KUUSAMON LUKIO Vuosikertomus 2013-14

Comments

Transcription

KUUSAMON LUKIO Vuosikertomus 2013-14
KUUSAMON LUKIO
Vuosikertomus 2013-14
Koulun rehtori:
Jyrki Matila
0400-240 921
koulun vararehtori (lv. 13-14):
Osmo Pohjola
Koulun perustamisvuosi: 1956
Koulurakennuksen I vaihe valmistunut 1959, lisärakennus 1961
Nykyinen lukiorakennus 2000
Koulumuodon muutokset:
Kuusamon lukio
1956 - 1959
Kuusamon yhteiskoulu
1959 - 1972
Kuusamon lukio
1972 -
Koulun ylläpitäjä: Kuusamon kaupunki
Koulun osoite: Oulangantie 1, 93600 Kuusamo
LUKUVUOSI 2013-14
Puhe ylioppilaille
Hyvät uudet ylioppilaat!
Haluan vielä lämpimästi onnitella kaikkia lukion oppimäärän suorittamisesta ja juuri
päähänne asetetuista valkolakeista.
Teitä on suurelta osin kiittäminen siitä, että Kuusamon lukio sijoittui YLE:n
lukiovertailussa sijalle 100. Paras tulos koskaan, näin minulle on kerrottu. Toki osoitan
kiitokseni hyvästä tuloksesta myös koulumme henkilökunnan suuntaan. Taaksemme
jäi lähes 350 lukiota. YLE:n vertailussa huomioidaan 4 pakollisen YO – kokeen
tulokset.
Meidän
pistemäärämme
oli
18,14,
mikä
tarkoittaa
sitä,
että
ylioppilastodistustemme keskiarvo oli M eli magna cum laude approbatur,
perinteisessä numeroarvioinnissa 8. Parasta tulosta saatiin fysiikassa: tuloksemme
ovat maamme kaikista lukioista paras. Kemiassa olimme maamme lukiosta sijalla
25. Äidinkielessä 9 opiskelijaamme kirjoitti korkeimman arvosanan. Prosentuaalisesti
se on lähes 3 kertaa korkeampi kuin maan keskitaso. Toisin kuin useissa muissa
lukioissa, meillä ei ohjasteta opiskelijoita olemaan kirjoittamatta tiettyä ainetta,
mikäli odotettavissa ei ole huippuarvosanaa. Kaikilla on oma valinnanvapaus
kirjoitusten suhteen.
Tärkeämpää kuin millä arvosanoilla nuoremme maailmalle lähtevät, on kuitenkin
se, millaisia nuoria naisia ja miehiä meiltä lähtee. 3 vuotta olette olleet meidän
kovan koulimisen alaisina. Opiskelun ohessa, ehkä huomaamatta, teistä on
kasvanut nuoria aikuisia, jotka voimme ylpeinä päästää maailmalle Kuusamoa
edustamaan. Jotkut ovat sitä mieltä, että armeijassa pojista tulee miehiä. En tiedä
siitä, koska emme yleensä ole näkemässä teitä mahdollisen armeijan ajan jälkeen.
Itse olen vahvasti sitä mieltä, että lukion aikana teistä on kasvanut nuoria naisia ja
miehiä. Eli olemme mekin onnistuneet työssämme.
Kysyn säännöllisesti opiskelijoiltamme, kuinka moni lähtee Kuusamosta lukion
jälkeen. Järkijään kaikki kädet nousevat ylös. Kysyn myös, kuinka moni palaa. Kovin
montaa kättä ei enää nousekaan.
Ymmärrän tämän hyvin, sillä jatkokoulutukseen on lähdettävä pois. Huolestuttava
piirre on nyt se, että jo 9. luokan eli peruskoulun jälkeen täältä lähdetään muualle
2. asteen koulutukseen! Järisyttäviä lukuja tänä vuonna tuli esimerkiksi Nilon
koululta, jonka 108 oppilaasta yli 30 hakee muualle lukio- tai ammatilliseen
koulutukseen! Eli lähes kolmannes jo tuossa iässä haluaa muualle. Voi hyvin kysyä,
mitä meille jää, kun ikäluokat entisestään pienenevät?
