Tukena – mukana hyvässä elämässä

Transcription

Tukena – mukana hyvässä elämässä
Tukena
– mukana hyvässä
elämässä
T U K E N A
1
TUKENA 1.9.2015.indd 1
1.9.2015 12.04
OSA KVPS-KONSERNIA
YHDESSÄ KEHITYSVAMMAISTEN
PALVELUSÄÄTIÖN KANSSA
KVPS Tukena Oy,
lyhyesti sanottuna Tukena, on
omaisjärjestötaustainen
kehitysvammaista ja
erityistä tukea
tarvitsevaa
ihmistä ja hänen
läheisiään
auttavien ja
tukevien
palveluiden
valtakunnallinen
tuottaja ja
kehittäjä.
K
ehitysvammaisten Palvelusäätiö omistaa
Tukenan kokonaan nyt ja tulevaisuudessa. Vuonna 2012 tehdyllä sääntömuutoksella Palvelusäätiö on halunnut varmentaa
omistajuuttaan vaikeuttamalla Tukenan osakkeiden myyntiä. Palvelusäätiön määrittelemä
omistajaohjaus ja yhdessä laadittu konsernin
strategia ohjaa Tukenan toimintaa ja tulevaisuutta kehitysvammaisten ja heidän läheistensä
hyvän elämän edistämisessä.
Me Tukenalaiset tiedostamme juuremme ja
omaisjärjestötaustamme. Aktiivinen läheisyhteistyö ja läheisten asiantuntijuuden kunnioittaminen sekä vahvat kuntakumppanuudet
ovat strateginen valintamme, joilla haluamme
erottautua positiivisella tavalla muista sosiaalipalvelualan toimijoista.
KVPS
TUKENA OY:N
VISIO
Tukena on luotettava kumppani arjen
ainutkertaisiin kohtaamisiin
KVPS Tukena Oy on kiinnostunut lisäämään
laadukasta palvelutarjontaansa ja laajentamaan
palveluvalikoimaansa alueellisten ja yksilöllisten
tarpeiden mukaan koko Suomessa.
Ollaan yhteydessä!
Päivi Kari, toimitusjohtaja
puh. 0207 713 503
[email protected]
Jere Metsähonkala, varatoimitusjohtaja
puh. 0207 713 506
[email protected]
TOIMIVA LÄHEISYHTEISTYÖ HYVÄN
ELÄMÄN TUKENA
Kehitysvammaisen tai
erityistä tukea tarvitsevan
ihmisen osallisuus, hyvä
elämä ja läheisten luottamus.
Olemme edelläkävijä omalla
toimialallamme.
Tuloksellisuus
– suunta selvillä –
Uudistuminen
– liikkeellä olo –
Luotettavuus
– tukijalka –
Minna Hyvärinen, kehittämispäällikkö
puh. 0207 713 507
[email protected]
K
VPS-konsernin yhteinen läheisyhteistyönhanke ”Toimiva läheisyhteistyö
hyvän elämän tukena” vahvistaa kehittämisen ohella myös oppivan organisaation elementtejä ja luo henkilöstölle sekä
palveluiden käyttäjäasiakkaille ja heidän
läheisilleen vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksia.
Samalla tuetaan asiakkaidemme osallistumista yksilökeskeisen suunnittelun menetelmien käytön edistämisellä sekä omaisten
asiantuntijuutta hyödyntämällä. Hanke on
merkittävä KVPS-konsernin yhteinen panostus palveluiden laadun kehittämiseen,
henkilöstön työssä jaksamisen tukemiseen
ja konsernin yhteistoiminnan edistämiseen.
Ihmisen
kunnioitus
– perusta –
OSAAVA JA HYVINVOIVA
HENKILÖSTÖ
ASIAKKAIDEN tukena
T
ukenan strateginen tavoite on kehittää
ja varmentaa henkilöstön osaamista
ja työtyytyväisyyttä. Haluamme olla
alamme houkuttelevin ja luotettavin työnantaja. Olemme laatineet työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelman yhteistyössä
eläkeyhtiö Ilmarisen kanssa. Yhteisty- ja
kehittämiskumppaninamme toimii myös
Työterveyslaitos.
Aktiivisella koulutustoiminnalla ja osaamisen kehittämisellä haluamme edesauttaa
henkilöstöämme kohtaamaan työn tuomia
paineita ja antaa varmuutta kohdata haasteet sekä arvioida omaatyötään realistisesti.
Hyvän ja arvostavan johtamisen keinoin
edistetään edellytyksiä yksilön oppimiselle,
osaamisen rakentumiselle ja työyhteisöjen
hyvinvoinnille.
