Vkkmedia.fi Web Wp Content Uploads Ykilooki 2015 Vedos

Transcription

Vkkmedia.fi Web Wp Content Uploads Ykilooki 2015 Vedos
Metsätyö PA-KO / PAKOSAHA
- TUOTTEET
SAHATRAIVAUKSET
RAIVAUSSAHATHARVENNUKSET
TRIMMERIT
PIHAPUIDEN KAADOT
VARAOSAT
PENSASAITOJEN LEIKKAUKSET
TURVAVARUSTEETLUMENPUDOTUKSET
STIHL-HUOLTO/KORJAUKSET
MYÖS RUOHONLEIKKURIKORJAUKSET
Ylikujantie 10, 91300 Ylikiiminki, [email protected]
040 528 9405 Tero Parkkinen
LAKILAKI- JA
JAYRITYSPALVELUT
YRITYSPALVELUT
LAKIJA
YRITYSPALVELUT
LAKIJA
YRITYSPALVELUT
Tulevaisuuden
tekijä
menestyksellinen
Tulevaisuuden
tekijäja
jaongelmien
ongelmien
menestyksellinenratkaisija
ratkaisijajo
jo20
20vuotta
vuotta
LAKIJA YRITYSPALVELUT
Tulevaisuuden
tekijä
ja
ongelmien
menestyksellinen
ratkaisija
jo
20
vuotta
Tulevaisuuden
tekijä
ja
ongelmien
menestyksellinen
ratkaisija
jo
20
vuotta
ff
f
LÄHELLÄSI
SINUA
LÄHELLÄ
SINUA
LÄHELLÄ
SINUA
LÄHELLÄ
SINUA
Tulevaisuuden tekijä ja ongelmien
menestyksellinen
ratkaisija jo 20 vuotta
LÄHELLÄ
SINUA
Perheille
ja
yksityishenkilöille
Yrittäjille,
yrityksillle
ja
yhteisöille
Perheille
ja
yksityishenkilöille
Yrittäjille,
yrityksillle
jajayhteisöille
Perheille
ja
yksityishenkilöille
Yrittäjille,
yrityksillle
yhteisöille
LÄHELLÄ SINUA
Perheille
ja
yksityishenkilöille
Yrittäjille,
yrityksillle
ja
Perheille
ja perintöyksityishenkilöille
Yrittäjille,
yrityksillle
ja yhteisöille
yhteisöille
Perhe-,
Perhe-,
perintö-,
riita- ja riita-asiat,
rikosasiat,
Tehokkaat
kehitysTehokkaatja
jatoimivat
toimivatjohtamis-,
johtamis-,
kehitys-
f
ff
Perhe-,perintö-,
perintö-,riitariita- jarikosasiat,
rikosasiat,
Tehokkaatjajatoimivat
toimivat johtamis-,
johtamis-,kehityskehitysPerhe-,
Tehokkaat
Perhe-,
riita- ja
ja rikosasiat,
Tehokkaat
ja
toimivat
johtamis-,
kehityskauppaym.
yleinen
ja
pk-yritysten
kehitykseen,
kauppaym.
sopimusasiat,
yleinen
jajalakipalvelut
lakipalvelut
pk-yritysten
kehitykseen,
Perheille
jasopimusasiat,
yksityishenkilöille
Yrittäjille,
yrityksillle
ja yhteisöille
kauppa-perintö-,
ym.
sopimukset,
yleinen
lakipalvelut
pk-yritysten
kehitykseen,
kauppaym.
sopimusasiat,
yleinen
ja
lakipalvelut
pk-yritysten
kehitykseen,
kauppaym. sopimusasiat,
yleinen
ja
lakipalvelut
pk-yritysten
kehitykseen,
oikeusapu
jaja
oikeudenkäynnit
kasvuun
kansainvälistymiseen
oikeusapu
oikeudenkäynnit
kasvuun
jaja
kansainvälistymiseen
Perhe-,
perintö-,
riitaja rikosasiat,
Tehokkaat
toimivat
johtamis-,
kehitysoikeusapu
ja
oikeudenkäynnit
kasvuunja
kansainvälistymiseen
oikeusapu
ja
kasvuun
ja
kansainvälistymiseen
oikeusapu
ja oikeudenkäynnit
oikeudenkäynnit
kasvuun
jaja
kansainvälistymiseen
kauppaym. sopimusasiat,
yleinen
ja lakipalvelut
pk-yritysten kehitykseen,
Yksilöllistä
palvelua,
joustavasti
Sinua,
Yksilöllistä
palvelua,
joustavastilähellä
lähellä
Sinua,
myösviikonloppuisin!
viikonloppuisin!
oikeusapu
ja oikeudenkäynnit
kasvuun
ja myös
kansainvälistymiseen
Yksilöllistä
palvelua,
joustavasti
lähellä
Sinua,
myös
viikonloppuisin!
Yksilöllistä palvelua, joustavasti lähellä Sinua, myös viikonloppuisin!
Markku
Pulkkinen
(OTK)
Markku
Pulkkinen
(OTK) myös viikonloppuisin!
Suomen
kattava
ja monipuolinen
asiantuntijaverkosto
Yksilöllistä
palvelua,
joustavasti
lähellä
Sinua,
Markku
Pulkkinen
(OTK)
neuvotteleva
lakimies
neuvotteleva
lakimies
Markku
Pulkkinen
(OTK)
neuvotteleva lakimies
neuvotteleva lakimies
Esko
Huttu-Hiltunen
Esko
Huttu-Hiltunen
(ETM,
FM)
Markku
Pulkkinen(ETM,
(OTK)FM)
Esko
Huttu-Hiltunen
(ETM,
FM)
neuvotteleva
lakimies
Esko
Huttu-Hiltunen
(ETM,
FM)
&
Pohjois-Suomen
kattava
ja
monipuolinen
asiantuntijaverkosto
&
Pohjois-Suomen
kattava
ja
monipuolinen
asiantuntijaverkosto
&
Pohjois-Suomen
kattava
ja
monipuolinen
asiantuntijaverkosto
& Pohjois-Suomen
kattava
ja monipuolinen
asiantuntijaverkosto
Esko
Huttu-Hiltunen
(ETM, FM)
p.
567
p.040
040
5671822
1822
& Pohjois-Suomen kattava
ja monipuolinen
p.
567
p. 040
040
567 1822
1822 asiantuntijaverkosto
email:
email:[email protected]
[email protected]
email: [email protected]
p.email:
[email protected]
567
AFN
Yritysja
lakipalvelut
AFNOy
Oy
Yritysja1822
lakipalvelut
AFN
Yritysja
AFN Oy
Oy email:
Yritysja lakipalvelut
lakipalvelut
[email protected]
www.afn.fi
www.afn.fi
www.afn.fi
www.afn.fi
AFN
Oy YritysjaYLIKIIMINKI
lakipalvelut
Hiltulantie
76
Hiltulantie
76&&50,
50,
YLIKIIMINKI
Ykilooki 2015
Hiltulantie
76
&
YLIKIIMINKI
Hiltulantie
YLIKIIMINKI
Hiltulantie
76 50,
& 50,
50,
YLIKIIMINKI
www.afn.fi
Hiltulantie 76 & 50, YLIKIIMINKI
3
Sisällysluettelo
YLIKIIMINGIN PALVELUMUISTIO
Tervehdys Lions Club Ylikiiminki.......................................4
Ilmoittajien aakkosellinen hakemisto................................5
Vuosikalenteri kesä-joulu 2015....................................... 41
Lisätietoa kansikuvasta...................................................... 41
Yhdistysluettelo.................................................................. 48
Kiiminkijoki kehittyy lohijokena...................................... 50
Mikä on parasta Ylikiimingissä.......................................... 51
Ykilooki
Hyvät ylikiiminkiläiset
Uusi palvelumuistio ”Ykilooki” on tehty auttamaan eri tilanteissa tarvittavien
yhteyksien löytämiseen.
Toivomme
Palvelumuistion edistävän osaltaan kaupunginosamme Ylikiimingin kehitystä ja palvelujen tarjontaa. Toivomme uuden Oulun päättäjien edelleen
kohtelevan tasapuolisesti Ylikiimingin kaupunginosan asukkaita, osana uutta
suurta Oulua. Katsoimme tarpeelliseksi jatkaa palvelumuistion tekoa, jotta ylikiiminkiläisten olisi helppoa löytää oman alueen tärkeät yhteystiedot.
Palvelumuistioon on myös liitetty alueemme henkilö- ja yrityshaastatteluja.
Palvelumuistio jaetaan veloituksetta jokaiseen ylikiiminkiläiseen talouteen.
Kiitos
Kiitämme kaikkia avustajia ja ilmoittajia siitä, että olette mahdollistaneet
muistion julkaisemisen. LC Ylikiiminki käyttää varat sääntöjensä mukaisesti avustustoimintaan. Tärkeimpinä avustuskohteina ovat nuoret, veteraanit,
vanhukset sekä vaikeuksiin joutuneet perheet ja yksityiset henkilöt.
Lions Club Ylikiiminki
Jari Huttu-Hiltunen
presidentti 2014-2015
LC Ylikiiminki on perustettu 26.11.1969
PS. Palveluhakemistoa koskevat palautteet toivomme osoitettavan suoraan hakemiston tekijälle Heimo Turuselle [email protected] , p. 0400 385 281,
postiosoite Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi.
4
Ykilooki 2015
Nuohooja Kääriän Veikko................................................. 52
Pidämme hyvää huolta metsästä..................................... 53
Oskari Koistinen................................................................. 54
Uusi nuohooja..................................................................... 56
Tieluettelo........................................................................... 59
Kartat Ylikiiminki................................................................ 61
Kartat Rekikylä,Vesala ja Keskus..................................... 76
Ilmoittajien aakkosellinen hakemisto
1Kirppari ................................................................................8
Afn Oy Yritys- ja lakipalvelut .............................................3
Autoilijan Avainasemat Katsastus......................................6
Autokorjaamo K. Peura ................................................... 18
Autokorjaamo Sauli Marttila-Tornio.............................. 18
Conlog Oy........................................................................... 28
Eko Rakennuspalvelu Oy.....................................................6
Haapalehdon katsastusasema.......................................... 18
Halpa-Halli Kiiminki........................................................... 83
Hieroja/kuntohoitaja Birgitta Haapamäki...................... 14
Hierontapalvelu Timo Rapakko....................................... 16
Huttu-Hiltunen Jari Tmi.................................................... 24
Jäälin Pikahuolto Tommi Kokkoniemi Oy...................... 18
Katsastus Team Oy............................................................. 30
Kauneushoitola Mirandas................................................. 14
Kiimingin Hammaspaikka Oy........................................... 14
Kiimingin Jätehuolto Oy......................................................6
Kiviharjun Sora Oy............................................................ 22
K-Maatalous......................................................................... 26
Koillissähkö Oy................................................................... 20
Koneset Oy......................................................................... 22
Koneurakointi Holtinkoski Oy........................................ 26
Korjaamo ja Varustelu Moilanen...........................etukansi
Korusoppi Eijaleena........................................................... 16
Kotikaveri................................................................................8
KTC Group Oy.................................................................. 22
Kukka- ja Hautauspalvelu Wathén Ky............................ 30
Kuljetus Kaarasi.................................................................. 24
Kymppi-Eristys Oy............................................................. 32
Kynsi- ja ripsistudio Miia Konttinen............................... 16
Luontopäiväkoti Piilometsä.............................................. 10
Mammuttihirsi........................................................................2
Markku Kirvesoja T:mi...................................................... 26
Mattopesula Pesuraita....................................................... 16
Metsänhoitoyhdistys Ylikiiminki...................................... 82
Metsätyö Pa-Ko Ay................................................................3
Ojan Rauta Korvensuora.................................................. 69
Openmarket Kiinteistövälitys.............................................8
Oulujoen seurakunta......................................................... 68
Oulun 4H-Yhdistys Ylikiimingin alue.................................8
Oulun LVI-J. Kokko ........................................................... 20
Ykilooki 2015
Oulun Metallipalvelu Oy................................................... 20
Oulun Moottorikoneistamo Oy..................................... 32
Oulun rakennuslasi Oy..................................................... 28
Parturi-Kampaamo Oranssikulma.................................. 14
Parturi-Kampaamo Saara.................................................. 14
Parturi-kampaamo Tiitukka.............................................. 16
Peeaa Oy.............................................................................. 26
Pekant Oy...............................................................................7
Pekka Inkala Oy.................................................................. 28
Pelkosen Painotuote ............................................................8
Piirinuohooja Petteri Hämäläinen................................... 22
Pito- ja muonituspalvelu Kivelän tila.............................. 14
Pohjois-Suomen Tieisännöinti.......................................... 22
Puukeidas Oy...................................................................... 12
R. Sassin Liikenne................................................................ 18
Rantapohja .......................................................................... 58
Rekka-Pekka Oy................................................................. 24
Rengasliike Keihäskoski Ky.....................................etukansi
Rengasliike Point S. / Lapin Kumi Oy................................6
RUDUS Betonituote Oy................................................... 57
SEO Ylikiiminki.................................................................... 28
S-Market Arina Ylikiiminki.................................... takakansi
Sortolan Jäätelö.................................................................. 10
Suomen Euromaster Oy......................................................7
Sähkö Artpe Oy ................................................................ 20
Taksit..................................................................................... 12
TMI Kari Kanniainen.......................................................... 22
Tojeksi Oy............................................................................ 28
Trailcon Oy.......................................................................... 26
Transport Savikko Yhtiöt Oy..............................................7
Turveruukki......................................................................... 84
Vapo...................................................................................... 58
Vesaisen Sähkö Oy............................................................. 24
Wetteri power Oy................................................................7
VKK-Media Oy................................................................... 69
VM-Team Oy....................................................................... 32
Väänäsen Pitopalvelu............................................................8
Ylikiimingin Apteekki......................................................... 16
Ylikiimingin Metsästysseura............................................. 32
Ylikiimingin Omaishoitajat ry.......................................... 10
Ylikiimingin Yrittäjät ry...................................................... 28
5
WETTERI
POWER
Poikkimaantie 31 • 90400 Oulu
KIIMINGIN JÄTEHUOLTO OY
* Kiinteistöjen kuivaroskakuljetukset
JÄTEHUOLTO REIJO LAURILA
* Likakaivojen tyhjennykset
* Vaihtolavat
* Kaivuutyöt pienkaivinkoneella
È040 746 2340
* Nosturityöt
* Siirtokuljetukset (koneet, laitteet,
leikkimökit yms.)
( (08) 8162 340
0400 685 305 Reijo (kaivuu- ja nosturityöt)
Ekovilla-eristeet
LAKEUDEN KATSASTUS OY
KEMPELE - 08 554 6707
PUTAAN KATSASTUS OY
HAUKIPUDAS - 08 340 700
KONETIEN KATSASTUS OY
OULU RUSKO - 08 311 7151
OULU TASKILA - 08 311 7181
PUOLANKA - 08 311 7141
UTAJÄRVI - 08 311 7171
VAALA - 08 311 7161
www.transport-savikko.fi
Tel. 020 781 5600
Korjaamo Varaosat Oulu: Pikkukiventie 5
P. 0207 289 810 www.pekant.fi
Korjaamo
Turku:
Eteläkaari 2, 21420 Lieto
P. 0207 641 820
email. [email protected]
Tilaa Ekovilla-puhalluseristeet
valmiiksi asennettuna!
EKO Rakennuspalvelu Oy
Marko Ervasti, 040 584 0389
Timo Kyllönen, 0400 156 328
OULU Oritkari, Terminaalitie
Oritkarintie 6 ·· puh. (08) 5380 400
OULU Toppila, Messipojantie 21· puh. 020 7780 680
ÄIMÄTIEN KATSASTUS OY
OULU ÄIMÄRAUTIO - 08 338 060
www.euromaster.fi
www.avainasemat.fi
6
Korjaamo Jääli: Varaosat Pyyryväistie 17 P. 0207 289 814 Ykilooki 2015
Ykilooki 2015
7
A
Kotitalkkaripalvelut
Seppätyöt
Jussi Kaverinen
puh. 0400 585 143
[email protected]
www.kotikaveri.fi
Humalatie 7
90900 Kiiminki
· juhlatarjoilut asiakkaan toiveiden mukaan
· astia- ja liinavuokraus
· tilauksesta voileipä- ja täytekakkuja
myös viikonloppuisin
Puh. 0400 168 268
[email protected]
www.vaanasenpitopalvelu.fi
Pöytävaraukset:
www.1kirppari.fi
Tapsitie 5, 90620 Oulu
p. 044 799 7671
Ylikiiminkiläisten ja Oululaisten omakotitalot, osakkeet, kesämökit
ja metsät edelleen myy Allan Brunni yrittäjä LKV
0400 981 794, [email protected]
Soita tehdään myynti ammattitaidolla.
®
Openmarket Kiinteistönvälitys Kumpulantie 1 90230 OULU, www.openmarket.fi
Oulun alueen 4H-yhdistys ry
Ylikiiminki
Harjutie 11, 91300 YLIKIIMINKI
p. 0400 198 031
[email protected]
8
www.4h.fi
Ykilooki 2015
AA-auttava puhelin klo 19-21............ 044 024 1266
AFN Oy Yritys- ja lakipalvelut
Hiltulant 50
Esko Huttu-Hiltunen............................... 040 567 1822
Sähkö[email protected]fn.fi
Kotisivu..............................................................www.afn.fi
Ahonen Maija Nuoritta......................... 0400 978 557
Ahonen Marjaana Hetekylänt 140...... 040 539 9621
Alavesa Helena Ylipykynt 5................. 0400 156 594
Alavesa Matti eläkel
Karahkantie 31 ...................................... 044 296 5109
Alavesa Tapio Ylipykynt 5.................... 050 514 5155
Ambulanssi yleinen hätänumero..............................112
Annari palvelut Arkala
Somerovaarantie 21 .................................. 0400 174 907
Annunen Anna-Liisa ........................ 0400 449 611
Annunen Jaana Marikkotie 4.............. 040 742 2065
Apteekki Ylikiimingin apteekki
Harjutie 10...........................................................817 7221
Kotisivu....................................www.ylikiiminginapteekki.fi
Arina Osuuskauppa S-Market Ylikiiminki Harjutie 670
044 788 5651, 044 788 5652
Asukastupa Harjutie 18........................ 045 277 9980
Avoinna ma-pe 9 – 15
[email protected]
Atsinki Kaarina ................................... 045 656 4712
Auktorisoitu kääntäjä Tania Liinanki
Liekot 5 B 6............................................ 041 506 9453
Autokatsastus Autoilijan Avainasemat
Konetien Katsastus Oy Oulu Rusko Konetie 3.311 7151
Äimätien Katsastus Oy Oulu Äimätie 5............. 338 060
Putaan Katsastus Oy Haukipudas Konetie 11... 340 700
Kotisivu ............................................. www.avainasemat.fi
Autokatsastus Haapalehdon Katsastus Oy
Oulu Kulmatie 3 ......................................... 0400 164 654
Autokatsastus Katsastus Team Oy Kiiminki
Viitantie 7..................................................... 08 220 062
Sähköposti................. [email protected]
Autokorjaamo Jäälin Pikahuolto
Jääli Rakentajant 4................................. 0400 300 092
Autokorjaamo K. Peura Kiiminki
Metsälamuntie 20 .................................. 050 549 9036
Sähkö[email protected]i
Autokorjaamo SEO Ouluntie 122...............817 7074
Autokorjaamo T:mi Sauli Marttila-Tornio
Saarentie 70........................................................817 7485
Matkapuh............................................... 040 586 8182
Avon-tuotteet tiimivetäjä
Eerikkilä Tanja........................................ 045 879 6836
Sähkö[email protected]
B
Baari-ravintola Yki Harjutie 10.......... 044 218 0505
Ben-Baruch David............................. 044 276 1773
Ykilooki 2015
Ben-Baruch Soile Kantotie 2.............. 040 587 3685
Betonituote Rudus Oy Oulu
Hautakorventie 4.................................... 020 447 4390
Kotisivu........................................www.rudusbetonituote.fi
Brunni Allan kiinteistönvälittäjä............ 0400 981 794
Brunni Arvi
Puolangant 1027.................................... 040 567 1877
Brunni Veli ja Anja Puolangantie 1040
Veli......................................................... 040 594 4232
Anja........................................................ 040 352 9249
Bäckman Matti Kirkkot 20 B........................... 650 101
Bäckman Väinö Hillikkotie 5 B 5.................... 657 909
Matkapuh............................................... 050 321 9862
C
Conlog Oy Ahmasjärventie 2-4 .......... *020 769 9100
Sähköposti............................................ [email protected]
Kotisivu........................................................ www.conlog.fi
E
Eerikkilä Tanja Avon tiimivetäjä .......... 045 879 6836
Sähköposti [email protected]
Ekdahl Heikki kk.................................. 041 452 1616
Eko Rakennuspalvelu Oy Kiiminki
Honkiojantie .......................................... 040 584 0389
Eläinkoti Sanginjoki Nikulantie 101........ 044 069 0371
Internet.............................................www.oulunelainkoti.fi
Eläinlääkäri puh.aika 8-9...................... 045 635 6358
Erkkilä Alpo Nuoritta............................. 040 734 9241
Erkkilä Jukka Metsätalontie 8.............. 040 566 0323
Erkkilä Matti Kauhakoskent 301........... 040 708 7218
Erkkilä Petri Paasontie 14.................... 0400 439 407
Erkkilä Sisko Paasontie 14.................. 040 356 1980
Erkkilä Väinö eläkel Erkkiläntie 12....... 040 417 7224
Erkoma Kaarlo Niemikylä.................... 0400 682 803
Erkoma Merja Niemikylä...................... 040 728 2340
Ervasti Hannele Juopuli...................... 040 578 4127
Euromaster Oulu Terminaalitie 6...................538 0400
Oulu Toppila Messipojantie 21............... 020 7780 680
Kotisivu.................................................www.euromaster.fi
F
FL Forest Logistic Oy Hetekylänt 80
Pekka Inkala .......................................... 0400 338 661
Reijo Holtinkoski..................................... 0400 298 741
Kotisivu...............................................www.forestlogistic.fi
G
Gallenius Kari kauppias Kirvesperä.... 050 536 8564
Granlund Jouni raskaankal. asent
Aumaharjunt 9........................................ 040 354 7269
Granlund Terhi Aumaharjuntie 9......... 040 511 7558
9
SORTOLAN JÄÄTELÖ OY
Lähiruokaa makeimmillaan
Kortesuontie 68 A, 91300 Ylikiiminki
045 200 3833
www.sortolanjaatelo.fi
YLIKIIMINGIN OMAISHOITAJAT RY
Asumispalveluyksikkö Havula
17 asukaspaikkaa ja
1 intervallipaikka
Kirkkoranta 6, 91300 Ylikiiminki
Vastaava ohjaaja
Anne Päkkilä Ohjaajat Lumme Kaisla-Korte 040 195 5720
040 740 4208
040 540 3805
Toimisto
Autiontie 2 B 4,Ylikiiminki
[email protected]
040 747 7934
Oulun kaupungin hyväksymä
Omaishoitajien vapaan
palveluseteliyrittäjä
Tietoa ja tukea omaishoidosta, Ovet-valmennuksesta,
Havulasta ja tapahtumistamme löydät kotisivuiltamme
www.ylikiiminginomaishoitajat.fi
10
Ykilooki 2015
H
H2Oulu Oy Aumarannantie 31.............. 0400 978 550
Haapalehdon Katsastus Oy Oulu
Kulmatie 3 ............................................. 0400 164 654
Sähköp[email protected]
Internet...............................www.haapalehdonkatsastus.fi
Haapamäki Birgitta kuntohoit
Aumalant 1............................................. 0500 680 679
Haapamäki Saara ja Lasse
Harjutie 31.......................................................817 7441
Matkapuh............................................... 040 577 1905
Halkola Hannu Timolansaarentie 84... 045 670 7982
Hallikainen Pekka mv
Vengasrannantie 55............................... 0400 378 299
Hallikainen Pentti mv Hiltukylä....................817 7130
Halunen Aaro....................................... 040 464 6681
Halunen Seppo Halusentie 80............ 040 752 9384
Halpa-Halli Kiiminki ................................... www.HHnet.fi
Hammaslääkäri Kiimingin Hammaspaikka Oy Kiiminki............................................................816 2440
Hanhela Kaisu eläkel Liekotie 3 B 3 ... 040 706 1887
Sähkö[email protected]
Hanhela Sami Alavuotontie 1150......... 0400 515 654
Anu matkapuh........................................ 040 516 6769
Harri Lehvonen Oy Puolangant 385 .040 561 3975
Hartikka Jouko Vesala........................ 0400 863 010
Haurinen Eero Meijerinranta 4 A 1....... 0400 240 665
Hautala Aune Kirkkotie 16.............................817 7579
Hautala Selma Rautatienk 26 ......................817 7211
Hautauspalvelu Kukka- ja Hautauspalvelu
Wathén Ky Liikekeskus
Arto Holmi.............................................. 040 532 1986
Heikkilä Auli Honkakaarre 12............... 0404 118 004
Anni........................................................ 040 960 5357
Mirjami ................................................... 0400 351 218
Konsta.................................................... 0404 130 301
Samuli.................................................... 0400 980 255
Aada....................................................... 0400 910 078
Heikkilä Eero mv Heikkilänt 14............. 0400 190 389
Heikkilä Sami Lasintie 250................... 040 732 9158
Heikkilä Tanja puualan artes.