Tästä on syytä olla huolissaan! Miten tehdään Kuusamosta paikka, johon nuoret
haluavat palata, tai, kuten nyt näyttää, edes jäädä siihen saakka, kunnes ovat
täysi-ikäisyyden kynnyksellä! Ainakin meidän olisi syytä kysyä, mitä mieltä nuoret
itse ovat? Millaisessa Kuusamossa he haluaisivat ja voisivat asua!
Mitä viimeksi kuluneesta lukuvuodesta jää mieleen? Itse nostaisin esille ainakin
kuusamolaisten urheilumenestyksen, urheilukunnasta kun puhutaan. Saimme iloita
mm.
Enni
Rukajärven
olympiamenestyksestä
ja
sen
mukanaan
tuomasta
juhlahumusta Kuusamon kouluilla. Rukan Alppikoulun urheilijat menestyivät myös
erinomaisesti. Maailmanmestariksi laski freestyle-puolella Joona Kangas. Suomen
mestaruustasolla koulumme opiskelijat saavuttivat alppilajeissa yhteensä 19 mitalia
ja freestylessa 7. Lukiomme alppilinjalta valmistuneista hyvin monet suuntaavat
jatko-opinnoissaan ulkomaille, eikä pelkästään urheilun perässä. Näin koulumme
saa hyvää mainosta urheilevien nuortemme välityksellä maailmalla.
Menestystä toivat myös lentopalloilijat. Naisten joukkue teki hienon paluun
maamme pääsarjaan. Sen lisäksi A – nuorissa tytöt voittivat Suomen mestaruuden.
Meidän koulumme opiskelijoita oli molemmissa joukkueissa useita.
Eli voimme hyvinkin todeta olevamme myös urheilulukio, vaikka meillä ei tätä
virallista statusta olekaan.
Olen sanonut tämän ennenkin mutta sanon sen myös nyt: kouluvuoden päätös on
aina haikea hetki, myös meille koulun väelle. Kolme yhteistä vuotta on takana ja
teillä maisemat muuttuvat uusiin. Tutuiksi tulleet nuoret suunnistavat muille maille.
On ollut antoisaa saada olla mukana teidän elämässänne näiden vuosien ajan.
Nyt on aika päästää teidät kesälaitumille ja kohti uusia seikkailuja. Olkaa uteliaita
ja rohkeita tarttumaan elämään ja sen mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin.
Elämässä täytyy olla rohkeuden lisäksi myös intohimo ja unelmia, ilman niitä ei
saavuta mitään. Muistan hyvin elävästi kun nuorena mainitsin eräälle virkamiehelle,
että halusin kieliä opiskelemaan, koska kielet olivat intohimoni. Halusin opettajaksi.
Hän vastasi, että opettajana ei maailmassa pitkälle pötkitä. Mielestäni se, että
kukin pääsee siihen omaan unelma-ammattiinsa ja siten toteuttaa omaa
unelmaansa on jo aika pitkälle pötkitty. Oli se sitten vaikka vain opettajan ammatti.
Onnea matkaan!
Lumaryhmä
Lukuvuonna 2013-14 Lumaryhmän erityisenä kehittämiskohteena ovat olleet Caslaskimet. Cas- laskinkoulutusta on lukiolla järjestetty kahtena iltana. Timo Sankila
opasti Texasin Cas- laskimen käyttöön syyslukukaudella ja Pepe Palovaara Casion
käyttöön kevätlukukauden alussa. Samalla on luotu valmiuksia keväällä 2016
uudistuvaa yo-kirjoitusta varten.
Lumakahvila on jatkanut toimintaansa. Kerran viikossa koulupäivän jälkeen
opiskelijat ovat voineet tulla Lumakahvilaan tekemään kotitehtäviään,
poissaolojen vuoksi rästiin jääneitä tehtäviään tai kertaamaan tulevaa yokirjoitusta varten. Lumakahvila on hyvin kysytty toimintamuoto. Kahvilassa käy
kerrallaan n. 15 -20 opiskelijaa.
Ouluma -hanke eu-rahoitteisena päättyy keväällä 2014. Ouluma -hanke jatkuu
kuitenkin mutta tästä lähtien Oulun yliopiston rahoittamana. Parhaillaan Ouluma
hankkii yhteistyökumppaneita. Tarmo Hautajärvi on toiminut yhteyshenkilönä
Oulumassa.
Asko Aikkila on syyslukukaudella tutustunut NOT -tiedeleirikouluun, Turussa Tuorlan
observatoriolla ja La Palman yhteispohjoismaisella NOT-teleskoopilla. Seuraavana
lukukautena Kuusamon lukiosta lähtee Asko Aikkilan johdolla 4-5 opiskelijaa
tutkimaan tähtiä NOT –leirikouluun.
