PALVELUKOTI TOIVOLA - Palvelukeskus | PÄIVÄLEHTO

Transcription

PALVELUKOTI TOIVOLA - Palvelukeskus | PÄIVÄLEHTO
PALVELUKOTI TOIVOLA
Palvelukoti Toivola
Laaksotie 21 A
19600 HARTOLA
0509133217
[email protected]
Vastaava ohjaaja:
Pia Kumpulehto
0509179963
[email protected]
Lenita Pitkälä
0509133218
[email protected]
Yksilöllinen ja turvallinen
elämä
kodikkaassa ympäristössä
Lisätietoja:
Jari Lepistö
Toimitusjohtaja/yrittäjä
Laaksotie 21 B
19600 Hartola
0509179964
[email protected]
Palvelukeskus Päivälehto Oy | Laaksotie 21 B, 19600 Hartola | Y: 1908123-4
Palvelukeskus Päivälehto Oy | Laaksotie 21 B, 19600 Hartola | Y: 1908123-4
PALVELUKOTI TOIVOLA
ASUMISPALVELUA PIENYKSIKÖSSÄ
Palvelukoti Toivola aloitti toimintansa huhtikuussa 2011. Palvelukoti sijaitsee Hartolan keskustan läheisyydessä, rauhallisessa kylätaajamassa Yhdystien ja Laaksotien kulmauksessa.
Toivolan palvelukodissa on yhdeksän asuinhuonetta, yhteinen ruokailu- ja oleskelutilat, keittiö, kodinhoito- ja pyykkitila, puku- ja
saunomistila, toimisto ja henkilökunnan sosiaalinen tila. Jokaisella
asukkaalla on oma yhden hengen huone ja siihen liittyvä hygieniatila. Huoneen koko on 20 m2/ asukas.
Toivolan on ympärivuorokautisesti valvottu tehostettua asumispalvelua tarjoava palvelukoti. Toivola on tarkoitettu henkilöille
jotka tarvitsevat runsaasti hoitoa ja ohjausta kuntoutuksensa tukemiseksi.
Toivola on koti henkilöille, jotka vammansa tai sairautensa
takia tarvitsevat asumispalvelua suoriutuakseen tavanomaisista arjen toiminnoista.
Asumispalvelun tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa saavutettua selviytymisen tasoa ja auttaa löytämään uusia
valmiuksia ja keinoja arkielämässä selviytymiseen.
Palvelukodilla työskentelee sosiaali- ja terveydenhuollon
koulutuksen omaavia työntekijöitä.
Asuminen palvelukodilla perustuu vuokrasuhteeseen, jolloin
asukas voi hakea asumistukea asumisensa kustannuksiin.
Asukkaat kalustavat ja sisustavat huoneensa omilla kalusteillaan ja tavaroillaan
Palveluasumisen lisäksi asukkaiden on mahdollista käydä
kehitysvammaisten päivätoiminnassa, avotöissä tai kuntouttavassa työtoiminnassa.