2015-2016 Pertun koulun koulutiedote

Comments

Transcription

2015-2016 Pertun koulun koulutiedote
PERTUN KOULU
LUKUVUOSITIEDOTE
2015–2016
PERTUN KOULU
Kouluraitti 16
05400 Jokela
http://web.tuusula.fi/pertunkoulu
PUHELIMET
rehtori, Satu Lindqvist
vararehtori , Anu Piira
koulusihteeri, Pirjo Tyni
Opettajainhuone
Laaja-alainen erit.op. Heidi Tuomikoski
Esikoulu, Sirpa Okkonen
Keittiö
Keittiö, emäntä Tiina Nuutinen
040 314 4055, [email protected]
040 314 4079
040 314 4072
040 314 4056
040 314 4464
040 314 4060
040 314 4333
040 314 4057
Opettajat tavoittaa puhelimitse parhaiten välituntien aikana
klo 9.45–10 ja iltapäivällä klo 12–12.15 tai 13–13.15 numerosta
040 314 4056. Tiistaisin klo 8.00 - 9.00 on opettajainkokous, jolloin emme vastaa
puhelimeen. Koulun henkilökunnan tavoittaa päivittäin myös sähköpostilla: [email protected] sekä Wilmassa.
OPETTAJAT 1A Sirpa Halonen
1B Merja Salminen
2A
Mari Rautio
2B Maria Pulli
3
Minnna Kaukiainen, Mariia Okkonen ja Anu Piira
4A
Katri Utriainen
4B Katariina Ikonen
5A
Hanna Rajala
5B Mira Karhu ja Anu Piira
6A
Santtu Tirkkonen
6B Tiina Barrett
E 5-6 Eero Seppänen
esikoulun opettaja
Sirpa Okkonen
laaja-alainen erityisopettaja
Heidi Tuomikoski
englanti, saksa
Hanns Sajaniemi
ranska
Anne Ojalehto
ranska
Eija Virkkunen
uskonto (ortodoksi)
Marianne Uitto
koulunkäyntiavustajat
Laura Mahkonen
Tiina Mustonen
Anu Reima
Ida Schlizewski
Aarni Somerharju
Anne Sorvari
Sari Suhonen
ILTAPÄIVÄKERHO, klo 12–16
Sari Suhonen
040 314 3238
ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KOORDINAATTORI: Eija Kenttälä
040 314 3406
LUKUVUODEN 2015- 2016 TYÖAJAT JA LOMAT
Syyslukukausi
12.8.2015 (ke) - 19.12.2015 (la)
syysloma
12.– 18.10.2015 (vko 42)
joululoma
su 20.12.2015 – ke 6.1.2016
yhteensä 89 koulupäivää
Kevätlukukausi
7.1.2016 (to) - 4.6.2016 (la)
talviloma
22.- 26.2.2016 (viikko 8)
pääsiäinen
25.- 28.3.2016
helatorstai
to 5.5.2016
yhteensä 100 koulupäivää
KOULUN PÄIVITTÄINEN TYÖAIKA
1. oppitunti
2. oppitunti
VÄLITUNTI
3. oppitunti
RUOKAILU
4. oppitunti
VÄLITUNTI
5. oppitunti
VÄLITUNTI
6. oppitunti
7. oppitunti
klo 8.10 – 8.55
klo 9.00 - 9.45
klo 9.45 - 10.00
klo 10.00 klo 10.15 - 11.45
klo
- 12.00
klo 12.00 - 12.15
klo 12.15 - 13.00
klo 13.00 - 13.15
klo 13.15 - 14.00
klo 14.00 - 14.45
OPETTAJAT tavoittaa puhelimitse parhaiten välituntien aikana
klo 9.45 -10.00 ja 12.00 - 12.15 numerosta 040 314 4056.
Opettajille voi lähettää myös sähköpostia: [email protected]
OPPILASHUOLTO
Koulussa toimii oppilashuoltoryhmä, johon kuuluvat rehtori, koulupsykologi,
koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja, laaja-alainen erityisopettaja sekä luokanvalvoja.
Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja
fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi oppilailla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Monialainen yhteistyö on oppilashuollossa keskeistä. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen.
KOULUPSYKOLOGI
Koulupsykologin puoleen voi kääntyä lapsen tai nuoren koulunkäynnin tai kehityksen huolissa, esim. pulmissa
- keskittymisessä
- sopeutumisessa
- tunne-elämässä
- oppimisen vaikeuksissa
Yhteydenottaja voi olla huoltaja, opettaja, oppilashuoltoryhmän jäsen tai oppilas itse. Asiakkuuden alkamisesta sovitaan perheen tai nuoren kanssa, ja työskentely tapahtuu yhteistyössä oppilaan, vanhempien, opettajan ja muun oppilashuollon henkilöstön kanssa.
