Tilastotietoja Turusta 2,6 11 010 55,6

Comments

Transcription

Tilastotietoja Turusta 2,6 11 010 55,6
Kaupungin historian alkuvaiheista
•
•
•
•
•
•
Piispanistuin siirrettiin v. 1229 Nousiaisista Koroisiin (n. 2 km nykyiseltä Kauppatorilta)
Turun linna perustettiin 1280-luvulla
Turun tuomiokirkon rakentaminen nykyiselle paikalleen aloitettiin 1280-luvulla
Turku kehittyi kaupungiksi 1200-luvun lopulla ja on Suomen vanhin kaupunki
Kaupungin ensimmäinen tunnettu sinetti on vuodelta 1309
Ensimmäinen tunnettu suomalainen raha - Moneta aboen(sis), abo, Turun raha - lyötiin n. v. 1410
Kaupunkiympäristö
Korkein rakennelma ..................... Pääskyvuoren linkkitorni 122 m
Korkein mäki ................................................... Karhunsauna 89 m
Pisin katu (ruutukaava-alueella) ..................... Linnankatu 3 690 m Maantieteellinen sijainti, pinta-ala
Kaupungin keskusta (Kauppatori) ..................... 60o27.1’N, 22o16.2’E
Maapinta-ala, km2 ................................................................... 245,7
Kaavoitettu alue, km2 ................................................................. 97,5
Koko pinta-ala, km2 .................................................................. 306,4
Asukkaita maa-km2:ä kohti 2014 ................................................. 748
Ilmasto 2014
Vuoden keskilämpötila, oC ............................................................ 7,4
Korkein lämpötila, oC .................................................................. 32,4
Alin lämpötila, oC ...................................................................... -19,1
Sademäärä, mm ........................................................................ 605
Sadepäiviä (> 0,0 mm) ................................................................ 168
Auringonpaistetunteja keskim. kuukaudessa
tammi-maalis ........................................................................ 91
kesä-elo .............................................................................. 272
Keskilämpötila vuosina 1981 - 2010, oC ........................................ 5,5
Keskim. sademäärä vuosina 1981 - 2010, mm ............................ 723
Kaupunginvaltuutetut 2013 - 2016
Paikkaluku
Kansallinen Kokoomus ................................................................. 19
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue ......................................... 14
Vihreä Liitto .................................................................................. 10
Vasemmistoliitto ............................................................................ 9
Perussuomalaiset .......................................................................... 5
Suomen Keskusta .......................................................................... 4
Suomen ruotsalainen Kansanpuolue ............................................ 3
Järjen ääni ...................................................................................... 1
Sinivalkoiset .................................................................................... 1
Suomen Kristillisdemokraatit.......................................................... 1
Yhteensä ..................................................................................... 67
VÄESTÖ
Väestö 31.12.
