asuntohakemus - Invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Transcription

asuntohakemus - Invalidiliiton Asumispalvelut Oy
1/2
ASUNTOHAKEMUS
ASUNTOHAKEMUKSEN UUSIMINEN
Invalidiliiton Asumispalvelut Oy
HAKIJAN HENKILÖTIEDOT
Sukunimi ja entiset nimet (tekstaten)
Henkikirjoituspaikka
Etunimet
Alkaen, päivämäärä
Asunut aikaisemmin
Nykyinen osoite
Arvo tai ammatti
Toimipaikka
Siviilisääty
Naimaton
Avoliitossa
Naimisissa
Henkilötunnus
Postinumero ja -toimipaikka
Puhelin kotiin
Alkaen, päivämäärä
Puhelin toimeen
Eronnut
Leski
Vuonna:
KANSSAHAKIJAN HENKILÖTIEDOT
Sukunimi ja entiset nimet (tekstaten)
Henkilötunnus
Etunimet
Arvo tai ammatti
Toimipaikka
Asuu hakijan kanssa
Kyllä
Ei
Osoite
Alkaen, päivämäärä
Puhelin
Postinumero ja -toimipaikka
MUUT ASUMAAN TULEVAT HENKILÖT (tarvittaessa käytettävä liitettä)
Sukunimi
Henkilötunnus
Etunimet
TULOT JA OMAISUUS
Avio- tai avopuolison
Hakijan
Muiden
Nykyiset kuukausitulot
ennen veroja, euroa/kk
Omaisuuden käypä
arvo, euroa
Vuorotyölisä, euroa/kk
Elatusapumaksut, euroa/kk
Opintolainat
Omaisuuteen kohdistuvat velat
SELVITYS OMISTUSASUNNOSTA/KIINTEISTÖSTÄ
Hakemuksessa mukana oleva henkilö omistaa tai on omistanut asuntoyhtiön osakkeita, kiinteistön tai osuuden niistä
Ei
Kyllä
Osakehuoneisto
Nykyinen myyntiarvo tai luovutushinta
euroa
Invalidiliiton Asumispalvelut Oy
Omakotitalo
Kiinteistö
Vapaa-ajan asunto
Asuntoon tai kiinteistöön kohdistuvat velat
euroa
Mannerheimintie 107, 00280 Helsinki
puh. 09 613191
y-tunnus:1948154-5
www.validia.fi
2/2
ASUNNONTARPEESEEN VAIKUTTAVAT SEIKAT
Voit merkitä yhden tai useamman seikan
Paikkakunnan vaihto
Vuokran suuruus
Työ/opiskelu ko. seudulla
Asunnon etäinen sijainti
Liian pieni asunto
Oma asunto myyty/myynnissä
Liian suuri asunto
Itsenäistyminen
Avioero
Asunnon/talon varustus
Avoero
Liikuntarajoite
Terveydelliset syyt
Asunnoton, alkaen
Vuokrasopimuksen päättyminen, milloin
Asunnottomuuden syy
Vuokrasopimuksen päättymisen syy
TIEDOT NYKYISESTÄ ASUNNOSTA (Mikäli hakijat asuvat erillään, merkitään toisen hakijan asuntotiedot Lisätiedot-kohtaan.)
Asukkaiden lukumäärä
Huoneiston pinta-ala
Huoneistotyyppi
h + kk/k
m2
Hallintasuhde
Omistaja
Päävuokralainen
kaupungin
vuokra-asunto
Asuntola
Muu, mikä
Päävuokralainen
Nykyiseen asuntoon muuttoajankohta
Alivuokralainen
Asuu vanhempien luona
Työsuhdeasunto
Yhteiskäyttöinen
asunto, solu,
yhteisö
Nykyistä asuntoa edeltäneen asunnon osoite
Vuokra, euroa/kk
Puuttuvat varusteet (esim. vesijohto, viemäri, kylpy- tai suihkuhuone); luettelo
HAETTAVA YKSIKKÖ/HUONEISTO
Huoneistotyyppi
Vuokran suuruus, enintään
h + kk/k tai
h + kk/k
euroa/kk
Validia-yksikkö
Muut toivomukset
LISÄTIEDOT
Mahdolliset perustelut alue- ja huoneistotoivomuksille
ALLEKIRJOITUS Vakuutan edellä olevat tiedot oikeiksi
Paikka ja aika
Hakemus liitteineen palautetaan: Allekirjoitus ja nimen selvennys
Invalidiliiton Asumispalvelut Oy, Kiinteistösihteeri
Mannerheimintie 107, 00280 Helsinki
Liitteet: Eläke-/palkkatodistus, viimeisin vahvistettu verotuspäätös erittelyosineen, sekä selvitys omaisuuden arvosta.
Hakemus on voimassa 6 kk.
Invalidiliiton Asumispalvelut Oy
Mannerheimintie 107, 00280 Helsinki
puh. 09 613191
y-tunnus:1948154-5
www.validia.fi