KOULUKURAATTORI
Kuraattoriin voivat ottaa yhteyttä vanhemmat, oppilas itse, koulun henkilöstö
sekä koulun ulkopuoliset yhteistyötahot.
Kuraattorin puoleen voi kääntyä
- lapsen tai nuoren koulunkäyntiin liittyvissä pulmissa
- sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä kysymyksissä
- kasvatukseen liittyvissä asioissa
- kun on epätietoinen siitä, mistä voisi kysyä neuvoa
Kuraattorin asiakkuus alkaa 1-5 tapaamiskerran arviointijaksolla, jonka aikana
kartoitetaan oppilaan psykososiaalisen tuen tarve. Tämän perusteella voidaan
oppilaan ja/tai vanhempien ohjaus- ja tukikäyntejä jatkaa.
Koulukuraattori JARKKO LEVOLA on koululla keskiviikkoisin ja perjantaisin,
p. 040 314 4151
KOULULAISTEN PERHETYÖNTEKIJÄ
Perhetyöntekijä tukee kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Palvelu on
matalan kynnyksen tukea tavoitteena ehkäistä alakouluikäisten koulun- käyntiin
liittyviä pulmia. Työskentely tähtää perheen ja lapsen omien voimavarojen vahvistumiseen perheen kulttuuria kunnioittaen.
Perhetyöntekijä auttaa
- kodin ja koulun välisessä yhteistyössä
- kun perhe tarvitsee tukea esim. muutostilanteissa
- vanhemmuuden haasteissa
- koulumotivaation pulmissa
- tai kun kotona herää huoli lapsen käyttäytymisestä
Perhetyöntekijä ARJA HEINONEN on koululla torstaisin, p. 040 314 4628,
[email protected]
LAAJA-ALAINEN ERITYISOPETUS
Pienryhmäopetusta tai yksilöopetusta oppimisvaikeuksien voittamiseksi on
mahdollista saada koko lukuvuoden ajan. Opetus painottuu pienempien oppilaiden opettamiseen isoja unohtamatta.
Erityisopettaja HEIDI TUOMIKOSKI on Pertun koulussa jokaisena koulupäivänä.
Häneen voi ottaa yhteyttä puhelimitse 040 314 4464, sähköpostilla
[email protected] tai Wilman kautta.
VANHEMPAINYHDISTYS
Koulussamme toimii vanhempainyhdistys, joka järjestää koko koululle yhteisiä
tapahtumia ja tukee vanhempia ja opettajia kasvatustehtävän toteuttamisessa.
KOULUTERVEYDENHUOLTO
TERVEYDENHOITAJA
Kouluterveydenhoitaja seuraa oppilaiden kasvua ja kehitystä, selvittelee oppilaiden kanssa heidän ongelmiaan, tukee oppilaita ja heidän vanhempiaan ja
huolehtii seulontatutkimuksista. Terveystarkastuksia tehdään vuosittain kaikilla
vuosiluokilla.
Hän huolehtii koulun ensiapuvalmiudesta ja antaa ensiapua sekä auttaa kriisitilanteissa.
Terveydenhoitaja osallistuu oppilashuoltotyöryhmän toimintaan ja on yhteistyössä vanhempien, opettajien ja tarvittaessa muiden tahojen kanssa oppilaskohtaisissa asioissa.
Terveydenhoitaja osallistuu asiantuntijana myös koulun terveydellisten olojen
valvontaan.
Kouluterveydenhoitaja TIINA MÄMMELÄ on koululla
maanantaisin,keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin, p. 040 314 4018,
[email protected]
KOULULÄÄKÄRI
Koululääkäri suorittaa lääkärintarkastukset 1. ja 5. luokalla.
Varsinainen sairaanhoito ei kuulu kouluterveydenhuoltoon, vaan oppilaan sairaanhoidon järjestämisestä vastaavat vanhemmat. Mikäli oppilas koululääkärin
tarkastuksessa todetaan sairaaksi, antaa lääkäri ensimmäiset ohjeet ja hoitaa,
ellei jatkuvan hoidon tarpeesta ole kysymys. Lisäksi lääkäri ja terveydenhoitaja
antavat sairastapausten ensiavun ollessaan koulussa paikalla.
Koululääkäri SATU PELTOLA on tavattavissa Pertun koululla kuukauden 1. ja 3.
torstai. Aika koululääkärille sovitaan terveydenhoitajan kautta.
HAMMASHUOLTO
KOULULAISTEN HAMMASHOITO LUKUVUONNA 2015–2016
Koululaisten hammashoito toteutetaan lukuvuonna 2015 -2016 yhteistyössä
koulujen ja kotien kanssa. Tavoitteena on lasten suun terveys ja suun terveyden
edistäminen päivittäisellä omahoidolla.
