Organisaatio

Transcription

Organisaatio
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA
5.11.2015
KAUPUNGINVALTUUSTO
KAUPUNGINJOHTAJA
KAUPUNGINHALLITUS
TOIMIALAJOHTAJA
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Esikunta
TERVEYSPALVELUT
Terveyspalvelujen johtaja
VANHUSTEN PALVELUT
JA KUNTOUTUS
Vanhusten palvelujen ja
Kuntoutuksen johtaja
HYVINVOINTIPALVELUT
Hyvinvointijohtaja
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA
TOIMIALAJOHTAJA
Mikko Komulainen
VASTAAVA LÄÄKÄRI
Johtava ylilääkäri
TERVEYSPALVELUT
Terveyspalvelujen johtaja
vs.
Kimmo Kuosmanen
VANHUSTEN PALVELUT
JA KUNTOUTUS
Vanhusten palvelujen
ja kuntoutuksen johtaja
Ismo Rautiainen
AVOHOITO
IKÄÄNTYNEIDEN
ASIAKASOHJAUS
SUUN TERVEYDENHUOLTO
KOTIHOITO
KLIINISET TUKIPALVELUT
Apteekki, röntgen
IKÄÄNTYNEIDEN
ASUMISPALVELUT
Esikunta
HYVINVOINTIPALVELUT
Hyvinvointijohtaja
Ulla Sepponen
Talouspäällikkö
Anu Mäkelä
HALLINTOASIAT
JA KEHITTÄMINEN
LAPSIPERHEPALVELUT
TERVEYSNEUVONTA
PALVELUT
PSYKOSOSIAALISET
PALVELUT
SOSIAALIPALVELUT
SAIRAALAPALVELUT
LÄÄKINNÄLLINEN
KUNTOUTUS
TALOUSASIAT
PÄIJÄT-HÄMEEN
PERHENEUVOLA
VAMMAISPALVELUT
HENKILÖSTÖASIAT
JA VIESTINTÄ
Henkilöstöpäällikkö
Erja Saari
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA
Johdon assistentti
Hannele Järvelä
TOIMIALAJOHTAJA
Mikko Komulainen
ESIKUNTA JA PALVELUKESKUS
Palveluyksiköt
VASTUUALUEET
TERVEYSPALVELUT
Terveyspalvelujen
Johtaja, vs.
Kimmo Kuosmanen
VANHUSTEN
PALVELUT
JA KUNTOUTUS
Vanhusten palvelujen ja
kuntoutuksen
johtaja Ismo Rautiainen
AVOHOITO
IKÄÄNTYNEIDEN
ASIAKASOHJAUS
SUUN
TERVEYDENHUOLTO
KOTIHOITO
IKÄÄNTYNEIDEN
ASUMISPALVELUT
KLIINISET
TUKIPALVELUT
Apteekki, röntgen
HYVINVOINTIPALVELUT
Hyvinvointijohtaja
Ulla Sepponen
LAPSIPERHEPALVELUT
TERVEYSNEUVONTA
PALVELUT
PSYKOSOSIAALISET
PALVELUT
SOSIAALIPALVELUT
SAIRAALAPALVELUT
PÄIJÄT-HÄMEEN
PERHENEUVOLA
LÄÄKINNÄLLINEN
KUNTOUTUS
VAMMAISPALVELUT
TERVEYSPALVELUT
Terveyspalvelujen johtaja
vs.
Kimmo Kuosmanen
AVOHOITO
Johtava ylilääkäri
Leea Kallio
SUUN TERVEYDEN HUOLTO
Vastaava ylihammaslääkäri
Markku Mikkonen
Johtava suuhygienisti
Irene Kirjonen
Palveluyksiköt
KLIINISET
TUKIPALVELUT
RÖNTGEN
YI Kari Kemppainen
Oh Raija Liuttu
SAIRAALA-APTEEKKI
Heidi Tahvanainen
(Leena Riukka)
TERVEYSPALVELUT / AVOHOITO 2015
Toimistosihteeri
Johanna Korpela
Tekstinkäsittelijät
Johtava ylilääkäri
Leea Kallio
Veteraanikuraattori /
Potilasasiamies
Erityistyöntekijät:
Kuulontutkimus
Maahanmuuttajien
terveydenhuolto
Lasten sairaanhoitaja
Jalkojenhoito
Silmänpohjankuvaus
Ravitsemussuunnittelija
Terveyskioski
Tiina Pajula
Hoitotyön päällikkö
Pia Haverinen
PÄÄTERVEYSASEMA
Vastaanottotoiminnot
Tartuntataudit
Diabetespalvelut ja
erityistyöntekijät
Yl Kirsi Meckelburg
Oh Raija Forsström
Vastaava sh Auli Holopainen
Vastaava sh Tuija Niemi
Terveysneuvo
Palveluesimies Päivi Ryyppö
Vastaava sh Saija Forss-Kupari
Mielenterveys- ja
päihdepalvelut.
