Vakuutusopas vuokranantajalle

Transcription

Vakuutusopas vuokranantajalle
Lyhyt vakuutusopas
VUOKRANANTAJALLE
if.fi
Lyhyt vakuutusopas
VUOKRANANTAJALLE
Vuokranantamisen suosio on lisääntynyt, eikä kasvulle näy loppua. Asuntoja pidetään turvallisina sijoituskohteina, niitä hankitaan lapsille opiskelua varten ja laitetaan myöhemmin
vuokralle. Asuntoja myös peritään ja annetaan vuokralle työkomennusten ajaksi.
Oli syy mikä tahansa, vuokraaminen vaatii tarkkuutta vuokrasopimuksen teossa ja vuokralaisen valinnassa. Silloin välttyy hankaluuksilta ja turhilta riidoilta. Ja kun vahinko sattuu, on
vakuutuksen syytä olla kunnossa.
VAADI VAKUUTUS
MIKSI VAKUUTUS ON TÄRKEÄ?
Vuokralainen tarvitsee aina oman kotivakuutuksen
kattamaan oman irtaimistonsa ja vastuun ja oikeusturvan. Tästä korvataan myös huoneiston kiinteälle
sisustukselle syntyvät korvattavat vahingot, joista
vuokranantaja sinällään lain mukaan on vastuussa.
Sekä vuokranantajan että vuokralaisen on tärkeää
selvittää vastuunsa ja kattaa riskit asianomaisilla vakuutuksilla. Vuokranantajana voit varautua
riskeihin, jotka aiheuttavat vuokratulojen menetystä
joko suoraan tai välillisesti. Ottamalla vakuutuksen
vuokraamaasi kohteeseen varmistut, että kotivakuutus
on aina voimassa.
Vuokralaiselta on syytä vaatia kotivakuutuksen ottamista ja kirjata se vuokrasopimuksen ehdoksi, jotta
vakuuttamisvelvoite syntyy. Lakisääteistä velvoitetta
vuokralaisella ei ole.
TYYPILLISIÄ RISKEJÄ OVAT
Asunnon vuokraamisessa kannattaa muutenkin panostaa sopimusten laatimiseen. Ne sitovat molempia
osapuolia ja määrittelevät velvoitteet osapuolten
välillä. Lisätietoja asunnon vuokraamisesta ja siihen
liittyvistä sopimuksista saat esimerkiksi Suomen Vuokranantajat ry:stä (www.vuokranantajat.fi).
OLEN YKSITYINEN VUOKRANANTAJA
• pesukonevuodot, kylmälaitevuodot
• palovahingot esimerkiksi keittiössä
• rikkoutumisvahingot, kuten kiintokalusteet,
pinnoitteet ja kotitalouskoneet
• varkaus- ja ilkivaltavahingot
• taloyhtiön putkivahingot ja niistä johtuvat vuodot
• veden pääsy rakenteen läpi yläkerrasta tai
ulkoseinästä
• vuokralaisen tahallaan aiheuttamat vahingot,
joita vakuutus ei korvaa.
VUOKRAAN ASUNTOJA OSANA
YRITYSTOIMINTAANI
Kotivakuutus riittää, kun vuokraus on pienimuotoista eikä siitä saa merkittävää tuloa. Vuokranantajan vuokratulle kohteelle otettu kotivakuutus
kattaa vuokranantajan omistaman irtaimiston,
kiinteän sisustuksen (keittiön kaapit, kiukaan)
ja sisältää oikeusturvavakuutuksen vuokrattua
huoneistoa koskevien riitojen varalle.
Tarvitset toisenlaisen vakuutusratkaisun.
Vakuutusratkaisu on pääosin sama kuin kotivakuutuksessa, lukuunottamatta pieniä eroja.
if.fi
Yritysasiakkaat 010 19 15 00
Yksityisasiakkaat 010 19 19 19
VASTUUNJAON MÄÄRÄYTYMINEN
Vastuun jakautumista asunto-osakeyhtiön ja osakkeenomistajan välillä säätelee asunto-osakeyhtiölaki. Osapuolten
vastuita on kuvattu Kiinteistöliiton tuottamassa vastuujakotaulukossa. Vastuuta voidaan määritellä myös yhtiöjärjestyksessä tai osakkeenomistajan ja poikkeustilanteissa taloyhtiön ja osakkeenomistajan välisellä sopimuksella
koskien esimerkiksi huoneistossa tehtyä muutostyötä.