1990200020132014
Väkiluku ...................... 159 180 172 561 182 072 183 824
miehiä ................... 73 502
80 473
86 418
87 324
Ikäjakauma, %
0-14 .......................... 15,6
14,6
12,8
12,9
15-64 ........................ 68,2
69,0
67,7
67,3
65+ ........................... 16,2
16,4
19,5
19,8
Ruotsinkielisiä, % ............... 5,1
Muita kuin suomen- tai ruotsinkiel., % .................... 0
,8
Ulkomaiden kansalaisia, % 0,8
55,6
5,4
5,4
4,1
3,7
9,2
5,8
9,6
6,0
Väestönmuutokset 2014*
Syntyneet ................................................................................ 1 959
Kuolleet ................................................................................... 1 728
Kuntien välinen muuttoliike tulomuutto ..................................................................... 10 868
lähtömuutto ................................................................... 10 018
nettomaassamuutto ........................................................... 850
Nettomaahanmuutto .................................................................. 838
Perheet 2013
Luku ............................................................... 45 750
Keskikoko,henkeä ............................................ 2,59
Lapsiperheistä yksinhuoltajaperheitä, % ......... 27,5
Perheiden
keskikoko
ASUMINEN 2013
2,6
Asuntokunnat
Luku ..................................................................................... 98 252
näistä yhden hengen, % ................................................... 51,1
vähintään viiden hengen, % ............................................... 2,6
Keskikoko, henkeä .................................................................... 1,79
Rakennuksia ........................................................................ 21 714
niistä asuinrakennuksia.................................................. 17 985
pientaloja ........................................................................ 15 363
Kesämökkejä ........................................................................... 2 433
Asuntoja yhteensä ............................................................... 109 342
pientaloissa, % .................................................................. 25,6
kerrostaloissa, % .............................................................. 72,8
Asuntokuntia omistusasunnoissa, % ......................................... 51,1
Asuntojen pinta-ala/henkilö, m2 ................................................ 38,2
Kunnallisvaalien
äänestysprosentti 2012
5,2
Kaupungin
henkilöstö 2014
11 010
Tilastotietoja
Turusta
2015
www.turku.fi/tilastot
KOULUTUS
Väestön koulutusaste 2013
Väestö, joka täyttänyt 15 vuotta ............................................ 158 778
korkeintaan perusasteen tutkinto, % .................................. 27,4
keskiasteen tutkinto, % ....................................................... 40,7
korkea-asteen tutkinto, % ................................................... 31,9
Peruskoulujen oppilaita 2014 .............................................. 13 845
Lukioiden oppilaita 2014 ........................................................ 3 959
Ammatillisen koulutuksen oppilaita 2013 ............................... 12 715
Ammattikorkeakouluopiskelijoita 2013 .................................. 10 285
Yliopisto-opiskelijoita 2013 .................................................... 20 361
KULTTUURI JA VAPAA-AIKA 2014
Lainoja kirjastosta, milj. ................................................................ 3,0
Kaupungin nuorisotaloja .............................................................. 20
Nuorisoleirialueita .......................................................................... 4
Kaupungin leikkipuistot ............................................................... 153
Urheilu- ja pallokenttiä ................................................................ 231
Uimalaitoksia .................................................................................. 2
Sisäliikuntatiloja .......................................................................... 149
niistä uimahalleja ..................................................................... 8
Kuntoreittejä .................................................................................. 19
TERVEYDENHUOLTO 2014
Avohoitokäynnit terveyskeskuslääkärillä käynnit ................................... 224 478
poliklinikkakäynnit ........................................................ 141 982
turkulaisten käynnit muissa sairaaloissa ...................... 275 209
Vuodeosastohoitopäivät ..................................................... 259 873
Työpaikat 2012
Maa- ja metsätalous ................................................................... 378
Kaivostoiminta ............................................................................... 9
Teollisuus ............................................................................. 10 340
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto ym. ............................................ 222
Vesihuolto, jätehuolto ym. ........................................................... 450
Rakentaminen ........................................................................ 5 489
Tukku- ja vähittäiskauppa ym. ............................................... 10 981
Kuljetus ja varastointi ........................................................... 6 528
Majoitus- ja ravitsemistoiminta ................................................ 3 673
Informaatio ja viestintä ............................................................ 3 474
Rahoitus- ja vakuutustoiminta ............................................... 2 278
Kiinteistöalan toiminta ............................................................ 1 006
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta ........................ 6 192
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta ................................................ 7 581
Julkinen hallinto ja maanpuolustus;
pakollinen sosiaalivakuutus .................................................. 5 700
Koulutus .................................................................................. 8 593
Terveys- ja sosiaalipalvelut ................................................... 17 822
