Tekonivepotilaan postoperatiiviset kontrollit

Transcription

Tekonivepotilaan postoperatiiviset kontrollit
Tekonivelpotilaan postoperatiiviset kontrollit
5.10.2015
sh, endoproteesihoitaja Mari Routapohja
kontrollijärjestelmä
- Potilaan 1. post.operatiivinen
kontrolli
endoproteesihoitajalla n 3 kk
leikkauksesta
- Primäärit polven ja lonkan
tekonivelleikkauspotilaat
- Komplisoidut leikkaukset,
revisiot, muut tekonivelet
kontrolloi yleensä leikannut
ortopedi
- Kontrollit tämän jälkeen n 5
vuoden välein omalla lääkärillä
röntgenkuvin (aseptisen
irtoamisen, osteolyysin,
liukuparin kulumisen
havaitseminen ajoissa)
Liikeradat ja karkea lihasvoimatestaus
lonkka
polvi
- vakioitu sairasloma-aika n 12 viikkoa
- sairasloman jatkaminen yleensä oman lääkärin toimesta (pystyy ottamaan kantaa
kokonaisterveyteen ja työolosuhteisiin)
- osasairauspäivärahaan ja siis osa-aikaiseen työhön paluun mahdollisuus
muistettava (oman työterveys-, terveyskeskulääkärin kautta)
- mikäli lihavoimassa, kudoksen paranemisessa tai muuten toipumisajassa kovasti
yllätyksiä, voidaan sairaslomaa tietyissä tapauksissa ortopedin toimesta jatkaa
muutamia viikkoja
- vain jos työnkuvassa ei voida työnsuojelullisia asioita huomioida, voi edessä olla
ammatinvaihto (palomies, poliisi, ammattiurheilija)
Lonkka ja kävelyrytmi
-
-
-
-
Keskimmäisen pakaralihaksen
heikkous -> ontuminen ja
ulkosyrjän eli lateraalinen kipu
Lonkka väsyy, on kivulias ->
tyytymättömyys
tekonivelleikkaustulokseen
Lonkkakipu –> pakaralihaksen
käyttämättömyys –>
jännerepeämät –>
pakaralihaksen rasvoittuminen
(yleensä palautumaton
muutos)
Omatoiminen fysioterapeutin
ohjaama lihasvoimaharjoittelu
erittäin tärkeää leikkauksen
jälkeen (ja kivun salliessa myös
ennen leikkausta)
Polven liikeratavajaus
-
-
-
-
-
-
Ojennusvaje yleistä potilailla,
joilla jo preop runsaasti
ojennusvajetta (polven takaosan kudosten kireys)
Polven koukistusvaje, varsinkin
jos runsaasti nesteilyä tai
hematoomaa post.op
Polven linjauksen ja oikean
kävelyrytmin kannalta polven
olisi hyvä mennä 0 – 120
astetta
Jos koukistus alle 85 astetta 3
kk kohdalla,
narkoosimobilisaation
mahdollisuus
Jos koukistus selvästi vajaa,
mutta yli 90 astetta, jatketaan
yleensä fysioterapialla n 5 kk
asti
Aina ortopedin konsultaatio,
jos selvä koukistusvaje
Postoperatiivinen kipu
-
-
-
-
-
Pitkään jatkunut leikkauksen
jälkeinen kipu hankalaa,
harvoin löytyy yhtä selvää
syytä
Polvi: hydrops, liikerajoite,
alaraajan linjauksen muutos
Lonkka: pakaralihasvoiman
puute ja ontuminen,
koukistajajänteen kireys,
offsetin muutokset
Vaatii nopeaa toimintaa vain
jos selvät infektion oireet
(septinen kuumeilu, haavan
eritys, liikutteluarkuus)
Lab tulehdusarvot tarv.
Kipua hoidetaan aluksi
kipulääkityksellä sekä
AKTIIVISELLA fysioterapeutin
lihasvoima- ja
liikerataharjoituksilla
Ortopedin kontrolli puolen
vuoden / vuoden kohdalla
Tekonivelen tulehdusriski
- 6 kk leikkauksen jälkeen tulehdus
alttein tilanne (ei hammas- tai
kirurgisia toimenpiteitä)
- Tulehdusriski säilyy kohonneena koko
loppuelämän kun kehossa tekonivel
- Terve iho, terve suu, normaali
verensokeri, alaraajaturvotusten
estäminen tärkeimpiä ennakoivia
toimia (tukisukat!!)
- Profylaktinen antibiootti ennen verisiä
suun toimenpiteitä
- Antibiootti myös ennen
tähystystoimenpiteitä, joissa
näytepaloja likaisilta limakalvoalueilta
AKTIVITEETTI
RAJOITTAMATT
A
SATUNNAISESTI
EI
SUOSITELTAVA
KÄVELY
99.3%
0.7%
0
PORRASKÄVELY 97.1%
2.9%
0
KÄVELY
EPÄTASAIN.
87.6%
12.2%
0
KIIPEILY
53.7%
25.2%
20.6%
HÖLKKÄ
7.3%
20.9%
71.5%
JUOKSU
2.9%
3.6%
93.4%
PYÖRÄILY
TASAINEN
97.8%
2.2%
0
-”EPÄTASAINEN
75.9%
20.1%
3.6%
-”- MAASTOSSA
31.6%
32.4%
35.3%
LASKETTELU
RINNE
44.9%
39.6%
14.7%
TAKAMAASTO
5.9%
10.1%
83.7%
UINTI
99.3%
0
0.7%
tekoniveltodistus
Tavoitteena pitkä aktiivinen elämä
Ei vain elämä, joka tuntuu pitkältä
KIITOS