Vuokrattavaa asuntoa ostettaessa on hyvä ottaa selvää liittyykö asuntoon poikkeavia vastuita. Mahdolliset poikkeavuudet on lueteltu yhtiöjärjestyksessä.
VASTUUNJAKOA ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ ERI NÄKÖKULMISSA
KIINTEISTÖVAKUUTUS
Asunto-osakeyhtiön vastuu
•Asunto-osakeyhtiölaki
• Yhtiöjärjestys
KOTIVAKUUTUS/YRITYSVAKUUTUS
Osakkeenomistajan vastuu
•Asunto-osakeyhtiölaki
• Yhtiöjärjestys
• Sovittu poikkeava vastuunjako
KOTIVAKUUTUS
Vuokralaisen vastuu
•Huoneenvuokralaki
•Vuokrasopimus
•Vahingonkorvauslaki
Kukin osapuolista kantaa vastuunsa omilla vakuutuksillaan, joiden korvauspiirit ovat osin päällekkäisiä,
mutta ottajansa edut turvaavia.
HUONEISTOT
Asunto-osakeyhtiön kiinteistövakuutuksen piiriin kuuluvat taloyhtiön vastuulla olevat rakenteet. Vuokralaisen
tai vuokranantajan kotivakuutus kattaa kiinteän sisustuksen ja pinnoitteet. Vastuuvakuutus kattaa tuottamuksellisesti ulkopuoliselle (esim. asunto-osakeyhtiö) aiheutetut vahingot ja oikeusturvavakuutus vuokrasuhderiidat.
Vastuuvakuutus ja oikeusturvavakuutus kuuluvat kotivakuutukseen.
OMAKOTITALOT JA HUVILAT
Omakotitalon ja huvilan osalta rakennuksen vahingoista vastaa vuokranantaja, ellei muuta sovita. Pääsääntöisesti
vuokranantaja ottaa vakuutuksen omistamalleen rakennukselle ja irtaimelle omaisuudelleen. Vaihtoehtoisesti
vakuuttamisesta voidaan sopia vuokrasopimuksessa, jolloin osana sopimusta vuokraaja vakuuttaa myös rakennuksen.
• vuokranantajan kotivakuutus tai kiinteistövakuutus kattaa rakennusvahingot
• vuokralaisen kotivakuutus kattaa vuokralaisen omalle irtaimistolle aiheutuneet vahingot, sekä
myös huoneiston kiinteälle sisustukselle aiheutuvat vahingot
Vuokranantajan omistama irtaimisto voidaan vakuuttaa joko vuokranantajan ottamalla vakuutuksella tai erikseen
sopimalla osana vuokralaisen vakuutusta.
Tämä esite ei ole kattava selvitys vakuutusten sisällöistä ja ehdoista.
Yksityiskohtaiset tiedot löytyvätvoimassaolevista vakuutusehdoista.
VAHINKOESIMERKKI 1
Astianpesukone meni rikki, vuotovesi valui parketille
ja rakenteisiin.
Parketti ja muut pinnoitteet voidaan korvata huoneistolle otetusta vakuutuksesta, rakenteet asunto-osakeyhtiön kiinteistövakuutuksesta. Kotivakuutuksesta
ei korvata omavastuun erotuksia tai ikävähennyksiä.
Asumisen keskeytyminen korvataan vuokralaisen
kotivakuutuksesta.
VAHINKOESIMERKKI 2
Rakenteissa tapahtui putkirikko, huoneiston parketti
joudutaan vaihtamaan.
Vahinko kuuluu asunto-osakeyhtiön kiinteistövakuutuksen piiriin. Jos vahinkohetken parketti ei vastaa
huoneiston alkuperäistä parkettia, se voidaan korvata
kotivakuutuksesta, jos kiinteistövakuutus ei sitä korvaa. Asumisen keskeytyminen korvataan vuokralaisen
kotivakuutuksesta.