Psykiatrian sairaanhoitajat,
psykologit
Oh Tiina Rajala
Hoitotarvikejakelu
Oh Ritva Ylöstalo-Laine
LÄHIKLINIKAT
Itäinen lähiklinikka
Yl Leea Kallio
Oh Raija Forsström
Vastaava sh Jaana Pönkkä
Eteläinen lähiklinikka
Mediverkko
Yl Kari Korhonen
Oh Päivi Suikki
Erikoislääkäripoliklinikka
Yl Veikko Heinänen
Oh Christel Sarelli
Keskustan lähiklinikka
Mediverkko
Yl Kari Korhonen
Oh Arja Lehto
Harjukadun toiminta: oh Christel Sarelli/Sote
SUUN TERVEYDENHUOLTO
Vastaava ylihammaslääkäri
Markku Mikkonen
Johtava suuhygienisti
Irene Kirjonen
OIKOMISHOITO
KLIININEN HAMMASHOITO
Apulaisylihammaslääkäri
Raija KajaskiviRautavaara
Vastaava
erikoishammaslääkäri
Harri Ojala
HAMMASLÄÄKÄRISUUN PERUSHAMMASLÄÄKÄRITERVEYDENHUOLTO
PÄIVYSTYS
PÄIVYSTYS
VÄLINEHUOLTO
Osastonhoitaja
Irene Kirjonen
VANHUSTEN PALVELUT JA KUNTOUTUS
Vanhusten palvelujen
ja kuntoutuksen johtaja
Ismo Rautiainen
IKÄÄNTYNEIDEN
ASIAKASOHJAUS
KOTIHOITO
Ikääntyneiden
asiakasohjauspäällikkö
Corinne Soini
Kotihoitopäällikkö
Marja Laamanen
• Neuvonta ja
palvelutarpeen
arviointi
• Omaishoidon tuki
• Kotihoidon
tukipalvelut
• Vanhusten
palvelujen
ostopalvelut
• Kahdeksan kotihoitoaluetta
IKÄÄNTYNEIDEN
ASUMISPALVELUT
Asumispalvelupäällikkö
Terttu Leivo
• Kuusi kaupungin
omaa palvelutaloa
SAIRAALAPALVELUT
LÄÄKINNÄLLINEN
KUNTOUTUS
Johtava ylilääkäri
Merja Valjakka-Heimola
Sairaalapalvelupäällikkö
Anu Poikala
Kuntoutuspäällikkö
Pirkko Heinonen
• Akuutti yleislääketieteen ja
geriatrian osastoryhmä
• Kuntoutuksen osastoryhmä
• Pitkäaikaishoidon osastoryhmät
• Yhteiset palvelut
• Geriatrinen keskus
•Polikliininen fysio- ja
toimintaterapia
• Laitosfysio- ja
toimintaterapia
• Veteraanikuntoutus
LAHDEN KAUPUNGINSAIRAALA
Johtava ylilääkäri
Merja Valjakka-Heimola
Sairaalapalvelupäällikkö
Anu Poikala
AKUUTTI YLEISLÄÄKETIEDE
JA GERIATRIA
Sairaalapalvelupäällikkö
Anu Poikala
•Akuutti yleislääketiede
osasto L21+ Agay
•Geriatrinen tutkimus ja kuntoutus
osasto L31
•Yleisgeriatria ja haavahoidot
osasto L32
•Akuutti jatkohoito osasto L52
•Palliatiivinen osasto L62
•SKY Sairaala-kotiutusyksikkö
•Geriatrinen keskus
KUNTOUTUKSEN
OSASTORYHMÄ
Kuntoutuspäällikkö
Pirkko Heinonen
•Ortopedinen kuntoutus
osasto L41
•Vaativa neurologinen kuntoutus
osasto L51
•Kaaos-klinikka
PITKÄAIKAISHOIDON
OSASTORYHMÄT
Pitkäaikaishoitopäällikkö
Pirjo Väistö
•Jalkarannan osastoryhmä
LÄÄKÄRIPALVELUT
Johtava Ylilääkäri
Merja Valjakka-Heimola
• Sairaalan lääkäripalvelut
• Kotihoidon lääkäripalvelut
• Palveluasumisen lääkäripalvelut
• Geriatrisen keskuksen lääkäripalvelut
IKÄÄNTYNEIDEN ASIAKASOHJAUS
Ikääntyneiden asiakasohjauspäällikkö
Corinne Soini
PALVELUNEUVONTA
KOTIHOIDON
TUKIPALVELUT
PALVELUTARPEEN