Taiteet, viihde ja virkistys ........................................................ 2 127
Muut palvelut ......................................................................... 2 922
Tuntematon ............................................................................ 1 047
Työpaikkoja yhteensä .......................................................... 96 812
Työpaikkaomavaraisuus, % ..................................................... 124,2
Lähde: Tilastokeskus
Liikenne 2014
Henkilöautoja liikennekäytössä ............................................. 75 153
1 000 asukasta kohti ....................................................... 409
Liikenneonnettomuuksissa kuolleita* ........................................... 4
Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneita* ............................ 189
Työttömyysaste,
vuosikeskiarvo 2014
Toimintatuotot ..................................................................... 298 938
Valmistus omaan käyttöön ..................................................... 3 642
Toimintakulut .................................................................. -1 261 674
15,8 %
Lähde: Varsinais-Suomen ELY-keskus
PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT 2014
Lasten päiväkoteja ....................................................................... 51
Alle kouluikäisiä lapsia kunnallisessa päivähoidossa 31.12. .... 5 480
Alle kouluikäisiä lapsia yksityisessä päivähoidossa 31.12. .... 1 362
Kaupungin vanhainkoteja ............................................................... 4
asukkaita ............................................................................ 508
Toimeentulotukea saaneet taloudet (vuoden aikana yht.) ..... 9 165
Lastenhoidontuki yksityisen hoidon tuki (lapset keskim./kk) ............................. 508
lasten kotihoidon tuki (lapset keskim./kk) ......................... 2 131
TYÖELÄMÄ
Työvoima 2013 .................................................................... 91 005
työlliset ......................................................................... 77 215
työttömät ....................................................................... 13 790
Työvoimaan kuulumattomat 2013 ...................................... 91 067
0 – 14-vuotiaat ............................................................. 23 294
opiskelijat, koululaiset .................................................... 17 409
eläkeläiset .................................................................... 43 691
muut ............................................................................... 6 673
ELINKEINOTOIMINTA
Talonrakennustoiminta 2014*
Valmistuneita rakennuksia, kpl .................................................. 630
niistä asuinrakennuksia, kpl ................................................ 371 Valmistuneita asuntoja, kpl ........................................................ 988
niiden keskipinta-ala, m2 ................................................... 68,8
Teollisuus 2012
Tuotannon bruttoarvo, M€ ...................................................... 2 855
Tuotannon jalostusarvo, M€ .................................................. 1 230
Vesi- ja energiahuolto 2014
Veden myynti, milj. m3 ................................................................ 12,0
Sähkön kulutus, GWh ............................................................... 1 491
Kaukolämmön kulutus, GWh .................................................. 1 564
Paikallinen linja-autoliikenne (kaupungin ja yksityinen)
matkustajia, milj. ............................................................... 20,0
Lentokentän liikenne
matkustajia .................................................................. 297 858
Sataman liikenne
tavaraliikenne, milj. tn ........................................................ 2,7
matkustajia, milj. ................................................................ 3,3
aluskäynnit, kpl ............................................................... 2 185
alusten nettovetoisuus, milj. nt ............................................ 45,2
Rautatieliikenne
matkustajia, milj. ................................................................ 1,67
TULOT 2013
Valtionveronalaiset tulot (yksityisten henkilöiden)
Tulonsaajia yhteensä ........................................................... 156 595
Keskim. tulot, € .................................................................. 27 000
Kokonaistulot, M€ .................................................................. 4 228
KAUPUNGIN TALOUS 2014
Tuloslaskelma, 1000 €
TOIMINTAKATE ............................................................... -959
Verotulot ........................................................................... 708
Kunnan tulovero ....................................................... 582
Osuus yhteisöveron tuotosta ...................................... 78
Kiinteistövero ................................................................ 46
Valtionosuudet ................................................................... 273
Rahoitustuotot ja -kulut ...................................................... 27
094
296
887
458
951
715
661
VUOSIKATE ........................................................................ 50
Poistot ja arvonalentumiset ............................................... -58
Suunnitelman mukaiset poistot ................................. -58
Satunnaiset erät .................................................................... 4
578
509
509
019
TILIKAUDEN TULOS .......................................................... -3
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) ................................. -2
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) .................................. 10
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) ....................................
913
568
500
785
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ ..................................................... 4 804
Vuosikate/Poistot, % ............................................................... 86,4
Kunnallisveroprosentti 2015 ................................................... 19,50
*Ennakkotieto