Liikkumalla terveyttä - UKK

Transcription

Liikkumalla terveyttä - UKK
Liikkumalla terveyttä
-verkkokoulutus
L
aaja perustietopaketti käsittelee liikunnan vaikutuksia
hyvinvointiin, terveyteen ja kunnon osa-alueisiin. Opiske­
lupaketin teoriasisällön luettuaan ja tehtävät suoritet­
tuaan osallistuja ymmärtää liikunnan monipuoliset
vaikutusmekanismit terveyteen, kuntoon ja hyvinvointiin sekä
terveyden kannalta liian vähäisen liikkumisen ja paikallaanolon
terveysriskit.
Verkkokoulutus esittelee myös keinoja liikkumattomuuden
vähentämiseen sekä turvallisen ja tehokkaan terveysliikunnan
annostelua ja toteutusta.
SISÄLTÖ
Koulutuksen teoriasisältö koostuu itseopiskelumateriaalista, jonka pohjustukseksi osallistuja testaa oman liikkumisensa UKK-instituutin Testaa
liikutko tarpeeksi -sovelluksen avulla.
Perustietopaketti
A Johdanto liikunnan terveyshyötyihin, paikallaanolon haittoihin ja
liikunnan turvallisuuteen.
B Terveyskunnon eri osa-alueet, liikunnan vaikutus kunto-ominaisuuksiin ja suositukset liikunnan annostelusta.
C Liikunnan vaikutus henkiseen hyvinvointiin, uneen ja vireystilaan.
D Interaktiiviset koosteet liikunnan terveysvaikutuksista. Oman kunnon
ja liikkumisen arviointi opitun pohjalta.
Oppimisen tukena toimivat erilaiset arviointi- ja pohdintatehtävät sekä
koulutuksen edetessä täytettävä tehtävävihko. Mallivastaustehtävien
avulla opiskelija voi tarkistaa, onko ymmärtänyt asian ja syventää
aihetta koskevaa tietämystä.
www.ukkinstituutti.fi
Aika Koulutus avautuu 23.2.2015.
Arvioitu kesto on 4 tuntia,
jonka voi suorittaa osissa
yhden kuukauden aikana
ilmoittautumisesta.
Hinta 100 €
Materiaalit
Osallistuja saa käyttöönsä Liikkumalla terveyttä -opetuspaketin
(PowerPoint-esitys) ja tehtävävihkon, joka soveltuu liikuntaneuvonnan asiakastyön tueksi.
Kohderyhmä
Terveys- ja liikunta-alan ammattilaiset ja opiskelijat
Työmuodot
Itseopiskelu tietopaketista,
erilaiset tehtävät
Ilmoittautuminen
www.ukkinstituutti.fi/koulutus­
tapahtumat
Lisätietoja
www.ukkinstituutti.fi/koulutus
s-posti [email protected]
puh. 03 282 9600
facebook.com/
ukkinstituutti