Lasintie 250............................................ 040 736 5020
Heikkilä Tapani Koistintie 264............. 0400 282 569
Heikkinen Juha mv kenttäsirkkeli
Sanginjoki............................................... 040 778 3645
Heikkinen Juhani Kantotie 12............ 0400 287 288
Heikkinen Tarja luokanopettaja........... 0400 848 158
Heikkinen Terttu Kantotie 12.............. 045 676 6846
Heino Jorma Vanharanta 70................. 0400 581 553
Raija ...................................................... 040 577 5765
Helenius Sirkka ja Kalle
Juopulint 530.......................................... 040 820 8345
Hentilä Jussi Rokkarannantie 37......... 040 577 7481
Henttunen Olavi ja Anja
Vuoton Juotsen...................................... 0400 183 035
Ykilooki 2015
Hertteli Lasse Oskarinmutka 6............ 050 551 9903
Hertteli Maarit Oskarinmutka 6............ 050 363 0335
Herukka Kati Metsätalontie 8............... 0400 738 251
Hieroja kuntohoitaja Birgitta Haapamäki
Vesala Aumalant 1................................. 0500 680 679
Hierontarasti Keijo Parkkinen
Harjutie 14.............................................. 040 515 9823
Hieroja Timo Rapakko Rekikylä
Reussintie 10......................................... 040 354 2698
Hietala Matti Keijoahontie. 15............... 0400 988 037
Hiltunen Aira Hiltulantie 1.............................817 7013
Matkapuh............................................... 0400 664 731
Hiltunen Anneli.................................... 040 771 3832
Hiltunen Anu ja Jari Juopuli Väänäsent 18
Anu......................................................... 040 762 3688
Jari......................................................... 0400 588 606
Joni......................................................... 050 331 2062
Juha....................................................... 040 747 3244
Jukka...................................................... 044 331 2063
Annariina................................................ 0400 314 747
Jeremias................................................. 0400 964 228
Hiltunen Eila Harjutie 8........................ 0400 499 863
Hiltunen Esa mv Vepsänkylä
Saariharjuntie 37.................................... 040 506 7224
Hiltunen Esko Sillankorvantie 35......... 040 727 9903
Hiltunen Heimo Sillankorva..........................817 7192
Hiltunen Hilkka.................................... 040 756 8460
Hiltunen Jaana Joloksent 1376........... 040 720 4223
Hiltunen Janne Kirkkoranta 20 A 1...... 040 771 5223
Hiltunen Jari J Väänäsentie 18........... 0400 588 606
Hiltunen Maarit Timolansaarent 67..... 040 577 7504
Hiltunen Matti huoltomyyjä
Pääsalment 28....................................... 040 546 2708
Hiltunen Matti ja Sirkka Väänäsent 30
Matti....................................................... 0400 543 419
Sirkka..................................................... 040 559 8643
Hiltunen Mikko Vengasrannant 21...... 0400 827 894
Hiltunen Pekka Hiltulantie 1................ 0400 621 417
Hiltunen Piia Hiltukylä.......................... 040 569 1268
Hiltunen Reino Kaivorannantie 12...... 0400 816 693
Maria-Liisa matkapuh............................. 040 576 5577
Hiltunen Samuli.................................. 040 525 1472
Hiltunen Sylvi Hiltukylä........................ 040 538 4099
Hiltunen Aili eläkel
Toivonranta 22...........040 585 5128, 040 124 6493
Hiltunen Vilho ja Eeva Sillankorvantie 9
Vilho....................................................... 045 6356 351
Eeva....................................................... 040 779 5578
Hirsitalokeskus ks. MammuttiHirsi... *020 733 4343
HJM Servicion Oy Teollisuust. 10...... 0400 397 698
Holappa Elli ......................................... 040 826 7412
Holappa Hannes Hillikkotie 5 C 7....... 040 839 8062
Holappa Harri Takalonkuja 50.............. 040 575 3001
Holappa Helena Harjut. 20A........................... 348 757
Holappa Jouko aut.kulj Hiltukylä......... 0400 583 809
Holappa Jouni Kivelänkuja 24............. 0400 227 988
Holappa Kirsti Sanginjoki.............................531 5055
11
YLIKIIMINGIN TAKSIT
Holmi JariVesala
0500 584 580
Kuokkanen EliisaKK
0400 892 452
Marttila SeppoKK
0400 389 060, 0400 382 074
Paavola MarkkuVepsä 0400 280 635
Pelkonen MarkoJolos
040 504 7673
Sarkkinen PetriNuoritta0400 284 025
12
Ykilooki 2015
Holappa Leila Ouluntie 125................. 040 727 0611
Holappa Maria Takalonkuja 50............. 040 736 7302
Holappa Raimo Juopuli....................... 040 557 3029
Holappa Veijo ja Maija Löytökylänt 311
Arkala........................ 040 538 3551, 040 528 4316
Sähkö[email protected]
Holappa-Inkala Tuija ja Inkala Pekka
Hetekylänt 80......................................... 040 591 7878
Holmi Arto ja Hannele
Arto......................................................... 040 532 1986
Holmi Esko Holmintie 11....................... 040 706 4776
Holmi Irma eläkel Koulutie 21............... 050 551 8200
Holmi Jari taksiautoilija Holmintie 30..... 0500 584 580
Mervi...................................................... 050 377 2982
Heidi....................................................... 045 870 7355
Tomi........................................................ 040 734 7307
Sähkö[email protected]
Holmi Juho Aittokoskent 30...........................817 7250
Holmi Liisa Alangontie 23 A.................. 050 356 1383
Laura Keskikallio.................................... 040 753 4963
Holmi Markus Niementie 29................ 040 578 9822
Hanna-Maija........................................... 040 703 4843
Holmi Matti Holmint. 14.................................817 7004
Holmi Saara Aittokyläntie 221............... 040 765 1756
Holmi Sirkka Elosuojant 15.................. 040 568 8040
Holmi Terttu Holmintie 16..................... 040 563 2623
Aarne matkapuh..................................... 045 635 6306
Vesa matkapuh...................................... 040 506 8534
Holmi Timo Vesala................................ 040 506 7413
Holmi Vesa Aittokylänt 221.................... 040 506 8534
Holmström Pirjo-Liisa emäntä
Somerovaarant 778................................ 040 747 9410
Holtinkoski Reijo metsäkoneurak
Riihikuja 9............................................... 0400 298 741
Holtinkoski Tuovi............................... 040 761 0186
Honka Hannu Seluskanjärvi................. 040 747 9143
Honkakoski Kari Aholankuja 61......... 0400 580 776
Sähköp................................. [email protected]
Honkala Marja Rinnetie 2.................... 040 747 0678
Honkanen Aimo Mertalantie 25.......... 050 378 3416
Honkanen Kimmo ja Marja-Leena Kompilant 88
Kimmo.................................................... 040 960 2618
Marja-Leena........................................... 040 574 8368
Jyri.......................................................... 040 821 4169
Honkanen Pertti säiliönautonkulj
Kompilant 90.............0400 947 822, 040 517 3608
Sähkö[email protected]
Honkanen Tuomas mv ja Heidi Aittokylänt 143
Tuomas.................................................. 0400 581 689
Heidi....................................................... 040 591 7613
Henri....................................................... 045 636 0837
Kristiina.................................................. 0400 394 692
Veera...................................................... 040 412 3921
Viivi......................................................... 040 419 9822
Honkarinta Jari kk............................... 0400 467 624
Huhtala Marja-Leena
Nuorittant 58........................................... 040 192 1469
Ykilooki 2015
Huoltoasema SEO Tmi
Mikko Ylijukuri.........................................817 7074
Huttu-Hiltunen Esko..................... 040 567 1822
Huttu-Hiltunen Jari
Metsätalontie 5....................................... 040 536 8529
Huttu-Hiltunen Tuula ja Antti Hiltulantie 70
Antti........................................................ 040 556 2486
Tuula...................................................... 040 743 1044
Huttunen Matti ja Riitta Jolos
Matti....................................................... 0400 953 278
Riitta....................................................... 040 594 6816
Huttunen Seppo kk............................. 0400 333 560
Huynh Mari............................................ 045 125 0688
Hyttinen Timo Hetekylänt 1320........... 0400 584 434
Hyvinvointipiste Ylikiiminki
Vesaisentie 2................................................ 5587 0722
Hyvärinen Eetu Vepsä......................... 040 821 2653
Hämälä Ensio ja Teija Juopulintie 425
Ensio...................................................... 050 570 9747
Teija........................................................ 050 534 5151
Hämäläinen Petteri piirinuohooja...... 040 725 1301
Härkönen Mauri Kantotie 8................. 0400 601 026
Härkönen Satu Aittokoskentie 6 B 7.... 045 139 6433
Härmä Eila Pappilantie ......................... 0400 802 772
Hätänumero..............................................................112
I
Iisakka Juhani eläkel Liekotie 5 A 3..... 050 541 6402
Iisakka Pekka Hiltukylä........................ 040 567 3716
Ikonen Aune Väänäsenkuja 19............ 040 9628 888
Immonen Esko Somerovaara
Metsäkumpu 21...................................... 040 751 3719
Impola Maarit ...................................... 040 761 2116
Impola Marko Juolukkatie 16............... 040 577 6772
Inkala Aarne Alavuotto......................... 040 728 1541
Inkala Elma Ouluntie 708...................... 040 417 7920
Inkala Hannu kk.................................... 040 560 7995
Inkala Heikki Ouluntie 793 A................ 040 589 0147
Inkala Lauri Eskolantie 2...................... 0500 684 911
Inkala Marianne Jokikokko
Eskolantie 2............................................ 0400 835 510
Inkala Martti Ouluntie 708.................... 040 530 2064
Inkala Mikko kk..................................... 040 556 9702
Inkala Pekka koneurakoitsija
Hetekyläntie 80...................................... 0400 338 661
Sähköposti............................. [email protected]
Inkala Raimo Hillikkotie 7..................... 040 588 9218
Inkala Reino Alavuotontie 1197............ 040 737 7020
Paula...................................................... 040 962 0206
Inkala Riitta Alakoskentie 21................ 040 577 0698
Sähkö[email protected].fi
Inkala Elma Marikkotie 7....................... 050 349 0800
Inkala Terttu eläkel Suvelantie 8........... 044 567 8757
Inno Keittiö Oulu Palolantie 16......................530 5005
Kotisivu.................................................. www.inno-keitto.fi
Isoaho Eetu mv Jokikokko.................... 040 832 4586
13
Emäntä
Terveystie 8
Kiimingin Torinkulma
puh. (08) 816 2400
www.oranssikulma.fi
KAUNEUTTA JA
HYVINVOINTIA!
Katso: www.kauneushoitolamirandas.com
Mirandasilla myös Facebook sivut
Ripsi-ja kynsiteknikko Marika Runtti
tekee ripsien pidennykset ja geelikynnet
[email protected]
Kivijärventie 406,
91300 Ylikiiminki
040 580 4619
Olemme facebookissa
Hieroja/kuntohoitaja
Vyöhyketerapeutti sekä jalkojenhoidon
ammattitutkinnon suorittanut
Birgitta Haapamäki
Aumalantie 1, Vesala
p. 0500 680 679
Terveystie 6 Kiiminki puh. (08) 816 2151
· Hierontaa · vyöhyketerapiaa
· jalkojenhoitoa · intialaista päähierontaa
Huolehtii hiustenne hoidosta
HAJUSTEETON
PARTURI-KAMPAAMO
ERJA UUSITALO
Harjutie 16
Puh. 08-817 7093
14
Isoaho Jaana ja Juha Jokikokko
Jaana..................................................... 040 741 8509
Juha....................................................... 040 747 7546
Kalle ...................................................... 044 540 2023
Katariina................................................. 0400 934 323
Isoaho Sakari Tuomaalanranta............ 044 340 7496
Isoaho Seppo mv Hetekyläntie 2070... 040 716 1378
Isokangas Antti metsäkon.kulj
Hillikkotie 5 D 12.................................... 040 745 3081
Isokangas Jouko Laajintie 1050......... 040 554 1327
lsokangas Pertti hits Laajintie............. 045 674 4131
lsokangas Veli Laajintie 1010.............. 0400 326 607
Isokoski Olavi ja Terttu Lasintie 99
Olavi matkapuh...................................... 040 730 0407
Terttu matkapuh..................................... 040 912 8571
Isola Kalervo Helsinki.......................... 0400 840 661
lsola Jouni............................................. 040 526 4784
Isola Mauri Tmi Reinintie 8.............................................
0400 705 212
Itkonen Paavo Oulu............................. 040 734 4923
Liisa matkapuh....................................... 040 735 4883
Itälahti Terttu Vesala............................ 040 763 3567
Ykilooki 2015
J
Jaakkola Pertti mv kk.......................... 040 749 1937
Jaakkola Vilho Jolosmaankuja 13....... 0400 851 730
Jaakkola Virpi ..................................... 040 752 2115
Jalkahoidot Birgitta Haapamäki
Vesala.......................... 817 1118, 0500 680 679
Jaurakkajärvi Ari................................ 045 675 3396
Jaurakkajärvi Jarkko........................ 0400 933 635
Jaurakkajärvi Timo Vähävuotto........ 045 128 5747
Jelonen Antti ja Nina Arkala
Hautamaant 190..................................... 040 501 4243
JMP Agro Katajarinteent. 8.................... 040 776 5620
Jokikokko Aimo Jokikokontie 55........ 040 763 3280
Jokikokko Airi Nuoritta........................ 040 596 1256
Jokikokko Arto Nuoritta...................... 0400 186 987
Jokikokko Ellen ja Rauno Oulu Pujot 4
Kesäas Jokikokko.................................. 040 844 9159
Jokikokko Esa..................................... 0400 204 351
Jokikokko Jaakko Vienolankuja 10... 040 776 2918
Jokikokko Maija Oulu Isokatu 93 A 14.040 826 8061
Jokikokko Mirja Kantotie 16............... 050 339 8885
Jokikokko Pentti mv Huttukylä........... 050 366 4492
Rauha matkapuh.................................... 050 537 1838
Jokikokko Piritta ............................... 040 592 5686
Jokikokko Raimo alueneuvoja
Karahkatie 11......................................... 0400 580 152
Jokikokko Rauno Jokikokko mökki.... 040 567 0655
Jokikokko Reima ja Päivi Alavuotont 14
Reima..................................................... 040 586 3104
Päivi....................................................... 040 846 8747
Jokikokko Reino Hetekylänt 840........ 0400 784 502
Jokikokko Ritva Hetekylänt 298......... 040 417 5148
Jokikokko Tauno ja Ritva Vepsä.... 0400 292 842
Ykilooki 2015
Ritva matkapuh ..................................... 0400 540 123
Jokikokko Veikko Kantotie 16............ 050 567 8753
Joloskylän Nuorisoseura Kestintie 185
Sihteeri Marjo Kokkoniemi..................... 040 544 1052
Juhanne Anja Vesala........................... 040 517 8212
Junnikkala Petteri Ukkolanmäki ....... 040 505 7858
Junnikkala Saara Ukkolanmäki........ 050 407 1889
Junnonen Ari Vantusseläntie 32.......... 040 163 4880
Junnonen Jaana Vantusseläntie 32... 040 189 5532
Juntunen Eino Liekotie 3 B................. 040 556 9033
Juntunen Tauno Suthovintie 49.......... 0400 992 384
Jupepa Ay Koneurakointi
Paasolantie 14............... 0400 439 407, 040 566 0323
Jurvakainen Ari Jokikokko.................. 0400 418 774
Jurvakainen Auku mv Juuva............. 040 518 5407
Jurvakainen Jani Rekikylä................. 040 705 1367
Jurvakainen Jouko ja Asta Vepsä.0400 684 386
Jurvakainen Martti Brunnintie 7........ 040 824 7818
Jurvakainen Matti Vepsä................... 0400 351 483
Jurvakainen Perttu Vesala................ 050 372 2102
Jurvakainen Tapio............................. 040 528 1814
Kaija....................................................... 0400 713 651
Jurvakainen Urpo Aittokoskentie 22.. 040 825 3102
Eeva....................................................... 050 434 0580
Tuomas.................................................. 040 701 2975
Venla...................................................... 040 684 1683
Anna....................................................... 040 684 1682
Julia ....................................................... 040 684 1681
Jurvakainen Veikko Brunnintie 7....... 0400 944 341
Jurvansuu Olavi ja Siiri Nuoritta..... 040 509 2064
Juurikka Johanna Toikantie 9............ 040 822 9648
Juurikka Reijo ja Aila Metsätähdent 5
Reijo....................................................... 040 515 8229
Aila......................................................... 040 847 1560
Järvenpää Tuomas ja Marjo Vaarant 7
Tuomas.................................................. 044 596 1168
Marjo...................................................... 040 596 1168
Jätehuolto Reijo Laurila Kiiminki
Koitelintie 11....................................................816 2340
Reijo....................................................... 0400 685 305
Matkapuh............................................... 040 746 2340
Jäälin Pikahuolto Tommi Kokkoniemi Oy Jääli
Rakentajant 4......................................... 0400 300 092
Sähköposti................................. [email protected]
K
Kaarasi Kuljetus Kantotie 18.............. 040 587 6660
Kaivinkonetyöt Kanniainen Kari Tmi
Niemikylänt. 367.............................. 040 732 4295
Kalliokoski Anne hermoratahieroja Arkala
Kotipolku 41........................................... 040 546 4377
Kotisivut......................................... www.annekalliokoski.fi
Kalliopuska Jami yrittäjä Jurvalant 5. 0500 586 348
Kampaamo-Parturi Oranssi Kulma Kiiminki
Terveyst 8..................................................08 816 2400
Kampaamo Saara Harjutie 16.....................817 7093
15
Koulutettu hieroja
Timo Rapakko
p. 040 354 2698
Reussintie 10, Rekikylä, myös kotikäynnit
Hierontaa. urheiluhierontaa, purentalihaskäsittelyt
urheilu- ja kinesioteippaus, kunto-ohjausta.
Parturi-Kampaamo
Kynsi- ja ripsistudio
Miia Konttinen
Tiitukka
avoinna:
ma-pe 9-20
la 9-13
Harjuntie, p. 8177 500
Honkakaarre 8
91300 YLIKIIMINKI
040 535 2058
[email protected]
www.facebook.com/kynsistudiomiia
Avoinna arkisin 8-17
040 574 0655
[email protected]
eijaleena.magnetix-wellness.com
www.pesuraita.fi Liitintie 11,
Oulu Rusko, puh. (08) 530 6950
Lähiapteekkisi palvelee:
Ma-Pe 9-17 • La 9-13
Olet tervetullut meille!
YLIKIIMINGIN APTEEKKI
www.ylikiiminginapteekki.fi
16
Ykilooki 2015
Kampaamo Tiitukka Harjutie 10.................817 7500
Kamula Raija ....................................... 040 594 4836
Kamula Reijo Sanginjoki...................... 0400 585 137
Kangas Sari Lasintie 219...................... 040 776 0223
Kangasluoma Maarit Aumalant 5...... 044 276 9870
Kannala Kimmo Aumaharjuntie 10..... 044 526 6252
Kannala Leila Aumaharjuntie 10.......... 0400 818 057
Kanniainen Aila .................................. 040 595 0352
Kanniainen Anneli
Timolansaarentie 15 .............................. 040 733 5820
Kanniainen Anne-Mari Nuoritta........ 040 509 6987
Kanniainen Antti Kääriä..................... 040 836 6207
Kanniainen Antti Koskenkorvant 21... 040 913 1771
Kanniainen Armi Ouluntie 353........... 040 777 8487
Kanniainen Eliisa kk........................... 040 545 6615
Kanniainen Erkki ja Rauni Harjutie 12
Erkki....................................................... 0400 281 718
Rauni...................................................... 040 501 5644
Kanniainen Juha kirvesmies Nuoritta.040 507 6702
Kanniainen Kari Tmi
Niemikylänt. 367.............................. 040 732 4295
Kanniainen Katja kk........................... 040 701 1827
Kanniainen Lassi ja Suoma
Reininlaaksontie 23 A as. 1.................... 040 832 8495
Kanniainen Liisa................................. 0400 320 487
Kanniainen Marko kk......................... 040 825 2303
Kanniainen Oili kk............................... 0400 947 787
Kanniainen Teija Nuoritta................... 040 760 9873
Kanniainen Tero kk............................. 040 548 1123
Kanniainen Tiina Harjutie 12.............. 040 575 6201
Sähköp....................................... [email protected]
Kanniainen Tommi Nuoritta............... 040 810 8238
Kanniainen Unto myyjä
Niemikyläntie 313................................... 050 321 6738
Karhatsu Raili Harjutie 16 A 6.............. 040 505 0009
Karhu Aarne H Nivantie 17.................. 040 417 1893
Karhu Tenho Saarelantie 32................ 040 736 3080
Karjalainen Aila Juopuli...................... 040 861 0451
Karjalainen Jouko Arkala................... 040 761 6230
Karppinen Jorma kk........................... 040 724 3037
Karvonen Antti rakennuspalvelu
Mäntypellontie 9..................................... 044 011 2612
Sähköposti........................................ [email protected]
Karvonen Tuomo Ouluntie 741.......... 040 557 0456
Karvonen Sanna.................................... 0400 927 110
Kaski Alli ja Eero Kaskentie 18
Alli.......................................................... 040 733 2343
Eero........................................................ 0400 383 200
Kaski Antti Kaskentie 18....................... 040 744 3564
Kaski Eero Henrik Kaskentie 18........ 040 730 0916
Kaski Inkeri Kaskentie 18..................... 040 411 4930
Kaski Vesa Aumarannantie 31............ 0400 978 550
Kaskipuu Oy Ovitie 1........................... 0207 924 780
Telefax.................................................... 0207 924 789
Internet.................................................... www.kaskipuu.fi
Kaski-Savilaakso Leena ja Aku Hiivasuontie
Leena..................................................... 0400 836 326
Ykilooki 2015
Aku......................................................... 040 706 3890
Kassinen Seppo taksiautoil
Sanginjoki............................................... 0400 386 932
Katiska Maria ...................................... 040 779 2017
Katsastus Autoilijan Avainasemat
Konetien Katsastus Oy Oulu Rusko Konetie 3... 311 7151
Äimätien Katsastus Oy Oulu Äimätie 5............. 338 060
Putaan Katsastus Oy Haukipudas Konetie 11... 340 700
Kotisivu ............................................. www.avainasemat.fi
Katsastus Haapalehdon Katsastus Oy Oulu
Kulmatie 3 ............................................. 0400 164 654
Katsastus Team Oy Kiiminki
Viitantie 7..................................................... 08 220 062
Kaukko Aili Jolos.................................. 040 576 4635
Kauneushoitola Mirandas Kiiminki
Terveystie 6.....................................................816 2151
Kauppila Elna Vepsä............................ 040 747 2520
Kauppila Kirsi Alavuotto..................... 040 842 6907
Kauppila Pekka Vepsä........................ 040 544 1026
Kauppila Sirkka-Liisa Alavuotto....... 040 536 9769
Kauppila Tauno Laiskalantie 14.......... 0400 292 464
Kauppinen Markku............................ 040 719 6454
Kaverinen Annika
Rokkarannant 10 B................................ 040 546 8040
Kaverinen Jussi seppä, kotitalkkari
Rokkarannant 10 B................................ 0400 585 143
Sähköposti........................................... [email protected]
Keihäskoski Eeva-Liisa ja Pentti Suvantolantie 11.
Eeva-Liisa.............................................. 040 578 6952
Pentti...................................................... 0400 413 582
Keihäskoski Pekka Purosuontie 14... 0400 581 360
Marja matkapuh..................................... 0400 282 301
Keihäskoski Rengasliike
Rahikkotie 1........................................... 0400 581 360
Kekolahti Tytti...................................... 044 923 8570
Kela Ylikiimingin palvelupiste,
Harjutie 18.............................................. 044 497 0642
Avoinna ma-pe 8.30 – 11 ja 12-16
Yhteispalvelupisteestä voi noutaa lomakkeita, palauttaa .
hakemuksia ja saada neuvontaa.
