esitteestä - eKartta.fi

Transcription

esitteestä - eKartta.fi
VINKKEJA KANGASALAN
LAHILUONTOON!
Kangasalla luonto avautuu heti
kotiovelta. Tästä esitteestä löytyvät keskeiset luontoreitit niin
matkailijoille kuin kuntalaisille.
Kangasalan luonnosta löytyy lisätietoa kunnan ympäristönsuojelun sivuilta:
www.kangasala.fi/asuminen_ja_ymparisto/tekniset_ja_ymparistopalvelut/ymparistonsuojelu
Kangasalan harjut
Kangasalan keskustan tuntumassa sijaitseva, osin pitkospuilla varustettu ja kunnossapidettävä reitti. Polun varrella esitellään luontoa, alueen kulttuurikohteita
ja historiaa. Luontopolun varrelta löytyy
myös lintutorni. Lisätietoja saa kunnan
ympäristönsuojelusta.
Keskeinen osa Kangasalaa ovat harjut, joiden maisemia pääsee ihailemaan näkötorneista. Niiden yhteydestä löytyy myös erilaisia merkittyjä ja merkitsemättömiä reittejä.
Kuva: Ari Hiltunen
Kaarinanpolku
Kuva: Esa Päivärinne
Kirkkojärven kulttuuri- ja luontopolku
Kaarinanpolku on noin 60 kilometrin mittainen vaellusreitti, josta
voi kulkea lyhyempiäkin osuuksia (esim. Heramaanjärven lenkki
ja Kisapirtin alue Kaukajärvi-Pitkäjärvi alueella). Kaarinanpolun reitti on merkitty sinisin paaluin. Reitin varrella on laavuja.
Polulta on myös yhteys Lempäälän Birgitan polulle. Alueen kartta
on saatavilla kunnan teknisen keskuksen asiakaspalvelusta sekä
www.kangasala.info-sivustolta.
Laipanmaan alue
Etelä-Suomen suurimpiin yhtenäisiin metsäalueisiin kuuluva Laipanmaa tarjoaa retkeilijälle 30 kilometriä opastettuja polkuja Kangasalan
ja Pälkäneen kuntien takamailla. Karttoja saa kunnan teknisen keskuksen asiakaspalvelusta ja lisätietoa sekä nettikartan löytää osoitteesta
www.kangasala.info.
Metsäopetuspolulla esitellään suomalaista metsäluontoa ja metsän
eri käyttömuotoja. Tietoa ja kartta polusta löytyy Pirkanmaan metsät
-sivustolta: www.pirkanmaanmetsat.fi.
Vehoniemen harjun näkötornin yhteydessä sijaitsevalle
luontopolulle pääsee kätevimmin Vehoniemen automuseon
pihasta, josta löytyy myös alueen infotaulu.
Keisarinharjun näköalatasanteelle johtavalta luontopolulta
löytyy Mobilian autokylästä
alkava 10 rastin reitti.
Kirkkoharjun näkötorni on
avoinna kesäaikana joka päivä.
Muina aikoina avainta voi tiedustella kunnan tilapalvelusta.
Kuva: Anne Kivistö
Kirkkoharjun metsäopetuspolku
Haralanharjun näkötorni on
aina avoinna yleisölle. Tornille
johtaa asfaltoitu tie.
Kangasalan kunnan omistamat luonnonsuojelualueet
Kuva: Ari Hiltunen
Kangasalan kunnan omistamista suojelualueista, joita
ovat Pähkinäkallion lehto,
Suoramanjärven lehto, Isolukon lukkoalue ja Laikkolannokan perinnebiotooppi, saa
tietoa kunnan ympäristönsuojelusta.
Tietoa hiihtoladuista, melonnasta, ulkoilureiteistä
ja muista liikuntapaikoista
Kangasalan latu- ja ulkoilureiteistä sekä muista liikuntapaikoista
löytyy lisätietoa osoitteesta www.kangasala.info.
Esimerkiksi melojille hyvänä tukikohtana toimii Vesaniemen uintija melontakeskus. Päiväretkikohteeksi sopii vaikka Lapinsaari.
Melonnasta saa lisätietoa Kangasalan melojien kautta.
Ympäristönsuojelu