ARVIOINTI
JA
SAS-TOIMINTA
OMAISHOIDON
TUKI
PÄIVÄTOIMINTA
VANHUSTEN
PALVELUJEN
OSTOPALVELUT
KOTIHOITO
Kotihoitopäällikkö
Marja Laamanen
KOTIHOIDON ALUEET
LAUNE
JALKARANTAMETSÄKANGAS
AHTIALAMUKKULA
MÖYSÄ
ASEMANSEUTU
PAAVOLA
KESKUSTA
SATAMA
IKÄÄNTYNEIDEN ASUMISPALVELUT
Asumispalvelupäällikkö
Terttu Leivo
LEHTIOJAN
PALVELUKESKUS
ONNELANPOLUN
PALVELUTALO
JALKARANNAN
PALVELUTALO
MUKKULAN
PALVELUTALO
KÄRPÄSEN
PALVELUTALO
LEPOLAKODIN
PALVELUTALO
LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS
Kuntoutuspäällikkö
Pirkko Heinonen
POLIKLIININEN FYSIOJA TOIMINTATERAPIA
LAITOSFYSIO- JA
TOIMINTATERAPIA
VETERAANIKUNTOUTUS
HYVINVOINTIPALVELUT
PÄIJÄT-HÄMEEN
PERHENEUVOLA
Hyvinvointijohtaja
Ulla Sepponen
LAPSIPERHEPALVELUT
TERVEYSNEUVONTAPALVELUT
Lapsiperhepalvelujen
päällikkö Eija Kallio
Terveysneuvontapalvelujen
päällikkö Hannele Poutiainen
• Lapsiperheiden tuki
• Sosiaalityö: avohuolto,
sijaishuolto ja jälkihuolto
• Perhehoito (seudullinen)
• Perhepalvelukeskus
• Lastenkotipalvelut
• Perheoikeudelliset palvelut
(seudullinen)
• Lapsiperheiden kotipalvelu
• Ostopalvelujen ohjaus ja
valvonta
• Äitiys- ja lastenneuvola
• Ehkäisyneuvola
• Koulu- ja
Opiskeluterveydenhuolto
• Terveyden edistäminen
PSYKOSOSIAALISET
PALVELUT
Psykososiaalisten
palvelujen päällikkö
Päivi Parkkinen
•Nuorisovastaanotto
•Mielenterveys- ja
päihdepalvelut
•Asunnottomien asumispalvelut
PALVELUYKSIKÖT
Perheneuvolan johtaja
Markku Turpeinen
SOSIAALIPALVELUT
VAMMAISPALVELUT
Sosiaalipalvelujen päällikkö
Leila Kankainen
Vammaispalvelujen päällikkö
Harri Koivu
• Aikuissosiaalityö
• Toimeentulotuki
• Sosiaalinen luototus
• Työhön kuntoutus
• Sosiaalipäivystys
• Talous- ja velkaneuvonta
• Rikos- ja riita-asioiden
Sovittelu
• Maahanmuuttajapalvelut
Asiakasohjaus:
• sosiaalityö ja palveluohjaus
Palvelutoiminta:
• asumispalvelut
• päiväaikainen toiminta
• ostopalvelut
LAPSIPERHEPALVELUT
PERHEOIKEUDELLISET PALVELUT
Johtava lastenvalvoja
Maritta Koskinen
LAPSIPERHEIDEN
KOTIPALVELU
Lapsiperhepalvelujen päällikkö
Eija Kallio
Kotipalveluohjaaja
Anu Lotila-Sivonen
LAPSIPERHEIDEN
TUKI
LASTENSUOJELUN
SOSIAALITYÖ
Johtava sosiaalityöntekijä
Päivi Mykrä
Johtava sosiaalityöntekijä
Hanna Heikkilä
• Palvelutarpeen arviointi
(SHL 36 §)
• Lastensuojeluilmoitukset
• Ohjaus ja neuvonta (SHL)
• Virka-ajan päivystys
• Lapsiperhepalvelujen
toimistotyö
• Avohuolto
• Sijaishuolto
• Jälkihuolto
• Asiantuntijaryhmä
• Tukihenkilö- / perhetoiminta
PERHEHOITO
Johtava
sosiaalityöntekijä
Annakaisa Suokas
• Seudullisuus
• Sijaisperheiden
rekrytointi,
valmennus, tuki
ja jatkokoulutus
• Lasten ja perheiden
sosiaalityö
• Sijoitustyöryhmä
• Seudullisuus
• Isyyden selvitykset
