Esite vanhusten palveluista

Comments

Transcription

Esite vanhusten palveluista
IKÄÄNTYNEIDEN
PALVELUT
oksalla ylimmällä
www.kangasala.fi
KANGASALAN KUNTA
VAIHDE
03 5655 3000
VANHUSPALVELUT
Kunnanvirasto 3
Myllystenpohjantie 2, 36200 Kangasala
Vanhustyön johtaja
050 406 1181
Kotihoidon johtaja
050 330 8310
Kotihoidon ohjaajat puhelinaika klo 9-11
Kangasala eteläinen
050 350 2891
Kangasala pohjoinen
050 350 2893
Kangasala läntinen
050 380 3324
Pälkäne
0400 946 222
Palveluohjaaja
040 133 6308
Ikäihmisten palveluohjaus, omaishoidon tuki
Vanhushuollon sosiaalityöntekijä
050 550 9742
Laitoshoidon johtaja
050 395 6658
Rakennusvalvonta, Korjaus- ja energia-avustukset
Kangasala
040 133 6789
Pälkäne
040 758 8610
Palvelukeskus Maijala
Akanakuja 2, Kangasala
Rekola-koto
Rekolantie 14 Kangasala
Hopealampi, dementiaohjaaja
Os. 1, kuntoutusohjaaja
050 373 8640
050 406 1189
040 133 6571
Rikun Ryhmäkoti
Rekolantie 11, Kangasala
050 469 9719
Pentorinne
Pappilantie 2, Kuhmalahti
0400 652 058
Palvelukeskus Harjutuuli
Onkkaalantie 170, Pälkäne
050 315 2785
Kukkiakoto
Vohlisaarentie 1, Luopioinen
050 315 2788
Vammaispalvelu puhelinaika klo 12-13
Sosiaalityöntekijä
A-L 040 133 6203
Sosiaalityöntekijä
M-Ö 050 395 6679
päivitetty: 5/2015
VIRKISTYSTÄ JA TUKEA ARKEEN
1. ELÄKELÄISYHDISTYKSET
Järjestävät monipuolista toimintaa eläkeikäisille. Seuraa paikallislehtien tiedotuksia.
2. LIIKUNTA- JA KULTTUURI
Erilaisia liikuntaryhmiä ja kulttuuritapahtumia järjestetään sekä Kangasalla että Pälkäneellä.
Seuraa paikallislehtiä.
3. SEURAKUNNAN PALVELUT
Ikääntyneille tarkoitettua toimintaa ovat mm. Kangasalla Kirkonkoto ja Pälkäneellä olopäivät.
Diakoniatyöntekijöihin voi ottaa yhteyttä, kun kaipaa yhteistä keskustelua ja tukea elämän eri
vaikeuksissa tai uskonkysymyksissä.
4. VAPAAEHTOISTYÖ
Vapaaehtoistyön keskuksena toimii Kangasalla Jalmarin Koto yhteistyössä SPR:n kanssa. Seurakunnalla on myös omaa ystäväpalvelutoimintaa sekä Kangasalla että Pälkäneellä.
5. JALMARIN KOTO Kangasalla
Jalmarin Koto tarjoaa ateria-, kuntoutus-, ohjaus-, neuvonta- ja virkistyspalveluita (mm. Jalmarin Kammari torstaisin klo 10 – 13)
6. IKÄPISTE Pälkäneellä
Ikäpiste kokoontuu Onkkaalassa Pirtin tiloissa (tiistaisin klo 9 – 13) ja Luopioisissa Seuratalolla
(keskiviikkoisin klo 10 – 14). Yhteistä toimintaa, palveluohjausta, jumppaa, yms.
7. KORJAUSAVUSTUKSET
Tietoa erilaisista asuntojen korjausavustuksista ja omakotitalon perusparannuksen korkotukilainasta saa toimistosihteeriltä Kangasalan kunnan rakennusvalvonnasta sekä Pälkäneen alueella
rakennustarkastajalta.
