LAKIOSAVAATIMUS Olen saanut laatimasta

Transcription

LAKIOSAVAATIMUS Olen saanut laatimasta
 LAKIOSAVAATIMUS
Olen saanut
_______________________________________________________
testamentin jättäjän (vainajan) suku- ja etunimet, kuolinpäivä
laatimasta testamentista tiedon ______________________________
tiedoksisaamis pvm
ilmoitan, että tulen vaatimaan lakiosaani.
________________________________
paikka ja pvm
_______________________________________
lakiosaperillinen
allekirjoitus
_______________________________________
suku- ja etunimet, hetu
Tiedoksianto
Olen saanut tästä lakiosailmoituksesta tiedon
________________________________
paikka ja pvm
________________________________________
testamentin saaja
allekirjoitus,
________________________________________
suku- ja etunimet, hetu
Todistavat:
Paikka ja aika samat
________________________________________
allekirjoitus ja nimenselvennys
________________________________________
allekirjoitus ja nimenselvennys
Seurakunta- ja Hautauspalvelu Caritas Oy
Y-tunnus: 0784340-6 – Korkeavuorenkatu 19, 00130 Helsinki – Puhelin: (09) 628 398 – www.seurakuntapalvelu.fi

Similar documents