Internet................................................www.kela.fi/asiointi
Valtakunnalliset palvelunumerot
Asevelvollisen tuet....................................020 692 200
Asumisen tuet...........................................020 692 201
Eläkeasiat..................................................020 692 202
Kela-kortti ja EU-sairaanhoitokortti............020 692 203
Sairastaminen...........................................020 692 204
Kuntoutus..................................................020 692 205
Lapsiperheiden tuet...................................020 692 206
Omaisen kuoltua.......................................020 692 208
Opiskelijan tuet..........................................020 692 209
Työttömyysajan tuet..................................020 692 210
Vammaistuet..............................................020 692 211
Kemppainen Eino ja Helena Männikönraitti 11
Eino........................................................ 0400 615 493
Helena.................................................... 040 581 5895
Kemppainen Ilmo Kantotie 11............ 0400 584 412
17
Haapalehdon Katsastus Oy
TERVETULOA
SUOMALAISELLE
KATSASTUSASEMALLE!
Autokorjaamo K. Peura
- Ilmastonti huollot
- Nelipyöräsuuntaus
- Huolto työt
- Korjaus työt
- Matkailuauton vuokraus
Metsälamuntie 20,
90900 Kiiminki
Puh. 050 549 9036
OULURALLYCENTER.FI
Vauhti elämyksiä meiltä
Ralli kyyditykset & ajot
[email protected]
Puh. 0400 164 654
Kulmatie 3, 90650 Oulu
(Shellin vieressä)
www.haapalehdonkatsastus.fi
AUTOKORJAAMO
AUTOKORJAAMO
T:MI
SAULIMARTTILA-TORNIO
MARTTILA-TORNIO
T:MI
SAULI
Saarentie 70, 91300 Ylikiiminki
Saarentie
70, 91300 Ylikiiminki
- Huolto- ja korjauspalvelu
- Huoltoja korjauspalvelu
- Päästömittaukset
/ säädöt
- Päästömittaukset
/ säädöt korjaus
- Bensiinisuihkutuslaitteiden
- Bensiinisuihkutuslaitteiden
- Työkalut Mersun jakoketjunkorjaus
vaihtoon
- Uusien
diagnosointi/korjaus
- Autondieseljärjestelmien
sähkö- ja elektroniikkatyöt
- Auton
sähkö- luku
ja elektroniikkatyöt
- Vikavalojen
/ nollaukset
- Vikakoodien luku/nollaukset
Puh.
(08) 817 7485, 040 586 8182
Puh. (08) 817 7485, 040 586 8182
www.sassinliikenne.fi
Tilausajot:
Risto Sassi: 050 308 0698, [email protected]
18
Ykilooki 2015
Kervinen Jari erik.kalust.käytt
Joloskylä................................................ 0400 227 182
Kervinen Juha Ouluntie 353................ 040 532 7826
Kervinen Maria Arkala......................... 040 831 6044
Kervinen Petri Jolosmaankuja 17........ 040 962 9221
Kervinen Rainer Arkala....................... 040 546 6195
Keränen Inkeri Nuoritta....................... 040 751 4192
Keränen Kai Suvantolantie 2................ 044 999 9365
Keränen Miia Suvantolantie 2.............. 040 526 6370
Keskimäinen Hilkka Arkala............... 040 766 0273
Keskimäinen Mirja ja Arto Arkala Hautalant 39
Arto......................................................... 040 589 4652
Mirja....................................................... 040 552 5742
Keskimäinen-Koskela Ritva
Arkalant 485........................................... 0400 179 634
Kesti Harri Koulutie 2 B 6...................... 040 832 1178
Kesti Juha mv Arkala Somerovaarant 812.....810 9107
Matkapuh............................................... 0400 557 228
Kesti Seppo Alavuotont 138................. 0400 968 651
Kiimingin Hammaspaikka Oy Kiiminki
Tuohimaant 12.................. 816 2440, 0400 290 926
Kiimingin Jätehuolto Oy Kiiminki
Koitelintie 11....................................................816 2340
Matkapuh..................0400 685 305, 040 746 2340
Kiimingin-Ylikiimingin riistanhoitoyhdistys
tj Pentti Tolonen ..................................... 0400 166 780
Kiinteistöhuolto Jorape
Pikkuahontie 68...................................... 0400 673 776
Kiinteistönvälitys Open Market Oulu
Merikoskenk 11
Allan Brunni............................................ 0400 981 794
Sähkö[email protected]
Kiljander Tenho Aittokyläntie 210....... 040 577 7309
Helena matkapuh................................... 040 769 0799
Kirjapaino Pelkosen Painotuote Kiiminki
Siltat 1.............................................................816 1724
Matkapuh............................................... 0400 559 393
Sähkö[email protected]
Kirjasto Ylikiimingin Koulutie 3.............. 5587 0656
Kirjastonjohtaja............................................. 5587 0657
Sähköposti.............................. [email protected]
Kotisivut............................................. www.ouka.fi/kirjasto
1Kirppari Oulu Tapsitie 5....................... 044 799 7671
Kirvesoja Markku ja Heli Suosaarentie 148
Heli......................................................... 040 543 0510
Markku................................................... 040 530 7367
Kivelän Tila Kivijärvent 406.................. 040 580 4619
Sähkö[email protected]
Kivestö Armas kk................................ 040 732 6098
Kiviharjun Sora Oy Palokummuntie 28
tilaukset/toimisto..................................... 0400 204 351
Sähköposti..................... [email protected]
Internet............................................ www.kiviharjunsora.fi
Kiviniemi Heikki ja Taimi Vahtola.............817 7516
K-Maatalous V-P Tolonen Oy Oulu
Tikkasent 4............................................. 010 8350 280
Rantsila Paavolantie 21......................... 010 8350 210
Ykilooki 2015
Knuutinen Reino koulunjohtaja.......... 044 212 6225
Koillissähkö Pudasjärvi Sähkötie 2 ..... 040 514 4227
Sami Holmi............................................. 040 514 4227
Koisti Erkki ja Anelma mv
Kapellimestarink 2 A............................... 040 730 5852
Koisti Jouni ja Ulla
Jouni....................................................... 0400 177 829
Ulla......................................................... 040 727 7619
Koisti Kaija Ouluntie 290...................... 040 730 5966
Koisti Olavi Ouluntie 290...................... 040 825 7491
Koisti Tiina ja Juhani Vepsä
Tiina........................................................ 040 570 6810
Juhani..................................................... 040 750 7843
Koisti Timo kk....................................... 0400 182 525
Anja........................................................ 040 834 4117
Sini......................................................... 040 524 6136
Koistinaho Aune sairaanhoitaja
Vengasrannantie 15............................... 040 545 2409
Sähkö[email protected]
Koistinaho Matti eläkel
Vengasrannantie 15............................... 040 545 2593
Koistinaho Olavi Lasintie.............................817 7461
Koistinaho Sisko siivooja
Honkakaarre 18...................................... 040 411 8388
Koistinaho Veli kk............................... 040 574 6619
Koistinen Aulis mv Vähävuotto........... 040 767 1210
Koistinen Esko Juopuli....................... 040 560 1444
Koistinen Heikki Aittokyläntie 507...... 040 720 5336
Koistinen Impi Somerovaara............... 040 708 5542
Koistinen Jarmo Vepsä...................... 0400 264 070
Koistinen Jouni kk.............................. 0400 603 267
Koistinen Kaarlo Puolangantie 2481. 040 747 0950
Koistinen Kaisu Vepsä....................... 040 717 5352
Koistinen Kalle Vepsä......................... 0400 946 170
Koistinen Kalle Oy
Puolangant. 1052 as. 1.......................... 0400 946 170
Koistinen Liisa Alavuotontie 126......... 040 546 6854
Koistinen Liisa Arkala Palokangas..... 040 723 1809
Koistinen Markku tieisännöinti
Vähävuotont 226.................................... 040 570 7664
Koistinen Mikko Somerovaara
Metsäkumpu 21..................................... 040 523 2836
Koistinen Mirja ja Veli
Juurikkatie 1........................................... 0500 603 267
Koistinen Oskari Ylivuotto
Puolangant 2433.................................... 0400 166 171
Koistinen Pirkko Jokikokko................ 040 844 1307
Koistinen Sirpa Vepsä........................ 040 574 6987
Koistinen Tapio Vepsä........................ 040 560 1900
Irmeli matkapuh...................................... 040 760 9879
Koistinen Timo Tuomaalantie 563...... 040 965 8170
Pirkko matkapuh.................................... 040 844 1307
Koistinen-Tomperi Kirsti
Harjutie 14.............................................. 040 536 1325
Koivikko Tapani Suosaarentie 65....... 040 589 8726
Koivusaari Alli ja Kaarlo................. 040 546 2564
Kokko Alpo ja Lea Seluskanjärvi
19
· SÄHKÖURAKOINTI
· SÄHKÖSUUNNITTELU
Aki Pirilä
Puh. 045 631 4350
Heikki Väänänen
Puh. 0400 493 573
Katajarinteentie 15
91300 Ylikiiminki
• Sami Holmi 040 514 4227
0400 214 150 • www.koillissahko.fi
20
Ykilooki 2015
Alpo........................................................ 0400 685 959
Lea......................................................... 040 418 1962
Jussi....................................................... 040 535 4561
Kokko Annikki Alavuotto..................... 0400 481 897
Kokko Heikki A Alavesantie 17........... 040 822 5535
Kokko Heimo Juopuli........................... 0400 290 340
Kokko Helli Juopulintie 230 as 3....................817 7614
Kokko Jarmo Oulun LVI
Kovanlevantie 135.................................. 0400 572 143
Kokko Kari Puolangantie 1442............. 0400 815 647
Kokko Kari ja Eeva-Liisa Murtotie 8
Kari matkapuh........................................ 0400 770 402
Eeva-Liisa matkapuh.............................. 0500 895 242
Kokko Kauko ...................................... 0400 616 287
Kokko Liisa Juopuli.............................. 040 842 5703
Kokko Liisa Suthovintie 52................... 040 186 3777
Kokko Marjatta kk............................... 040 524 3121
Kokko Markku mv Juopuli................... 0400 177 626
Kokko Martti muurari Nurkkalantie 1.... 040 568 7977
Kokko Merja ja Matti Seluskanjärvi... 040 583 8049
Kokko Merja Alavesantie 17................. 040 568 8633
Kokko Mika Vepsä................................ 040 568 5350
Kokko Osmo ja Maija Vepsä
Maija....................................................... 040 729 0208
Osmo...................................................... 0400 296 332
Kokko Paavo parkettias
Ukkolanmäki 20...................................... 0400 589 570
Sirkka..................................................... 040 832 3400
Joose...................................................... 0400 573 522
Kokko Pertti metsuri
Kauhakoskent 355................................. 0400 642 548
Kokko Rauha ...................................... 040 742 9367
Kokko Samppa kk............................... 040 579 6366
Kokko Tauno mv Vepsä....................... 040 729 0208
Kokko Tuula Juopuli............................. 050 302 3478
Kokko Ulla Vesala................................. 040 756 7170
Kokko Vilho mv Vepsä......................... 040 571 9544
Kokko Vilho J mv Ylivuotto.................. 040 185 4426
Matkapuh............................................... 040 836 5393
Kokkoniemi Antti Vesala.................... 040 828 8419
Kokkoniemi Hannu Holmintie 31....... 0400 687 151
Kokkoniemi Heikki Kortesuontie 68.. 0400 311 331
Kokkoniemi Heimo Arkala................. 0400 125 522
Kokkoniemi Lauri ja Eeva
Kortesuontie 65...................................... 040 823 0331
Lauri....................................................... 0400 805 553
Kokkoniemi Markku yrittäjä
Kortesuont 68 B..................................... 040 706 2005
Kokkoniemi Outi Harjutie 1................ 040 729 2677
Kokkoniemi Riitta ............................. 040 544 2059
Kokkoniemi Salme Kortesuontie 68.. 040 7645 904
Komminaho Martta Vepsänkylä
Puolangant 1095.................................... 045 129 5595
Koneset Oy Kortesuont 68 A................ 0400 311 331,
..................................040 140 7778, 040 506 7418
Sähkö[email protected]
Koneurakointi Holtinkoski Oy
Ykilooki 2015
Riihikuja 9............................................... 0400 298 741
Koneurakointi Kanniainen Kari
Niemikylänt 367............................... 040 732 4295
Kontio Juha ja Tuula Juopuli Karhunpesäntie 10
Juha....................................................... 0400 386 640
Tuula...................................................... 040 588 3368
Konttinen Leena ja Martti Hutunahontie 35
Leena..................................................... 040 758 8291
Martti...................................................... 0400 321 102
Konttinen Miia Kynsi- ja ripsistudio
Honkakaarre 8........................................ 040 535 2058
Koponen Jari kk................................... 040 594 3676
Koponen Jussi kk............................... 040 508 9692
Koponen Saara kk............................... 040 582 2077
Koret Alli Joloskylä................................ 040 726 4118
Koret Anne ja Hannu Joloskylä Koretintie 81
Anne....................................................... 0400 895 416
Hannu..................................................... 0400 680 985
Antti........................................................ 040 703 3844
Heikki..................................................... 040 573 1950
Koret Antti Koretintie 81........................ 040 703 3844
Koret Heino Joloskylä........................... 0400 913 130
Koret Tapani ja Marjatta Päästäjäisent 14
Tapani..................................................... 040 511 4616
Marjatta.................................................. 040 507 7392
Korhonen Antero Kalkkulantie 19...... 040 761 6094
Riitta....................................................... 0400 373 583
Korhonen Jali ja Anneli Vanhalant 3
Jali.......................................................... 0400 952 471
Anneli..................................................... 0400 833 295
Korhonen Kalevi metsuri Jumila.................817 7144
Matkapuh............................................... 040 747 0991
Korhonen Kari yrittäjä Jurvalantie 1.... 040 545 4129
Korhonen Pentti aut.kulj Rekikylä...............817 7103
Korjaamo ja Varustelu Moilanen
Ouluntie 292 .......................................... 040 744 7781
Korpela Tapani ................................... 040 700 3060
Korusoppi Eijaleena Holmintie 9...... 040 574 0655
Koskela Erkki Jokikokko...................... 0400 193 566
Koskenniska Jouni ........................... 0400 138 751
Kostekivi Martti Hiltukylä.................... 0400 179 304
Elmi........................................................ 045 133 2943
Koti- ja toimistosiivous J.P.
Liekot 16................................................. 044 991 2609
KotiKaveri Rokkarannantie 10 B........... 0400 585 143
Sähköposti........................................... [email protected]
Kotisivu................................................... www.kotikaveri.fi
Kotipalvelu Maikki Arkala.................. 040 353 1268
Koukkari Viljo Koskenkorvantie........... 040 760 3668
Liisa matkapuh....................................... 0400 254 376
Kovalainen Ahti Vesalankylä
Huttukyläntie 4....................................... 0400 681 255
Sähkö[email protected]
Kovalainen Kari Muhoksentie 393 A... 040 568 4247
Kreus Tomi Ouluntie 982...................... 040 554 5312
KTC Group Oy Jääli Välirinne 8.......... 040 534 6601
Sähköposti.............................. [email protected]
21
YKSITYISTEIDEN
Välirinne 8, 90940 Jääli
Puh. 040 534 6601
www.ktcgroup.fi
•
•
•
•
Tiekokoukset
Yksiköinnit
Kirjanpito, laskutukset
Perusparannusten
suunnittelu ja valvonta
Pohjois-Suomen Tieisännöinti
puh. 040 570 7664
Nuohous Ylikiiminki
Piirinuohooja Petteri Hämäläinen
040 725 1301
Nuohousta huipulta käsin jo vuosituhannen alusta alkaen.
Koneset Oy
Sorat Hiekat ja Sepelit
Tie- ja Pihamurskeet
Konetyöt
Toimisto / tilaukset
040 529 3279
[email protected]
www.kiviharjunsora.fi
- Turveurakointi
- Kaivinkonetyöt
- Maansiirtotyöt
- Lavettikuljetukset
- Hake/turvekuljetukset
Raskaan kaluston korjaus.
Puh: 0400 311 331,
040 140 7778 ja 040 506 7418
Koneurakointia ammattitaidolla
● Linkoukset ● Kaivinkonetyöt
TMI KARI KANNIAINEN
Puh. 040 732 4295
Niemikyläntie 367, 91300 Ylikiiminki
22
Ykilooki 2015
Kukka- ja Hautauspalvelu Wathén Ky
Arto Holmi.............................................. 040 532 1986
Kukkola Niina ja Jarmo Pikkuahont 32
Niina ...................................................... 050 490 5568
Jarmo..................................................... 050 490 5565
Kuljetus Kaarasi Kantotie 18.............. 040 587 6660
Kuljetus Markku Kirvesoja
Suosaarentie 148................................... 040 530 7367
Kuljetusliike Mettovaara
Katajarinteenkuja 11............................... 050 591 3180
Kuljetusliike Rekka-Pekka Oy
Leilimäentie 7......................................... 0400 589 171
Kuljetusliike Savikko-Yhtiöt Oy Oulu
Pikkukiventie 5....................................... 020 781 5600
Esko Savikko matkapuh......................... 041 444 0257
Internet ...................................... www.transport-savikko.fi
Kumpulainen Helga
Rinteent 12............................................. 040 822 3044
Kuokkanen Eliisa taksi
Vesaisenlinnant 3................................... 044 047 0653
Kuokkanen Marko Vesaisenlinnant 3.044 090 2475
Kupasala Janne.................................. 040 567 4715
Kupsala Markus ja Jaana Alatörmäntie 19
Jaana..................................................... 0400 900 738
Markus................................................... 040 767 6880
Kupsala Martti agrologi kk................... 050 363 7431
Kurkinen Alpo ja Arja Murtomaa Honkakaarre
Anna-Maija............................................. 040 846 6953
Arja......................................................... 040 729 6131
Kurttila Jaakko ja Vappu
Kaivorannantie 11............................................817 7343
Jaakko matkapuh................................... 040 522 4456
Vappu matkapuh.................................... 045 317 2115
Kuurola Liisa Nuoritta
Haapolantie 136..................................... 040 836 1549
Kuusiniva Kari Jurvalant 116.............. 0400 460 463
Kuusiniva Pekka Jurvalant 120.......... 0400 894 001
Leena matkapuh.................................... 040 716 6424
Kymppi-Eristys Oy Oulu
Konetie 20.............................................. 020 188 1100
Internet............................................www.kymppi-eristys.fi
Kynsi- ja ripsistudio Miia Konttinen
Honkakaarre 8........................................ 040 535 2058
Sähkö[email protected]
Kynsilehto Aini Joloskylä.................... 040 568 1987
Kynsilehto Ali ..................................... 040 509 6061
Kynsilehto Ensio Joloskylä
Ensiontie 17........................................... 0500 417 185
Kynsilehto Hannu ja Eija Sanginjoki Kynäläntie 31
Eija......................................................... 040 776 2973
Hannu..................................................... 040 770 2470
Kynsilehto Jouko Huttukylä........................816 8434
Kynsilehto Kaisu ............................... 050 567 3388
Kynsilehto Tapio Kortesuontie 187.... 040 777 0759
Kynsilehto Teijo Kynsilehdont 48....... 040 730 0482
Kynäruiskumaalaukset Design
Jukka Sarajärvi
Ykilooki 2015
Seluskanjärventie 141............................ 040 518 0997
Sähköposti.......................... [email protected]
Kähkönen Helge ja Eeva Ukonkangas
Helge.........................044 788 4001, 040 846 0827
Eeva....................................................... 0400 204 869
Kärki Lea Joloskylä, mökkipuh.............. 045 2340 843
Kärnä Pauli ja Irene Juurikkatie 24.... 040 3112 452
Kääriä Asko Rekikylä............................ 046 638 5868
Kääriä Jouko Aittokylä.......................... 0400 689 950
Kääriä Lauri Valkamantie 10................. 0400 775 081
Kääriä Pentti Puolangantie 376........... 0400 284 367
Kääriä Sakari Jumila.....................................817 7342
Kääriä Tauno ja Taimi Joloskylä Saarenpääntie 5
Tauno..................................................... 045 6565 567
Taimi....................................................... 040 5365 929
Kääriä Timo Helsinki............................. 0400 324 393
Kääriä Toivo Pajala........................................817 7604
Kääriä Valma rouva Aittokyläntie 508... 040 821 6491
Kääriä Veikko nuohooja
Reininlaaksont. 83.................................. 0400 264 207
Körkkö Jaana....................................... 040 503 6571
L
Laamanen Esa kuljetusyrittäjä Arkala
Arkalantie 54.......................................... 0400 139 030
Puutavara-auto ...................................... 0400 280 814
Sähköposti............................. [email protected]
Lahtinen Jari Tmi sähköpalvelu
Alavesant 2............................................ 0400 200 762
Sähkö[email protected]
Lakiasiaintoimisto AFN Oy AFN Oy
Yritys- ja lakipalvelut Hiltulantie 50......... 040 567 1822
Lapinlampi Antti Arkalantie 384.......... 0400 518 969
Sähkö[email protected]
Lapinlampi Ari Arkala.......................... 040 770 9773
Lapinlampi Jorma Arkala................... 040 522 5344
Lapinlampi Pauli ................................ 040 709 3668
Lapinlampi Teuvo Arkalantie 384....... 040 737 4026
Lappalainen Veli-Matti kiint.välittäjä LKV
julk.kaupanvahvistaja Pikkuahont 16..... 040 538 8254
Sähkö[email protected]
Lastulampi Reino Arkala
Rajalantaival 247.................................... 050 493 9612
Matkapuh............................................... 040 960 6100
Laukka Outi.......................................... 040 766 6476
Laurila Reijo Jätehuolto Kiiminki
Koitelintie 11....................................................816 2340
Matkapuh............................................... 0400 685 305
Laurila Sauli muurari
Rantalantie 92........................................ 040 705 0632
Laurila Sirpa ja Pasi
Suthovintie 48........................................ 0400 937 743
Pasi........................................................ 050 343 4244
Laurila Veijo Somerovaara Laurila....... 040 777 5580
Lehtimyynti L. Myllyselkä Jokela... 050 553 0822
Lehto Katri laitosapul Holmint 33.......... 040 709 1393
23
VESAISEN SÄHKÖ KY
0400-386 640
YLIKIIMINKI
Juha Kontio
• Sähköasennukset
• Teollisuussähköasennukset
• Sähkösuunnittelu
Jakelukuljetuksia
ja tavaran vientiä
sinne sun tänne
Kuljetus
aarasi
Kyösti Rasi
Kantotie 18, 91300 Ylikiiminki · Puh. 040 587 6660
· Rahtikuljetuksia
· Kuorma-autojen ja perävaunujen
LVI-asennukset
Tarvikemyynti
päälirakenteiden valmistus
·Kurottajatyöt
Tmi Jari Huttu-Hiltunen
Metsätalontie 5, 91300 Ylikiiminki
Puh. 040 536 8529
24
Käyntiosoite:
Leilimäentie 7, 91300 Ylikiiminki
puh. 0400 589 171
fax (08) 817 7641
Ykilooki 2015
Lehtosalo Eija Pappilantie 11.............. 0400 713 827
Lehtosalo Jarno Pappilantie 11.......... 040 540 3440
Sähkö[email protected]
Leipivaara Anne ja Jouko Suosaarentie 150
Anne matkapuh...................................... 040 745 8316
Jouko matkapuh..................................... 0400 461 926
Leipivaara Jukka ja Eeva Marjakorintie 22
Jukka ..................................................... 040 506 8773
Eeva....................................................... 040 761 0916
Leipivaara Jukka Tmi....................... 040 506 8773
Leipivaara Mikko kk............................ 040 743 7819
Leipivaara Pekka kk........................... 040 752 0922
Lempinen Jyrki Juopulintie 422.......... 040 590 0034
Leontjeff K. Tmi Siltakoskenkuja 15... 040 578 2901
Leskelä Erkki Toikantie 2..................... 0400 584 864
Leskelä Esa Metsätie 14....................... 040 716 8514
Leskelä Heli Arkala Ojatie 50............... 040 526 8146
Leskelä Jouko Joloskylä..................... 040 836 6283
Leskelä Juhani ja Kerttu Haara-ahontie 38
Juhani..................................................... 0400 292 110
Kerttu...................................................... 0400 658 174
Leskelä Kimmo E Jolos...................... 0400 752 057
Leskelä Kirsi-Maria Metsätie 14........ 044 516 8514
Leskelä Markku Vepsä........................ 040 536 4251
Leskelä Mirja Liekotie 1 A..................... 040 752 9356
Leskelä Pasi ja Leila Varpasuontie 1 as 1
Pasi........................................................ 050 348 0557
Leila........................................................ 050 574 4706
Leskelä Suvi Kaarnatie ....................... 050 401 9171
