Kirjelomake knypylä 570

Comments

Transcription

Kirjelomake knypylä 570
PÖYTÄKIRJA
1.6.2015
RAUMAN VAMMAISNEUVOSTO
Asia:
Aika:
Paikka:
Vammaisneuvoston kokous
11.5.2015 klo 18.00–20.0
Kaivopuisto, Sinkokatu 1, 26100 Rauma
Läsnä:
Rauno Glad, Rauman Seudun Tapaturma- ja Sairausinvalidit, puheenjohtaja
Seija Smedberg, Rauman Seudun Selkäyhdistys
Juha Tiihonen, Mielenterveysyhdistys Friski Tuult
Sari Siivonen, Rauman Seudun Kuurot
Sirpa Lagerberg, Satakunnan Näkövammaiset, Rauman osasto
Valde Monto, Rauman Seudun Hengitysyhdistys
Vesa Kiiski, sihteeri, vammaistyön päällikkö
1 § KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen kiinteistöön tutustumisen jälkeen.
2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Valittiin aakkosjärjestyksen mukaan Seija Smedberg ja Sari Siivonen.
4 § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Pöytäkirja kiersi kokouksen aikana, ei huomauttamista.
5 § TUTUSTUMINEN KIINTEISTÖ OY RAUMAN KAIVOPUISTON
TEKNOLOGIAKYLÄÄN
Vammaisneuvosto tutustui Naulan työkeskukselle osoitettuun Kaivopuiston kiinteistön tiloihin. Tiloja esitteli osakeyhtiön toimitusjohtaja Rami Saarela.
Kiinteistöstä on osoitettu uudelle työkeskukselle noin 1200 neliömetriä tilaa. Tila
on aiemmin ollut teollisuuskäytössä ja tarkoituksena remontoimalla saada uudet
tilat. Tilat ovat kiinteistön pohjoiskulmassa vastapäätä uutta Teknologiatalo Sytytintä. Kiinteistön pituus on suurin piirtein yhtä paljon kuin ulkona oleva lastauslaituri.
Vammaisneuvosto piti tilavaihtoehtoa hyvänä, mutta neuvosto haluaa ennen lopullista lausumaa, nähdä suunnittelijan tilaluonnoksen.
Lisäksi vammaisneuvosto tutustui palveluvastaava Ria Holmström-Lehtisen opastuksella jo samoissa tiloissa toimivaan Työkeskus Pookiin.
SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO, Sosiaalipalvelut, Vammaispalvelut
Sosiaalitoimisto, Kalliokatu 1, PL 59, 26101 RAUMA, Puhelin 02 834 3354, Faksi 02 834 3319, [email protected]
PÖYTÄKIRJA
1.6.2015
6 § MUUT ASIAT
- Vammaisneuvosto esittää toiveena, että Rauman seurakunnan kahdessa
kiinteistössä, Kuapplassa sekä seurakuntatalossa, kiinnitettäisiin huomiota
esteettömään sisäänpääsyyn joko porrashissillä tai nostimella.
- Aiemmin on sovittu, että pidetään Kansainvälisenä vammaisten päivänä
3.12. sisäcurling-turnaus Kaunisjärven vanhainkodissa. Nyt ongelmaksi on
ilmeisesti muodostumassa lista keskellä lattiaa, mikä estää täysimittaisen
radan. Etsitään vaihtoehtoista tilaa ja ollaan yhteydessä Rauman Invalidit
ry:een.
- Pertti Kurikan Nimipäivät saapuu Raumalle syksyllä, tarkempi päivä, kellonaika ja paikka selviävät kesän jälkeen.
- Lapsen oikeuksien päivään suunnitellut luennot eivät toteudu, koska kummallekaan ei sopinut enää po. päivä.
- Valtakunnalliset vammaisneuvostopäivät 3.-4.12.2015 Helsingissä.
7 § SEURAAVA VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS
Pidetään 8.6.2015 klo 18.00 kaupungintalolla.
11 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00
ALLEKIRJOITUKSET
Rauno Glad
puheenjohtaja
Vesa Kiiski
sihteeri
Seija Smedberg
Sari Siivonen
SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO, Sosiaalipalvelut, Vammaispalvelut
Sosiaalitoimisto, Kalliokatu 1, PL 59, 26101 RAUMA, Puhelin 02 834 3354, Faksi 02 834 3319, [email protected]