VUOKRANMAKSUPÄIVÄN SIIRTO - KAS Vuokra

Transcription

VUOKRANMAKSUPÄIVÄN SIIRTO - KAS Vuokra
VUOKRANMAKSUPÄIVÄN SIIRTO
HAKEMUS- JA SOPIMUSLOMAKE
Vuokramaksupäivän siirto alkaen:
Vuokralaisen
yhteystiedot
suku- ja etunimi
henkilötunnus
suku- ja etunimi
henkilötunnus
katuosoite, postinumero ja -toimipaikka
vuokralaisen puhelinnumero päivisin
Asiakas voi tehdä vuokrareskontran kanssa perustellusta syistä kirjallisen sopimuksen, jossa sovitaan vuokranmaksupäivästä.
Perusteltu syy voi olla esim. eläkkeen, työttömyyskorvauksen tai muun säännöllisen etuuden maksupäivä. Sopimuksen tekemisen
edellytyksenä on, ettei asukkaalla ole vuokrarästejä. Vuokralainen sitoutuu tällä kirjallisella sopimuksella:
1.
Toimittamaan vuokranmaksulomakkeet etukäteen pankkiin maksutapahtumaa varten tai tekemään pankin kanssa maksupalvelusopimuksen, jolla vuokra peritään hänen tililtään eräpäivänä tai käyttämään omaa maksupääteyhteyttä.
2.
Huolehtimaan, että maksajan tilillä on riittävästi katetta vuokranmaksua varten eräpäivänä.
3.
Maksamaan alkuperäisen eräpäivän ja sovitun eräpäivän väliseltä ajalta korkoa, viivästyskorkoa koskevan lain enimmäiskoron mukaan, jokaisen kuukauden vuokranmaksun yhteydessä. Asiakas saa tätä varten uudet vuokranmaksulomakkeet,
joissa edellä mainittu korko on valmiiksi laskettu eräpäivään saakka.
4.
Tekemään aina uuden kirjallisen sopimuksen vuokrareskontran kanssa ennen kuin uusi vuokra tulee voimaan.
5.
Jos asiakas ei maksa vuokria sopimuksen mukaan, hän palaa ns. normaalin vuokranmaksun piiriin. Vuokralaiselle lähetään tällöin tieto sopimuksen raukeamisesta ja siitä, että erääntyneiden maksamattomien saatavien perintä jatkuu maksumuistutuksen jälkeen perintätoimistossa.
Vuokrasopimuksen vuokranmaksupäivä tällä hetkellä
Toivottu uusi vuokranmaksupäivä
kk. 2. pvm
muu, mikä? ___________
kuukauden _________ pv.
Perustelut:
vuokralaisen allekirjoitus ja nimenselvennys
vuokralaisen allekirjoitus ja nimenselvennys
paikka ja päivämäärä
paikka ja päivämäärä
Hakemus postitetaan: Kunta-asunnot Oy, Toinen Linja 14, 00530 Helsinki
Päätös (huom. Vuokrareskontra täyttää tästä eteenpäin)
Hyväksytty (pvm)
vuokrareskontran allekirjoitus ja nimenselvennys
Hylätty (pvm ja perustelut)
sopimus postitettu pvm
Kunta-asunnot Oy / 19.10.2012

Similar documents