Leskelä Sylvi Toikantie 2...................... 040 912 0651
Lieska Toivo Ämmänpäänt 3................ 0400 617 871
Liikanen Lahja .................................... 041 544 3709
Kalervo matkapuh.................................. 041 544 3708
Liinanki Tania auktorisoitu kääntäjä
Liekot 5 B 6............................................ 041 506 9453
Linja-auto liikenne ks. R. Sassin liikenne
Kiiminki................................................... 050 308 0698
Lipponen Elvi ja Esko Jokikokko..... 0400 320 284
Louhela Aune Holmintie 23.................. 0400 193 709
Louhela Jukka Vesala......................... 0400 521 142
Louhela Kaisu Jokikokko..................... 040 504 9846
Lusikka Jari.......................................... 0400 204 444
Sähkö[email protected].fi
LVI Oulun LVI-J. Kokko
Kovanlevantie 135 ................................. 0400 572 143
LVI-työt Huttu-Hiltunen Jari Tmi
Metsätalont 5.......................................... 040 536 8529
Lyytinen Anja Kantotie 14.................... 040 715 7815
Lämsä Arto
Arkalantie 461...........044 703 7841, 0400 890 796
Lämsä Erkki autoilija Arkala,
Joloksentie 1777.................................... 040 581 9610
Lämsä Irma Arkala................................ 040 746 9116
Lämsä Jukka ....................................... 0400 746 875
Lämsä Marja Arkalantie 461................. 0400 925 981
Lämsä Reijo Arkala Arkalantie 91........ 040 582 0027
Lämsä Veli-Matti autonkulj.................. 040 541 7876
Ykilooki 2015
M
Maatalous K-Maatalous V-P Tolonen Oy
Oulu........................................................ 010 8350 280
Maatalousyhtymä Marttila-Tornio
Harjutie 23.............................................. 0400 363 222
Maatalousyhtymä Pulkkinen Tuomas ja Jouni
Timolansaarentie 67................................... 040 510 0747
Maatilamatkailu Haarahiltunen
Pikkuahont. 94....................................... 040 575 1052
Madetoja Ilkka Seluskanjärventie 159.040 485 1472
Malladeko Oy Honkakaarre 16............ 0400 190 795
MammuttiHirsi Ouluntie 972.............. *020 733 4343
Toimitusjohtaja Juho Eronen.................. 040 757 3722
Myyjä Matti Nylander.............................. 040 836 4495
Sähköposti................ [email protected]
Internet............................................ www.mammuttihirsi.fi
Martikainen Liisa Mustikkatie 5 C 9... 044 283 2624
Marttila Arto.......................................... 046 681 9976
Marttila Eila .......................................... 040 735 1493
Marttila Elli eläkel Keskitalontie 6......... 040 765 6339
Marttila Esa tutkimustyöntek
Paloniement 4........................................ 050 516 1109
Marttila Esko Saarelantie 26................ 040 545 5385
Marttila Irene Pääsalmentie 30...... 0400 954 070
Marttila Kalle eläkel Alavuotont 420..... 040 825 0592
Marttila Kari Mäkelänkuja 31 B............ 040 504 4849
Marttila Kirsti ja Kalle Jokelankylä Suutarinpiha 5
Kirsti....................................................... 044 294 4363
Kalle....................................................... 040 596 1178
Marttila Osmo eläkel
Heikkilänjärvent 27................................. 040 745 8376
Marttila Pirkko kk ................................ 044 539 3690
Marttila Rauno muurari Jokelankylä.... 050 534 6135
Marttila Reijo Oiva Jokelankylä......... 040 573 1723
Marja...................................................... 050 505 9175
Marttila Saini Pikkuahontie 94.............. 040 575 1052
Sähkö[email protected]
Marttila Seppo taksi kk Pikkuahont 94.0400 389 060,
0400 382 074
Sähkö[email protected]
Marttila Sinikka ja Kalle Harjutie 36.........817 7006
Sinikka matkapuh................................... 040 825 3155
Kalle matkapuh...................................... 040 556 2409
Marttila Sulo Hiltukylä Pikkuahontie 94 .040 742 9125
Marttila Tauno ja Eine Juopulint 501.........817 7372
Tauno matkapuh..................................... 040 846 0553
Eine matkapuh....................................... 044 261 9974
Marttila Teuvo metsuri Männistöntie 8.040 742 2588
Marttila Toivo Pääsalmentie 30........... 0400 970 987
Marttila Veijo Saarelantie 76................ 050 331 3541
Marttila Veli Jokela................................ 0400 566 202
Marttila Veli-Pekka metsuri
Männistönt 8........................................... 040 574 5050
Marttila Veljekset Harjutie 36.......................817 7006
Kalle Marttila.......................................... 040 556 2409
25
Parempaa maatalouskauppaa
V-P Tolonen Oy
Oulu
Tikkasentie 4
90410 Oulu
puh. 010 8350 280
Rantsila
Paavolantie 21
92500 Rantsila
puh. 010 8350 210
• Metsäkoneurakointi
• Maarakennusurakointi, purkutyöt,
iskuvasarointi, vesakonmurskaus
Puutavaran
koneellinen korjuu
KONEURAKOINTI
HOLTINKOSKI
Riihikuja 9, 91300 Ylikiiminki
Puh. 0400 298 741
Peeaa Oy Pasi Perätalo
Kestinraitti 185, 91300 Ylikiiminki
Puh. 0400 437 502
POHJOIS-SUOMEN
RASKAAN KALUSTON
VARUSTAJA
OULUSSA:
Laakeritie 9, 90630 Oulu
puh. 020 7936 640
www.trailcon.fi
26
Markku
Kirvesoja T:mi
Haketus
Vaihtolavan vuokraus
Vaihtolavakuljetukset
Kaivurityöt
Traktorityöt
Puutavaranajo metsästä
Kuivikepurun myynti
Puh. 040 530 7367
Ykilooki 2015
Marttila-Tornio Aimo Kantot 9.......... 040 547 0627
Tuukka.................................................... 040 756 4092
Marttila-Tornio Jaakko Kantotie....... 040 550 0197
Marttila-Tornio Janne
Vattuahont 44......................................... 040 546 1188
Marttila-Tornio Jari sähköasentaja
Säävälänkuja 48..................................... 040 507 9115
Marttila-Tornio Katri.......................... 040 861 6734
Marttila-Tornio Matti ja Pauliina
.................................. 0400 264 124, 040 550 3365
Marttila-Tornio Milla.......................... 040 548 0391
Marttila-Tornio Paula Hutunaho....... 0400 802 280
Marttila-Tornio Pekka kuljetusyrittäjä
Leilimäentie 7......................................... 0400 589 171
Marttila-Tornio Pentti mv Harjutie..............817 7264
Matkapuh............................................... 0400 363 222
Marttila-Tornio Pirkko
Rantatie 2 as 2....................................... 0400 153 844
Marttila-Tornio Päivi kk..................... 040 748 9446
Marttila-Tornio Raili Ouluntie 51....... 050 919 4592
Marttila-Tornio Reijo ........................ 040 516 6499
Marttila-Tornio Sanna
Vattuahontie 44...................................... 0400 906 480
Marttila-Tornio Sauli autonasentaja
Saarentie 70........................................... 040 586 8182
Ark. klo 8-16....................................................817 7485
Web..............................www.korjaamomarttila-tornio.com
Marttila-Tornio Timo monitoimikon.kulj
Vattuahontie 70...................................... 0400 550 658
Matkahuolto Oy SEO Ylikiiminki................817 7074
Internet............................................... www.matkahuolto.fi
Mattopesula Pesuraita Oulu
Liitintie 11..................................................08 530 6950
Mediapaja Silmu Suthovintie 48......... 0400 937 743
Melontaseura K & C ry
Ollilantie 24........................................... 040 584 0845
Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa
..............................................................*020 772 7000
Sähkö[email protected]
Internet..............................................www.metsakeskus.fi
Metsäkoneurakointi R. Tuohimaa Ky
Sipolantie 771........................................ 0400 585 080
Metsänhoitoyhdistys Ylikiiminki Metsätalont. 16
Toiminnanjohtaja Juhani Heikkinen........ 0400 287 288
Metsäneuvoja Raimo Jokikokko............. 0400 580 152
Sähköposti................................ [email protected]
Internet............................................www.mhy.fi/ylikiiminki
Metsätyö Pa-Ko Ylikujantie 10
Tero Parkkinen....................................... 040 528 9405
Sähkö[email protected]
Mettovaara Arto kirvesmies
Marjakorintie 12...................................... 0400 127 727
Sähkö[email protected]
Mettovaara Arvo muur Joloskylä........ 040 592 9610
Mettovaara Elisa Joloskylä.............. 040 592 9610
Mettovaara Joni Jolos......................... 040 717 6127
Mettovaara Lauri Juolukkatie 14........ 040 730 1164
Ykilooki 2015
Mettovaara Marja-Leena ................. 040 860 4387
Mettovaara Merja Kortesuontie 252... 0400 253 984
Mettovaara Rauha Kortesuontie 252 .040 733 2346
Mettovaara Ritva Liekotie 3 A............. 040 706 7914
Mettovaara Toni kk.............................. 040 827 7971
Mettovaara Topi Tojeksi rakennuspalvelu
Katajarinteentie 8................................... 050 547 6049
Sähkö[email protected]ksi.fi
Mikatec Tietotekniikka- ja koneistuspalvelut
Pajumaantie 6
Matkapuh/työ.......................................... 040 832 9616
Sähköposti................................... [email protected]
Internet...................................................... www.mikatec.fi
Mirandas Kauneushoitola Kiiminki
Terveystie 6.....................................................816 2151
Moilanen Hilkka-Liisa Arkala
Rajalantaival 17...................................... 050 359 0823
Moilanen Juho puuseppä Arkala
Rajalantaival 17...................................... 040 746 1902
Moilanen Pirjo Huttukyläntie 339......... 050 368 2501
Moilanen Veijo Vesala......................... 040 544 3479
MT-Forest Oy Vattuahont. 44............... 040 546 1188
Musta Pentti Harjutie 14....................... 0400 543 619
Musta Raija Vepsä................................ 040 775 2671
Musta Sakari Koistintie 265.................. 0400 296 253
Musta Tanja Vepsä............................... 040 7752 672
Mustonen Eino eläkel
Kirkkoranta 20 B 10................................ 050 571 9867
Myllynen Juha ja Kaija Pekkavesaisentie
Juha....................................................... 040 566 0759
Kaija....................................................... 050 432 5359
Myllyselkä Leena Jokela
Puolangantie 554 A 1............................. 050 553 0822
Uolevi matkapuh.................................... 050 461 8135
Sähkö[email protected]
Mäkelä Aila ........................................... 040 749 1926
Mäkelä Birgitta ja Juha
Birgitta.................................................... 040 591 1877
Juha....................................................... 040 512 6758
Mäkelä Kirsi ja Timo Vesala.............. 0400 583 605
Mäkelä Kyllikki Rinnetie 13................. 050 414 6798
Mäkelä Lauri ja Sinikka Koulukuja 6.........817 7057
Mäkelä Lea ja Erkki Juopulintie 611
Erkki....................................................... 0400 295 445
Lea......................................................... 040 557 3650
Mäkelä Seppo Niemikuja 4.................. 0400 289 235
Irja matkapuh......................................... 040 586 1661
Mänty Arto E Honkakaarre 20.............. 040 558 2812
Mäntykenttä Ari Toikantie 7 ............... 044 703 3391
Mäntykenttä Taina Toikantie 7........... 044 515 5776
Mäntykenttä Teemu Toikantie 7........ 046 664 3938
Märsy Ahti metsuri Nuoritta................... 0400 978 453
Märsy Aimo Märsy................................ 0400 665 517
Märsy Eila eläkel Rantatie 2.................. 0500 379 998
Märsy Juhani Pappilankuja 5............... 0400 397 698
Sähkö[email protected]fi
Märsy Mika Haapolankuja 10................ 0400 173 769
27
PEKKA INKALA OY
Kaivinkonetyöt
Koneiden siirrot
Puutavarakuljetukset
Pekka Inkala 0400 338 661
Kaikki rakentamiseen
liittyvät palvelut
Märsy Pertti ja Tuula
Saarisuontie 9........................................ 040 742 9653
Tuula...................................................... 0400 188 053
Märsy Toivo Märsyntie 2....................... 0400 362 849
Märsy Yrjö Nuoritta................................ 040 197 9636
Määttä Elsi Varpasuont 7...................... 050 590 0307
Määttä Irma Alavuotto........................... 040 740 2896
Määttä Lauri aut.kulj. Juolukkat 6......... 0400 687 395
Määttä Raimo Puolangant 554 B 2...... 044 271 7850
Määttä Reino Valkiaisentie 53.............. 040 538 5490
Määttä Saija Juolukkatie 20.................. 045 630 2946
Määttä Ulla Ouluntie 740....................... 040 861 2092
Määttä Ville .......................................... 040 841 1775
Määttälä Jarkko kirvesmies
Toikantie 16............................................ 050 366 7547
Määttälä Miia DI Toikant 16.................. 050 343 4952
Määtänniemi Pentti mv
Mustikkat 5............................................. 0400 292 034
N
maanrakennuksesta sähkötöihin
Puheenjohtaja Tero Parkkinen
040 528 9405
www.yrittajat.fi/ylikiiminki
Katajarinteentie 8, 91300 Ylikiiminki
P. 050 547 6049, [email protected]
Laitatie 1,
90940 Jääli
Laitatie 1,
p. 040 583 1004
SEO Ylikiiminki
Huoltamo
Ouluntie 122
(08) 817 7074
Kahvila www.seoylikiiminki.fi
Avoinna joka päivä
90940 Jääli
1.8
alkaen Riihitie 7,
[email protected]
040Oulu
583 1004
90240
• terassilasit
• saunalasiseinät
terassilasit
• peililiukuovet
• keittiön välitilat
saunalasiseinät
• lasiovet
peililiukuovet
• kaidelasit
keittiön
välitilat
[email protected]
•
•
•
•
• lasiovet
• kaidelasit
www.lasia.fi
l
www.lasia.fi
l
28
Ykilooki 2015
4H ks. Oulun alueen 4H yhdistys
Ylikiiminki............................................... 0400 198 031
Niemelä Esteri ja Pentti Metsätalontie 10
Esteri...................................................... 0400 399 984
Pentti...................................................... 050 411 6889
Niemelä Jari Lasintie 23....................... 040 528 1654
Niemelä Urpo Hetekylänt 866.............. 040 567 2786
Niemikylän Kyläyhdistys ry Pääsalmentie 28
Matti Hiltunen......................................... 040 546 2708
Nieminen Tiina Jurvalant 5.................. 040 739 2312
Niikku Oy Pikkuahontie 32.................... 050 490 5568
Nissilä Eila ........................................... 044 276 6004
Nissilä Erkki Aumalant 25.................... 0400 695 533
Nissilä Leea Vesala.............................. 044 015 0877
Nissilä Merja Vesala............................. 040 742 8673
Nissilä Reijo......................................... 044 017 7117
Nuijamiesten lava katso Ylikiimingin Nuijamiehet ry
Nuohooja piirinuohooja
Petteri Hämäläinen................................. 040 725 1301
Nylander Alrik Vesala.......................... 050 363 3392
Laurentia................................................ 050 411 2258
Anette..................................................... 050 574 6654
Benjami.................................................. 050 555 6240
Claus...................................................... 040 440 3046
Inga........................................................ 044 276 2444
Nylander Ari kk..................................... 0400 386 666
Nylander Arto kk.................................. 0400 589 260
Nylander Eijaleena Katriina........... 040 574 0655
Nylander Lauri Vesaisenlinnantie 5..... 040 585 1000
Nylander Matti hirsitalomyyjä
Nurkkalant 4........................................... 040 836 4495
Helena matkapuh................................... 0500 931 747
Nylander Merja kk............................... 040 590 6963
Nylander Vesa ja Eija Holmintie 9
Vesa....................................................... 0400 680 260
Eija......................................................... 040 574 0655
Ykilooki 2015
Näppä Irma ja Lempinen Jyrki Juopulint 422
Jyrki........................................................ 040 590 0034
Irma....................................................... 050 434 2296
Näppä Kikka Vesalankylä
Huttukyläntie 4....................................... 040 527 8428
O
Ohenoja Helena Rekikylä.................... 040 415 4148
Ohenoja Risto Rekikylä....................... 040 415 4163
Oikarinen Bertta Rinnetie 1................ 040 835 5627
Oikarinen Eeva Vepsä......................... 040 842 5424
Oikarinen Elisa Vepsä......................... 040 532 1991
Oikarinen Kaisu Hiltukylä.................... 0400 545 719
Oikarinen Paavo Hetekylänt 131........ 0400 432 040
Oinas Pirjo Matoharjuntie 3.................. 040 503 7424
Ojan Rauta Oulu Tapsitie 5................... 044 799 7600
Kotisivu...............................................www.ojanrauta.com
Ollanketo Pauli ja Helena Ketolamment 26
Pauli....................................................... 040 703 9988
Helena.................................................... 040 845 6930
Osuuspankki ks Oulun Osuuspankki Ylikiimingin
konttori
Otsamo Mikko Viertolant 16................ 040 766 7806
Otsamo Tarja-Kaisa Viertolant 16..... 040 773 2552
Oulujoen seurakunta Ylikiimingin seurakuntapiiri
Kirkkoherranvirasto Oulu
Koivumaantie 2 ma-pe 9-16................... 044 316 1404
Virkatodistukset ja erityispalvelut
Isokatu 9, Oulu ...............................................316 1410
Ylikiimingin seurakuntapiirin toimisto
Harjutie 5 av. sop.mukaan
Päivystävä pappi ma-to 10-14................ 044 788 3990
Piirikappalainen Olavi Isokoski .............. 040 730 0407
Sähköposti.................................. [email protected]
Kotisivut..................................... www.oulunseurakunnat.fi
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
yleinen hätänumero....................................................112
Toimialueen palopäällikkö
Tauno Toivanen ..................................... 044 703 8801
Apulaispalopäällikkö
Mika Kurvinen (Kiiminki)......................... 044 703 8805
Ylikiimingin paloasema
Kalustonhoitaja Pertti Määttä, Ylikiiminki... 044 703 8863
Riskien hallinta
Palotarkastaja Jani Pitkänen (Kiiminki).. 044 703 8804
Pelastuslaitoksen päivystävä
palotarkastaja (ark.8.30-15.30)............. 08 5584 1380
Nuohous
Piirinuohooja Petteri Hämäläinen........... 040 725 1301
Oulun alueen 4H-yhdistys ry Ylikiiminki
Toiminnanohjaaja .................................. 0400 198 031
Toimisto Harjutie 11, 91300 Ylikiiminki... 0400 743 951
Nuoriso-ohjaaja...................................... 0400 876 178
Vastaava kerho-ohjaaja.......................... 0400 745 627
Sähköposti.............................................. [email protected]
Kotisivut..............................................................www.4h.fi
29
Saattaja
Surun
Hetkellä
Kukka-ja Hautauspalvelu
Liike (08) 817 7018
Arto 040 532 1986
[email protected]
Harjutie 16, 91300 Ylikiiminki
%
Rekisteröintejä Vakuutuksia
Kilpa-auton katsastuksia
TERVETULOA!
%
Viitantie 7 (Sähkö-Polar) 90900 Kiiminki
Puh. (08) 220 062, fax (08) 8169 700
Avoinna ma-pe klo 9-17
30
Ykilooki 2015
Oulun 12. Ylikiimingin apteekki
Harjut. 10.........................................................817 7221
Kotisivu....................................www.ylikiiminginapteekki.fi
Oulun ev.lut seurakunnat Vasamon leirikeskus
varaukset ja tied ark klo 9-16...............................316 1340
OULUN KAUPUNKI vaihde.................. (08) 558 410
keskitetty asiakaspalvelu.............................. 558 55800
YLIKIIMINGIN YHTEISPALVELUPISTE
Harjutie 18.............................................. 044 497 0642
Neuvontaa ja opastusta kaupungin, Kelan, Verohallinnon sekä TE-toimiston, palveluihin ja sähköiseen asiointiin.
Avoinna ma-pe 8.30-11.00 ja 11.30-16.00
Suljettuna 6.7.-2.8.2015
HYVINVOINTIPISTE
Vesaisentie 2, Ylikiiminki
Avoinna ma-to 8-16 ja pe 8-14.
Suljettuna 29.6.-2.8.2015.
Poikkeavista aukioloajoista tiedotetaan ouka.fi
verkkosivuilla.
Ajanvaraukset sairaanhoitajan
vastaanotolle................................................ 5587 0722
Lääkärin vastaanotto ja kiireellinen hoito
Kiimingin Hyvinvointikeskuksessa................ 5585 9312
Laboratorionäytteenotto
ti-ke ja pe 7.40-12.00
ajanvaraukset............................................... 5584 4355
Suun terveyden huolto
keskitetty ajanvaraus.................................... 5584 6430
Päivölä
Palveluesimies....................................... 044 497 0770
Hoitajat................................................... 044 497 0761
Muistola Ryhmäkoti
Hoitajat................................................... 044 497 0767
Kotihoito
Palveluesimies....................................... 0400 251 593
Kotisairaanhoitaja................................... 044 497 0671
Yhteispäivystys Oulun yliopistollinen sairaala
Kajaanintie 50, sisäänkäynti A1................08 315 2655
SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT
Aikuissosiaalityö, sosiaalityöntekijä
puh. aika arkisin klo 9-10....................... 050 316 7617
Palvelutarpeen arviointi, neuvonta ja ohjaus
arkisin klo 9-12....................................... 044 703 4912
Kirjalliset toimeentulotukihakemukset postitse:
Oulun kaupunki/Etuusyksikkö
PL 33, 90015 Oulun kaupunki
Perheiden tukeminen ja lastensuojelu
Neuvolan puhelinpalvelu........................ 08 5584 4356
Sosiaalityöntekijä................................... 050 593 9349
Perheneuvonta, neuvonta ja ajanvaraus .maanantaisin ja torstaisin klo 10-12................................. 044 703 6120
Palveluohjausyksikkö
Puhelinneuvonta, arkisin klo 9-11........... 050 571 0598
Ikääntyneiden Aino-neuvonta
arkisin klo 9-11 ja 12-15......................... 044 703 4973
Maaseutusihteeri................................ 044 497 0633
YLIKIIMINGIN KIRJASTO............................... 5587 0656
Ykilooki 2015
Kirjastonjohtaja............................................. 5587 0657
Sähköposti.............................. [email protected]
www.ouka.fi/kirjasto
YLIKIIMINGIN KOULU
Alakoulu
Alakoulun apulaisjohtaja........................ 050 367 7046
Yläkoulu
Kanslia................................................... 044 497 0666
Rehtori.................................................... 044 497 0739
Virastomestari........................................ 044 703 0691
Kouluterveydenhoitaja............................ 044 497 0731
Opinto-ohjaaja........................................ 044 479 0664
Vesalan koulu
Vesalan koulun rehtori............................ 044 703 9749
Vesalan koulun vararehtori..................... 044 497 0738
PÄIVÄKODIT:
Mustikka, Ukonkangas Hillikkotie 8........ 044 497 0612
Pikku-Vesainen Vesala,
Aittokoskentie 14.................................... 044 497 0613
Vesalan päiväkoti, Koulutie 11
Peipposet:.............................................. 044 497 0755
Pääskyt:................................................. 050 593 3830
Hippiäiset ja tintit.................................... 050 597 6662
Päiväkotien johtaja................................. 044 497 0756
BOXI Nuorisotila
Kirkonkylä............................................... 044 703 8264
Vesala.................................................... 044 703 8329
Oulun LVI-J. Kokko
Kovanlevantie 135 ................................. 0400 572 143
Oulun Metallipalvelu Oy Oulu
Mineraalitie 2 ..................................................554 4530
Matkapuh............................................... 0400 686 520
Oulun Moottorikoneistamo Oy Oulu
Jäkälätie 7.............................................. 0400 138 583
Sähköposti........................................ [email protected]
Oulun Osuuspankki Ylikiimingin, konttori Harjutie 14
Oulun OP:n puhelinpalvelu.................... 010 2535 014
Lakipalvelut ........................................... 010 2535 030
Oulun OP-Kiinteistökeskus.................... 010 2535 400
Oulun Rakennuslasi Oy Jääli
Laitatie 1 ................................................ 040 583 1004
Kotisivu........................................................... www.lasia.fi
Oulun seudun Työ- ja
elinkeinotoimisto...............................*0295 056500
Henkilöasiakkaat......................................... 0295 056501
Yritys-, yhteisö- ja työnantaja-asiakkaat...... 0295 056502
Oulun Vesi
Vaihde/Vikailmoitukset................................. 5584 3800
Päivystys työajan ulkopuolella............... 044 703 3800
P
Paakki Antti........................................... 0400 770 146
Paakki Jorma Ouluntie 804.................. 040 838 8205
Paakki Juha Vesala.......................................817 7337
Paasimaa Asko Sanginjoki.................. 040 742 7559
Paaso Päivi ja Leo Lasintie 233......... 040 753 5274
31
Konetie 20 90630 Oulu
Puh. 020 188 1100
Fax 020 188 1115
www.kymppi-eristys.fi
YLIKIIMINGIN
METSÄSTYSSEURA r.y.
