Tuntisuunnitelma

Comments

Transcription

Tuntisuunnitelma




Oppitunnin käsikirjoitus harjoittelijalle ja ohjaajalle.
Tunnin pitämisen ja ohjaamisen tuki.
Riittävän joustava.
Edellytys oppitunnille: ilman hyväksyttyä
tuntisuunnitelmaa ei harjoitustuntia voi pitää.
10/23/2012
Olli Määttä
Tunnin paikka kurssissa; tunti on osa suurempaa
kokonaisuutta.
 Tunnin tavoite, joka määrittää sisältöä, toimintaa ja
työskentelytapojen valintaa.
 Muista testata itse tehtävät ja harjoittele ohjeet
sekä opetuskysymyksesi etukäteen.
 Huomioi aihe, käsittelyvaihe, ryhmän taso,
oppitunnin ajankohta, oppilaille ennestään tutut
työskentelytavat ja omat taitosi – kaikkea ei tarvitse
sisällyttää yhdelle oppitunnille!

10/23/2012
Olli Määttä


Mitä harjoitellaan? Tehokas oppiminen
edellyttää aina oppilailta omaa ajattelua ja
kielen tuottamista.
Miksi harjoitellaan? Mieti mihin opittava
kieliaines liittyy elävässä elämässä ja miten
sitä voisi luontevasti ja mielekkäästi
harjoitella.
10/23/2012
Olli Määttä
Mikä on oppilaiden edellytys selviytyä tehtävistä,
missä määrin he tarvitsevat opettajan ohjausta ja
tukea?
 Pidä mielessä tunnin punainen lanka. Oppitunnin
tulee olla yhtenäinen, luontevasti etenevä eheä
kokonaisuus.
 Tutustu ryhmääsi etukäteen. Seuraa heitä
mielellään myös muissa aineissa. Pyydä opettajalta
istumajärjestys ja opettele nimet. Tämä helpottaa
omaa työskentelyäsi.

10/23/2012
Olli Määttä


Sinun tulee hallita etukäteen hyvin
tuntisuunnitelmasi, mutta se ei saa liiaksi
hallita sinua.
Suunnitelmasi tulee sisältää joustoa ja
vaihtoehtoja. Kaikki ei aina välttämättä
toteudukaan suunnitelmiesi mukaisesti.
10/23/2012
Olli Määttä




Nimesi, yhteystietosi, opetusryhmä, tila,
oppitunnin ajankohta ja ohjaava opettaja.
Oppikirja, oheismateriaali, opetusvälineet ja
liitteet esim. omat tehtävät.
Koko tunnin/eri osioiden tavoitteet.
Ohjeet, opetuskysymykset, siirtymät,
oppilaiden osuus
(toiminta/reagointi,vastaus).
Varatehtävät ja kotiläksyt.
10/23/2012
Olli Määttä
Mieti tuntia kuunnellessasi omia toteutustapoja
yhteen tai muutamiin tunnin osioista. Muista
perustella näkemyksesi tekemiesi havaintojen
avulla. Kirjaa huomiosi esim. valmiisiin pohjiin.
 Ole aktiivinen seuratessasi oppituntia. Voit
mahdollisuuksien mukaan myös osallistua
toimintaan tunnilla mikäli opettaja/harjoittelija
pyytää sinua esim. oppilaan pariksi tai kierrellä
havainnoimassa oppilaita. Tästä kannattaa sopia
etukäteen.

10/23/2012
Olli Määttä



Mitä osioita? (esim. kuunteleminen,
suullinen/kirjallinen tuottaminen).
Eri osioiden pituus?
Siirtymät osiosta toiseen?
10/23/2012
Olli Määttä






Oppikirja
Taulu, älytaulu
Dokumenttikamera
CD/kasettisoitin
Digitaalinen materiaali
Muuta
10/23/2012
Olli Määttä






Opettajan esitys
Yksilöllinen työskentely
Pari/tai ryhmätyöskentely
Yhteistoiminnallinen työskentely
Dramatisointi
Pelit, leikit, kilpailut
10/23/2012
Olli Määttä




Mitä työskentelyohjeet pitävät sisällään?
Kieli – milloin ruotsia milloin suomea?
Miten opettaja ohjaa oppilaita työskentelyn
aikana?
Miten opettaja menettelee
nopeampien/hitaampien oppilaiden suhteen?
Eriyttääkö opettaja?
10/23/2012
Olli Määttä







Pohjustus/sisäänajo
Uuden tekstin käsittely; tekstisidonnainen
työskentely
Vanhan tekstin käsittely
Tekstin soveltaminen
Uuden kieliopin opetus
Kieliopin harjoittelu ja soveltaminen
Kertaaminen
10/23/2012
Olli Määttä






Miten opettaja aloittaa/lopettaa tunnin?
Mitä opettaja tekee oppilaiden
työskennellesssä?
Miten opettaja suhtautuu oppilaisiin ja
millaista palautetta hän antaa
oppilaille/kannustaa?
Miten opettaja suhtautuu oppilaisiin, jotka
eivät osallistu työskentelyyn tai häiritsevät?
Miten opettaja jakaa vastuuta oppilaille?
Millainen on opettajan olemus (kiinnostunut,
kannustava jne.)?
10/23/2012
Olli Määttä


Miten aktiivisesti oppilaat työskentelevät
oppitunnin eri vaiheissa?
Miksi?
10/23/2012
Olli Määttä


Kokonaistavoite
Eri osioiden tavoitteet
10/23/2012
Olli Määttä


Ihmissuhteet (klikit, sympatiat tai antipatiat)
Reagointi ja vuorovaikutus (kielelliset,
elekieli)
10/23/2012
Olli Määttä
10/23/2012
Olli Määttä