Kuusamon lukion Lumaryhmässä ovat toimineet Asko Aikkila (pj.), Hannu Ervasti,
Tarmo Hautajärvi ja Osmo Pohjola.
Asko Aikkila
Kansainvälisyystyöryhmä
Kansainvälisyystyöryhmän asialistalla oli kuluvan lukuvuoden aikana kansainvälisten
suhteiden ylläpito sekä uusien suhteiden aikaansaaminen. Lisäksi lukuvuoden
aikana käynnistettiin kielikahvilatoimintaa.
Historian ja yhteiskuntaopin lehtori Teuvo Kokkosen tunneilla opiskeltiin asioita
yhdessä Puolan Zgiersin lukion oppilaiden kanssa. Puolassa yhteysopettajana oli
lehtori Sylvia Matejczyk. Yhteyttä Puolaan pidettiin Skypen avulla. Tuntien aikana
tehtiin esitys Kuusamon lukiosta.
Lehtori Tarmo Hautajärvi osallistui huhtikuussa viikon mittaiselle Comenius-kurssille
Bragassa, Portugalissa. Kurssin yhtenä tavoitteena oli solmia kansainvälisiä suhteita
muiden osallistujamaiden opettajiin. Osallistujamäärä kurssilla jäi vähäiseksi, mutta
mahdollisia vierailuja ja yhteydenpitoa kurssin osallistujien kesken suunniteltiin.
Opiskelun aiheena Portugalissa oli robotiikka, josta on mahdollista suunnitella ja
toteuttaa koulukohtainen syventävä kurssi.
Lukiolla aloitettiin lukuvuoden alussa kielikahvilatoiminta. Kahvilassa opiskeltiin
vieraita kieliä noin kerran viikossa koulupäivän päätteeksi. Toiminta haki vielä
muotoaan ja osallistujia ei aina ollut kovin paljon. Kahvilatoimintaa on tarkoitus
jatkaa ja kehittää edelleen tulevan lukuvuoden aikana.
Yhteistyö Avestan kanssa jatkui. Lukuvuoden aikana suunniteltiin tulevaa
Kuusamon lukio oppilaiden vierailua Ruotsiin. Näillä näkymin vierailu toteutuu ensi
lukuvuoden aikana. Kuusamossa on Avestasta kuluvana lukuvuonna vieraillut
OPTIK-tivoli, jossa esitellään erilaisia valoon liittyviä fysikaalisia ja psykologisia
ilmiöitä. Tivoli oli avoinna lukiolla huhtikuun ja toukokuun ajan. Tivolissa on vieraillut
lukion opiskelijoiden lisäksi peruskoulujen ja esiopetuksen oppilaita. Avestaan on
lähdössä tulevana kesänä kaksi oppilasta kesätöihin. Samoin kuin Avestasta tulee
vastavuoroisesti kaksi oppilasta matkailuinfoon kesätöihin.
KESTÄVÄ KEHITYS
Kuusamon lukiolla on Okka- säätiön myöntämä kestävän kehityksen sertifikaatti,
joka on myönnetty vain muutamalle lukiolle Suomessa. Sertifikaatin saamiseksi
oppilaitoksen on täytettävä kestävän kehityksen kriteerit. Kestävä kehitys on
sisällytetty
oppilaitoksen
johtamiseen,
opetukseen
ja
toimintakulttuuriin,
ja
sertifikaatin ylläpitämiseksi tasoa täytyy jatkuvasti parantaa. Kestävän kehityksen
työryhmä hoitaa keskitetysti ympäristötoimintaan liittyviä asioita, mutta koulun
ympäristötoiminta on koko koulun yhteistä toimintaa. Toiminnassa ovat siis mukana
rehtori, opettajat ja muu henkilökunta sekä opiskelijat. Myös Keke-possu (keke-työn
maskotti) osallistuu koulun arkeen ja juhlaan. Sillä on oma sivu Facebookissa, jossa
se ottaa kantaa asioihin ja keskustelee opiskelijoiden kanssa.
Lukiolla järjestettiin päivitysauditointi eli ympäristöasioiden tilan arviointi 28.4.2014.