VAHINKOESIMERKKI 3
Vuokranantaja tai vuokralainen aiheutti vuotovahingon.
Parketti ja muut pinnoitteet korvataan kotivakuutuksesta, rakenteet asunto-osakeyhtiön kiinteistövakuutuksesta. Jos vahinko on tuottamuksellinen, vahinko
kuuluu sen henkilön vastuuvakuutuksen piiriin kuka
on todettu vahingon aiheuttajaksi.
VAHINKOESIMERKKI 4
Kerrostalossa oli useita asuntomurtoja. Vuokralaiselta oli varastettu elektroniikkaa sekä arvoesineitä. Lisäksi asunnon ulko-oveen oli tullut kolhu ja tapetteja
oli revitty.
Vuokralaisen kotivakuutus korvaa irtaimiston ja asunto-osakeyhtiön vakuutus ulko-oven. Tapettien osalta
korvausta voi hakea joko vuokralaisen tai vuokranantajan kotivakuutuksesta.
VAHINKOESIMERKKI 5
Vuokralainen paistoi munkkeja, jonka seurauksena
keittiössä roihahti pieni rasvapalo.
Pinnoitevahinkojen korvausta voi hakea joko vuokralaisen tai vuokranantajan kotivakuutuksesta.
if.fi
VAHINKOESIMERKKI 6
Vuokralainen vaurioitti asuntoa tahallaan: parkettiin oli tumpattu tupakoita ja suihkukaapin lasi
oli lyöty rikki, eikä vuokravakuus riitä kattamaan
vahinkoja.
Vuokralaisen tai vuokranantajan kotivakuutukset
eivät korvaa tahallisia vahinkoja. Vuokranantaja voi
kuitenkin käyttää omaa kyseisen vuokratun kohteen
oikeusturvavakuutustaan vaatiessaan vuokralaiselta
vahingonkorvausta.
VAHINKOESIMERKKI 7
Vuokrahuoneiston vesivahingon korjaustöiden vuoksi
keittiön uunia ei voinut käyttää. Vuokralainen vaati
tällä perusteella vuokranalennusta tai vuokranmaksusta vapautusta.
Vuokranantaja voi käyttää oikeusturvavakuutustaan
vuokran määrää ja/tai vuokrasopimuksen ehtoja koskevassa riita-asiassa.
VAHINKOESIMERKKI 8
Vuokralainen aiheutti häiriöitä taloyhtiössä eikä
maksanut vuokriaan vuokranantajalle. Vuokralainen
ei kuitenkaan suostunut muuttamaan pois asunnosta
vuokrasopimuksen irtisanomisesta huolimatta.
Oikeusturvavakuutus korvaa asianajokuluja häätöä
koskevassa riita-asiassa.
VAHINKOESIMERKKI 9
Osakas oli eri mieltä yhtiökokouksessa päätetystä
vastuunjaosta osakkaan ja yhtiön välillä.
Oikeusturvavakuutus korvaa asianajokuluja yhtiökokouksen päätöksen moitetta koskevassa riita-asiassa.
VAHINKOESIMERKKI 10
Vuokranantaja teki sijoitusasuntoonsa remonttia
ennen uuden vuokralaisen muuttoa. Vuokranantaja ei kuitenkaan selvittänyt etukäteen vesiputkien
sijaintia rakenteissa ja porasi vahingossa putkeen
aiheuttaen huomattavan vesivahingon.
Vuokranantajan kotivakuutus korvaa huoneiston
pintojen vahingot ja vastuuvakuutus taloyhtiön rakenteille ja alakerran asukkaille aiheutuneet vahingot.
Autamme sinua
KAIKISSA VAKUUTUSASIOISSA
Yritysasiakkaat 010 19 15 00
Yksityisasiakkaat 010 19 19 19
If Vahinkovakuutusyhtiö Oy, Rekisteröity kotipaikka Helsinki, PL 4, 00025 IF, Y-tunnus 1614120-3
65459 3/2015

Similar documents