Hyvä Työnantaja

Comments

Transcription

Hyvä Työnantaja
HYVÄ TYÖNANTAJA
Edessänne seisoo työelämään tutustumisjaksolle tuleva Kirkkoharjun koulun
9.-luokkalainen. Normaalin koulunkäynnin lisäksi yhdeksäsluokkalaiset
tutustuvat lukuvuoden aikana työelämään kahdessa viiden päivän jaksossa.
TET-jaksot suoritetaan kahdessa eri työpaikassa.
Ennen TET-jakson alkua oppilaille on kerrottu työturvallisuuteen liittyvistä
seikoista ja ohjeiden noudattamisesta sekä käsitelty lakia, joka koskee nuoria
työntekijöitä. Tietoa löytyy TET-aineiston sivuilta 2–3.
SYKSYN TET-JAKSO ON KAIKILLA KIRKKOHARJUN KOULUN
9.-LUOKKALAISILLA 14.9.–18.9.2015
Peruskoulun opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti pyrimme kasvattamaan
oppilaita omatoimisiksi, minkä takia oppilaat etsivät itse työpaikkansa. Jos kuitenkin
toivotte, että yrityksenne työpaikat jaetaan oppilaille koulun kautta, toivomme
teidän ottavan yhteyttä kouluun.
TET-sopimus
TET-jakson ajalle tehdään TET-sopimus, jossa työnantaja
sitoutuu perehdyttämään oppilaan työelämään. TET-sopimus
tehdään TET-vihkoon (s.15). Oppilas ei ole työsuhteessa
työnantajaan, eikä TET-jaksolta makseta palkkaa.
Lakisäädökset
TET-jaksoa toteuttaessa on huomioitava nuoria työntekijöitä
koskevat lakisäädökset. Nuorilla työntekijöillä ei saa teettää
raskaita tai vaarallisia töitä. Alle 15-vuotiaan työajan on
sijoituttava klo 8-20 välille ja 15 vuotta täyttäneiden työajan
on sijoituttava klo 6-22 välille.
Työaika
TET-jakson aikana oppilas työskentelee ja tutustuu
työpaikkaan viiden päivän ajan 6 tuntia / päivä. Työaikaan
sisältyy puolen tunnin mittainen ruokatauko.
Vastuuhenkilö
Jokaiselle oppilaalle nimetään TET-sopimusta tehdessä
vastuuhenkilö, joka ohjaa nuoren päivittäistä työskentelyä
TET-paikassa.
Ruokailu
Toivomme, että työnantajalla on mahdollisuus järjestää
oppilaalle ruokailu. Jos työantaja ei pysty tarjoamaan
oppilaalle ateriaa, oppilas ruokailee koululla tai ruokailu
järjestetään muulla tavoin.
Tapaturmat
TET-jakso on opetussuunnitelman mukaista toimintaa, jolloin
oppilaat ovat vakuutettuja kunnan puolesta TET-paikalla ja
matkalla TET-paikalle.
Vahingonkorvaukset
Vahingonkorvauslaissa ei ole alaikärajaa. Alle 18-vuotiaat
korvaavat tahallisesti tai tahattomasti aiheuttamansa
vahingon itse. Jos oppilas aiheuttaa vahingon työpaikalla,
pyydetään työnantajaa tiedottamaan koulun oppilaanohjaajaa.
Työtodistus
TET-jakson päätteeksi työpaikan vastuuhenkilö antaa
oppilaasta TET-vihkoon (s.16) kirjallisen arvion, jossa
arvioidaan oppilaan käyttäytymistä, täsmällisyyttä, ahkeruutta, asennoitumista ja ohjeiden noudattamista.
Kiitämme Teitä mielenkiinnosta ja toivomme myönteistä suhtautumista.
Ystävällisin terveisin,
Nina Andersson
Oppilaanohjaaja
Luokat 9.A, D, G, K
0400-607 322
Jenni Roos
Oppilaanohjaaja
Luokat 9. B,F,V
050-310 6915
Pia Koski-Stremmelaar
Oppilaanohjaaja
Luokat 9. C,E, H
040-568 9615