YLIKIIMINKI
Yhteystiedot:
Atso Posti
0400 292 635
www.yms.fi
Erkki Perälä
0400 680 380
Yhteystiedot www.yms.fi
Puheenjohtaja
Sihteeri
VM-Team Oy
MOOTTORIKELKKAPURKAAMO
0400 587 801
TARVIKKEET • VARAOSAT • HUOLTO
32
Ykilooki 2015
Paavola Elina....................................... 040 845 7629
Paavola Jari Puolangantie 1248........... 040 835 2695
Paavola Markku taksiaut Vepsä
Puolangantie 1248................................. 0400 280 635
Paavola Pertti Jokela........................... 040 821 1741
PAKOSAHA/Metsätyö Pa-Ko Ylikujantie 10
Parkkinen Tero....................................... 040 528 9405
Sähkö[email protected]
Paloasema ks Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
Yleinen hätänumero...................................................112
Ylikiimingin paloasema Metsätie 2
apulaispalopäällikkö Kurvinen Mika ..... 044 703 8805
Yksikönjohtaja klo 16 jälkeen................. 044 703 8862
Parkkinen Anna Liisa
Autiontie 2 B 3........................................ 0400 499 405
Parantainen Anne kk.......................... 040 528 8976
Parantainen Esa Teollisuust 12........... 0400 850 385
Parantainen Jouni ............................ 0400 299 242 Parantainen Tuure Vimparint 67........ 0400 193 991
Parkkinen Aino Koistintie 31............... 040 750 8028
Parkkinen Aira Meijerinranta 2 as 9.....040 823 7111
Parkkinen Anna-Liisa eläkel
Ollilantie 81............................................ 040 738 8749
Tauno..................................................... 050 553 4114
Parkkinen Eeva-Maria erityisopett
Kallio...................................................... 050 367 1741
Parkkinen Esko ja Irja ..................... 0400 927 877
Parkkinen Henna Kivelän Tila
Kivijärvent 406........................................ 040 580 4619
Parkkinen Janne Rinnetie 7............... 0400 584 545
Parkkinen Jouni metsätaloustekn
Vepsä..................................................... 0400 157 857
Parkkinen Juha Nuoritta..................... 0400 283 027
Parkkinen Juho kirvesm
Puolangant 1113.............................. 0400 995 219
Parkkinen Keijo Hierontarasti
Vattuahontie 68...................................... 040 515 9823
Parkkinen Kirsi Nuoritta...................... 040 766 7900
Parkkinen Markku lehtori Kallio......... 044 295 5454
Parkkinen Martti ja Aino Vepsä....... 040 750 8028
Parkkinen Martti eläkel
Koistintie 31............................................ 0400 878 624
Parkkinen Mauno Vepsänkylä............ 040 511 3489
Parkkinen Mirja Ouluntie 865.............. 040 765 2629
Parkkinen Pekka ja Sanna Vepsä.. 040 511 4387
Sanna matkapuh.................................... 040 596 1776
Parkkinen Piia Vattuahontie................ 044 554 3806
Parkkinen Raija Pajusalment. 97....... 0400 254 569
Parkkinen Tauno Ollila................... 050 553 4114
Parkkinen Tero yrittäjä Ylikujant 10..... 040 528 9405
Parkkinen Tiina Kivijärvent 406.......... 040 771 5012
Partanen Veli-Matti Aumalant 22....... 0400 544 626
Parturi-Kampaamo Oranssi Kulma Kiiminki ........
Terveyst 8..................................................08 816 2400
Parturi-Kampaamo Saara Harjutie16.......817 7093
Parturi-Kampaamo Tiitukka Harjutie 10.817 7500
Internet....................................................... www.tiitukka.fi
Ykilooki 2015
Pasanen Hannu................................... 050 596 8644
Patavaltti Ay Veijo Väänänen Alakuja 15
Veijo Väänänen...................................... 0400 584 677
Jouko Väänänen.................................... 040 487 9930
Sähkö[email protected]
Internet........................................... www.patakunkku.com
Pauna Keijo Löytökyläntie 408............. 040 352 9993
Pauna Seppo mv Arkala Alanne........... 040 751 1387
Peeaa Oy maa- ja metsäkoneurakointi
Kestinraitti 185 ...................................... 0400 437 502
Sähkö[email protected]
Pekant Oy Oulu Pikkukiventie 5............ 020 7289 810
Pekka Juutinen matkapuh...................... 0400 681 250
Jäälin korjaamo Pyyryväisentie.............. 020 7289 814
Varaosamyymälä Oulu Konetie 3........... 020 7289 818
Kotisivu........................................................www.pekant.fi
Pekka Inkala Oy Hetekyläntie 80........ 0400 338 661
Sähköposti............................. [email protected]
Pekkala Pentti Arkala Nauruantie 134.0400 185 508
Pekkala Reijo Hiltukylä......................... 0400 139 028
Pelkonen Arja Meijerinranta 2 as 5...... 040 522 8799
Pelkonen Jani Suosaarentie 60........... 050 593 1235
Pelkonen Kari Suosaarentie................ 0400 682 745
Pelkonen Katri Juurikkatie 8................ 040 845 7677
Pelkonen Laura .................................. 040 749 3729
Pelkonen Lotta ................................... 040 749 3752
Pelkonen Marko tmi taksiautoilija
Saarenpääntie 11................................... 040 504 7673
Pelkonen Matias Saarenpääntie 11.... 050 303 9883
Pelkonen Paula Saarenpääntie 11...... 040 539 4392
Pelkonen Paavo Alatalontie 17........... 040 553 8639
Pelkonen Päivi Suosaarentie.............. 040 770 7530
Pelkonen Reino Suosaarentie 2......... 0400 905 501
Pelkonen Sirpa.................................... 040 770 3519
Pelkonen Sirpa ja Martti
Karhunpesänt 20.............................................817 7841
Sirpa matkapuh...................................... 040 722 1317
Martti matkapuh..................................... 040 729 2811
Pelkonen Tenho Kivikankaantie 28..... 044 251 9391
Pelkonen Teppo.................................. 0400 915 082
Antti........................................................ 040 596 2677
Pelkonen Timo Puolangant 955.......... 040 594 5177
Pelkonen Toivo metsätalousins
Metsätalontie 12..................................... 050 536 6893
Sähköposti......................................... [email protected]
Pelkosen Painotuote Kiiminki Siltat 1........816 1724
Matkapuh............................................... 0400 559 393
Sähkö[email protected]
Perhekoti Kivelä Oy Mutkalantie 9.... 050 3743 375
Perälä Erkki ja Airi Karahka Ylikujantie 9
Erkki....................................................... 0400 680 380
Airi.......................................................... 0400 764 006
Perälä Hannu ja Rauha Sanginjoki
Kontiokoski......................................................531 5008
Perätalo Asko Jokikokko...................... 040 761 4653
Perätalo Dagmar Jokikokko................ 040 842 6908
Perätalo Eero Hetekyläntie 996........... 040 549 8837
33
Perätalo Eila Jokikokko Rinteent 70..... 040 726 6149
Perätalo Elma Suosaarentie 62........... 0400 371 729
Eino........................................................ 040 767 1744
Perätalo Jaana Hillikkotie 7................. 040 733 5774
Perätalo Juhani Jokikokko
Rinteent 70............................................. 0400 952 616
Perätalo Marko Jokikokko................... 040 769 6015
Perätalo Matti Jokikokko...................... 040 762 6534
Perätalo Merja Jokikokko..................... 040 777 0115
Perätalo Pasi Kestintie 185.................. 0400 437 502
Perätalo Pekka Alavuotontie 314......... 040 509 4004
Perätalo Tapio ..................................... 0400 508 952
Pesuraita mattopesula Oulu
Liitintie 11..................................................08 530 6950
Pietilä Markku ja Ritolahti Satu
Rinteenkuja 20....................................... 040 749 9636
Pihlaja Mauri Haapolankuja 5.............. 050 300 6242
Riitta matkapuh...................................... 040 596 4896
Juha matkapuh....................................... 040 820 0986
Annariina matkapuh............................... 040 820 6451
Pihlaja Riitta Haapolankj. 5.................. 040 596 4896
Piilometsä Luontopäiväkoti
Vanhalantörmä 20.................................. 044 737 7377
Sähkö[email protected].fi
Piirainen Raimo Kotikummunt 1......... 044 098 8833
Piironen Alpo Siulavantie 1................. 040 728 8186
Anna-Liisa matkapuh............................. 040 532 2186
Pikkarainen Reino Juopulintie 94...... 041 452 7230
Pikkuaho Sami ja Anna-Kaija....... 0400 796 889
Anna-Kaija.............................................. 040 508 8630
Sähköposti ..................................... [email protected]
Pirilä Pirjo ............................................. 040 548 8632
Pirinen Ilkka Etelänranta 68................. 040 704 8906
Pitkänen Tauno Karahka
Lusikkalehdontie 141............................. 040 554 7605
Pitkänen Veijo Karahka....................... 040 524 0881
Pito- ja muonituspalvelu Kivelän Tila
Kivijärvent 406........................................ 040 580 4619
Pitopalvelu Väänäsen Kiiminki
Humalatie 7............................................ 0400 168 268
Sähköposti .......................... [email protected]
Pizzeria Kebab Ylikiiminki
Harjutie 10.............................................. 044 2180 505
Pohjanmaan Sora ............................. 020 447 5015
Pohjois-Suomen Hirsitalokeskus Oy ks.
MammuttiHirsi...................................... *020 733 4343
Pohjois-Suomen Tieisännöinti
Markku Koistinen.................................... 040 570 7664
Pohjola Aili Sääväläntie 11................... 040 193 1822
Pohjola Eevi eläkel Vepsä
Tervahaarant 96..................................... 050 461 8140
Pohjola Esa ja Elsa............................ 040 764 0826
Elsa........................................................ 0400 394 366
Pohjola Hanna-Mari Sääväläntie 15.. 040 834 9123
Pohjola Heikki rautatiel
Alakoskentie 21...................................... 040 820 8035
Pohjola Johanna ja Olli-Pekka Vattumaantie 41
34
Johanna................................................. 045 679 2464
Olli-Pekka............................................... 040 537 8315
Pohjola Jouko Niemikylä..................... 0400 958 716
Pohjola Kaisa Sääväläntie 15.............. 040 736 6221
Pohjola Katri ja Matti Huttukyläntie 8
Katri........................................................ 040 962 0038
Matti....................................................... 040 726 2553
Pohjola Matti Vesala............................ 040 718 2387
Pohjola Mikko Tmi
Etelärinteentie 13.................................. 050 300 4311
Pohjola Raija Sääväläntie 13............... 040 571 3364
Pohjola Vakuutuspalvelut
Oulun OP................................................ 010 2535 017
Pohjois-Suomen Tieisännöinti
Markku Koistinen ................................... 040 570 7664
Pohjolan Silppu Oy Jurvalantie 5...... 0500 586 348
Polar-Osa Trailcon Oy Oulu
Laakeritie 9............................................. 020 7936 640
Poliisi/hälytys..........................................................112
Oulun pääpoliisiasema Rata-aukio 2, PL 45, 90101 Oulu
Palvelupäivystys ark 8-16.15,
la-su 8-16 .............................................. 0295 416 195
Löytötavarat ark 8-16.15........................ 0295 416 029
Lupapalvelut ark 8-16.15 (vuoronum.jako päättyy 15.45, .
ajanvar. www.poliisi.fi/ajanvaraus tai
ark 9-10.30............................................. 0295 416 021
Lupa-asioiden neuvontapuh ark 9-11..... 0295 416 399
Ponto Elsa Huttukylä......................................816 8421
Posti palvelunumero....................................0200 71000
Jakelu........................................................ 0200 71000
Internet........................................................... www.posti.fi
Ylikiimingin S-Market Harjutie 670......... 044 788 5653
Posti Niko kk......................................... 0400 803 552
Posti Terttu kk....................................... 040 717 1623
PTE-Consultit Ky Aumalant. 17........ 044 935 7295
Puhakka Jari ....................................... 0400 755 888
Puhakka Sari ....................................... 040 725 3313
Pulkkinen Eila ja Matti mv Säävälä.. 040 846 3061
Pulkkinen Heidi Loukontie 113........... 050 911 7735
Pulkkinen Maarit Timolansaarent 67.. 040 577 7504
Pulkkinen Oiva Loukontie 113............. 0400 351 450
Pulkkinen Pauli Loukontie 127........... 040 838 0582
Pulkkinen Pentti metsuri Arkala
Kaistontie 30.......................................... 0400 199 840
Pulkkinen Pirkko Loukontie 127........ 040 830 1705
Pulkkinen Sulo mv Arkala............................816 9732
Pulkkinen Tuomas
Timolansaarent 67.................................. 040 510 0747
Puukeidas Oulu Moreenitie 10.............. 010 820 1310
Internet.................................................. www.puukeidas.fi
Pyhälä Matti Kortesuontie 232.............. 040 747 4583
Pyky Matti Karahka............................... 040 577 1451
Päiväkoti luontopäiväkoti Piilometsä
Vanhalantörmä 20.................................. 044 737 7377
Sähkö[email protected].fi
Pälsynaho Aino Joloskylä Pajulant 22.044 017 9620
Pälsynaho Aira Mäntykuja 28............. 040 719 1315
Ykilooki 2015
Pälsynaho Avoin Yhtiö
Purosuontie 22....................................... 0400 292 437
Pälsynaho Matti Arkala....................... 044 503 3186
Pärri Seija Kauhakoskent 301............... 040 774 7865
Pöyskö Eeva Hetekyläntie 1260.......... 040 745 5323
Pöyskö Eeva-Maria
Kauhakoskentie 33................................. 040 708 2750
Pöyskö Erkki Nuoritta
Kauhakoskentie 33................................. 0400 685 343
Pöyskö Helvi Harjutie 20 as 4.............. 040 537 3806
Pöyskö Jaakko Nuoritta ..................... 0400 718 303
Pöyskö Jouko Pikkuahont 68.............. 0400 584 754
Pöyskö Juhani Hetekylänt. 1765........ 040 504 2628
Pöyskö Ky Ouluntie 292.................................817 7222
Pöyskö Matti ....................................... 040 585 5277
Pöyskö Niina Ouluntie 292................... 040 721 8295
Pöyskö Veikko Hiltukylä...................... 040 702 0674
Matkapuh............................................... 040 776 4834
Pöyskö-Sarkkinen Pirjo ja Sarkkinen Juha
Nielemintie 30
Pirjo matkapuh....................................... 040 775 2558
Juha matkapuh....................................... 040 762 1178
Henna matkapuh.................................... 040 775 7143
Jonna matkapuh..................................... 040 775 7142
Pöytäkangas Heikki.......................... 040 769 0992
Pöytäkangas Tauno Sanginjoki......... 040 501 8852
R
Rahkola Helena Jolos......................... 040 506 8712
Raitec Aittokyläntie 221........................... 040 506 8543
Rakennuspalvelu Eko Rakennuspalvelu Oy
Kiiminki....................................................... 040 584 0389
Rakennuspalvelu Jari Puhakka Tmi Vesala
Kutilant 10.................................................. 0400 755 888
Rakennuspalvelu Karvonen
Mäntypellontie 9..................................... 044 011 2612
Sähköposti........................................ [email protected]
Rakennuspalvelu Tojeksi Oy
Katajarinteentie 8................................... 050 547 6049
Sähkö[email protected]ksi.fi
Rantala Esa testaaja Koriahontie 55..... 040 743 6790
Rantapohja Oy Haukipudas Huvipolku 6....*563 7200
Sähköposti toimitus....................... [email protected]
Sähköposti ilmoitusm[email protected]
Kotisivut ................................................www.rantapohja.fi
Rapakko Timo koulutettu hieroja Rekikylä
Reussintie 10......................................... 040 354 2698
Rasi Aappo Kantotie 18........................ 040 762 6647
Rasi Antti Kantotie 18............................ 040 566 9200
Rasi Juho Kantotie 18........................... 040 566 1087
Rasi Kyösti ja Pirkko Kantotie 18
Kyösti..................................................... 040 587 6660
Pirkko..................................................... 040 840 6522
Sähköposti........................... [email protected]
Rausteel Oy Kuusiharjuntie 3............... 0400 448 449
Rautakoski Anu Juopuli...................... 044 276 6088
Ykilooki 2015
Rautakoski Jenni Puolangantie 536.. 044 276 9752
Rautakoski Keijo Juopulintie 436....... 050 382 0568
Rautakoski Veli-Matti
Puolangantie 536................................... 050 531 6578
Ravintola YKI Harjut. 10....................... 044 218 0505
Rehu Tuula Pappilantie 6...................... 040 778 0724
Rekka-Pekka Oy Leilimäentie 7
Pekka Marttila-Tornio............................. 0400 589 171
Sähköposti .................................. [email protected]
Remontti- ja huoltoapu H. Wargh
Jokikokont 70 as. 5................................ 040 583 4177
Rengasliike Keihäskoski Ky
Rahikkotie 1........................................... 0400 581 360
Sähkö[email protected]
Internet................................................ www.keihaskoski.fi
Repola O Arkala..................................... 040 732 9263
Riikola Aarno Ensiläntie 48.................. 040 716 5583
Riikola Alpo.......................................... 040 745 1468
Riikola Asko Vesala.............................. 0400 389 628
Riikola Jani Vesala............................... 040 589 4825
Riikola Jari mv Huttukylänt 359............ 040 515 0604
Riikola Juhani ..................................... 040 738 7999
Riikola Kari aut.kulj Linjat 8.................. 040 596 7744
Riikola Lauri kon.kulj Huttukylänt 351.. 0400 588 829
Riikola Lauri ja Aira Jolos................. 0400 210 659
Matkapuh............................................... 0400 385 273
Riikola Maija Huttukylänt 356............... 040 753 4978
Riikola Pentti ja Sirkka
Mäntylänt 12........................................... 0400 946 153
Riikola Sari Huttukylänt 359................. 040 539 5525
Riikola Seppo Ensiläntie 48................. 0400 380 859
Riipinen Kati ja Jouni Sinirannantie 30
Kati......................................................... 040 836 0582
Jouni....................................................... 0400 893 382
Riistanhoitoyhdistys Kiiminki-Ylikiiminki
Jaakkolantie 12 Kiiminki
Toiminnanohj Pentti Tolonen.................. 0400 166 780
Romut Fiino Puolangantie 542............. 046 5255 247
Ronkainen Ilmo Juopuli...................... 0400 262 604
Matkapuh............................................... 0400 169 796
Rostad Seija Nuoritta............................ 040 770 4518
Rotonen Aarno mv Kortesuontie 60.... 0400 173 309
R. Sassin Liikenne Kiiminki Vesaisentie 11
Risto Sassi tilausajot.............................. 050 308 0698
Sähkö[email protected]
Kotisivu............................................ www.sassinliikenne.fi
Rudus Oy Betonituote Oulu Soramäentie 31
Kiviainekset............................................ 020 447 5015
Valmisbetonit.......................................... 020 447 5000
Kotisivu..........................................................www.rudus.fi
Rudus Betonituote Oy Oulu
Hautakorventie 4.................................... 020 447 4390
Kotisivu........................................www.rudusbetonituote.fi
Runtti Anna Suvantolantie 8a............... 044 544 3044
Runtti Eija ............................................. 050 494 9079
Runtti Eila Juopulintie 112..............................817 7175
Runtti Heimo ....................................... 050 411 6732
35
Runtti Helvi ja Pentti Vesala............. 040 545 9384
Matkapuh............................................... 040 539 7879
Runtti Kaija Holmintie 3........................ 040 716 4750
Runtti Maija Vesala............................... 040 738 3499
Runtti Mervi ......................................... 040 707 0370
Runtti Pirkko Ouluntie 1419................. 044 205 8005
Runtti Ritva ja Sulo Jurvalantie 71
Ritva ...................................................... 0400 835 586
Sulo........................................................ 0400 608 829
Runtti Tapio Runttilantie 36.................. 0400 584 893
Runtti Vappu Runttilantie 36................ 040 506 1314
Rutonen Raimo koneistaja
Kokontie 26............................................ 044 919 8768
Räihä Timo Saarelantie 5...................... 040 869 7767
S
S&T-tekniikka Ay Katajarinteent. 8.... 050 547 6049
Saara Parturi-Kampaamo Harjutie 16.....817 7093
Saarela Eino Arkala Käpykuja 25......... 040 746 7391
Saarela Jyrki Suvantolantie 8 a 2........ 040 533 8677
Saarela Katja Ouluntie 123.................. 040 591 8729
Saarela Marjatta Ouluntie 123............ 040 536 2950
Saarela Paavo Ouluntie 123................ 040 594 6951
Saarela Pentti ja Kerttu .................. 0422 313 720
Saarela Vilma Käpykuja 25.................. 0400 415 589
Saarijärvi Auli Rokkarannant 21.......... 041 547 4227
Sähkö[email protected]i
Saarijärvi Juha Rokkarannant 21........ 0400 710 631
Safari- ja Opaspalvelu Esa Ukonmaanaho
Tikkasenlampi 101...................................... 050 521 2659
Sähkö[email protected]
Internet.......................................www.safariopaspalvelu.fi
Santavuori Antero.............................. 040 567 9187
Santavuori Marko Tmi Lasintie 25..... 050 582 5294
Santavuori Toivo ja Taimi
Vaarantie 8............................................. 040 737 5633
Taimi....................................................... 044 337 5633
Santavuori Tuomo Juopuli................. 050 584 3645
Sarajärvi Jukka kynäruiskumaal
Seluskanjärvent 141............................... 040 518 0997
Sarkkinen Jouko mv ja Maija-Liisa autoil
Nuoritta................................................... 0400 284 025
Sarkkinen Juha Nielemintie 30........... 040 762 1178
Sarkkinen Kaija kk.............................. 040 352 9735
Sarkkinen Mikko ja Anneli Aittokyläntie
Anneli..................................................... 040 701 7095
Mikko...................................................... 040 544 1172
Sarkkinen Petri taksiautoilija Nuoritta
Hetekylänt 2166..................................... 0400 284 025
Sassin Liikenne ks. R. Sassin liikenne
Kiiminki................................................... 050 308 0698
Savikko Anja ....................................... 041 544 3732
Savikko Anja Kaarina Autiontie 6..... 041 444 0300
Savikko Esko Autiontie 4..............................817 7016
Matkapuh............................................... 041 444 0257
Savilaakso Aku Karahka..................... 040 706 3890
36
Savilaakso Seppo Lasintie 20............ 040 350 9701
Savilakso Timo ................................... 040 557 2635
Savola Armi ja Seppo Häkkilänranta 20
Seppo..................................................... 0400 291 002
Savola Armi Tmi..................................... 0400 978 596
Seluska Jorma Seluskanjärvi.............. 040 831 5136
Seluska Ritva Nokelantie 81................ 0400 896 472
Seluska Sylvi Suutarinpiha 10............. 0400 697 181
Seluska Taisto Nokelantie 81.............. 040 763 3150
Teija matkapuh....................................... 040 584 7039
Anniina matkapuh.................................. 040 742 9018
Henna matkapuh.................................... 040 742 9019
Seluska-Karahka kylätoimikunta
Erkki Perälä............................................ 0400 680 380
SEO Ylikiiminki Tmi Mikko Ylijukuri
Ouluntie 122....................................................817 7074
Seppänen Auvo Vasamontie 5............ 0400 689 244
Seppänen Petri ................................... 040 725 5243
Seppänen Tanja Vepsä....................... 040 775 2672
Seurakunta ks. Oulujoen seurakunta/
Ylikiimingin seurakuntapiiri
Sieppo Jani........................................... 040 585 4018
Sieppo Veikko Suosaarentie 203......... 040 595 2452
Sikiö Jaakko Kirjolantie 112................. 0400 382 338
Siltakoski Asko Joloksentie 765......... 044 934 2018
Siltakoski Eino kirvesmies
Eino........................................................ 0400 151 106
Sisko...................................................... 040 706 1911
Siltakoski Erkki mv......................................817 7017
Siltakoski Helinä Harjutie................... 040 764 4029
Siltakoski Johanna ja Mika Niemikuja 6
Johanna................................................. 040 589 1739
Mika........................................................ 040 510 6465
Siltakoski Jorma koneurakointi
Pikkuahont 77........................................ 0400 284 366
Siltakoski Juha kk............................... 040 515 4028
Siltakoski Markku Hiltukylä.........................817 7017
Matkapuh............................................... 040 761 6381
Siltakoski Marko Aittokoskentie 6 B... 0400 895 569
Siltakoski Mauno kk........................... 040 535 2066
Matkapuh............................................... 040 535 2065
Siltakoski Mikko Alangontie 30.......... 0400 895 500
Siltakoski Olavi Joloksentie 1531....... 040 572 9767
Siltakoski Onerva Joloksentie 1531... 040 843 7310
Siltakoski Vesa Ouluntie 293.............. 045 679 8084
Meeri matkapuh..................................... 040 524 2526
Similä Eero ja Aulikki Vesala............ 040 535 8045
Similä Kalle kelloseppä Rinteent 12..... 040 411 7985
Sipola Jouni Mustikkatie 6 A................ 050 555 7364
Sipola Kimmo Vesala.......................... 040 773 3720
Sipola Marjaana.................................. 040 565 4685
Sipola Marjut........................................ 040 709 0354
Sipola Pasi postinjakaja
Keijoahontie 79...................................... 041 449 5865
Sipola Pasi taksinkulj
Liekotie 3 b 6, 91300 Oulu..................... 040 415 4373
Sipola Pekka mv Sipola....................... 040 522 5354
Ykilooki 2015
Tuula matkapuh...................................... 040 779 5418
Sipola Pirjo sairaala-apul
Vesala.......................0400 321 136, 040 758 2198
Sipola Teemu tmi Huttukyläntie 408... 040 706 8437
Sipola Timo Vesala............................... 040 729 5109
Sivonen Ellen Joloksentie 700............. 0400 287 368
Sivonen Lauri Joloksentie 670............ 040 839 6929
Sivonen Veikko Joloksentie 700......... 0400 473 113
S-market Ylikiiminki
Harjutie 21.................044 788 5651, 044 788 5652
Posti....................................................... 044 788 5653
Postin vaihde........................................... 020 071 000
Sortolan Jäätelö Oy
Kortesuont. 68A...................................... 045 200 3833
Kotisivu........................................... www.sortolanjaatelo.fi
Suomen Euromaster Oy Oulu
Terminaalityö 6................................................538 0400
Oulu Toppila Messipojantie 21............... 020 7780 680
Kotisivu.................................................www.euromaster.fi
Suomen Punainen Risti Ylikiimingin osasto
Sihteeri Runtti Ritva .............................. 0400 835 586
Suopanki Pekka Tmi Marikkotie 6.... 040 558 8136
Suorsa Siiri Autiontie 2..................................817 7714
Svensk Eero ja Toini loma-asunto
Jokikokko............................................... 040 827 7366
Swipe-tuotteet Anne Leipivaara.......... 040 745 8316
Leila Kannala Vesala-Ylikiiminki............. 0400 818 057
Sähkö-Artpe Oy Katajarinteent 15...... 045 631 4350
Heikki Väänänen.................................... 0400 493 573
Aki Pirilä................................................. 045 631 4350
Sähköliike Vesaisen Sähkö Ky Juopuli
Karhunpesänt 10 ................................... 0400 386 640
Sähköpalvelu Jari Lahtinen
Alavesantie 2 ......................................... 0400 200 762
Sähköposti [email protected]
Sähkötyöt Koillissähkö Pudasjärvi
Sähkötie 2 ............................................. 040 514 4227
Säilävaara Jorma Rinteenkuja 20...... 0400 238 448
Sänkiaho Heino Vepsä.................................817 8616
Säävälä Alpo Niemikylä........................ 0400 168 163
Säävälä Ari Niemikylä........................... 040 548 4637
Säävälä Eero Jokikokko....................... 040 576 4145
Säävälä Kauko Nuoritta....................... 040 721 4496
Säävälä Marjo...................................... 040 730 0292
Säävälä Mikko mv Nuoritta...........................817 9413
T
T. ja E. Valkola Ay Kapelont. 56.......... 0400 260 727
Taimi Markku Jolosmaankuja 40.......... 050 596 9173
Taipaleenmäki Virpi
Suosaarent 65........................................ 040 707 6143
Taipaleenmäki Teuvo Tmi
Aumalantie 1.......................................... 0400 399 826
Takkunen Tuula esh Arkala
Somerovaarantie 1097........................... 044 547 4374
Sähkö[email protected]
Ykilooki 2015
Taksit Ylikiiminki
Holmi Jari Vesala................................... 0500 584 580
Kuokkanen Eliisa kk............................... 0400 892 452
Marttila Seppo kk......0400 389 060, 0400 382 074
Paavola Markku Vepsä.......................... 0400 280 635
Pelkonen Marko Jolos............................ 040 504 7673
Sarkkinen Petri Nuoritta......................... 0400 284 025
Talostudio Oy Ouluntie 323................. 040 586 2519
Talsta Pirjo its. Partylite konsult.
