Luokka: Vakio(Yhdistetty) Lopputulokset

Comments

Transcription

Luokka: Vakio(Yhdistetty) Lopputulokset
SRA SM 2015
Oulu
NN
Luokka: Vakio(Yhdistetty)
Lopputulokset
Tulostettu: sunnuntai 2.8.2015 18:38:46
Sijoitus Kilpailu % Kokonaispisteet
1
91,2612
1022,7633
2
88,2285
988,7760
3
84,1488
943,0546
4
84,0798
942,2805
5
83,4442
935,1582
6
80,4076
901,1270
7
79,7912
894,2193
8
79,6958
893,1495
9
76,6127
858,5973
10
75,3196
844,1059
11
74,6163
836,2242
12
74,0873
830,2955
13
73,6213
825,0727
14
71,8588
805,3209
15
71,7297
803,8737
16
71,5665
802,0446
17
70,9868
795,5479
18
70,2681
787,4941
19
67,9747
761,7916
20
67,1612
752,6748
Nro
23
137
134
138
132
117
100
91
45
6
9
71
5
37
60
54
143
8
198
218
Kilpailija
Sami Hautamäki
Jaakko Viitala
Timo Vehviläinen
Mikko Vähäkainu
Atte Vainionpää
Ilkka Siitonen
Veli Rantanen
Perttu Piironen
Ilkka Kervinen
Ville Broman
Tommi Elg
Lari Manninen
Samppa Astikainen
Antti Kahelin
Max Käär
Iiro Koro
Kalle Yliluoma
Mikael Ekberg
Panu Peltonen
Heikki Tolonen
Yhdistys Luokka
Vakio
Vakio
Vakio
Vakio
Vakio
Vakio
Vakio
Vakio
50Vakio
Vakio
Vakio
Vakio
Vakio
Vakio
Vakio
Vakio
Vakio
50Vakio
Vakio
Vakio
JoukkueID Tag
5
23
7
37 TST
5
4
29
4
38
3
37
17
23
8
38
32
38
762 ja TST
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
65,7267
65,0871
64,8430
64,0121
63,2483
62,6668
61,5277
60,9121
60,8293
60,7147
60,0656
59,5514
59,5110
59,0237
58,8430
58,7417
58,6982
58,0040
57,3285
56,4092
56,3266
56,3013
56,2020
56,0574
55,8729
55,5724
54,6442
53,1033
52,9393
52,3045
51,5055
50,7967
49,7677
736,5982
729,4301
726,6942
717,3822
708,8224
702,3058
689,5400
682,6413
681,7125
680,4290
673,1540
667,3921
666,9389
661,4782
659,4526
658,3178
657,8303
650,0496
642,4793
632,1776
631,2512
630,9674
629,8545
628,2340
626,1671
622,7992
612,3972
595,1282
593,2897
586,1757
577,2217
569,2777
557,7457
234
97
140
120
25
123
124
61
28
24
48
118
139
229
85
87
191
161
33
179
224
46
26
11
79
53
187
176
186
41
173
166
149
Teemu Potkonen
Arsi Päivinen
Ilkka Väisänen
Miika Sotikov
Jussi Heikkinen
Matti Sutinen
Petri Syvänne
Pyry Laine
Arto Hietala
Heikki Heikkinen
Jukka Kilpiö
Pertti Silventoinen
Jukka Väisänen
Pekka Välipirtti
Jukka Ollikainen
Tuomo Partanen
Juha Lähdesmäki
Hannu Immonen
Casimir Hänninen
Kalev Koppel
Antti Tyvelä
Jani Keski-Liikala
Arttu Heinälä
Kimmo Erola
Hannu Numminen
Janne Korhonen
Ervin Lokko
Jarmo Koivula
Jani Loikkanen
Tero Karvo
Ville Kemppainen
Pauli Järvinen
Mikk Eelmets
Vakio
Vakio
Vakio
Vakio
Vakio
Vakio
Vakio
Vakio
Vakio
Vakio
50Vakio
50Vakio
Vakio
Vakio
Vakio
Vakio
Vakio
Vakio
Vakio
50Vakio
Vakio
Vakio
Vakio
Vakio
Vakio
Vakio
50Vakio
Vakio
Vakio
Vakio
Vakio
Vakio
Vakio
4
26 TST
11 762
21 762 ja TST
22
26
21
11
762
29 TST
33 762
36
27 762
6
24
13
762
762
33 762
762 ja TST
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
49,6011
49,5781
49,0560
48,8844
48,0011
47,8895
47,3543
46,4961
46,4608
45,1227
44,8768
44,5586
44,4219
43,8349
42,9443
41,9893
41,3678
40,9995
40,3098
39,8261
39,2824
38,3251
38,0622
36,3796
34,9804
34,8709
34,3619
32,5639
32,1741
31,1014
29,8341
25,3929
17,8393
555,8788
555,6213
549,7695
547,8466
537,9481
536,6966
530,6991
521,0813
520,6859
505,6890
502,9335
499,3672
497,8351
491,2575
481,2761
470,5739
463,6079
459,4805
451,7512
446,3307
440,2371
429,5092
426,5626
407,7054
392,0243
390,7982
385,0935
364,9435
360,5741
348,5528
334,3503
284,5784
199,9244
219
180
214
1
226
50
199
40
196
151
150
211
153
221
57
178
152
231
175
208
63
157
230
227
159
215
228
162
163
167
148
217
238
Kari Tuominen
Matti Kuonanoja
Ville Tervonen
Pasi Ahola
Timo Uusitalo
Kari Kolehmainen
Tommi Pesonen
Jaakko Karvo
Janne Ojala
Morten Ehari
Ain Ehari
Miika Suvanto
Aaro Envall
Tomi Tuorila
Ville-Matti Kulmala
Joonas Kokkoniemi
Daimar Elp
Taina Ylikangas
Antti Kivikangas
Tomi Sarvanko
Mikael Laukkanen
Andreas Hauptmann
Erki Vään
Rein Vask
Jyrki Heinonen
Väinö Tervonen
Keijo Vehkalahti
Saku Immonen
Pirkka Jalasjoki
Jari Jääskeläinen
Jari Cederberg
Esa Toljamo
Petteri Aro
Vakio
Vakio
Vakio
Vakio
Vakio
50Vakio
Vakio
Vakio
Vakio
JuniorVakio
Vakio
Vakio
Vakio
Vakio
Vakio
Vakio
Vakio
NaisetVakio
Vakio
Vakio
50Vakio
Vakio
Vakio
50Vakio
Vakio
Vakio
Vakio
JuniorVakio
Vakio
Vakio
Vakio
Vakio
Vakio
762 ja TST
28 762
20 762
762 ja TST
24 762
762
20
TST
762
762
762
20
762
762
36 762
10 762
TST
HYL
HYL
HYL
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000 32 Isto Hyyryläinen
0,0000 145 Mikko Aalto
0,0000 240 Pekka Ihalainen
Vakio
Vakio
Vakio
39
762
26 762

Similar documents