.
Tehostetun ja erityisen tuen sekä muun opetuksellisen tuen antaminen ja niihin liittyvien
asioiden käsitteleminen ei edellytä oppilaan tai hänen huoltajansa suostumusta. Tavoite
kuitenkin on, että oppimisen tukeen liittyvät asiat sovitaan yhteistyössä koulun, oppilaan ja
kodin välillä.
Kuraattori
Oppilashuollon palveluna kaikille oppilaille koulussa toimii kuraattori. Hänen tehtävänään on
edistää oppilaiden hyvinvointia sekä auttaa ja tukea oppilaita, huoltajia ja opettajia erilaisissa
ongelmatilanteissa. Oppilaat voivat saada keskusteluapua tulemalla kuraattorin luo omaaloitteisesti tai opettajan ohjaamana. Myös huoltajat voivat ottaa yhteyttä, jos joki lapsen
kasvatukseen, koulunkäyntiin, kaverisuhteisiin, perheoloihin tai vapaa-aikaan liittyvä asia
mietityttää.
Kuraattori Outi Veijonaho työskentelee koulussa viitenä päivänä viikossa. Kuraattoriin voi
ottaa yhteyttä puhelimitse p. 044 793 5223 tai Wilman kautta.
Koulupsykologi
Koulupsykologi toimii koulun psykologisena asiantuntijana oppilaiden koulutyötä suunniteltaessa ja kehitettäessä. Tarvittaessa koulupsykologi osallistuu yksittäisen lapsen tukitoimien
tarpeen arviointiin ja suunnitteluun ja selvittelee kasvuun, kehitykseen ja koulunkäyntiin
liittyviä pulmatilanteita yhteistyössä oppilaan, huoltajan ja koulun opetushenkilöstön kanssa.
Koulupsykologi Leena Luoto työskentelee koululla viikoittain.
Parhaiten hänet tavoittaa numerosta 044 793 3261.
Opettajia, kouluterveydenhoitajaa, koulupsykologia, kuraattoria sekä muuta henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus.
19
Oppilaan arviointi
Oppilaan opintojen edistymisestä, oppilaan työskentelystä ja käyttäytymisestä tulee antaa
riittävän usein tietoa oppilaalle ja hänen huoltajalleen. Uotilanrinteen peruskoulussa
annetaan kaksi kertaa lukuvuodessa ns. perinteinen todistus.
Oppilas, joka on suorittanut kaikki vuosiluokalle kuuluvat oppimäärät ja kurssit, siirtyy
yleensä seuraavalle luokalle. Oppilaalle, joka ei ole suorittanut hyväksytysti oppiainetta tai
kurssia, järjestetään koe joko kouluvuoden aikana tai kesällä, jossa hän voi osoittaa tietonsa
luokalta siirtoa varten. Koko peruskoulun oppimäärän suorittaneelle annetaan päättötodistus. Käyttäytymisen arvioivat kaikki oppilasta opettavat opettajat yhdessä. Vuosiluokalle
jättämisestä päättävät rehtori ja opettajat yhdessä.
Perinteisten todistusten lisäksi oppilaat saavat joissakin oppiaineissa sanallisia arviointeja
sekä arviointeja koulutyöskentelyn onnistumisesta. Oppilaat asettavat itse tavoitteita ja
jaksosuunnitelmia sekä suorittavat myös itsearviointeja.
Vaatteiden, varusteiden ja laukkujen säilytys
Ulkovaatteet ja kouluvarusteet säilytetään naulakoissa. Oppilaan on syytä nimikoida
omaisuutensa, sillä esim. samanlaisia takkeja on koulussa monella oppilaalla. Taskuihin ei
saa jättää arvotavaraa. Jonkin varusteen häviämisestä on ilmoitettava välittömästi opettajalle.
Kameravalvonta
Koulun piha-alueella ja koulun sisätiloissa toimii tallentava videovalvonta. Järjestelmä lisää
oppilasturvallisuutta ja vähentää ilkivaltaa. Valvonnasta huolimatta pyörät ja mopot on syytä
lukita huolellisesti.
20
UOTILANRINTEEN PERUSKOULUN JÄRJESTYSSÄNNÖT
1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS
Perusopetuslain 29§ mukaan koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa tulee olla
järjestyssäännöt, joilla edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista
sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.
Perusopetuslain 35§ mukaan oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä
syystä myönnetty vapautusta.
Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Kiusaaminen,
väkivaltainen käytös ja häirintä on kielletty. Jokaisella on lain mukaan oikeus fyysiseen
koskemattomuuteen. Kiusaamiseen puutuminen on jokaisen velvollisuus. Laki suojaa myös
sanalliselta tai muulla tavalla tapahtuvalta häirinnältä.
Koulun ilmapiiriin pystyy jokainen vaikuttamaan omalla hyvällä käytöksellään, olemalla
kohtelias, käyttämällä asiallista kieltä, edistämällä työrauhaa ja vaalimalla hyvää ilmapiiriä.
Jokaisen erilaisuus tulee hyväksyä ja toista ihmistä tulee kunnioittaa.
2.JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN VOIMASSAOLO
Järjestyssäännöt ovat voimassa koulujen alueilla, koulun käyttämillä muilla alueilla, koulumatkoilla ja siirtymämatkoilla. Koulun käyttämiä alueita ovat opetustilojen (Otan koulu, lyseo,
parakit) lisäksi muut opetustilat sekä alueet kuten esimerkiksi palloiluhalli, kentät, hiihto- ,
suunnistus- ja retkeilymaastot sekä niille johtavat reitit. Järjestyssäännöt ovat voimassa
kouluaikana koulun tiloissa ja koulutilojen ulkopuolella.
3. KOULUPÄIVÄN KULKU
PÄIVÄNAVAUS
Oppitunti alkaa klo 9.00 opettajan pitämällä lyhyellä päivänavauksella.
KOULUMATKAT JA SIIRTYMÄT
Koulumatkoilla on noudatettava liikennesääntöjä, hyviä käytöstapoja ja opettajien antamia
ohjeita. Omat kulkuneuvot sijoitetaan koulun pihassa niille varattuihin paikkoihin. Mopot ja
polkupyörät kannattaa lukita, sillä koulu ei vastaa sattuneesta varkaudesta tai vahingosta.
Koulupäivien aikana tapahtuvat siirtymät Otan koulun ja Lyseon välillä on järjestetty linjaautoilla, joihin siirrytään opettajan tai muun koulun henkilökunnan antamien ohjeiden
mukaan. Vain poikkeustapauksissa voi käyttää luokanvalvojan luvalla vaihtoehtoista
kulkuneuvoa. Lyseolla on järjestytty taito-ja taideaineiden opetus. Liikuntatunneilla siirrytään
liikunnan opettajien antamien ohjeiden mukaisesti.
21
OPPITUNNIT
Työjärjestyksessä on ilmoitettu milloin oppitunnit alkavat ja päättyvät. Oppituntien aikana on
taattava työrauha. Oppituntien aikana kännykät on pidettävä äänettöminä.
Opettaja ilmoittaa, milloin tunti päättyy.
VÄLITUNNIT
Välitunnit vietetään ulkona välituntialueella. Välitunneille mennään viivyttelemättä. Koulun
käytävillä tapahtuva liikkuminen on oltava rauhallista, töniminen ja juokseminen on ehdottomasti kielletty. Koulualueelta ja siirtymiltä poistuminen ilman lupaa on kielletty. Oppilaiden
hissin käyttäminen on ehdottomasti kielletty ilman lupaa. Välitunneilla ei heitetä lumipalloja
tai kiviä. Kiusaaminen on kielletty. Ongelmista on välittömästi ilmoitettava välituntivalvojille.
Kovalla pakkasella tai sateella voidaan antaa erillinen lupa sisällä olemiseen.
RUOKAILU
Ruokailu tapahtuu Otan koulun ruokailusalissa hyviä ruokailutapoja noudattaen myös
siirtymävaiheissa. Ruokailuun siirrytään rauhallisesti ja sieltä poistutaan välittömästi
ruokailun päätyttyä. Kännyköiden käyttö ruokailussa on kielletty.
4 . TYÖRAUHAN YLLÄPITÄMINEN
Kouluyhteisön jäsenen tulee asiallisesti ja rauhallisesti käyttäytymällä sekä järjestyssääntöjä
noudattamalla edistää koulun työrauhaa. Hyvään käytökseen kuuluu myös asiallinen ja
kohtelias kielenkäyttö.
5. POISSAOLOT
Oppitunneilta ei saa olla poissa ilman hyväksyttävää syytä. Huoltajan on tiedotettava
esimerkiksi sairauspoissaolosta heti ensimmäisenä poissaolopäivänä mielellään Wilman
välityksellä tai suoraan luokanvalvovalle.