8. PALVELUASUMINEN
 Palvelutalo Jalmarin Koto ja Palvelukeskus Maijala Kangasalla
 Kostiakoti Pälkäneellä
joissa mahdollisuus myös ympärivuorokautiseen kotihoitoon
 Palvelutalo Kanerva Pälkäneellä
9. VANHUSTENTALOT
Vanhuksille tarkoitettuja vuokra-asuntoja Kangasalla on Rikun ja Sahalahdella Partalan vanhustentaloilla. Kuhmalahdella on myös vanhuksille tarkoitettuja vuokra-asuntoja:
Kuhmalahden vanhustentalosäätiöllä ja Vehkajärven vanhustentalosäätiöllä. Asuntohakemuksia
Kangasalan ja Pälkäneen aluetta koskien saa Kangasalan Kiinteistöpalvelusta. Pälkäneen Vanhustenkotiyhdistyksellä on asuntoja Luopioisissa ja Rautajärvellä.
APUA KOTONA SELVIYTYMISEEN
10. PALVELUOHJAAJA
Ikäihmisten palveluohjaaja tekee palvelutarpeen arviointeja kotikäynteinä tai ajanvarauksella
toimistollaan. Palveluohjaaja neuvoo, ohjaa ja auttaa kaikenlaisissa arkeen liittyvien asioiden
selvittämisessä, palveluiden löytymisessä ja hankkimisessa.
11. AIKUISNEUVOLAT
Kaikissa terveyteen liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä oman alueensa terveydenhoitajaan. Muistihoitaja neuvoo ja ohjaa muistiongelmiin liittyvissä kysymyksissä.
12. KOTIHOITO
Kotihoitoa ja kotisairaanhoitoa voi saada, kun päivittäisissä toiminnoissa selviytyminen ei enää
ilman apua onnistu. Kotihoidon tukipalveluita ovat ateria-, kuljetus- ja kylvetyspalvelut. Lisätietoja saa kotihoidon ohjaajilta.
13. APUVÄLINEPALVELU
Liikkumisen ja päivittäisten toimintojen apuvälineitä lainataan terveyskeskuksen kuntoutuksesta. Tarvittaessa kuntoutuksen työntekijät tekevät kotikäynteinä apuvälinetarve kartoituksia.
14. KUNTOUTUSPALVELUT
Terveyskeskuksen kuntoutusosaston lisäksi mm. liikuntatoimet, kotihoidon fysioterapeutit ja
palvelukeskukset järjestävät erilaisia kuntoutusryhmiä toimintakyvyn parantamiseksi yksilöllisen tarpeen mukaan.
15. VAMMAISPALVELU
Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimenpiteitä ovat mm. kuljetuspalvelu ja asunnon muutostyöt. Lisätietoja antaa vammaispalvelun sosiaalityöntekijät.
16. OMAISHOIDON TUKI
Omaishoidon tukea voivat saada jatkuvaa hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevat henkilöt, jota omainen tai muu läheinen hoitaa. Omaishoitajien tuki- ja virkistystoimintaa järjestävät Kangasalla
mm. Jalmarin Koto ja seurakunta, Pälkäneellä seurakunta, sekä Ikäpisteellä kokoontuva ryhmä.
Lisätietoja antaa palveluohjaaja.
17. TALOUDELLISET ETUUDET
Kela myöntää mm. hoitotukea, asumistukea ja sairausvakuutuskorvauksia. Lisätietoja myöntämisperusteista saa Kelan paikallistoimistosta. Muista taloudellisista etuuksista (esim. toimeentulotuki) saa tietoja sosiaali- ja terveyskeskuksen sosiaalityöntekijöiltä sekä palveluohjaajalta.
18. PÄIVÄKESKUSTOIMINTA
Päivä sisältää kuntoutusta, neuvontaa, viriketoimintaa sekä kylvetys- ja ateriapalveluita. Kangasalla toimintaa on Jalmarin Kodolla, Rekola-kodolla ja Pentorinteellä. Pälkäneellä päiväkeskustoimintaa on Palvelukeskus Kukkiakodossa ja Palvelutalo Kanervassa. Päiväkeskukseen on
mahdollista saada kuljetus.
19. LYHYTAIKAISHOITO
Tavoitteena on vanhuksen itsenäisen selviytymisen edistäminen kuntouttavien jaksojen avulla
sekä omaisten tukeminen vanhuksen hoitamisessa. Lyhytaikaishoitoa tarjoavat Kangasalla Rekola-kodon osasto 1 ja dementiaosasto Hopealampi, Kuhmalahdella Pentorinne, sekä Pälkäneellä Harjutuuli ja Kukkiakoto. Hoitojaksot voidaan toteuttaa terveyskeskuksen vuodeosastolla, kun tarvitaan sairauteen liittyvää tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta.
