toimintakertomus 2014 - Pau Lapin Toimihenkilöt ry

Comments

Transcription

toimintakertomus 2014 - Pau Lapin Toimihenkilöt ry
PAU Lapin Toimihenkilöt
ry:n toimintakertomus 2014
1
1. Osaston edunvalvonnallinen tavoite
•
•
•
Tavoitteena on työpaikkojen säilyttäminen ja jäsenten tukeminen muutoksessa.
Nuorisotoiminnan kehittäminen ja jäsenten aktivoiminen. Uusien jäsenten
hankkiminen. Liittokokoukseen valmistautuminen.
Saimme vuoden aikana 5 uutta jäsentä. Jäseniltoja pidettiin 2.
Valtakunnallinen p ääluottamusmies Mirja Sandberg, työsuojeluvaltuutettu Tarja
Stranden ja alueellinen varapääluottamusmies Martti Määttä tekivät
työpaikkakierroksen 14.11.2014 Rovaniemen Kuluttaja-asiakaspalvelussa ja
toimipaikoissa sekä 13.11.2014 Kemin ja Tornion toimipaikoissa.
2
2. Jäsenistö
Ammattiosaston työpaikat ja paikat, joissa on luottamusmies ja/tai
työsuojeluasiamies
•
Oulu, Lappi ja Kainuu 84-89 toimihenkilöt
pääluottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu
Arja Lämsä
pääluottamusmiesvara: Martti Määttä
1.työsuojeluvaravaltuutettu: Martti Määttä
•
Kuluttaja-asiakaspalvelu Rovaniemi
- luottamusmies Katja Virkkula (Tarja Salminen vuorotteluvapaalla 7.1-31.12.2014)
- työsuojeluasiamies Katja Virkkula
•
Myymälät 94100 Kemi, 95400 Tornio, 96100 Rovaniemi, Joulupukin pääposti ja
rehatallentajat
- luottamusmies ja työsuojeluasiamies Kari Hosio, vara Kari Ikäläinen, kesäkuusta
lähtien Arja Lämsä (Karit ottivat muutosturvapaketin).
3
3. Osastossa vaikuttavat eri
ammattiryhmät ja niiden henkilömäärä
•
Jäsenet yhteensä 273 jäsentä:
- aktiivisia 127 jäsentä
- vanhuuseläkkeellä 110 jäsentä
- työkyvyttömyyseläkkeellä 5 jäsentä
- työttömyys työkyvyttömyyseläkkeellä 31 jäsentä
4
4. Osaston sääntömääräiset kokoukset ja
niiden asiasisällöt/ajankohdat.
•
Kevätkokous pidettiin .29.3.2014, Napapiirillä Joulupukin pääpostilla ja osallistujia oli
9 jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013.
Vastuuvapaus myönnettiin toimikunnan jäsenille. Kokouksen valmisteluvastuu oli
puheenjohtajalla ja sihteerillä.
•
Syyskokous 15.11.2014 pidettiin Rovaniemellä Hotelli Santa Clausissa , osallistujia
oli 8 jäsentä. Kokouksessa talousarvio ja toimintasuunnitelma 2015 hyväksyttiin
seuraavalle toimintavuodelle.
Toimikunnan puheen johtajaksi 2015 valittiin Katja Virkkula ja varsinaisiksi jäseniksi
valittiin: Anja Herva, Inkeri Kemppainen, Satu Wallin ja Eija Ruoho. Varajäseneksi
valittiin Martti Määttä.
Kokouksessa valittiin varsinainen toiminnantarkastajaksi Raija Poikela ja varaksi Tuija
Remes.
5
5. Toimikunnan kokoukset
•
Toimikunnan kokouksia on pidetty 8 kertaa.
Kokouksiin osallistumiset
varsinaiset jäsenet:
Pj. Katja Virkkula 8 kertaa
Anja Herva 7 kertaa
Inkeri Kemppainen 8 kertaa
Anu Kivelä 7 kertaa
Auli Sihvo 4 kertaa
Mirva Mattila 0 kertaa (24.3 asti)
Olli Poikajärvi 7 kertaa
Eija Koutaniemi 1 kertaa (24.3 alkaen)
varajäsenet:
1.Tarja Salminen 1 kerran
2. Eija Koutaniemi (24.3 asti)
6
6. Ajankohtaiset tiedotus- ja koulutustilaisuudet
Tilaisuuden aihe
