Asuntohakemus - Heinolan vuokra

Comments

Transcription

Asuntohakemus - Heinolan vuokra
TYHJENNÄ
HEINOLAN VUOKRA-ASUNNOT OY
PL 61, 18101 Heinola
(käyntiosoite Rauhankatu 3a, Heinola)
puh. (03) 848 3261 tai 849 3263
ASUNTOHAKEMUS
1(2)
Päivämäärä
[email protected]
Uusi hakemus
Vaihtohakemus
1. Hakijan henkilötiedot
Sukunimi ja entiset nimet
Etunimet
Henkilötunnus
Kotipaikka
Nykyinen osoite
Postinumero ja toimipaikka
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Arvo tai ammatti
Työnantaja
2. Kanssahakijan henkilötiedot
Sukunimi ja entiset nimet
Etunimet
Henkilötunnus
Kotipaikka
Nykyinen osoite
Postinumero ja toimipaikka
Arvo tai ammatti
Puhelinnumero
Työnantaja
Työnantajan puhelinnumero
3. Muut asumaan tulevat
Nimi
Henkilötunnus
4. Haettava huoneisto
Kaupungin osa
Maksimivuokra
Huoneistotyyppi noin
Huoneiston pinta-ala noin
Tavallinen vuokra-asunto
m2
h+k/kk
Talotyyppi
Kerrostalo
Rivitalo
Palvelutalo
Mikä tahansa
Muita toivomuksia
5. Tiedot nykyisestä asunnosta
Huoneistotyyppi
Pinta-ala
Asukkaiden lukumäärä
Nykyinen vuokra
m2
€
Asumismuoto
Vuokra-asunto
Omistusasunto
Vanhempien luona
Työsuhdeasunto
Osaomistus- / aso-asunto
Alivuokralaisena
Opiskelija-asunto
Muu asumismuoto, mikä?
2(2)
6. Asunnon tarpeeseen vaikuttavat seikat
Asunnottomuus
Vuokrasopimus päättyy______________
Oma asunto myynnissä / myyty________
Paikkakunnan vaihto
Avio / avoliiton solmiminen
Avio / avoero
Liian iso asunto
Liian pieni asunto
Terveydelliset seikat
Itsenäistyminen
Asunnon varustus
Asunnon sijainti
Vuokran suuruus
Työpaikka
Häätö
Muutto paikkakunnalle saadun työpaikan johdosta
Työn alkamispäivä
Työnantaja
Toimipaikan osoite
Lisätietoja
7. Tulot ja omaisuus
Nykyiset kuukausitulot ennen
veroja €
Omaisuuden käypä arvo €
Maksamattoman opintolainan
määrä €
Hakijan
Kanssahakijan
Muiden
Yhteensä
Hakija ja / tai muu asumaan tuleva omistaa tai on omistanut viiden viime vuoden aikana
Osakehuoneiston
Omakotitalon
Vapaa-ajan asunnon tai muun kiinteistön
Myyntiarvo €
Asunnon tai kiinteistön hankkimisesta johtuvat velat €
Milloin omistaja on luopunut
asunnosta
8. Lisätietoja
Lisätietoja
Hakijan luottotiedot tarkistetaan Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä
9. Allekirjoitus
Vakuutan edellä olevat tiedot oikeiksi
Paikka ja aika
Allekirjoitus
10. Hakemukseen tarvittavat liitteet / Liitteet on toimitettava, kun asunto on löytynyt
* Todistukset hakijoiden kuukausituloista (palkka-, opintotuki-, työttömyyspäiväraha, toimeentulotuki- tai
eläketodistukset)
* Verotodistus / verotuspäätös viimeksi vahvistetusta verotuksesta kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18v.
* Raskaustodistus
* Selvitys omaisuuden käyvästä arvosta
* Luotonantajan todistus veloista (opinto- tai asuntoveloista)
* Lääkärintodistus mikäli haette asuntoa terveydellisten seikkojen perusteella
* Kopio passeista muilta kuin Suomen kansalaisilta
* Opiskelutodistukset
..........................................................................................
Huom! Hakemus on voimassa 3 kk ilman uusimista.
LÄHETÄ