Matoharjuntie 3...................................... 040 503 7424
Sähkö[email protected]
Tauriainen Antti kk.............................. 040 513 8558
Tauriainen Seppo kk.......................... 040 540 3016
Telkkälä Markku hydrauliasent Pekka
Vesaisentie 4.......................................... 040 524 1652
Teppola Kimmo Tmi Alamäent 5....... 0400 895 216
Teppola Pirjo Alamäentie 5.................. 0400 705 089
Tero Risto Suutarinpiha 1...................... 0500 409 756
Terveyskeskus ks Hyvinvointipiste............ 5587 0722
Tervo Hannu Tmi
Pekka Vesaisent 6.................................. 041 543 9041
Tiitukka Parturi-Kampaamo Harjut 10....817 7500
Tikka Aarne Ollilantie 80....................... 040 553 1454
Tikka Kauko eläkel.
Juopulintie 231 as 4.................................... 0400 944 224
Tikkanen Eino Vepsä Brunnintie 8...... 0400 608 745
Tikkanen Esa........................................ 0400 223 364
Tikkanen Joonas koulul
Ruottisent 30.......................................... 040 744 9179
Tikkanen Maija Ruottisent 30.............. 040 766 3368
Tikkanen Mirja Vepsä.......................... 045 673 7127
Timonen Esko Juopulintie 129............ 041 433 8037
Timonen Heikki................................... 044 029 3066
Timonen Kari Nuoritta.......................... 040 566 5946
Sirpa....................................................... 040 760 5773
Timonen Lauri Nuoritta........................ 040 732 7079
Timonen Leena................................... 040 960 2923
Timonen Marko Joloksent 1376.......... 040 547 1508
Timonen Seppo mv Juopuli................ 0400 978 607
Leena matkapuh.................................... 0400 123 985
Tiri Anne Arkala
Somerovaarantie 967............................. 040 568 5417
Tiri Antti Vengasrannant 12................... 040 722 9875
Tmi Suopanki Pekka Marikkotie 6.... 040 558 8136
Toivanen Reino hitsaaja-levyseppä
Tuomaalanranta 7.................................. 0400 814 009
Toivon Kartano Oy
Vengasrannantie 66............................... 040 481 9621
Tojeksi Oy rakennuspalvelu
Katajarinteentie 8................................... 050 547 6049
Sähkö[email protected]ksi.fi
Toljamo Erkki Jolosmaankuja 10......... 040 557 3541
Tolonen Rauni ja Heikki ................. 040 777 3561
Tomperi Erkki Alavuotto....................... 040 718 2324
Tomperi Matti Hillakkotie..................... 040 541 0913
Tomperi Olavi Sillanpääntie 16............ 040 566 4261
Toppila Raija ....................................... 040 568 3357
Tornio Aimo Tervahaarantie 32 ........... 0400 178 935
37
Tornio Anssi......................................... 050 918 6623
Torvinen Johanna Juopuli.................. 040 832 8423
Trailcon Oy Polar-Osa Oulu
Laakeritie 9............................................. 020 793 6640
Internet....................................................... www.trailcon.fi
Transport Savikko-Yhtiöt Oy Oulu
Pikkukiventie 5....................................... 020 781 5600
Esko Savikko matkapuh......................... 041 444 0257
Internet....................................... www.transport-savikko.fi
TTM Sähkö Katajarinteentie 8 .............. 050 547 6049
Tuohimaa Laila ................................... 040 565 4451
Tuohimaa Risto metsäkoneurakointi Sipolantie 77
Risto matkapuh...................................... 0400 585 080
Eila matkapuh........................................ 040 776 8302
Sähköposti.............................. [email protected]
Tuohimaa Timo .................................. 0400 123 150
Tuomivaara Irja Liisa ....................... 040 774 3406
Turveruukki Oulu Teknologiantie 12... *044 551 5700
Erkki Perälä............................................ 0400 680 380
Työ-ja elinkeinotoimisto ks. Oulun seudun Työ- ja
elinkeinotoimisto.....................................*0295 056500
Tähtinen Peerit Etelänranta 68........... 044 556 0906
Törmänen Reijo Paasilanmäki............ 040 836 2885
U
Ukonmaanaho Arto Oulunt 279......... 0400 228 497
Ukonmaanaho Eija ........................... 0400 446 265
Ukonmaanaho Esa Tikkasentie 101.. 050 5212 659
Ukonmaanaho Hanna ...................... 040 725 5501
Ukonmaanaho Heikki asent............. 0400 550 648
Ukonmaanaho Juhani rak.ins
Ouluntie 323........................................... 040 586 2519
Ukonmaanaho Maire ........................ 040 823 1703
Ukonmaanaho Ritva Ouluntie 295.... 040 762 9925
Ukonmaanaho Salomo ja Kirsti
Mutkalant 15........................................... 040 763 0108
Ukonmaanaho Sauli mv
Ouluntie 279........................................... 0400 252 956
Ukonmaanaho Tuija Ouluntie 293..... 045 670 4727
Usko Ylitalo Oy .................................. 0500 213 448
Utriainen Kari Mannilantie 453............ 040 566 8075
Uusitalo Annikki Sänkeläntie 18........ 040 761 2710
Uusitalo Eero Sänkeläntie 18.............. 040 730 5332
Uusitalo Erja Rantatie 32..................... 0400 178 797
Uusitalo Jouni mv Nuoritta.................. 040 766 0343
Uusitalo Jussi Nuoritta........................ 040 720 2880
Uusitalo Ritva Hiltukylä....................... 040 841 4646
V
Vaarapalo Rauha Säävälä.................. 041 505 7860
Vahtola Anne Itikkaharjuntie 4.............. 040 542 7572
Vahtola Juhani kirvesmies Ylivuotto.... 040 736 9553
Vahtola Kaarina ja Jaakko
Vannilantie 166....................................... 040 546 2709
Vahtola Leena Seluskanjärvi............... 040 507 1671
38
Vahtola Matti Vesala............................. 0400 178 929
Matkapuh............................................... 040 537 7565
Vahtola Sirkka Ylivuotto....................... 0400 381 013
Valkola Esko urakoitsija Nuoritta
Kapelontie 56......................................... 0400 260 727
Valkola Mari Lepolantie 56................... 040 566 0572
Valkola Paula Leppolantie 56............... 040 552 4097
Valkola Toivo Kapelontie 56................. 0400 817 960
Valttitalo Oy Rantavaarantie 11............ 045 676 8868
Vapo Oy Markku Pyykkönen.................. 020 790 5010
Sähkö[email protected]
Vehkaoja Asko ja Salme Naurisnivantie 374
Asko....................................................... 0400 194 507
Salme..................................................... 040 834 5901
Vehkaoja Erkki Vehkalantie 30............ 045 870 2244
Vehkaoja Harri O Toikantie 6.............. 040 960 4022
Vehkaoja Jaakko
Vepsä-Tervahaarantie 206..................... 040 581 3976
Vehkaoja Meeri ja Matti Naurisnivantie 400
Meeri...................................................... 044 205 1211
Matti....................................................... 0400 303 689
Vehkaoja Mikko Vehkala..................... 0400 281 659
Veikon jakelu ja palvelu
Joloksentie 700...................................... 0400 473 113
Veljekset Jokikokko Oy Alavuotontie 14
Reima Jokikokko.................................... 040 586 3104
Veljekset Lämsä Maanrakennustyöt
Erkki Lämsä........................................... 040 581 9610
Veli-Matti Lämsä .................................... 040 541 7876
Veljekset Marttila Harjutie 36.......................817 7006
Vepsä Eila ja Kauko Huhdant 22....... 040 772 4118
Vepsä Yrjö Vepsä.................................. 0400 150 628
Vesa Jorma kk..........044 937 4261, 041 720 8795
Vesa Pauli Myllyläntie 2......................... 0400 192 947
Vesaisen Sähkö Ky Juopuli Karhunpesäntie 10
Juha Kontio........................................... 0400 386 640
Kotisivut..........................................www.vesaisensahko.fi
Vesikko Jyrki Naavatie 2..................... 040 590 3616
Victorius Oy Ahmasjärventie 16........... 020 778 0610
Kotisivut............................................... www.victorius.com
Vihersuunnittelu Raili Hyry
Huttukylänt. 4......................................... 040 727 1817
Viinivaaran Vesiosuuskunta
Katosmaantie 27.................................... 0400 436 482
Viitajylhä Marja-Leena Murtomaa.... 040 530 8826
Viitanen Paula ja Pekka
Peuraniitynt 20....................................... 040 507 5158
Viittanen Reijo Sanginjoent 2270........ 0400 437 914
Viittanen Riska aut.as Paasilanmäki... 0400 375 329
Vikstedt Pekka ja Anneli kk
Pekka..................................................... 040 500 6071
Anneli..................................................... 040 821 8543
Vilppola Raija Vilppolankuja 6............. 040 743 0193
Vimpari Esko Juopulintie 270 a........... 040 913 3584
Vimpari Heleena (Leena)
Juopulintie 263....................................... 040 513 1343
Vimpari Janne Purosuontie 10............ 040 518 9064
Vimpari Jussi Juopulintie 273.............. 044 500 1774
Ykilooki 2015
Vimpari Kalevi Juopuli......................... 040 523 0235
Vimpari Kalevi eläkel kk...............................817 7783
Matkapuh............................................... 040 566 1192
Vimpari Kalle Kotikummuntie 10.......... 0400 128 511
Koti..................................................................817 7064
Vimpari Pirjo Vesala............................. 040 732 9166
Vimpari Sulo Vesaisenlinna
Vesaisenlinnantie 6................................ 040 592 2138
Vimpari Taru-Tuulia kk...................... 0400 593 875
Vimpari Timo ....................................... 040 515 8448
Vimpari Tuomo mv Niemikylä.......................817 7104
Vimpari Veikko
Kokkareenmaantie 137.......................... 040 727 1051
Vimpari Veikko ja Seija Naapurintie 40
Veikko..................................................... 040 352 9901
Seija....................................................... 0400 615 129
Vimpari Vesa ja Anu Törmitie 45
Vesa....................................................... 0400 895 297
Anu......................................................... 040 544 2995
Kalle....................................................... 040 913 7134
Vimpari Vilma Kotikummuntie 10..................817 7064
Matkapuh............................................... 0400 128 511
Virkkula Anita ..................................... 040 515 0124
VKK-Media Oy Pudasjärvi Korpitie 6... 0400 385 281
Sähköposti................................... [email protected]
VM-Team Oy moottorikelkkapurk. Jääli
Hallit 3.................................................... 0400 587 801
Vuoton Joutsen Luontomatkailupalvelut
Puolangantie 2415
Matkapuh............................................... 0400 183 035
Internet....................................... www.vuotonjoutsen.com
Vuotungin kalaveden osakaskunta
Holapantie 197
Toivo Klemetti.................................. 040 773 1975
Vähäaho Esa Alavuotontie 106............. 040 913 8490
Vähäaho Katri Alavuotontie 106.......... 044 222 3353
Vähäaho Reijo Arkala.......................... 045 133 8995
Vähäaho Sauli ja Tuula kk Puolangantie 242
Sauli....................................................... 040 8350 662
Tuula...................................................... 0400 632 246
Vähäaho Taisto ja Outi Pyöriäntie 8
Taisto...................................................... 050 552 0461
Outi......................................................... 050 413 6091
Sähkö[email protected]
Vähäaho Timo Puolangantie 240........ 040 575 6039
Vähäaho Toivo kk................................ 040 744 0631
Vähäaho Tuula ja Sauli kk............... 0400 632 246
Väisänen Jouni ja Sisko
Vepsänkylä............................................. 040 591 8058
Väisänen Sinikka Ay
Jolosmaankuja 40.................................. 040 556 8187
Väyrynen Ahti Miilukuja 27.................. 040 558 3366
Matkapuh............................................... 040 845 2524
Väyrynen Annikki............................... 0400 759 407
Väänänen Asko ja Eija Väänäsenkuja 16
Asko....................................................... 045 671 8708
Eija......................................................... 045 630 6936
Ykilooki 2015
Väänänen Aune kk.............................. 040 825 3957
Väänänen Eero betonimies
Juopulintie 137....................................... 041 547 6492
Väänänen Eeva ja Pentti Alavuotto.040 750 7041
Väänänen Erkki eläkel. Väänäsent 23.........817 7165
Matkapuh............................................... 040 742 4165
Väänänen Esa Alavuotto...................... 040 509 5436
Väänänen Esa Puolangantie 532......... 045 672 6465
Sähkö[email protected]
Väänänen Esko Juopulintie 161.......... 040 586 1582
Väänänen Hannu................................ 050 366 3676
Väänänen Heikki ja Matti
Alavuotontie 960.................................... 0400 284 371
Väänänen Heikki J sähköas
Kaarnatie ............................................... 0400 493 573
Väänänen Joonas Juopulintie 263..... 040 580 6591
Väänänen Jorma Alavuotontie 400..... 040 507 4276
Väänänen Vappu................................ 040 718 3613
Väänänen Kalle Alavuotto................... 040 565 3505
Väänänen Mikko Juopuli..................... 040 556 0558
Väänänen Oiva mets Alakuja 14.......... 040 723 8308
Väänänen Olavi Alavuotto................... 046 665 6737
Väänänen Pauli Alavuotto................... 040 724 5149
Aune....................................................... 040 825 3957
Väänänen Raine Henrik kirvesm
Lehtoniemi.............................................. 0400 699 628
Väänänen Salo V eläkel
Meijerinranta 2 as 1................................ 040 518 1187
Väänänen Timo Puolangant 588......... 040 567 3248
Väänänen Timo autonkulj
Alavuotontie 1134................................... 0400 960 453
Väänänen Veijo ja Margit Alakuja 15
Veijo....................................................... 0400 584 677
Margit..................................................... 040 509 6989
Väänäsen Pitopalvelu Kiiminki
Humalatie 7............................................ 0400 168 268
Sähköposti........................... [email protected]
Kotisivu..................................www.vaanasenpitopalvelu.fi
Väärälä Lucina..................................... 0400 980 611
Väärälä Matti........................................ 0400 227 135
W
Wargh Ankristin Honkakaarre 16....... 040 847 7305
Wargh Juha........................................... 040 778 4023
Wargh Marianne.................................. 040 584 8807
Wargh Olav Jokikokontie 70.................. 040 5834 177
Wargh Sinikka Jokikokontie 70............ 040 9632 386
Wathén Antti Vesala............................. 040 573 8260
Wathén Keijo........................................ 0400 894 627
Wathén Ky Kukka- ja Hautauspalvelu
Arto Holmi.............................................. 040 532 1986
Wathén Leena ..................................... 0400 431 360
Wathén Marja Vesala........................... 0400 583 163
Wathén Mikko Vesala.......................... 040 721 7018
Wathén Sirkka..................................... 040 593 6851
Wetteri Power Oy Oulu
39
Poikkimaantie 31.......................................020 778 870
Kotisivu........................................................ www.wetteri.fi
Willman Tapio Kangastalontie 15........ 040 867 7421
Wöttke Hans-Jyrgen ja Marja
Runttilant 15....................................................817 7229
Y
Yhteispalvelupiste
ks. Oulun kaupunki................................. 044 497 0642
Yki HP & B Oy Metsätalont. 16............ 0400 287 288
Ykimuovi Finland Oy
Ahmasjärventie 16................................. 0207 780 610
Internet................................................ www.victorius.com
YKI Ravintola Harjut. 10...................... 044 218 0505
Ylikiimingin 4H-yhdistys ry ks. Oulun alueen 4H
yhd.Ylikiimingin alue
Ylikiimingin Apteekki Harjutie 10........... 817 7221
Telefax.............................................................817 7220
Kotisivut...................................www.ylikiiminginapteekki.fi
Ylikiimingin Asukastupa Harjutie 18
Av. ma-pe klo 9-15
Toimisto.................................................. 045 277 9980
Keittiö..................................................... 044 377 9981
Sähköp..................... [email protected]
Ylikiimingin Huolto Oy Ouluntie 122........817 7074
Ylikiimingin Kotipalvelu
Pappilantie 11......................................... 0400 713 827
Ylikiimingin Metsänhoitoyhdistys ks Metsänhoitoyhdistys Ylikiiminki................................... 0400 287 288
Ylikiimingin Metsästysseura r.y.
yhteystiedot..................................................... www.yms.fi
Puheenjohtaja Aimo Marttila-Tornio....... 040 547 0627
Sihteeri Erkki Perälä............................... 0400 680 380
Ylikiimingin Mielenterveystoimisto
Vesaisenlinnant 2
Kangas Minna-Liisa sair. hoitaja............ 044 497 0746
Ylikiimingin Musiikkiyhdistys ry Pääsalmentie 28 Matti Hiltunen.............................................. 040 546 2708
Ylikiimingin Nuijamiehet ry
pj Keijo Parkkinen.................................. 040 515 9823
Vesaisenlinna Sulo Vimpari.................... 040 592 2138
Nuijamiesten lava Lasse Haapamäki..... 040 577 1905
Internet............................................. www.nuijamiehet.net
Ylikiimingin Omaishoitajat Ry Kirkkoranta 8
Ohjaajat.....................040 540 3805, 040 740 4208
Vastaava ohjaaja Anne Päkkilä.............. 040 195 5720
Toimisto Autiontie 2 B 4
Sähköposti.............. [email protected]
Internet............................ www.ylikiiminginomaishoitajat.fi
Sihteeri................................................... 040 747 7934
Ylikiimingin palomiehet ry nuoriso-osasto
Metsätalont 2
Aappo Iisakka......................................... 0400 570 761
Sähkö[email protected]
Ylikiimingin Psykiatrinen avokuntoutus
Teollisuustie 3 A
40
Niskavaara Tiina-Mari sair hoitaja.......... 044 703 5972
Väänänen Martta lähihoitaja.................. 044 497 0688
Ylikiimingin Rauhanyhdistys ry Rahikkotie 8
Kotisivut www.rauhanyhdistys.fi/ylikiimingin-rauhanyhdistys
Ylikiimingin seurakuntapiiri ks. Oulujoen seurakunta/Ylikiimingin seurakuntapiiri
Ylikiimingin Taksit ks Taksit Ylikiiminki
Ylikiimingin Vesihuolto ks Oulun vesi
Ylikiimingin Yrittäjät ry
pj Tero Parkkinen.................................... 040 528 9405
Kotisivu.......................................www.yrittajat.fi/ylikiiminki
Yli-Pyky Aini Loukontie 141.................. 040 571 5879
Yli-Pyky Asko Loukontie 141............... 0400 956 213
Ylipyky Eila Ylipykyntie 12.................... 040 558 6540
Ylipyky Elvi .......................................... 0400 745 160
Yli-Pyky Esa Holmintie 3...................... 040 588 8570
Yli-Pyky Mika Muhoksentie 165 B........ 040 767 5881
Yli-Pyky Petri Pappilantie 3.................. 040 502 0952
Yli-Pyky Pirkko Pappilantie 3.............. 040 533 0943
Ylipyky Pirkko kk................................. 040 520 8436
Yli-Pyky Tuomo kk.............................. 040 774 9348
Ylitalo Anna-Maria Liekot 1 A............. 040 580 6563
Ylitalo Anne Hiltukylä............................ 040 765 3872
Ylitalo Kirsi kk....................................... 0400 123 194
Ylitalo Mika Pajumaantie 6................... 040 832 9616
Ylitalo Riikka Joloksent 1402............... 040 762 9937
Ylitalo Teija Pajumaantie 6................... 040 522 5829
Yrjänä Maiju ja Pekka Meijerinranta 32
Maiju....................................................... 040 740 9511
Pekka..................................................... 050 320 4320
Yritys ja Lakipalvelut AFN Oy AFN Oy
Yritys- ja lakipalvelut Hiltulantie 50......... 040 567 1822
Yrjänäinen Esko rak.mest
Rinteentie 104........................................ 0400 917 447
Vuosikalenteri 2015
Viralliset ja vakiintuneet liputuspäivät sekä pyhäpäivät.