• Huolto-, tapaamis- ja
elatussopimusten vahvistaminen
• Olosuhdeselvitykset
käräjäoikeudelle
• Eroauttamisen koordinointi
PERHEPALVELUKESKUS
LASTENKOTIPALVELUT
Perhepalvelukeskuksen
johtaja Kari Pekkarinen
Lastenkotipalvelujen
johtaja Kirsi Kaskinen
Avohuoltopainotteisuus
• Kuntouttavan työn osastot
• Vertaisryhmät
• Perhetyö (SHL)
• Tehostettu perhetyö
(LSL)
• Kotona tehtävä
perhekuntoutus
• Lyhytaikainen perhehoito
• Perhekeskukset
• Salinkallio
• Metsäkangas
OSTOPALVELUJEN OHJAUS JA VALVONTA, Johtava sosiaalityöntekijä Leena Tiihonen
• Lastenkodit
• Mäntymäki
• Huhmaranta
TERVEYSNEUVONTAPALVELUT
Terveysneuvontapalvelujen
päällikkö
Hannele Poutiainen
NEUVOLAT
Osastonhoitaja
Taina Ylä-Soininmäki
KOULU- JA
OPISKELUTERVEYDENHUOLTO
Osastonhoitaja
Merja Niemelä
Lastenneuvolat ja kouluterveydenhuolto
Vastuulääkäri, Ayl Päivi Kilpinen-Loisa
Avohoidon palveluyksikkö
TERVEYDEN EDISTÄMINEN
seulonnat
Terveysneuvontapalvelujen
päällikkö
Hannele Poutiainen
Äitiys- ja ehkäisyneuvolat, opiskeluterveydenhuolto
Vastuulääkäri Ayl Sirpa Rekonen
Avohoidon palveluyksikkö
PSYKOSOSIAALISET PALVELUT
Psykososiaalisten palvelujen
päällikkö Päivi Parkkinen
NUORISOVASTAANOTTO
• Nuorten mielenterveysja päihdetyö
MIELENTERVEYSJA PÄIHDEPALVELUT
• Asumispalvelut
• Kuntoutus
• Päihdehuollon avohuolto
ja laitoskuntoutus
• Kriisiapupalvelu
ASUNNOTTOMIEN
ASUMISPALVELUT
• Apilakadun asumispalvelut
• Nikulan asumispalvelut
• Puntarin asumispalvelut
• Hajasijoitetut tukiasunnot
SOSIAALIPALVELUT
Sosiaalipalvelujen päällikkö
Leila Kankainen
AIKUISSOSIAALITYÖ
Aikuissosiaalityön
Päällikkö
Tarja Laukkanen
AIKUISVÄESTÖN
SOSIAALITYÖ
TOIMEENTULOTUKI
SOSIAALINEN
LUOTOTUS
TYÖHÖN KUNTOUTUS
Työhönkuntoutuksen
päällikkö
Maarit Laitinen
KUNTOUTTAVA
TYÖTOIMINTA
TYÖVOIMAN PALVELUKESKUS LYHTY
TYÖKYKYSELVITYSYKSIKKÖ
SOSIAALITOIMEN
TYÖPAJA OVI
TAKATASKU
MAAHANMUUTTAJAPALVELUT
Maahanmuuttoasioiden
päällikkö
Anne Saloranta
LAHDEN SEUDUN
TULKKIKESKUS
KOTOUTTAMINEN
SEUDULLINEN
NEUVONTAPALVELU
ALIPI
RIKOS- JA RIITA-ASIOIDEN
SOVITTELU
Johtava sovitteluohjaaja
Tuula Häyrinen
PÄIJÄT-HÄMEEN
SOSIAALIPÄIVYSTYS
johtava sosiaalityöntekijä
Riitta Varkemaa
TALOUS- JA
VELKANEUVONTA
Johtava talous- ja
velkaneuvoja
Virpi Virtanen
Palveluyksikkö
VAMMAISPALVELUT
Vammaispalvelujen päällikkö Harri Koivu
PALVELUOHJAUS
Johtava sosiaalityöntekijä
Mirja Nevalainen
PALVELUTUOTANTO
Palvelujohtaja
Leena Lindström
Neuvonta
Omat palvelut: Asumispalvelu,
Päiväaikainen toiminta ja
tilapäishoito
Vammaispalvelulain ja kehitysVammalain mukaiset palvelut,
Sosiaalihuoltolain mukaiset
palvelut
Omaishoidontuki
Apuri
Ostopalvelut ja valvonta:
Asumispalvelut,
Päiväaikainen toiminta,
tilapäishoito
.