Rekrytoimme aktiivisesti uusia ammattilaisia eri puolilla Suomea sijaitseviin palveluyksiköihimme. Tarjoamme näköalapaikan
toimialamme edelläkävijänä.
Asiakkaat ja
vaikuttavuus
–––
Yksilölliset valinnat
hyvän elämän
lä ä
tukena
tukkena
Henkilöstö
ja osaaminen
–––
Oppiva
työyhteisö yksilön
tukena
Prosessit
–––
Hyvät
käytännöt laadun
tukena
2
TUKENA 1.9.2015.indd 2-3
Visiotamme kuvaa Topeliuksen v. 1852 kirjoittama satu Koivu ja tähti,
joka kertoo unelman ja päämäärään voimasta, tarkka ja osuva kuvaus houkuttelevan
päämäärän eli vision merkityksestä sekä niistä vaikeuksista, joita päämäärään
pyrkiessä kohdataan. Satu muistuttaa myös voimavarojen tärkeydestä ja vakuuttaa,
että voimavaroja löytyy, kunhan päämäärä pysyy kirkkaana.
T U K E N A
T U K E N A
Talous
–––
LLaadukkaat
aadukkaat
palvelut vakaan
va n
kasvu
kasvun
tukenaa
3
1.9.2015 12.04
IHMISLÄHEISIÄ,
LAADUKKAITA ja
YKSILÖLLISIÄ PALVELUITA
TUKENAN
VUODEN 2014
LUKUJA
KVPS
TUKENA OY:n
PALVELUYKSIKÖT
• Asumispalveluita
• Työhönvalmennusta sekä
• Liikevaihto 25,1 milj. eur
1. Menninkäisen palvelukoti, Kontiolahti
2. Päivänsäteen palvelukoti, Jyväskylä
3. Neliapilan palvelukoti, Raisio
4. Pohjantähden palvelukoti, Kemi
5. Hirvinummen palvelukoti, Kurikka
6. Poutapilven palvelukoti, Imatra
7. Päivätoimintayksikkö Sinikello, Tampere
8. Kaislarannan palvelukoti, Pyhäjärvi
9. Lounatuulen palvelukoti, Hyvinkää
10. Kesäheinän palvelukoti, Kajaani
11. Hopeanuolen palvelukoti, Harjavalta
12. Pikkutulppaanin palvelukoti, Kauhava
13. Kultakuusen palvelukoti, Kuhmo
14. Aarlanmarkin asumispalvelut, Lapua
15. Lamminrannan asumispalvelut, Forssa
16. Tilapäishoitokoti Tulppaanikoti, Tampere
17. Tilapäishoitokoti Citytulppaani, Helsinki
18. Harjavallan työhönvalmennuskeskus
19. Kankaanpään työhönvalmennuskeskus
20. Metsälinnan asumispalvelut, Masku
21. Pappilanpuiston asumispalvelut, Tampere
22. Ilmarinrinteen asumispalvelut, Kajaani
23. Martinkaaren asumispalvelut, Hyvinkää
24. Vuoreksen asumispalvelut, Tampere
25. Kaarikadun asumispalvelut,
Mänttä-Vilppula
26. Kultakankaan asumispalvelut,
Kankaanpää
päivä- ja työtoimintaa
Tilapäisasumisja •
tilapäishoitopalveluita
• Tukiasumisen palveluita ja henkilökohtaista apua
• Palveluita alueellisen ja paikallisen kiinnostuksen
mukaan
• Palveluyksiköitä 25
• palvelutoimintaa vuodesta 1991 alkaen
• palvelutoimintamme perustana on
• Kunta-asiakkaita noin 100
• Henkilötyövuodet 464
• Asiakkaita palvelujen piirissä 926
• Asiakkaita ympärivuorokautisissa
asumispalveluissa 341
asiakasta ja hänen läheisiään arvostava, ainutlaatuinen asiantuntijuus kehitys-
vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden avun- ja tuentarpeiden määrittelyssä ja palveluiden järjestämisessä
• luottamukseen perustuva yhteistyö
kuntien ja muiden strategisten
kumppanien kanssa mahdollistaa
laadukkaat kokonaisasiakkuudet
KVPS Tukena Oy:lle on myönnetty Yhteiskunnallisen yrityksen merkki.
Merkki on osoitus korkeasta laadusta, vastuullisuudesta ja yhteisen hyvän tuottamisesta.
KVPS Tukena Oy
T U K E N A
Pinninkatu 51, 33100 Tampere (toimisto)
Aninkaistenkatu 14 B, 20100 Turku (hallinto)
Puhelin 0207 713 500 (vaihde) www.tukena.fi
4
TUKENA 1.9.2015.indd 4
1.9.2015 12.04