Kesäkuu 2015
Vk.Ma Ti Ke To Pe La Su
23
1234 Puolus-5 Maailman6
7
tusvoimien
ympäristöpäivä
lippujuhla
(YK)
24
8
9
10
11
12
13
14
25
15
16
17
18
19 Juhannus-20 Juhannus-21 Kesäpäivän
aatto
päivä, Suomalaisen seisaus
lipun päivä
2622232425262728
27
29
30
Ä
Ämmänpää Elias
Ämmänpääntie 40.................................. 044 016 7444
Ämmänpää Inkeri ja Jaakko Ämmänpääntie 40
Inkeri...................................................... 040 772 2014
Jaakko.................................................... 0400 648 989
Ämmänpää Juho
Ämmänpääntie 40.................................. 044 016 7436
Ämmänpää Marjo Vepsä.................... 040 737 4874
Ämmänpää Marko Vepsä................... 040 506 8260
Ämmänpää Niilo Ämmänpääntie 40... 044 016 7475
Ämmänpää Siiri Ämmänpääntie 40.... 044 016 7438
Ämmänpää Sirpa
Puolangantie 1045................................. 0400 156 470
Ö
Öljymäki Eila Aumarannantie 36.......... 040 745 4238
Öljymäki Sauli Aumarannantie 36....... 0400 285 433
Öman Jaana Seluskanjärventie 159..... 040 733 6086
Ykilooki 2015
Kansien taustakuvassa näkyy Kiiminkijokivarresta Runttikosken kohdalta maisemia 23.4.2015.
Rakenteilla oleva kevyen liikenteen väylä jäi tulvaveden saarroksiin. Kuva Jenny Kärki
Ykilooki 2015
41
Vuosikalenteri 2015
Vuosikalenteri 2015
Viralliset ja vakiintuneet liputuspäivät sekä pyhäpäivät.
Viralliset ja vakiintuneet liputuspäivät sekä pyhäpäivät.
Heinäkuu 2015
Elokuu 2015
Vk.Ma Ti Ke To Pe La Su
27 12345
Vk.Ma Ti Ke To Pe La Su
311
2
286 Eino
Leinon
päivä
7
8
9
10
11
12
32
29
14
15
16
17
18
19
13
27
Unikeonpäivä
28
29
30
4
5
6
7
8
9
3310111213141516
3020212223242526
31
3
34
17
18
19
20
21
22
23
35
24
25
26
27
28
29
30
3631
31
MUISTIINPANOJA
MUISTIINPANOJA
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
42
Ykilooki 2015
Ykilooki 2015
43
Vuosikalenteri 2015
Vuosikalenteri 2015
Viralliset ja vakiintuneet liputuspäivät sekä pyhäpäivät.
Viralliset ja vakiintuneet liputuspäivät sekä pyhäpäivät.
Syyskuu 2015
Lokakuu 2015
Vk.Ma Ti Ke To Pe La Su
36 12345 Yrittäjän6
päivä
Vk.Ma Ti Ke To Pe La Su
40 1234 Mikkelinpäivä
37
7
8
9
10
11
12
13
41
5
6
7
8
9
10 Aleksis11
Kiven päivä
38
14
15
16
17
18
19
20
4212131415161718
3921222324252627
Syyspäivän
tasaus
43
19
20
21
22
23
24 YK:n25
Kesäaika päättyy
päivä 40
44
28
29
30
26
27
28
29
30
31 Pyhäinpäivä
MUISTIINPANOJA
MUISTIINPANOJA
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
44
Ykilooki 2015
Ykilooki 2015
45
Vuosikalenteri 2015
Vuosikalenteri 2016
Viralliset ja vakiintuneet liputuspäivät sekä pyhäpäivät.
Viralliset ja vakiintuneet liputuspäivät sekä pyhäpäivät.
Marraskuu 2015
Tammikuu 2016
Vk.Ma Ti Ke To Pe La Su
441
45
23456 Ruotsalai-7
suuden päivä
8
46
15
9
10
11
12
13
14
47
16
17
18
19
20 Lapsen21
oikeuksien päivä
48
23
49
30
24
25
26
27
28
Vk.Ma Ti Ke To Pe La Su
531 Uuden- 23 2. sunn.
Isänpäivä
vuodenpäivä joulusta
1456 Loppiainen7
10
8
9
2 11121314151617
3
18
19 Pyhän
2021222324
Henrikin
22
muistopäivä
4 252627 Vainojen28
29 1. adv. sunn.
29
30
31 Kynttilän-
uhrienpäivä
muistopäivä
Helmikuu 2016
Joulukuu 2015
Vk.Ma Ti Ke To Pe La Su
49 123456 Suomen Vk.Ma Ti Ke To Pe La Su
5
1
2
3
4
5 J. L. 6 Saame-7 Laskiais-
507 8 Jean 9
10
11
12
Sibeliuksen päivä 13
6
51
20 4. adv. sunn.
2. adv. itsenäisyyspäivä,
sunn.
14
15
16
17
18
19
3. adv. sunn.
Runebergin laistensunnuntai
päivä
kansallispäivä
8
9 Laskiais-
1011121314 Ystäväntiistaipäivä
7
15
16
17
18 19
20
21
5221222324252627
Talvipäivän
Jouluaatto JoulupäiväTapanin-
8 2223 2425262728 Kalevalan
5328 Viattomien
29
lasten päivä 9
päivä
suomalaisen
kulttuurin
päivä
seisauspäivä
30
Uudenvuodenaatto
46
31
Ykilooki 2015
29
Ykilooki 2015
47
YLIKIIMINKILÄISIÄ YHDISTYKSIÄ
Oulujoen eräseura ry
Erkki Keränen p. 0400 584 346
Olemme pyrkineet kokoamaan kattavan luettelon ylikiiminkiläisistä yhdistyksistä ja järjestöistä.
NUORISOJÄRJESTÖT
ELÄKELÄIS-, MAANPUOLUSTUS JA
VANHUSJÄRJESTÖT
Joloskylän Nuorisoseura ry
Pasi Sipola pj.
Marjo Perätalo sihteeri p. 044 782 2309
Eläkeliiton Ylikiimingin Yhdistys ry
pj. Anita Virkkula puh. 040 515 0124
Ylikiimingin Reserviupseerikerho ry
Reino Hiltunen puh. 0400 816 693
Kaivorannantie 12, 91300 Ylikiiminki
Ylikiimingin Vanhustentaloyhdistys ry
Rauni Sankilampi puh. 045 183 1440
Käpykuja 2, 91310 Arkala
KALASTUSKUNNAT
Vuotungin Kalaveden Osakaskunta
Asko Väänänen puh. 045 671 8708
Ylikiimingin Kalastuskunta
Pentti Marttila-Tornio
puh. 0400 363 222 ja 08 817 7264
Harjutie 23, 91300 Ylikiiminki
www.ylikiiminginkalastuskunta.fi
KYLÄYHDISTYKSET
Alavuoton kyläyhdistys ry
Pekka Littow p. 040 566 8616
Hiltukylän kyläyhdistys ry
Aune Koistinaho p. 040 545 2409
Vengasrannantie 15, 91300 Ylikiiminki
s.posti: [email protected]
Jokikokon kyläyhdistys
Esko Yrjänäinen p. 0400 917 447
Rinteentie 104, 91300 Ylikiiminki
s.posti: [email protected]
Joloksen kyläyhdistys ry
Paula Pelkonen p. 040 539 4392
Saarenpääntie 11 91300 Ylikiiminki
Juopulin kyläyhdistys ry
Leena Kokko p. 044 012 0340
Murtomaan – Ukonkankaan kylätoimikunta
Veikko Jokikokko p. 050 567 8753
Kantotie 16, 91300 Ylikiiminki
Niemikylän kyläyhdistys ry
Matti Hiltunen p. 040 546 2708
Pääsalmentie 28, 91300 Ylikiiminki
s.posti: m[email protected]
48
Rekikylän kyläyhdistys ry
Mika Arbelius p. 0400 425 289
Jurvalantie 132, 91300 Ylikiiminki
Seluska-Karahkan kylätoimikunta ry
Erkki Perälä p. 0400 680 380
Ylikujantie 9, 91300 Ylikiiminki
Vepsänkyläläiset ry
Henna Parkkinen p. 040 581 7343
Kivijärventie 406, 91300 Ylikiiminki
Nuorittan Nuorisoseura ry
Jenni Valkola p. 044 531 1202
Vepsän Nuorisoseura
Heikki Koistinen p. 040 720 5336
Oulun 4H-yhdistys ry Ylikiimingin alue
Toiminnanohjaaja p. 0400 198 031
s.posti [email protected]
Harjutie 11, 91300 Ylikiiminki
Vesalankyläläiset ry
Henna Ukonmaanaho
Yli-Vuoton kylä-ja maamiesseura ry
Eetu Klemetti
Yliperän kyläyhdistys ry
Rauni Sankilampi p. 045 183 1440
Käpykuja 2, 91310 Arkala
Ystävällisesti Ylikiiminki Asukasyhdistys ry
Jyrki Vesikko p. 040 590 3616
Asukastupa, varaukset ym. p. 045 277 9980
METSÄSTYSSEURAT
Kiimingin- Ylikiimingin Riistanhoitoyhdistys
Toiminnanjohtaja Pentti Tolonen p. 0400 166 780
Jaakkolantie 12, 90900 Kiiminki
Pj. Erkki Perälä p. 0400 680 380
Ylikujantie 9, 91300 Ylikiiminki
POLIITTISET JÄRJESTÖT
Keskustan Juopulin paikallisyhdistys ry
Erkki Väänänen puh. 040 742 4165
Keskustan Reki-Vesalan
paikallisyhdistys ry
Pekka Sipola puh. 040 522 5354
Keskustan Vepsänkylän
paikallisyhdistys ry
Esa Hiltunen puh. 040 506 7224
Keskustan Ylikiimingin
paikallisyhdistys ry
Antti Huttu-Hiltunen puh. 040 556 2486
Oulun Perussuomalaiset
pj. Jari-Pekka Teurajärvi p. 040 807 3847
Ylikiimingin Sos.Dem.Työväenyhdistys ry
Lauri Inkala puh. 0500 684 911
Joloksen Erä
Tuomo Lapinlampi p. 040 574 5577
www.joloksenera.fi
Ylikiimingin Vasemmistoliiton kunnallisjärjestö ry
Ulla Määttä puh. 040 861 2092
Somerovaaran Erä
Ari Leskelä p. 040 708 8653
URHEILUSEURAT
Vesalan Erä
Reijo Kamula p. 045 860 4994
Juopulin Nuorisoseuran Urheilijat ry
Alpo Kurkinen puh. 040 503 6799
Vuorikosken Erämiehet
Markku Haanpää p. 0400 563 177
Alatalontie 5, 90540 Oulu
Joloksen Urheiluseura ry
Ensio Kynsilehto puh. 0500 417 185
Ylikiimingin Nuijamiehet ry
Keijo Parkkinen p. 040 515 9823
Vesaisenlinna Sulo Vimpari p. 040 592 2138
Nuijamiesten lava
Lasse Haapamäki p. 040 577 1905
www.nuijamiehet.net
Ylikiimingin Metsästysseura
Yhteystiedot: www.yms.fi
Kallion Metsästysseura
Esko Yrjänäinen p. 0400 917 447
Rinteentie 104, 91300 Ylikiiminki
s.posti: [email protected]
Ykilooki 2015
Ykilooki 2015
MUUT YHDISTYKSET JA JÄRJESTÖT
Kiiminkien Hevosystävät ry
pj. Raimo Jokikokko p. 0400 580 152
siht. rahaston hoitaja Päivi Valkola
[email protected]
Lions Club Ylikiiminki
www.lions.fi/district107-i/Ylikiiminki/
Maataloustuottajain Ylikiimingin Yhdistys MTKYlikiiminki ry
Pekka Hallikainen p. 0400 378 299
SPR Ylikiimingin osasto
Aino Parkkinen p. 040 750 8028
Vepsänjärvi kuntoon ry
Veli Koistinen p. 0500 603 267
Ylikiimingin Kotiseutuyhdistys ry
Markku Parkkinen p. 044 295 5454
Ylikiimingin Maa-ja Kotiseutunaiset ry
Anne Leipivaara p. 040 745 8316
Ylikiimingin Martat ry
Sinikka Marttila p. 040 825 3155
Ylikiimingin Metsänhoitoyhdistys ry
Juhani Heikkinen p. 08 817 7045,
040 028 7288
www.mhy.fi/ylikiiminki
s.posti: [email protected]
Ylikiimingin Musiikkiyhdistys ry
Matti Hiltunen p. 040 546 2708
Pääsalmentie 28, 91300 Ylikiiminki
s.posti: [email protected]
Ylikiimingin Omaishoitajat ry
Havula Kirkkoranta 6, 91300 Ylikiiminki
vastaavaohjaaja Anne Päkkilä p. 040 195 5720
Havulan ohjaajat p. 040 540 3805
www.ylikiiminginomaishoitajat.fi
Ylikiimingin palomiehet ry
Nuoriso-osasto
yhdyshenkilö, Aappo Iisakka p. 0400 570 761
[email protected]
Ylikiimingin Rauhanyhdistys ry
Eero Kaski p. 0400 383 200
Vuokraus ja pitopalvelu p. 040 703 4843
Ylikiimingin Taksiautoilijat ry
Seppo Marttila p. 0400 389 060
Ylikiimingin Yrittäjät ry
Tero Parkkinen p. 040 528 9405
49
Kiiminkijoki kehittyy lohijokena
Pentti Marttila-Tornio Ylikiimingin Kalastuskunnasta kertoo, että Kiiminkijoen
vesi on viime vuosina jatkanut puhdistumistaan, 90-luvun todella synkistä luvuista sekä Ph, että lietepitoisuus ovat alkaneet parantua, jopa lohi on alkanut kutea.
Jos kehitys jatkuu, niin mahdollista on,
että joesta tulee Torniojoen tasoinen lohijoki. Vuonna 2010 päättyi 10 vuoden
SAP ohjelma, joka jatkuu tällä hetkellä
vuosittain (n. 25.000 e/vuosi, hoitotoimenpiteisiin koko joen alueella), on mahdollistanut, että lohi ja muut vaelluskalat
ovat palaamassa jokeen. Turvesuot ja
metsäojitukset ovat edelleen vaarana
kevättulvien aikaan esimerkiksi nieriälle,
joka vaatii Ph:n pysymistä yli 6, koska
alle menevä arvo tuhoaa mädin. Vielä ei
kannata ”nostaa hattua” turvetuottajille
tai metsänojittajille, mutta pari viimeistä
vuotta on suunta ollut oikea, etenkin kun
Metso-ohjelma tulee panostamaan metsäojituksen virheiden korjaamiseen koko
valuma-alueella huomattavasti.
Istutukset ovat vielä merkittävässä
asemassa joen entistämisessä ja aika
paljon kalaa kalastusalue ja Rktl poikasia
istuttaa, satojatuhansia vastakuoriutuneita, noin 2000 kg 4-vuotiaita ja kaikkea
siltä väliltä.
Koska pääuoma on kalastuskunnossa, on erilaisia rajoitteita ollut pakko asettaa kalakannan vahvistamiseksi, eli verkon suurin sallittu silmäkoko on 50 mm.
Lohta ja taimenta ei saa pyytää verkoilla.
Verkkokalastus on avoveden aikaan sunnuntaista klo 18. torstaihin klo 18. kielletty. Lisäksi järvitaimen, jolta on leikattu
rasvaevä pois, alamitta 50 cm, muutoin
60 cm.
50
netilla satoja kiloja. Matalanjärven Otsopalvelut kunnostaa hyvään kuntoon. Ylivuotolla Vuotungin kalastuskunta niittää
Isovuotunginjärven. Muita vielä nimeämättömiä vesienhoitotöitä.
Tässä muutama esimerkki siitä
työstä, jota vesien ja kalastuksen ystävät osin vapaaehtoisesti tekevät, jotta
tulevaisuudessakin olisi kirkkaita ja kalaisia vesiä käytössä. Rantojen ja vesi-
en kaikille käyttäjille on mukavampaa,
kun ei tule iho-, vatsa- tai muita ongelmia, eli iso kiitos kalastuskunnille vesien
hoidosta!(Jgs)
Ps. Jos Viinivaarasta otetaan vettä
WC:n huuhteluun, mm. Joen parannukseen saadut 25.000 euroa /v loppuu.
Oulu radion teettämä testi kertoi, että
Oulun puhdistettu vesi oli toiseksi maukkainta.
Mikä on parasta Ylikiimingissä?
Ylikiiminki on nuorten näkökulmasta
mukava ja viihtyisä paikka. Ihmiset ovat
ystävällisiä ja tuntevat kaikki toisensa.
Ylikiimingin koulussa on mahtava ilmapii-
Tämä kesä tulee näyttämään suuntaa
kehitykselle, sillä viime kesältä on tietoa
kymmenistä vieheellä, tai perholla kalastetuista lohista ja taimenista. Ja ”varmasti” kalaa saa kalastuskunnan hoitamista
istutuslammista, eli Vaaralammesta tai
Tervalammesta, joista kalaa kävi pyytämässä noin 2500 kävijää viime vuonna.
Pääuomaankin myytiin n. 1500 lupaa ulkopaikkakuntalaisille.
Nyt kesän korvalla alkavat työt järvillä ja lammilla. Vepsänjärvelle saatiin
viime kesänä pysyvä betoninen pohjapato. Tänä kesänä on odotettavissa; veden laadun paranemista, jota seurataan.
Juopulinjärvi on Parilan kalastusseuran
hoidossa. Jolosjärvellä alkaa niitto. Lapinlammella poistetaan vähempiarvoista
kalaa, esimerkiksi alle 10 cm särkeä pauYkilooki 2015
ri sekä ihanat opettajat. Ylikiimingin Nuijamiehet mahdollistavat niin nuorille kuin
pienemmillekin lapsille urheilu- ja harrastusmahdollisuuksia.
Hyvät maastot takaavat retkeilyn,
kalastuksen ja metsästyksen. Hyvät uimarannat, Tervastiima-viikko, kaverit, urheilumahdollisuudet, esim. tenniskenttä
sekä kesälauantaisin toimiva Nuijamiesten lava tarjoavat kattavasti tekemistä
nuorille kesäisin. Ylikiimingin Boxi toimii
nuorten kokoontumispaikkana ja mahdollistaa monenlaista tekemistä.
WE LOVE YLIKIIMINKI!
Niina, Veera ja Madeleine
Kuvassa
Madeleine Mäkelä.
Ykilooki 2015
51
Nuohooja Kääriän Veikko
Nuohooja Kääriän Veikko (synt.-46)
Reininlaaksosta,
”juuri”
eläkkeelle
eli
01.01.2014, mutta jäi varsinaisesti
01.01.2015, lomien ja irtisanomisaikojen
vuoksi, jotta uusi ehdittiin valita. Kovakuntoinen ja nauravainen kaveri edelleen., joten vielä olisi nuohous onnistunut
Nuohoojana Veikko aloitti Sipolan
Taunon oppipoikana 80-luvun alussa, tuuraten lomat ja muut poissaolot. Taunon
siirryttyä eläkkeelle, aukesi paikka ja Veikko ei aikonut hakea paikkaa, mutta hakuajan viimeisenä päivänä painostuksen alla
laittoi paperit sisään ja tuli valituksi, ehdolla että käy nuohooja kurssin. Virallinen valinta Ylikiimingin nuohoojaksi -91, alueena
koko kunta.
Yli kolmenkymmenen vuoden nuohous aiheutti vain pari pahempaa tilannetta, joissa tarvittiin lääkäriä. Korkealla kun
tehdään, aina voi sattua, eli kerran petti
tikkaan puola ja kylkiluita poikki, meisseli läpi hauiksen mutta onneksi naama
säästyi, toisella kertaa tuli naamaan, kun
harjalta alas ja suoraan hampaat edestä
poikki. Kaikkiaan käynyt tuuri ja taito ollut
riittävä.
Maa- ja metsätalous pääelinkeinona
60-luvulta, mm. kunnan savotassa hevosen kanssa yhtä aikaa kolmoskaljan vapautumisen aikaan, kunnes ensimmäinen
traktori – 69 muutti toimintaa.
Maitotilana siihen asti kun lehmät
myytiin -89, kenttäsirkkeli tuli muutama
vuosi aiemmin ja monet taloaineet on
sirkkelöity sen jälkeen, etenkin kun Veikko
osti kuljetettavan mallin ja sillä on kierretty naapurikylätkin. Teiden linkous on ollut
repertuaarissa neljäkymmentä vuotta ja
jatkuu edelleen
52
Pidämme hyvää huolta metsästä!
”Eläkkeelle” Veikko ei taida ehtiä vielä
pitkään, kun linkous, sirkkelöinti, polttopuun teko, talvella lumenpudotus ja kaikki
muu toiminta, joihin Veikko ei osaa vielä
sanoa ”EI”jatkuu.
Kaikesta huolimatta ehtii Veikko olla
metsästäjä, ensimmäinen oma hirvikivääri
-84, myös jänismetsästys on ollut tiivistä,
viimeinen jäniskoira lähti paremmille metsästysmaille 2010. Nyt kuitenkin uuden
koiran hankinta on vahvassa harkinnassa
Eläkepäivien toiveena pysyä terveenä ”pystykynnössä” ja asustella kotosalla
mahdollisimman pitkään.
Ykilooki 2015
Metsänhoitoyhdistyksen
toiminnanjohtaja Juhani Heikkinen valottaa uutta
suuntaa kaupungin omistamien kiinteistöjen lämmitysjärjestelmistä.
Kun
Ylikiiminki liitettiin Ouluun teki kaupunki
aloitteen Vesalan koulukiinteistöjen lämmitysjärjestelmien muuttamisesta öljystä
puuhakkeeseen. Aloite tutkittiin ja vaikka alueen asukkaat epäilivät ympäristövaikutuksia, asia eteni ja laitos saatiin
toimintaan nopeasti. Nyt kokemusten
jälkeen, voidaan sanoa laitoksen olevan
tehokas, ympäristöystävällinen ja toimiva. Uusi ja vanha koulu sekä monitoimitalo saavat kaiken energian hakkeesta ja
öljy on enää varalähteenä huoltojen ajan.
Kuivaa haketta kuluu n. 8-9000 irtokuutiometriä vuodessa. Laitos on pitkälle
automatisoitu, savukaasut puhdistetaan
ja jäännös on vesihöyryä, seuranta,
mahdolliset hälytykset ja laitoksen säädöt hoidetaan tietokoneella – tällä hetkellä laitoksen toiminnasta vastaa ensisijaisesti alikonemestari Markku Kirvesoja.
Haketta toimittaa kymmenen Ylikiiminkiläistä metsänomistajaa, joiden
toimituksia puunkorjuun, varastoinnin
ja kuivuuden = laatu, Markku seuraa ja
opastaa.
Kaupunki on päättänyt rakentaa
myös keskustan koulun yhteyteen samalla periaatteella , mutta suuremman
yksikön, jonka teho on kaksinkertainen.
Laitteiston pitäisi olla toiminnassa ensi
syksynä. Kuivaa haketta laitos ”nielee”
n. 1800 irtokuutiometriä vuodessa. Laitos on samalla lailla automatisoitu kuin
Vesala.
Säästöjä on arvioitu syntyvän Vesalassa n. 15.000 €/vuosi ja keskustassa
Ykilooki 2015
n. 25.000 €/vuosi, lisäksi savukaasujen
puhdistus vähentää merkittävästi pienhiukkasia, joita puhdistamaton oljyn poltto taasen tuottaa.
Hakkeen tulo Ylikiiminkiin lämmönlähteeksi öljyn sijaan säästää euroja,
tuottaa työtä ja hakekauppa jättää eurot
tänne, sekä helpottaa nuoren metsän ja
taimikoiden hoitoa.
53
Oskari Koistinen
Kun Huhta Martta, kätilö, auttoi Koistisen Oskarin maailmaan Ylivuotolla -32,
elettiin oikeaa maalaiselämää, iloineen
ja suruineen. 1806 rakennetussa, käsinveistetyssä tuvassa oli tilaa kirmata, uuni
oli niin iso, että penskat pääsi ympäri
juoksemaan. Koulunkäynnin aloittaminen syksyllä-39 uudessa koulurakennuksessa tuntui pikkupojasta mahtavalta.
Iloa ei kestänyt kauaa, kun talvisota keskeytti koulunkäynnin. Isä ja setä lähtivät
muiden Ylivuoton miesten kanssa talvisotaan ja pian evakot Kuusamosta saapuivat koululle, jonne karjattomat asutettiin. Karjansa mukaan saaneet sijoitettiin
maataloihin. Sotavuodet olivat pikkupojan silmin aikamoista menoa, evakkoja
tuli, sotilaita meni rintamalle, kaikki oli
kortilla. Maatöitä joutui tekemään kykyjen mukaan jokainen,
Koistilaan oli -39 hankittu uusi traktori (edelleen tallessa ja kunnossa) muutettiin häkäpöntöllä toimivaksi, jolloin se
jäi kylän käyttöön sotavuosiksi.