Puheenjohtajien neuvottelupäivät Helsinki
Työoikeuden kurssi, Heimari
Työsuojelun peruskurssi, Heimari
Osallistuja
Katja Virkkula
Katja Virkkula
Katja Virkkula
Martti Määttä
Luottamusmieskurssi
Katja Virkkula
Nuorisokurssi, Lahti
Katja Virkkula ja
Antti Ylitervo
Nuorisokurssi, Oulu
Katja Virkkula
Ammattiosaston viestinnän kurssi, Tampere
Katja Virkkula
Jäsenilta Ravintola Turkoosi, Rovaniemi
10 jäsentä
Vierailijana alueellinen pääluottamusmies Arja Lämsä
Jäsenilta Kemissä
11 jäsentä
Viranomaisyhteistyön ABC, Kiljava
Katja Virkkula
Myynnin edunvalvojapäivä
Martti Määttä
PLM ja TSV koulutuspäivät
Martti Määttä
Työsuojelun jatkokurssi
Martti Määttä
Ajankohta
19-20.5.2014
7-11.4.2014
5.-9.5.2014
16-20.9.2014
13-14.9.2014
5-6.4.2014
8.2.2014
16.5.2014
6-8.10.2014
8.2.2014
26-28.11.2014
1-5.9.2014
7
7. Järjestötapahtumat
Tilaisuus
Ajankohta ja osallistuja
PAUn Talvipäivät, Lahti
15-16.3.2014, Anja Herva ja Katja Virkkula
PAU Lapin aluejärjestön kokous
1.11,2014 osallistujat Anja ja Katja
SAK aluetoimikunnan kokoukset
23.3, 17.5 ja 11-12.10 osallistuja Anja Herva
SAK aluejärjestön palaveri
SAK paikallisjärjestön kokoukset
SAK päivät Levillä
1-2.11.2014, osallistujat 13 jäsentä
PAU Liittovaltuusto syyskokous
18-19.11.2014, Anja Herva
PAU Liittovaltuuston ylimääräinen kok. 27.8.2014, Anja Herva
PAU Nuorisovaliokunnan kokous
7.2.2014 13.9.2014, Katja Virkkula
PAU valtuuston kokoukset
toukokuu, 27.8, 18-19.11, Anja Herva
PAU järjestövaliokunnan kokous
4 krt, Anja Herva
SAK Rovaniemen paikallisjärjestön kokous 6 krt, Anja Herva
8
8. Virkistystapahtumat ja
valmisteluvastuu
Valmisteluvastuu on ollut toimikunnalla.
•
•
Pikkujoulu Hotelli Santa Claus 15.11.2014, osallistujia 15 jäsentä.
Pohjoisten osastojen kesäpäivät Kainuussa peruuntuivat vähäisen osallistujamäärän
vuoksi.
9
9. Suunnitelmat uusien jäsenten
hankkimiseksi
•
•
•
Luottamusmies ja puheenjohtaja ovat kertoneet liitosta uusille työntekijöille.
Uusia jäseniä on liittynyt 5 jäsentä
Jäsenille on pidetty 2 jäseniltaa.
Nuorisotapahtuma jouduttiin perumaan, koska osallistujia tapahtumaan ei ollut.
10. Osaston viestintäsuunnitelma
Jäseniä tiedotetaan ajankohtaisista asioista, koulutuksista, järjestötapahtumista,
jäsenilloista ja kokouksista pääsääntöisesti nettisivuilla www.lapintoimihenkilot.pau.fi
ja Facebookissa. Lisäksi olemme lähettäneet ilmoitukset / tiedotteet työpaikoille
sähköpostilla ja pyydetty laittamaan ilmoitukset / tiedotteet ilmoitustauluille.
Reitti-lehteen on pyritty myös laittamaan ilmoitukset kokouksista.
.
10
11. Jatkuvuuden varmistaminen
Toimenpiteet
• Jäseniä on kannustettu osallistumaan liiton järjestämiin koulutuksiin Facebookissa ja
verkkosivuilla sekä ilmoitustaululle on laitettu koulutusinfot. Koulutuksista on puhuttu
myös henkilökohtaisesti jäsenille mm. jäsenilloissa.
• Jäsenille on pidetty jäseniltoja ja virkistysretki SAK päiville Leville. Jäsenillassa vieraili
alueellinen pääluottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu Arja Lämsä ja hän kertoi
ajankohtaisista asioista.
11

Similar documents