KUN KOTONA EI ENÄÄ SELVIYDY
20. TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN
Ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista tarjoavat Kangasalla kunnan toimintana Rekola-kodon dementiaosasto Hopealampi ja Rikun Ryhmäkoti, Luopioisissa Kukkiakoto. Yksityisinä palveluntuottajina mm. Jalmarin Kodon ryhmäkoti kangasalaisille, Hoivakoti Villa Sten,
Palvelukoti Sylvianna, Hoivakoti Linnea ja Pälkäneellä Kostiakoti. Palveluasumiseen on mahdollista käyttää myös palveluseteliä. Lisätietoja vanhushuollon ja terveyskeskuksen sosiaalityöntekijöiltä.
21. LAITOSHOITO
Runsaasti ympärivuorokautista perushoitoa tarvitseville laitoshoitoa tarjoavat Rekola-koto
Kangasalla, Pentorinne Kuhmalahdella ja Pälkäneellä Harjutuuli.
Terveyskeskussairaala on tarkoitettu sairaalahoitoa tarvitseville.
KANGASALAN TERVEYSKESKUS
Herttualantie 28
VAIHDE
03 5655 3000
Päivystys ma-to 8-21,pe 8-16
03 5655 4025
Muina aikoina Valkeakosken aluesairaalassa
Salonkatu 24
03 3116 7260
Apuvälinepalvelu ja kuntoutus
ma – pe klo 9-14
050 430 8569
Sosiaalityöntekijä klo 9-10
040 133 6255
Kotiutushoitaja
050 300 7090
Muistihoitaja Kangasala
050 430 8563
Muistihoitaja Pälkäne klo 9 - 10
050 415 2270
Diabeteshoitaja Kangasala
040 133 6254
Diabeteshoitaja Pälkäne klo 9-10
050 415 2256
Sairaanhoitajan neuvonta
(laboratoriovastaukset,
tutkimukset tms,) ma-pe klo 12-13
040 133 6406
Aikuisneuvolat (ajanvaraus klo 9-10)
Keskusneuvola
Herttualantie 28, Kangasala
Kangasala eteläinen
050 501 1543
Kangasala pohjoinen
050 463 9184
Ruutanan neuvola Leppätie 3
050 415 2243
Suoraman terv.as. Kyötikkäläntie 12
050 415 2232
Vatialan neuvola Junatie 1
050 354 9366
Sahalahden terv.as. Kurvishöllintie 8
050 415 2240
Kuhmalahden terv.as. Rautajärventie 22 050 415 2270
Pälkäneen terv.as. Keskustie 3
050 415 2256
Luopioisten terv.as. Pereentie
050 415 2270
Lääkäreiden ajanvaraus
ma-pe klo 8-15
Kangasalan alue ja Ruutana
Suorama ja Vatiala
Sahalahti ja Kuhmalahti
Pälkäne
Luopioinen
JALMARIN KOTO Finnentie 11
Johtaja
03 3136 0200
- Vapaaehtoistyö/Jalmarin Kammari
03 3136 0229
- Omaishoidon ohjaaja / neuvonta
03 3136 0225
KANGASALAN KIINTEISTÖPALVELU
Ainontie 8
03 357 5200
Pälkäneen seudun vanhustenkotiyhdistys ry
03 534 2150
KELA/KANGASALAN TOIMISTO
Torikatu 5
Valtakunnalliset palvelunumerot:
- Asumisen tuet
020 692 201
- Eläkeasiat
020 692 202
- Kuntoutus
020 692 205
- Sairastaminen
020 692 204
- Hoitotuki
020 692 211
- Omaisen kuoltua (Leskeneläke, perheeläke)
020 692 208
- Kela-kortti ja EU-sairaanhoitokortti
020 692 203
KANGASALAN SEURAKUNTA
VAIHDE 040 309 8000
Vanhustyö
Diakoni
040 309 8042
03 5655 4010 PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA
03 5655 4015
VAIHDE 040 712 0560
03 5655 4016 Pälkäneen Diakonissa
040 712 0567
03 5655 4018 Luopioisten Diakoni
040 712 0568
03 5655 4019

Similar documents