Okka-säätiön kouluttama koulun ulkopuolinen auditoija totesi palauteraportissaan,
että
Kuusamon
lukio
täyttää
kestävän
kehityksen
sertifikaatille
asetetut
vaatimukset. Lisäksi hän totesi, että kestävän kehityksen pyrkimykset näkyvät
selvästi koulun arjessa ja ne ovat selvästi koulun ydintoimintaa. Erityisen
ilahduttavaa oli seurata keke-ryhmän toimintaa ja sitä, miten opiskelijat oli
osallistettu koulun kestävän kehityksen tielle.
Lukuvuoden
2013–2014
yhdeksi
teemaksi
valittiin
monikulttuurisuus
ja
kansainvälisyys. Tähän teemaan liittyen jo edellisenä lukuvuonna aloitettua Kaivo
Afrikkaan- projektia jatkettiin. Lisäksi toteutettiin oppilasvaihtoa Reichelsheimin ja
Avestan kanssa ja keväällä osa opiskelijoista matkasi Berliinin leirikoulun merkeissä.
Lukuvuoden aikana valokuvaaja Meeri Koutaniemi kävi koulullamme kertomassa
työstään maailmalla ja Plan-kummilapsihanketta jatkettiin. Lisäksi saksalainen
vaihto-oppilas kertoi omasta taustastaan englannin tunneilla ja kaksi koulumme
opiskelijaa
kertoi
vaihto-oppilaskokemuksistaan.
Monikulttuurisuuteen
ja
kansainvälisyyteen liittyen järjestettiin äidinkielen tunneilla myös kirjoituskilpailu.
Toinen valitsemamme teema oli henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi. Tähän
teemaan liittyen kävimme syksyllä liikuntapäivänä Myllykoskella ja Jyrävällä
Juumassa ja järjestimme valokuvauskilpailun. Lisäksi ensimmäisen vuosikurssin
opiskelijoille järjestettiin ryhmäyttämispäivä Oivangissa. Keväällä järjestimme
teemaviikon aiheesta hyvät tavat ja ystävällisyys ja tätä teemaa on jatkettu koulun
arjessa senkin jälkeen.
Paperinkulutuksemme on jo nyt alhainen muihin vastaavankokoisiin oppilaitoksiin
verrattuna, mutta
haluamme
edelleen
vähentää sitä. Niinpä
järjestimme
koulutuksen, jossa opettajat pääsivät tutustumaan oppimappiin. Koeviikkojen
aikana luokkiin mennään edelleen ilman kenkiä - näistä villasukkaviikoista nauttivat
niin jalat kuin kuin lattiakin. Ympäristötori-ilmoitustaulun ja Facebookin kautta on
tämänkin lukuvuoden aikana moni ylimääräiseksi jäänyt oppikirja löytänyt uuden
omistajan. Kuusamon vesistö-kurssi järjestettiin jälleen Oulangan tutkimusasemalla
ja hyötyliikuntakampanja toteutettiin keväällä. Toimintaa on siis monenlaista ja työ
jatkuu seuraavana lukuvuonna.
Keke-ryhmän puolesta, Riitta Juusola
OPPILASKUNTA
Oppilaskunnan hallituksen vuosi käynnistyi nopeasti, mutta kuvaa emme kerenneet
napata. Kaikki lähti liikkeelle syyskokouksella, missä valittiin vuoden puheenjohtaja.
Syksy meni nopeasti, lokakuussa koristelimme koulun halloweenia varten ja
joulukuussa olimme paketoimassa Suomalaisessa kirjakaupassa ja vietimme
pikkujoulut. Helmikuussa koitti hallituksen vuoden suuritöisin tapahtuma: vanhojen
tanssit. Ensimmäisen vuoden opiskelijat koristelivat ja järjestelivät kauniin
tapahtuman! Tanssien jälkeen koristeltiin koulu vielä vappua varten ja pidettiin
kevätkokous sekä vihdoin ja viimein otimme hallituksen kuvan.
Mari Lehto
Rukan alppikoulu
Rukan alppikoulun opiskelijoilla oli erittäin menestyksekäs kausi, niin alppihiihdon
kuin freestylenkin puolella. Alppinistit saavuttivat yhteensä 19 SM –mitalia, joista 6
kultaa, 7 hopeaa ja 6 pronssia. Freestylessä Joona Kangas voitti nuorten
maailmanmestaruuden. Sotshin Olympialaisissa kilpaili kaksi opiskelijaamme, Lauri
Kivari ja Aleksi Patja. SM- tasolla freestyle – laskijat toivat yhteensä 6 mitalia.
