Edison-tiedote

Comments

Transcription

Edison-tiedote
Hyvä oppilaan huoltaja,
Nurmijärven kunta on ottanut kevään 2015 aikana käyttöön uuden sähköisen
oppimisympäristöpalvelun, Edisonin www.edison.fi. Palvelu toimii integraatioalustana eri
oppimisen sähköisille palveluille ja sitä käyttävät kaikki Nurmijärven koulujen opettajat ja
oppilaat. Palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla Nurmijärven opetusverkon tunnuksilla ja
sen kautta oppilaalla on yhdellä kirjautumisella käytettävissä

Opettajan rakentama oppimispolku eri oppiaineiden opiskelua varten. Tämä
sisältää mm. kursseihin ja oppitunteihin järjestettyjä, opettajan tuottamia
havainnollistamismateriaaleja sekä tehtävänantoja, yhteisen työskentelyn ja keskustelun
työkaluja, sähköisiä tehtäviä sekä mahdollisuuden palauttaa tuotoksia opettajalle ja saada
niistä palautetta.

Koulun hankkimat sähköiset oppimateriaalit, jotka opettaja on jakanut oppilaan käyttöön.
Koulut itsenäisesti päättävät soveltuvien sähköisten oppimateriaalien hankinnasta.

Office 365- palvelu, joka kattaa monelle tutut Office-työkalut (Word, Excel, Powerpoint,
OneNote, Outlook ja Lync) selaimella käytettäväksi, 1000Gt pilvitallennustilaa omille
tuotoksille, kaupungin ylläpitämän sähköpostin ja kalenterin sekä SharePointin sähköisissä
työtiloissa työskentelyn harjoitteluun.

Google Apps for Education-palvelu (GAFE), joka tarjoaa Googlen oppimisen työvälineitä
(esimerkiksi Google Drive, Classroom, Sites) selaimella käytettäväksi.

Kullakin oppilaalla on lisäksi oikeus ladata täysi Microsoft Office- paketti viidelle omalle tai
omassa käytössä olevalle tietokoneelle veloituksetta (käyttöoikeus on voimassa niin
pitkään kuin oppilas käy koulua Nurmijärvellä). Samoin Office- sovellukset voidaan
aktivoida oppilaan käyttäjätilin kautta älypuhelimiin ja tabletteihin. (Ohjeet erillisessä
viestissä)

Helmi-järjestelmä oppilaiden ja opettajien käyttöön.
Palvelu on käytettävissä kaikilla päätelaitteilla, joissa on Internet-yhteys ja –selain. Oppilas voi
käyttää järjestelmää myös omilla ja kotona käytössä olevilla laitteilla esim. kotitehtävien
tekemiseen. Perusopetuksen oppilailta ei velvoiteta omien laitteiden käyttöä, mutta pyrimme
tekemään sen mahdolliseksi. Koulu tarjoaa kaikille oppilaille mahdollisuuden tehdä sähköisiä
tuotoksia myös kaupungin ylläpitämillä laitteilla. Tämän lisäksi kannustamme oppilaita
hyödyntämään käytössään olevia laitteita oppimisen tukena.
Kukin opettaja opastaa oppilaitaan Edisonin käytössä huomioiden sähköisissä palveluissa
toimimisen ja sähköisen viestinnän pelisäännöt (tietoturvallinen ja toiset huomioon ottava käyttö).
Edisonissa, Office 365- ja GAFE-palveluissa toimitaan koko ajan omalla nimellä, mikä vahvistaa
oppilaiden ymmärrystä vastuullisesta toimimisesta verkossa.
Rohkaisemme teitä tutustumaan oppilaan kanssa uuteen palveluun. Edison-palvelun
rekisteriseloste on tutustuttavissa osoitteessa:
http://www.nurmijarvi.fi/perhe_ja_hyvinvointi/opetus_ja_koulutus

Similar documents