Asiantuntijatuki
T
o
i
m
i
n
t
a
y
k
s
i
k
ö
t
Toimintayksikkö
PALVELUOHJAUS
Johtava sosiaalityöntekijä
Mirja Nevalainen
ASIAKASNEUVONTA
APURI
AIKUISTEN PALVELUT
LASTEN JA NUORTEN
PALVELUT
Vammaispalvelu- ja kehitysvammalain
mukainen tuki ja palvelut,
sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu
Vammaispalvelu- ja
kehitysvammalain
mukaiset palvelut alle
20-vuotiaille
Omaishoidontuki alle 65 vuotta
Omaishoidontuki
alle 20 vuotta
Toimintayksikkö
Palvelutuotanto
Palvelujohtaja Leena Lindström
Asiantuntijatuki: Konsultoivat sairaanhoitajat,
Palvelukoordinaattori
Palvelukehittäjä
Ryhmäasuminen
Palveluesimies
Kari Ruuskanen
Asuntoryhmät ja
erilliset asunnot
Palveluesimies
Katja
j Takala
Päiväaikainen toiminta
Palveluesimies
Elina Antikainen
Kangaskukkulan Palvelukoti
Esimies Tarja Lång
Aarrekoti
Esimies Mervi Heininen
Ahtialan toimintakeskus,
Liikkuva päivätoiminta
Esimies Päivi Tainala
Kilpiäisten palvelukoti
Esimies Petra Suonio
Ritatornin ja Yli-Köllin
palvelukoti
Esimies Satu Huhtiainen
Niemen toimintakeskus,
Avo- ja tuettu työEsimies
Jukka-Pekka Somera
Kouluharjun- ja Rakokiven
palvelukoti
Esimies Marita Salonen
Salinmäen palvelukoti,
Esimies Sirpa Hypen-Nurminen
Salinmäki
Aamu- ja iltapäivätoiminta
Esimies Sirpa Hypen-Nurminen
Launeen palvelukoti ja lastentalo
Esimies Mari Huttunen
Tuettu asuminen ja
Itsenäisen asumisen tuki
Orimattilan palvelukoti
Esimies Tanja Jyrä
Salpakankaan palvelukoti
Esimies Outi Haikonen
Ostopalvelut
Palvelupäällikkö
Janne Utriainen
Palvelujen
kilpailutukset,
hankinta, myynti, sopimukset
sijoitusten koordinointi ,
valvonta ja seuranta, kiinteistöt
Esikunta
SIHTEERIPALVELUT
Johdon assistentti
Postitus
TALOUSASIAT
HENKILÖSTÖASIAT
JA VIESTINTÄ
Talouspäällikkö
Henkilöstöpäällikkö
Laskentatiimi
Viestintäpäällikkö
Laskutustiimi
Ostolaskutiimi
KEHITTÄMINEN
JA HALLINTO
Tietohallintosuunnittelija
Toimitilat
It-asiat
Palvelukeskus
Lautakunta- ja jaostovalmistelu
PALVELUKESKUS
Toimitilat
Tietohallintopalvelut
Tietohallintosuunnittelija
• Pegasos-tuki
• Effica-tuki
Asiakirjahallinto
ja arkistopalvelut
Tiedonhallintasuunnittelija
Tukipalvelut
Johdon assistentti
• Tekninen huolto
• Kuljetus