OPETTAJAT
Kukkonen Tiina-Maria
maantiede, terveystieto
Rehtori
Matila Jyrki
Lehto Marja
englanti, ruotsi, ranska
äidinkieli ja kirjallisuus
Vararehtori (lv 13-14)
Marttala Anna
Pohjola Osmo
uskonto ja psykologia
matematiikka
Niskala Kari
Aikkila Asko
liikunta ja terveystieto
matematiikka, fysiikka
Nuutila Matti
Danso Merja
englanti, latina, ruotsi
draama (tuntiopettaja)
Paakkari Erja
Ervasti Hannu
liikunta (tuntiopettaja)
kemia ja matematiikka
Pehkonen Airi
Hautajärvi Tarmo
äidinkieli ja kirjallisuus,
matematiikka
historia, yhteiskuntaoppi
Hannula Marko
Piittinen Riitta
musiikki
englanti ja ruotsi
Juusola Riitta
Pätsi Ritva
maantiede, biologia
ruotsi
Kokkonen Teuvo
Riihiaho Mika
historia, yhteiskuntaoppi, uskonto,
saksa, englanti
filosofia
Rytisalo Minna
äidinkieli ja kirjallisuus
Sopanen Kirsi-Marja
kuvataide
Välitalo Martti
opinto-ohjaaja
opettajien sähköposti:
[email protected]
KUUSAMON LUKION OPISKELIJAT
LUKUVUONNA 2013-14
13 A Ryhmänohjaaja Ritva Pätsi
Aho Saku Kristian
Andersson Lotte Camilla
Ervasti Anna Katariina
Halonen Katja Marjut
Handolin Juho Mikael
Heikkilä Anu Maarit
Heikkinen Jaakko Tapio
Hekkala Niko Petteri
Helppikangas Terhi Susanna
Hietala Lauri Juhani
Huttunen Karoliina Anna Jemina
Hänninen Valentin Ville
Isopoussu Meri Annika
Junttila Arttu Julius
Juusola Pauliina Maria Sofia
Juutinen Greta Annika
Kaakinen Eveliina Maria Matilda
Kaakinen Sanna Sofia
Kallunki Nea Kristiina
Kallunki Silja Eveliina
Keskeyttäneitä 1
13 B Ryhmänohjaaja Airi Pehkonen
Huttunen Karoliina Anna Jemina
Kangas Joona Samuel
Kantola Matleena Tellervo
Karjalainen Emilia Josefina
Klemetti Eeva-Liisa Katariina
Koramo Elisa Maaria
Korvala Jutta Kaisa-Maria
Koski Sofia Emma Katariina
Kuusla Henri
Kyrönkari Henna Tuulia
Käkelä Marja-Leena Helena
Käsmä Viljami Anselm
Lehto Tomi Ville Samuel
Lehtoaho Emma Amanda
Leskelä Henna Maria
Liikanen Minnea Emilia
Lohilahti Ella Maria Aurora
Majava Niina Maisa Katariina
Mankinen Miikka Petteri
Matinlauri Alisa Rebekka
Mattila Minja Olivia
Mielonen Oona Amanda
Keskeyttäneitä 1
13 C Ryhmänohjaaja Matti Nuutila
Jamshidian Damine
Miettinen Nora Sofia Aleksandra
Moilanen Miikkael Anttoni
Multas Santeri Henrikki
Männikkö Ella Reeta Katariina
Männikkö Janne
Määttä Essi Reetta Inkeri
Määttä Jonna Eriika Emilia
Määttä Katariina Irja Elina
Määttä Katriina Maaria
Määttälä Niko Sakari
Niikkonen Pyry Aleksanteri
Pesonen Jyri Jaakko Aleksi
Pesti Eneli
Pohjola Eveliina Milla Maria
Polojärvi Matilda Elli Noora
Pulkkanen Kaisa- Mari Susanna
Rapo Väinö Simo Tuomas
Rivinen Jussi Viljami
Ronkainen Inka Amanda
Ronkainen Mari Talvikki
13 D Ryhmänohjaaja Riitta Piittinen
Ronkainen Ville Aleksi
Rontti Eeli Aleksis
Rontti Pihla Katariina
Rönkkönen Veikka-Pekka Waltteri
Sahi Jyri Paul-Erik