Koko luokan kattavia suun terveystarkastuksia järjestetään alakoulussa 1., 3. ja
5. luokalla. Tämän lisäksi oppilaita kutsutaan suun terveystarkastukseen yksilöllisen tarpeen mukaan.
Alakoulun 1., 3. ja 5. luokan oppilaat kutsutaan suun terveystarkastukseen koulun kautta. Kuljetus tarkastukseen tapahtuu taksikyydillä. Mikäli oppilas on poissa koulusta luokan tarkastuspäivinä, hammashoitola sopii uuden tarkastusajan
kodin kanssa.
Jos lapsella todetaan tarkastuksessa hoidon tarvetta, ilmoitetaan hoitoaika kotiin, jolloin vanhemmat vastaavat matkasta ja kuljetuksesta hammashoitoon.
Kutsut yksilöllisiin suun terveystarkastuksiin lähetetään kotiin.
HAMMASLÄÄKÄRIPÄIVYSTYS
Hammaslääkäripäivystys kiireellistä hoitoa (tapaturma, särky) tarvitseville toimii ajanvarauksella ja edellyttää aina yhteydenottoa suun terveydenhuollon
keskitettyyn ajanvaraukseen p. 09 8718 3733.
Lisätietoa www.tuusula.fi
VAKUUTUKSET
Tuusulan kunta on vakuuttanut tuusulalaiset koululaiset 1.1.1990 alkaen.
VAKUUTUS KORVAA TAPATURMAT:
- koulussa
- koulun järjestämissä tilaisuuksissa
- leirikoulussa kotimaassa
- tapaturmasta aiheutuneet koulukuljetukset
- rikkoutuneet silmälasit vain siinä tapauksessa, että tapaturma
on aiheuttanut havaittavan ruhjeen, naarmun tai vamman
OPPIKIRJAT
Useissa oppiaineissa käytetään kirjoja, joita kierrätetään oppilailla muutaman
lukuvuoden ajan. Kirjat nimikoidaan lukuvuoden alussa ja oppilas/koti ovat vastuussa kirjan käytöstä koko lukuvuoden ajan. Oppikirjan kadotessa tai vahingoittuessa ovat oppilas/huoltaja korvausvelvollisia.
KOULUSSA SAIRASTUMISEN VARALLE
Tiedot huoltajan koti- ja työosoitteista ja puhelinnumeroista on syytä pitää ajan
tasalla yhteyden saamiseksi huoltajiin esim. oppilaan sairastumisen tai tapaturman sattuessa. Sairauspoissaolosta voi ilmoittaa Wilman kautta.
OPPILAIDEN POISSAOLOT
- Kun oppilas on sairas, tulee tieto siitä ilmoittaa opettajalle samana päivänä
Wilman kautta tai puhelimitse.
- Läksyt ja tehtävät kysytään luokkatovereilta.
- Jos kirjoja on koulussa, tehtävät voi tehdä jälkikäteenkin.
- Muulloin kuin koulun loma-aikana tapahtuva oppilaan loma
(yli 3 päivää) tulee anoa etukäteen rehtorilta virallisella loma-anomuksella, joka löytyy koulun Internet-sivustolta http://web.tuusula.fi/pertunkoulu.
Opettaja voi huoltajan pyynnöstä myöntää 1-3 päivän loman.
- Vastuu oppisisältöjen opettamisesta loman aikana on huoltajilla.
KOULUN ULKOPUOLINEN OPETUS
Opetus ei tapahdu ainoastaan koulurakennuksessa, koulutilojen lisäksi käytämme hyödyksi myös lähiympäristöä. Esimerkiksi kirjastovierailut, uimahallikäynnit
ja erilaiset retket lähiympäristöön kuuluvat kiinteästi koulutyöhön. Liikuntatunneilla käydään lähialueen urheilukentillä. Lähdettäessä koulualueen ulkopuolelle
lasten turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.
Koulu kustantaa perinteisesti 4. luokan oppilaille kierroksen Tuusulan Rantatielle
tavoitteena tutustuttaa Jokelan alueen oppilaita myös muuhun Tuusulaan sekä
tuusulalaiseen kulttuuriperinteeseen.
Oppilaat osallistuvat Tuusulan kunnan uimaopetukseen kunnan tekemän suunnitelman mukaisesti 1., 3. ja 5. luokilla.
POLKUPYÖRÄN KÄYTTÖ
Polkupyörät laitetaan niille varattuihin telineisiin. Ensimmäistä kouluvuottaan
käyvä lapsi ei ole vielä valmis liikenteeseen pyörineen. Siksi vasta toisesta kouluvuodesta lähtien oppilas voi kulkea koulumatkansa polkupyörällä.