Oppilas, joka tulee luokkaan päivänavauksen tai tunnin alkamisen jälkeen,
katsotaan myöhästyneeksi. Opettaja tekee siitä merkinnän Wilmaan.
Huoltajan pyynnöstä luokanvalvoja voi antaa luvan kolmen päivän poissaoloon, pidemmät
poissaololuvat myöntää rehtori. Pyyntö on tehtävä aina kirjallisena huoltajan allekirjoituksella. Oppilaan on otettava selvää poissaoloajan läksyistä sekä huolehdittava niiden tekemisestä. Luvattomiin poissaoloihin pyritään ensisijaisesti vaikuttamaan Fiilari-toiminnan avulla.
6. OMA JA YHTEINEN OMAISUUS
-pidä huolta työskentelyvälineistä, varusteista ja tavaroista.
-toisen omaisuutta ei saa lainata ilman lupaa, eikä sitä saa vahingoittaa
-vahingosta on ilmoitettava opettajalle, välituntivalvojalle tai rehtorille
-koulun omaisuutta, kiinteistöjä, puita ja istutuksia ei saa vahingoittaa
-oppilas on korvausvelvollinen aiheuttamastaan vahingosta myös alle 15-vuotiaana vahingonkorvauslain mukaan
22
7. KÄNNYKKÄETIKETTI
Luvaton kuvaaminen on ehdottomasti kielletty, se loukkaa yksityisyyden suojaa. Kännykkä ei
saa olla esillä ja se on pidettävä äänettömällä oppitunneilla. Opettajalla on oikeus ottaa
kännykkä haltuun, jos sen käyttö häiritsee opetusta.
8. TUPAKKA, SÄHKÖTUPAKKA, NUUSKA, PÄIHTEET, HUUMEET JA ENERGIAJUOMAT
Tupakan, sähkötupakan, nuuskan päihteiden, huumeiden ja energiajuomien käyttö ja
hallussapito on kielletty kouluaikana ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa.
9. KURINPITOTOIMENPITEET
- tehtäviä laiminlyönyt oppilas voidaan jättää kouluun enintään tunnin ajaksi kerrallaan
suorittamaan tehtäviä
- oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä tai menettelee vilpillisesti voidaan määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi
- jos jälki-istunnot eivät tehoa, voi rehtori antaa kirjallisen varoituksen
- jos rikkomus on vakava tai oppilas jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä
jälki-istunnon tai kirjallisen varoituksen saatuaan, oppilas voidaan erottaa enintään kolmeksi
kuukaudeksi.
- opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi
luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan.
- oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi,
jos on olemassa vaara, että toisen oppilaan taikka koulussa työskentelevän henkilön
turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi. Samoin
voidaan toimia jos opetus vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen
vuoksi.
Jälki-istunnossa:
- Voidaan teetättää kirjallisia tai suullisia tehtäviä, joiden tulee olla kasvatusta, opetusta
ja kehitystä tukevia
- Oppilas voidaan velvoittaa istumaan hiljaa jälki-istunnon ajan
- Jälki-istuntoa ei voida järjestää siten, että oppilas joutuisi sen seurauksena jäämään
pois opetussuunnitelman mukaisesta opetuksesta
Rehtorilla tai koulun opettajalla on yhdessä tai erikseen oikeus työpäivän aikana ottaa
haltuunsa oppilaalta esine tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta ja oppimista tai jolla
voidaan vaarantaa omaa ja/tai toisen turvallisuutta. Opettajalla ja rehtorilla on työpäivän
aikana oikeus tarkastaa oppilaan mukana olevat tavarat, oppilaan hallinnassa olevat koulun
säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa. Nämä määräykset koskevat mm. tulentekoja tupakkatuotteet kuten sähkötupakka sekä energiajuomia. Takavarikoidut esineet tai aineet
luovutetaan vain oppilaan huoltajalle. Vaaralliset esineet tai aineet, joita oppilaalla ei lain
mukaan ole oikeus pitää hallussaan luovutetaan tarvittaessa poliisille.
Oppilaalle annettavista kurinpitotoimenpiteistä tiedotetaan aina huoltajia.
Rikkomukset voivat aiheuttaa myös oppilashuollollisia toimenpiteitä ja yhteydenottoja.