Schröder Markus Sebastian
Seppänen Karlo Aukusti
Siekkinen Roosa Mari Emilia
Säkkilä Anni Tuuli Inkeri
Säkkinen Eerik Heikki Viljami
Säkkinen Olli Ville Valtteri
Tahkola Annika Kristiina
Tahkola Julia Sara Sofia
Tiainen Ville Petteri
Tornberg Maria Eveliina
Tuovinen Joonas Konsta Petteri
Tyynelä Valtteri Rene Johannes
Törmänen Markus Tapio
Vallioniemi Heikki Veli Tapani
Vattula Laura Johanna
Westermarck William
Veteläinen Maria-Juulia Mirjami
Keskeyttäneitä 3
12 A Ryhmänohjaaja Osmo Pohjola
Aho Sini Julia
Aikio Jenna Aili Marjatta
Aikio Severi Erkki Iivari
Bäck Robin Casimir
Ervasti Oona Salla Maaria
Ervasti Samuli Iiro Tapani
Haataja Karri Mikael
Haataja Krista Marianna Katariina
Haataja Santeri Iikka
Hamunen Henna Kristiina
Harju Roosa Alexandra
Harjumaa Veera Karoliina
Herrmans Ida Natalia
Hovi Saska Elias
Jaakkola Vappu Ulriika
Jaakkonen Antti Mikael
Janhunen Iita Amalia
Jurmu Annastiina Mikaela
Jääskö Anu Emilia
Kaartinen Saana Sara Katriina
Kajava Jenna Emilia
12 B Riitta Juusola
Kajava Tuukka Taneli Valdemar
Karjalainen Emma Karoliina
Karjalainen Minna Julia
Karjalainen Sini Roosa Orvokki
Kataja Kristiina Reetta Marjaana
Kela Sarai-Natalia
Kivari Lauri Juhani
Koivuranta Joni Kristian
Koivuranta Maiju Eveliina
Koramo Anni Katri Irmeli
Korhonen Tero Aleksi
Kouva Iina Heidi Marika
Kulojärvi Tiia Maria
Käkelä Jyrki Jaakko
Kämäräinen Jenna Erika
Kämäräinen Mirjami Sofia
Lehto Mari Pauliina
Liikanen Emilia Pauliina
Luukko Nea Carla Johanna
12 C Minna Rytisalo
Manninen Jesse Alex Tapani
Moilanen Pinja-Riikka Tuulia
Mourujärvi Sami Matias
Mursu Anna-Reetta Sofia
Mustaniemi Janne Oskari
Mustonen Joonas Mikael
Mustonen Riia-Jannica Alexandra
Daniela
Mäkelä Joonas Jukka Petteri
Männikkö Elena Hannele
Määttä Annukka Suvi -Tuulia
Määttä Arttu Kalle Oskari
Määttä Johanna Sini Kristiina
Määttä Riikka Henna Emilia
Nevala Emmi Kristiina
Nevanperä Joni Markus
Niikkonen Ville Santeri
Oijusluoma Johanna Jasmin
Oikarinen Maiju Vivi Sofia
12 D Ryhmänohjaaja Asko Aikkila
Oikarinen Ville Johannes
Ojala Juho Henteri
Pesonen Jussi Ilmari
Pylkkänen Roosa
Pätsi Jemina Janette Sylvia
Pätsi Markus Ilmari
Pätsi Merja Leena Annikki
Pätsi Milla Emilia
Raatikainen Merit Vivia
Riekki Juho Aleksi
Riihiaho Mikko Samuli
Rintamaa Eetu Zheng Bao
Ronkainen Aleksi Tapani
Ronkainen Jenni Maria Matilda
Ronkainen Katja Emilia
Ronkainen Miikka Matias
Ronkainen Pekka Kalevi
Rönkkönen Roni Oskari
Sandell Petra
12 E Ryhmänohjaaja Mika Riihiaho
Siikaluoma Mikko Johan
Sulasalmi Jarkko Tapani
Sulasalmi Veli Markus
Suoraniemi Janina Emilia
Säkkinen Santeri Viljami
Takki Teddy Tuukka
Tauriainen Noora Maria
Tiermas Anu Inga Mirjami
Tornberg Tero Tapio
Tuovinen Paavo Eino Johannes
Tuuliainen Elias Mikael
Törmänen Janne Antti
Törmänen Juho Petteri
Törmänen Mikko Tapani