Sodan jälkeen alkoi pellonraivaus, savotat ja ahkera rakentaminen, Ylivuotolla
oli yli 250 asukasta ja metsäkämpissä ja
kortteereissa hevos- ja metsätyömiehiä
sekä ”lentojätkiä” lähes saman verran.
Puut kaadettiin justeerilla talvella,
kuljetettiin Kiiminkijoen rantaan ja sulan
veden aikaan uitettiin joko Aittokosken
tai Santaholman sahalle Haukiputaalle
jalostettavaksi. Kaksi kauppaa kylällä toi
suuren maailman tavaroita kulutettavaksi. Maamiesseurantalo toi hengenravintoa iltamineen ja elokuvaesityksineen,
Oskari teki pitkän rupeaman 40-luvun
lopusta, 60-luvulle, tanssien järjestäjänä, lipunmyyjänä, levyjen pyörittäjänä ja
aktiivina jäsenenä. 59 saatiin uusi talo
hienoine puitteineen, orkesterit soittivat,
mutta väen muutto Ruotsiin ja kaupunkilaistuminen aiheutti alamäen ja tanssit
lähes loppuivat 60-luvun lopulla. Nykyisin tanssitaan muutaman kerran vuodessa jonkin teeman merkeissä.
Kun Oskari näki, että isän sairastelun takia kotona riittää runsaasti töitä , ei
esim. postiauton rahastajan työ, kuten
monelle ylivuottolaisnuorelle, houkuttanut. Oskari totesikin, että nuoruus meni
peltoja käännellessä ja metsää kaataessa. Muutama käynti eteläsuomessa ja
54
Ykilooki 2015
Ykilooki 2015
lapissa on riittänyt ”matkustusvimman”
tyydyttämiseen.
Kaksikymmentä vuotta Oskari pyöritti Fordsonin vauhdittamaa myllyä vanhassa maamiesseuran talossa ja viljaa
muuttui jauhoksi tonnikaupalla, kotitarvemyllyjen tulo taloihin lopetti myllyn toiminnan 80-luvulla.
Lehmien pito lopetettiin 2002 ja mullien 2005, vapautuneet tilat Oskari on
hyödyntänyt kotimuseon kokoamiseen
ja se on paikka, jossa kannattaa kesällä
käydä.
Kalastuskunnan puheenjohtajana
Oskari toimi 45 vuotta 2010 asti, vaikkei
intohimoinen kalamies olekaan.
Tämän hetkiseen eloon Oskari on
erittäin tyytyväinen, terrveys on kohtuullinen ja aika kuluu pientä askarta tehden.
(Jgs)
55
Uusi Nuohooja
Hämäläisen Pekka, meidän uusi nuohooja, eli Veikon seuraaja 2015 alusta, on Kainuussa syntynyt ja Savossa
oppipoikana aloittanut ja kurssit käynyt
ammattilainen. Aloitti täällä Pohjois-Pohjanmaalla toukokuussa 2013 työt Muhoksella. Asuu toistaiseksi Oulunsalossa ja
on naimisissa.
Pekka on iloinen kaveri, ei ehkä vielä yhtä puhelias kuin Veikko, mutta hän
oppii. Hänelle voi soittaa numeroon 040
7251 301 ja kysellä neuvoja, tilata paikalle tai puhella muuten vain nuohouksesta.
Hyvää palvelua ja
laatutuotteita
Hyvää
Hyvää palvelua
palvelua ja
ja
laatutuotteita
laatutuotteita
Rudukselta saat kaiken mitä pienrakentajana tarvitset; kiviainekset,
betonin, pumppaukset, kuljetukset ja pihanrakennustuotteet.
Sekä palvelun, joka kestää vertailun.
Rudukselta
Rudukselta
saat
kaiken
mitä
pienrakentajana
tarvitset;
kiviainekset,
Rudukseltasaat
saatkaiken
kaikenmitä
mitäpienrakentajana
pienrakentajanatarvitset;
tarvitset;kiviainekset,
kiviainekset,
betonin,
betonin,
pumppaukset,
kuljetukset
ja
pihanrakennustuotteet.
betonin,pumppaukset,
pumppaukset,kuljetukset
kuljetuksetja
japihanrakennustuotteet.
pihanrakennustuotteet.
Sekä
Sekä
palvelun,
joka
kestää
vertailun.
Sekäpalvelun,
palvelun,joka
jokakestää
kestäävertailun.
vertailun.
Rudus Oy Pohjois-Suomi, Oulu
Kiviainekset p. 020 447 5015
Betonit p. 020 447 5000
Rudus
Rudus
Oy
Pohjois-Suomi,
Oulu
Oulu
RudusOy
OyPohjois-Suomi,
Pohjois-Suomi,
Oulu
Betonituote
Oy
Kiviainekset
Kiviainekset
020
447
447
5015
Kiviaineksetp.p.
p.020
020
4475015
5015
Hautakorventie
4,
Oulu
Betonit
Betonit
p.p.
020
447
447
5000
Betonit
p.020
020
4475000
5000
p.
020 447
4390
Laajimmat
valikoimat
Rudus
Rudus
Betonituote
Oy
Oy
RudusBetonituote
Betonituote
Oy Oulussa:
Hautakorventie
Hautakorventie
4,
Oulu
Hautakorventie4,
4,Oulu
Oulu
Pihakivet
Betonilaatat
p.p.
020
447
4390
p.020
020447
4474390
4390
Muurikivet
Betoniputket
Kaivonrenkaat
Kellarit
Pihakivet
Pihakivet
Pihakivet
Muurikivet
Muurikivet
Muurikivet
Betoniputket
Betoniputket
Betoniputket
Betonilaatat
Betonilaatat
Betonilaatat
Kaivonrenkaat
Kaivonrenkaat
Kaivonrenkaat
Kellarit
Kellarit
Kellarit
Laajimmat
Laajimmat
valikoimat
Oulussa:
Laajimmatvalikoimat
valikoimatOulussa:
Oulussa:
56
Ykilooki 2015
Ykilooki 2015
www.rudus.fi
www.rudus.fi
www.rudus.fi
www.rudus.fi 57
TIELUETTELO
Ylikiiminki
haja-alue
osoitetiet
58
Ykilooki 2015
Hiivasuontie5-C
Hillarinne5-C
Hiltulantie5-C
Hirsikankaantie5-E
Hirveläntie3-B
Hirviojantie3-C
Ahmasjärventie5-A Hoikkasuontie3-C
Hoikkasuontie4-C
Aholankuja6-E
Ahonkuja5-C Holapansaarentie6-E
Ahvenseläntie7-D Huhdantie6-D
Ahvenseläntie7-E Huoseuslammentie6-F
Aittokyläntie6-D Huttukyläntie5-B
Alajokelantie5-E Hutunahontie5-C
Alakuja5-E Huumontie4-C
Ala-Leskeläntie3-C Häkkilänranta4-D
Alatalontörmä6-C Idmanintie3-C
Alavuotontie4-D Inninkoskentie6-F
Alavuotontie5-E Isokuusentie5-B
Anttilanhaara6-B Isolantie5-A
Arkalankuja3-C Isonmaantie7-C
Arkalantie3-C Isovuotontie6-E
Arpankuja3-C Jannelanranta3-C
Autiolehdontie5-C Jauhokoskentie6-E
Brunnintie6-D Jokelanranta6-E
Ensiontie3-C Jokihaarantie4-C
Erkkilänranta4-E Jokikokontie4-D
Eskolankuja4-D Jokiniitynranta5-E
Eteläranta3-C Jokitörmä4-D
Haapolankuja5-B Joloksentie3-C
Haapolantie4-E Joloksentie5-C
Haaposeläntie5-B Jolosmaankuja3-C
Haara-ahontie3-C Juminkankaantie5-B
Haara-Torvisuontie7-D Juopulintie5-D
Hakasuontie6-E Jurvalantie5-B
Halusentie6-F Juuvantie4-C
Hangassuontie5-C Jääkärinpolku2-C
Hanhelankaarre6-E Jääskeläntie2-C
Harjulankumpu5-E Kaarrepuro6-E
Harjunranta6-E Kaarteenperä6-E
Harjutie5-C Kaarteenperäntie5-E
Haukilammentie1-B Kaisanranta5-E
Hautalantie3-B Kaistontie1-C
Hautamaantie2-C Kalliomaantie4-B
Hautasuontie5-B Kallionkuja4-D
Heikkilänjärventie5-D Kallioranta4-D
Heikkiläntie4-D Kamulanranta5-B
Heinolan metsäautotie 4-B Kanervamaantie4-D
Heinäharjuntie5-D Kangaslammintie3-B
Helkaniementie6-D Kangaspellontie3-C
Hepolantie3-C Kangastalonkuja5-A
Herneharjuntie6-D Kanniaisenranta4-C
Hetekyläntie4-E Kapelontie4-F
Hetekyläntie5-C Karahkantie5-C
Hevoshaannivantie6-E Karhunpesäntie5-D
Hevoskankaantie6-F Karikoskentie5-C
Hiivasuontie5-C Karvasjärventie7-D
Ykilooki 2015
Karvasjärventie7-E
Kasanti5-E
Kasarintie6-F
Kaskentie5-C
Katajanranta4-D
Katajaojantie6-F
Katajarinteenkuja5-C
Katajarinteentie5-C
Katosmaantie4-D
Kauhakoskentie4-E
Kauhakoskentie4-E
Kaunisahonkuja4-E
Kaunisahontie3-E
Kauppilantörmä4-D
Keihäskankaantie6-F
Keihäsojantie6-F
Keskitalontie6-C
Kestinraitti4-C
Ketolammentie5-A
Ketolantörmä5-E
Kettusaarentie6-E
Kirjolantie4-C
Kirkkorannantie5-C
Kitrontie2-C
Kivelänkuja6-E
Kivenlahdenkuja6-D
Kivijärvenranta7-D
Kivijärventie6-D
Kivijärventie7-D
Kivikankaantie4-D
Kivitaipaleentie5-C
Koirakoskentie6-F
Koistintie6-D
Koivutie4-E
Koivutörmäntie4-E
Kokkareenmaantie4-D
Kokkolahti3-C
Kokontie6-D
Kommintie6-F
Kommintie6-F
Kompilantie5-D
Kontioviidantie5-E
Kontioviidantie6-E
Kontioviidantie6-F
Koretintie3-C
Korottimentie4-D
Korpelanranta3-C
Korpisenojantie5-E
Korpisenojantie5-F
Kortesuontie3-C
Koskenkorvantie4-D
Koskiniityntie5-D
Kota-ahontie6-B
Kotijoentie4-D
Kotipolku3-C
Kouluraitti3-C
Kuikkalantie3-B
Kuikkasuontie3-B
Kukkulanranta4-E
Kurkiniitty5-D
Kurvitie5-B
Kusisuontie4-F
Kutujärventie4-B
Kutulahdentie6-E
Kuuratie5-C
Kuurnalammentie6-E
Käpykuja2-C
Kääriänpudas5-C
Käärmeharjuntie3-C
Laajintie6-C
Laiskalantie6-D
Laita-ahontie5-C
Lamminkoskentie6-E
Lasintie5-B
Lastulammentie3-B
Lavittaojantie4-D
Lavittasuvanto4-D
Leilimäentie5-C
Liistekarintie3-C
Linjantie4-B
Lonkantie4-D
Loukontie3-C
Lusikkalehdontie5-B
Lusikkalehdontie6-C
Lämsänkaarre3-B
Löytökyläntie2-C
Mannilantie3-B
Marttilansuontie5-C
Matoharjuntie5-C
Merilänkuja5-E
Mertalantie5-D
Metsäkumpu2-C
Metsäläntie3-C
Miilukuja5-C
Muhoksentie5-B
Murrontie4-D
Murtotie5-C
Mustakorventie5-D
Mustikkamaantie4-C
Mutasaarentie6-D
Muuraissaarentie4-B
Myllyperäntie3-C
Mäenpääntie5-B
Mäkeläntörmäntie6-F
Männikönraitti5-B
Männistöntie5-C
Mäntyniemi4-D
Mäntypellontie4-E
Mäntyrannantie5-B
Märsyntie4-E
Naapurintie6-C
Naurisnivantie5-E
59
59
Naurisranta5-E
Nauruantie1-C
Nauruantie1-C
Nielemintie4-E
Niemelänrinne6-E
Niemikoskentie4-C
Niemikyläntie4-C
Niittykoivuntie2-C
Niittyrinteentie5-B
Niitynmaantie4-C
Nikinahontie3-B
Niskalantie5-E
Nivalantie5-E
Nivantie6-C
Nuorittantie4-E
Nyppyläntie5-A
Närhivaarantie2-C
Näsiäntie4-B
Ojakankaantie6-D
Ojalanranta4-D
Ojaniementie5-D
Ollilanranta5-D
Oraviniementie3-C
Orihakantie5-D
Ouluntie5-A
Ouluntie5-C
Ovitie5-C
Paanakantie4-C
Paasolantie4-E
Paavolantie6-E
Pajulanranta3-C
Pajumaantie4-C
Pajusalmentie5-C
Pallo-ojantie4-D
Palohaudantie4-D
Palokummuntie5-C
Paloniementie5-C
Papinkangas3-B
Patentie4-C
Pekkalanperä4-C
Pelkkalantie5-B
Pellonranta6-E
Pentinkulmantie5-E
Pettäjäntie2-C
Kartta 1 sivut 60-61
Kartta 2 sivut 62-63
Kartta 3 sivut 64-65
Kartta 4 sivut 66-67
Kartta 5 sivut 68-69
60
60
Peuraniityntie4-C
Peuraojantie5-D
Pikkuahontie5-C
Pikkulantie5-C
Pikkulavontie6-E
Pikku-Leskeläntie3-C
Pikkuviitalantie6-C
Pitkäranta4-D
Porkkalantie4-D
Porvarientie4-E
Prikaatintie2-C
Puolangantie5-C
Puolangantie6-D
Puolangantie6-F
Puronranta4-E
Purosuontie5-C
Puumalanranta5-C
Pyöriäntie5-C
Pääsalmentie4-C
Päästäjäisentie5-C
Rajalantaival2-C
Rajalantaival2-D
Ransalantie3-C
Ranta-ahontie6-F
Rantakokontie6-D
Rantakunnas4-E
Reininlaaksontie4-C
Reinintie4-C
Rekelän metsätie
4-B
Reussintie5-B
Riita-ahontie5-C
Rinteenkuja5-E
Rinteentie4-C
Rinteentie4-D
Ritolammintie3-B
Rokkarannantie5-B
Ruottisentie6-D
Saarelantie5-C
Saarenkuja5-C
Saarenpääntie3-C
Saarentie5-C
Saariharjuntie6-D
Saarikoskentie4-D
Saarisuontie4-E
Salmenniementie6-E
Seluskanjärventie5-B
Seluskansaarentie5-B
Sillankorvankuja5-C
Sillanpääntie4-D
Siltakoskentie4-C
Sinirannantie5-C
Sipolanniemi4-C
Siskontie4-C
Somerovaarantie2-C
Somerovaarantie2-C
Sompalantie2-C
Sompamäentie5-B
Sonninpolku3-C
Sorosentie4-C
Sorosentie4-C
Sorsaniementie5-C
Sotilasmestarintie2-C
Suosaarentie5-C
Suthovintie5-C
Suutarinpiha6-C
Suvelantie5-E
Suvilahdentie6-E
Sänkelänkuja6-D
Sänkiahontie4-E
Särkelänpolku4-C
Säävälänkuja4-C
Sääväläntie4-C
Taikayöntie5-D
Takalonkuja6-C
Tammelantie3-C
Tapauksentie6-F
Tausmaantie4-D
Tervasmaantie5-B
Tikkasenlampi5-B
Timolansaarentie3-C
Timosentie5-D
Toivonranta4-C
Torniontie4-C
Tuomaalanranta4-D
Tuomaalantie4-D
Tuomaalantie5-D
Tuomaalantie5-E
Tuominiementaival4-C
Tuominivantie4-C
Törmitie4-D
Törölänkurvi4-D
Uittimenkangas6-E
Vainionranta4-C
Valkiaisentie5-D
Valkiaisranta5-B
Vanhalantörmä5-B
Vanharanta4-D
Vantusseläntie3-C
Varesseläntie5-E
Varismaantie2-D
Varpasuontie3-C
Varpasuontie3-C
Vasamontie3-C
Vattuahontie5-C
Vattuharjuntie5-D
Vattumaantie4-C
Vehkalantie5-E
Vehkaoja5-E
Vengasrannantie5-C
Vepsänkankaantie5-C
Vepsä-Tervahaarantie6-D
Vienolankuja5-C
Viheriäntie6-C
Viitalantie6-C
Viitamaantie5-E
Vilppolankuja5-B
Vimparintie5-D
Virranniementie5-E
Vouvilantie4-C
Vuottoniementie6-E
Vuottorannantie6-E
Vähävuotontie6-E
Väänäsenkuja5-E
Väänäsentie5-C
Ylikujantie5-C
Ylipykyntie5-C
Yliranta4-C
Ylitalonkuja6-F
Ylitalontie4-E
Ylitalontörmä7-D
Ylitörmäntie6-E
Ämmänpääntie6-D
Kartta 6 sivut 69-70
Kartta 7 sivut 71-72
Kartta 8 sivut 73-74
Rekikylä ja Vesala sivu 76-77
Kirkonkylä sivut 78-79
Ykilooki 2015
YLIKIIMINGIN KARTAT
1
5
2
6
3
7
4
8
Ykilooki 2015
61
61
1
62
62
Ykilooki 2015
Ykilooki 2015
63
63
A
64
64
C
B
Ykilooki 2015
Ykilooki 2015
D
2
65
65
A
66
66
C
B
Ykilooki 2015
Ykilooki 2015
D
3
67
67
MUISTIINPANOJA
MUISTIINPANOJA
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
KAIKENLAISET
sivunvalmistus- ja painopalvelut
kauttamme
VKK-Media Oy
Ylikiimingin seurakuntapiiri
Päivystävä pappi 044 788 3990 (ma-to klo 10-14) • Piirikappalainen 040 730 0407
Oulujoen kirkkoherranvirasto 044 316 1404 (ma-pe klo 9-16)
Ylikiimingin seurakuntapiirin toimisto (avoinna sopimuksen mukaan)
Puh. 0400 385 281
[email protected]
www.vkkmedia.fi
www.ojanrauta.com
vaihde 044 7997 600
Tapsitie 5, 90620 Oulu
4
68
68
Ykilooki 2015
Ykilooki 2015
69
5
70
70
Ykilooki 2015
Ykilooki 2015
71
71
6
72
72
D
F
E
Ykilooki 2015
Ykilooki 2015
G
6
73
73
D
74
74
F
E
Ykilooki 2015
Ykilooki 2015
G
7
75
75
8
TIELUETTELO
REKIKYLÄ JA
VESALA
Aittokoskentie4-E
Alakoskentie4-D
Alamäentie4-E
Alatörmänkuja
4-F
Alavesantie4-E
Aumaharjuntie4-D
Aumalantie
4-D
Aumarannantie4-D
Aumarannantie4-D
Elosuojantie4-E
Ensiläntie5-E
Etelärinteentie3-D
Etelärinteentie3-D
Haapolankuja 4-A
Hautasuontie 3-A
Helinäntie 3-E
Holmintie4-E
Huttukyläntie
5-D
Itikkaharjuntie 3-D
Johannantie 3-E
Jokirinne 3-D
Juminkankaantie 3-C
Jurvalantie
4-A
Jylhäntie
3-C
Kalkkulantie 3-F
Keijoahontie 3-F
Ketolammentie 4-A
Kiviojantie 4-D
76
76
Koivutörmä
Koriahontie
Kotikummuntie
Kovanleuantie
Kurvitie
Kutilantie
Kuusiharjuntie Lasintie Metsätähdentie Mäkelänkuja Mäkiharjuntie Nurkkalantie Nurmelanpolku 3-C
4-E
4-F
4-C
4-A
5-D
3-F
5-E
4-E
4-F
4-E
4-D
4-E
TIELUETTELO
3-B
Nurmelanpolku 4-E Rokkarannantie 4-F
Nurmelantie
4-E Runttikoskentie
Oskarinmutka 3-D Seluskansaarentie 5-B
Ouluntie
3-C Seluskansaarentie 5-B
3-C
Paakintie 3-D Siltalantie
3-D
Pajapellontie 4-F Toikantie 5-E
Pajulankuja 4-F Vaarantie 4-F
Pekka Vesaisen tie 3-D Valpastie 4-B
Pelkkalantie 5-D Vanhalantörmä 4-D
Peräläntie 5-D Venekuja Rantavaarantie
5-E
Reussintie
4-A
Riihikuja 4-F
Ykilooki 2015
YLIKIIMINKI
KESKUS
Alaoksantie 3-H
Alatörmänkuja 4-F
Alatörmäntie 4-G
Annusentie
3-H
Autiolehdontie 4-I
Autiontie
4-J
Haarakuja 3-I
Harjaoksantie 3-G
Harjurinne 3-J
Harjutie 3-J
Helmioksantie 3-H
Hetekyläntie
3-K
Hillikkotie
3-I
Honkakaarre 3-H
Joloksentie 4-J
Juurikkatie 2-H
Juurikkatie
2-H
Kaivorannantie 4-J
Kalkkulantie 3-F
Kantotie
2-H
Karahkantie
1-H
Kaskentie 1-H
Katajarinteenkuja 4-K
Keijoahontie
3-F
Kirkkomäki
3-I
Kirkkoranta
3-I
Kotikummuntie 4-F
Ykilooki 2015
Koulurinne Kuusiharjuntie Kääriänpudas Kääriänpudas
Lasintie
Lasintie
Latvaoksantie
Lehtioksantie
Leilimäentie
Liekotie
Luppotie
Lustotie
Marikkotie
Marjakorintie Marttilansuontie Meijerinranta
Meijerinranta
Metsätalontie
Muhoksentie Murtokuja
Murtotie
Murtotie
Mutkalantie
Mäenpääntie Mäkelänkuja
Männikönraitti
Mäntyrannantie Määtänsaarentie
Niemikuja
Niittyrinteentie
Opinkuja
Ouluntie
3-J
3-F
4-G
4-H
4-G
5-G
3-G
3-G
2-H
2-H
3-H
2-H
3-I
3-H
2-I
3-K
3-J
3-J
3-I
2-I
3-H
3-G
3-H
1-G
4-F
1-G
1-G
3-I
3-J
1-H
3-J
4-G
Ouluntie
Ovitie
Pajapellontie
Pajulankuja
Pappilankuja
Pikkulantie Pikkusaarentie Pojuntie
Puolangantie Puumalanranta Rahikkotie Riihikuja Runttikoskentie
Sarvioksantie Siulavantie 3-J
2-H
4-F
4-F
4-J
2-H
4-H
4-I
3-K
5-K
3-I
4-F
4-F
3-H
3-H
Sorsaniementie Suosaarentie
Suosaarentie Suvantolantie Tervatie 5-K
3-J
2-J
3-J
3-H
Ukkolanmäki 4-H
Valkiaisranta 1-G
Valpastie 4-F
Vattuahontie 4-J
Vesaisenlinnantie 3-J
Vesioksantie3-G
Vienolankuja
4-K
Ylikujantie
1-H
Ylipykyntie
1-H
77
77
REKIKYLÄ, VESALA JA KESKUSTA KARTAT
78
78
Ykilooki 2015
Ykilooki 2015
79
79
80
80
Ykilooki 2015
Ykilooki 2015
81
81
Matkasi varrella!
Halpa-Hallista nestekaasua!
Muhos
11 kg:n teräspullon täyttö
19
90
Siilinjärvi
plo
Nivala, Alahärmä Raahe,
Iisalmi, Kiiminki
Alahärmä, Iisalmi, Kokkola,
Kiiminki, Liminka, Muhos,
Pietarsaari, Raahe, Saarijärvi,
Pori ja Vaasa
et.fi
www.HHn
/HalpaHalli
Metsätalontie 16, 91300 Ylikiiminki
Toimisto avoinna klo 7-15
Toiminnanjohtaja Juhani Heikkinen p. 0400 287 288
Neuvoja Raimo Jokikokko p. 0400 580 152
Sähköpostit [email protected]
- leimaukset
- metsänparannustyöt
- arvioinnit
- korjuupalvelu
- mitta-apu
- suunnitelmat
- tilitykset
- neuvonta
- kiinteistökauppa-asiat
- kaupanvahvistukset
- rajojen haku
www.mhy.fi/ylikiiminki
82
Ykilooki 2015

Similar documents