Koulun retkillä kypärän käyttö on pakollista! Pyörätietä tulee käyttää siellä, missä sellainen on. Muussa tapauksessa ajetaan tien oikeassa laidassa jonossa, ei
rinnakkain!
PYÖRÄILLESSÄ KÄYTETÄÄN AINA KYPÄRÄÄ!
TUODESSANNE LASTA KOULUUN PYYDÄMME HUOMIOIMAAN,
että kouluaikana ajoneuvot tulee jättää seurakunnan paikoitusalueelle oppilaiden turvallisuuden vuoksi!
ULKOJALKINEET
Ulkojalkineet jätetään käytävään tunnin ajaksi. Luokassa suositellaan käytettäväksi sisätossuja, sillä varsinkin sadekeleillä koulun käytävät saattavat olla kuraiset.
KÄNNYKÖILTÄ KOULURAUHA
KÄNNYKÖIDEN JA MUIDEN ELEKTRONISTEN LAITTEIDEN KÄYTTÖ KOULUPÄIVÄN
AIKANA ON KIELLETTY!
OPPITUNNILLA OPPILAAT VOIVAT KUITENKIN OPETTAJAN LUVALLA KÄYTTÄÄ
OPISKELUTARKOITUKSESSA MYÖS OMIA MOBIILILAITTEITAAN.
KOULU EI VASTAA EM. LAITTEIDEN RIKKOUTUMISESTA EIKÄ KATOAMISESTA!
RUOKATAVAT KUNNIAAN
Ruokailussa painotamme hyviä ruokailutapoja, jotka on hyvä oppia jo kotona.
Oppilaiden tulee koulussa maistaa tarjolla olevia ruokalajeja, jotta he tottuisivat
mahdollisimman monenlaisiin ruokiin.
SUIHKUSSA KÄYNTI ON OSA TERVEYSKASVATUSTA
Liikuntatunneilla on oltava mukana asianmukaiset liikuntavarusteet, ja tuntien
jälkeen oppilaat käyvät pesulla. Suihkussa käynti on oppilaan hygieniasta ja terveydestä huolehtimista sekä terveyskasvatusta.
OMANSA LÖYTÄMINEN
Oppilaiden vaatteet saattavat vaihtua tai kadota. Siksi jalkineet, vaatteet ja
muut varusteet tulee merkitä omalla nimellä, nimikirjaimilla tai muulla tunnisteella.
Kadonneita vaatteita ja varusteita voi tiedustella koululta. Opettajanhuoneen
käytävässä on löytötavarapiste.
Tyhjennämme käytäviltä ylimääräiset tavarat löytötavaroihin aina lomien alkaessa. Löytötavarat tuodaan esille, kun koululla on tapahtuma, johon vanhemmat
osallistuvat.
KOULUN VAIHTO
Aina kun osoite muuttuu, tulee siitä ilmoittaa koululle. Jos muutosta
aiheutuu koulupiirin tai kunnan vaihdos, tulee menetellä seuraavasti:
- entiselle koululle ilmoitetaan uusi osoite ja koulu
- uudelle koululle ilmoitetaan koulupiirin alueelle muutosta
Pertun koulun järjestyssäännöt
En loukkaa ketään sanoillani ja teoillani.
Osaa katsoa silmiin ja hymyillä tervehdittäessä.
En poistu koulualueelta koulupäivän aikana ja pysyn välituntialueella.
Jätän pyörät, puut ja ojat rauhaan.
Lumipalloja heitän vain palloseinään.
Skeittailen, lautailen, pyöräilen ja luistelen vain niille osoitetulla alueella
kypärä päässä.
Liukumäessä lasken turvallisesti istualtani.
Pukeudun sään edellyttämällä tavalla.
Karkit ja limut nautin kotona.
En käytä kännykkää tms. koulupäivän aikana ilman lupaa.
Siirryn välitunnille ripeästi kävellen.
Ulkovaatteita säilytän naulakossa.
Sisätiloissa liikun aina rauhallisesti muita häiritsemättä.
Ruokailen hyviä tapoja noudattaen ja siististi.
Keskustelen ruokailutilanteeseen sopivista aiheista sopivalla äänellä.
Syön eväät siististi ulkona, roskat laitan aina roskikseen.
Fyysinen koskemattomuus taataan kaikille oppilaille.
Oppitunneilla työskennellään ahkerasti ja annetaan kaikille työrauha.
Huolehditaan yhteisestä omaisuudesta ja arvostetaan toisten tavaroita.
Pyöräilyä, rullaluistelua tai -lautailua ei harrasteta koulupäivän aikana.