Odotukset rakennetun ympäristön koulutukselle ja tutkimukselle

Comments

Transcription

Odotukset rakennetun ympäristön koulutukselle ja tutkimukselle
Odotukset rakennetun ympäristön
koulutukselle ja tutkimukselle
10.11.2015
Ylijohtaja Helena Säteri
Rakennetun ympäristön osasto
Rakennetun ympäristön kehitys haastaa
koulutuksen ja tutkimuksen
• Perustieteiden rinnalle poikkitieteellisyys =>
kompleksisuuden lisääntyminen
• Opetuksen haaste
• uudet ja tulevat tarpeet samalla säilyttäen vanhat tarpeet
• Tutkimuksen haasteena:
• kansainvälisen tason tieteellisen toiminnan
• vuorovaikutukseen myös yhteiskunnan sekä sen eri
toimijoiden kanssa
• Tutkimuksen ja opetuksen tulisi voida vastata myös
yhteiskunnallisiiin tietotarpeisiin
Helena Säteri
2
Monimutkaisuus lisääntyy
CleanTech
Kantavat rakenteet
Digitalisaation hyödyntäminen
Paloturvallisuus
Kemikaalit
LVI tekniikka
Kiertotalous
Rakennusten ympäristövaikutukset
Kokonaisenergiatehokkuus
Kokonaisenergiatehokkuus
Rakentamistalous
Korjausrakentaminen
teollinen rakentaminen
ICT
Terve talo
emissiot
Mikrobit
Energiatehokkuus
Rakennusfysiikka
RakMK ->
ilmanvaihto
öljykriisi /
energiansäästö
1970
1980
1990
Mistä
moniosaaminen?
2000
2010
2020
3
Säädöskehikko monimutkaistuu
Puurakentamisen edistäminen
Energiaohjelma
Lähes nolla E
Rakennusturvallisuus -ohjelma
Energiaohjelma
EPBD 2003,2010 MRL RII
MRL RI
Eurokoodit RakMK uudistus
RakMK
uusiutuminen
SADe
MRL 2000
Kosteus kuriin
KH talkoot
Eurokoodien
ENV
CPR 2013
CPD1989
MRLSuomi liittyy
EU:hun 1995
RL 1958 RakMK ->
Aika, tarvittavan tiedon määrä, moniuloitteisuus =>
1970
1980
1990
2000
2010
2020
4
5
Diginatiivit kohtaavat digimuukalaiset –kuka
oppii, mitä opetetaan?
Flow towards Europe
Esittäjän nimi alatunnisteeseen
7
Haasteisiin vastaaminen edellyttää aiempaa
monitieteellisempää tutkimusta ja
oppimismahdollisuuksien avaamista sekä
vuorovaikutusta
Esittäjän nimi alatunnisteeseen
8
Kiitos!
www.ym.fi
www.ymparisto.fi