Vanttaja Kirsi-Marja
Virkkula Santeri Antti Ilmari
Vohlakari Krista Julia
11 A Ryhmänohjaaja Anna Marttala
Ahonen Jenna Katariina
Airisniemi Anssi Tapani
Airisniemi Matti Aleksi
Ervasti Juho Pertti Mikael
Ervasti Sofia Hannele
Heikkala Jimi Juhana
Heikkinen Ville Helmeri
Hekkala Jenni Julia
Hämäläinen Harri Erik
Hämäläinen Henri Tapani
Hänninen Janne Tapani
Jormakka Niina Titta Adalmiina
Juusola Hanna Maija
Kaakinen Heidi Kristiina
Kallunki Erika Maria Kristiina
Kallunki Jesse Matias
Kananen Anniina Petra-Maria
Karjalainen Jesperi Arttu Eemeli
Karjalainen Matias Mikael
Karjalainen Sami Mikael
11 B Ryhmänohjaaja Hannu Ervasti
Kivelä Akseli Atso Severi
Korpua Hanna Mari
Koskenkorva Milka Kristiina
Kumpula Marika Anniina
Kumpula Sohvi Emilia
Kyllönen Eetu-Ilari
Laihola Saku Joonas
Leinonen Sofia Emma Elina
Leskelä Joni Petteri
Lohilahti Jaana Kaarina
Lohilahti Lasse Juhani Mikael
Lohilahti Valtteri Juho Jalmari
Manninen Miina Helmi Adalmiina
Markkanen Jari Juhani
Matinlauri Hannes Sakari
Mustaniemi Anne Tuuli Sofia
11 C Ryhmänohjaaja Marja Lehto
Määttä Joni Kristian
Määttä Mia Eveliina
Määttä Mirjam Elina
Määttä Susanna Reeta Sofia
Paloniemi Reetta Anna Sofia
Palosaari Laura Annika
Pasanen Rami Mikael
Pesonen Emilia Pia Lyydia
Pitkänen Nea Karoliina
Pulkkanen Reetta Pauliina
Pumpanen Emilia Maria Lauriina
Rantala Aleksi Samuel
Rapo Marja Liisa
Ronkainen Ella Katariina
Räisänen Ella Maari Melina
Saarinen Ira Katri Joanna
Salminen Ida Roosa Maria
Schoultz Olivia Marie Christine
Suorajärvi Riikka Hilda Susanna
Keskeyttäneitä 1
11 D Ryhmänohjaaja Teuvo Kokkonen
Suorajärvi Sari Julia
Säkkinen Milla Alina Elisabet
Tahkola Aleksi Olavi
Tahkola Nina Kristiina
Takkula Essi Helmi Sofia
Teeriniemi Tessa Juuli Henrietta
Tenkula Emmi Juulia
Tiuraniemi Antti Eemeli
Tobi Triin
Tulyakov Nikita
Tuovila Essi Janita Kristiina
Tyynelä Samu Henrik Matias
Vaakanainen Jasmina Linda Maria
Wedman Eerik Aleksi
Veteläinen Joona Tapio
White Oliver William
Virranniemi Roosa Maria Alexandra
Väisänen Katariina
Välijärvi Suvi Emilia
Väätäinen Oona Eveliina
10 A - D Ryhmänohjaaja Martti
Välitalo
Aikio Santeri Heikki Mikael
Ervasti Miska Kaspian
Haataja Miika Kristian
Karjalainen Riina Karoliina
Laihola Niko Tapio
Leinonen Lotta Erika
Mäkelä Anniina Saana Sofia
Salmivaara Lauri Martti
10 F ryhmänohjaaja Kari Niskala
Dahl Juho Verneri
Hildén Kalle Valtteri
Lassila Veikko
Luukko Max Juhani
Planting Carl Conrad Pedersson
Vahtera Salli Mari
Vähäpassi Jaakko Oskari
keskeyttäneitä 1
NUORILLE ANNETTAVAN LUKIOKOULUTUKSEN TUNTIJAKO
Opetussuunnitelma 2005
Oppiaine tai aineryhmä
Pakolliset kurssit
Syventävinä opintoina tarjottavat
valtakunnalliset
Äidinkieli ja kirjallisuus
koulukohtaiset
6
3
3
- englanti
6
2
5
- saksa
6
2
3
- ranska
6
2
2
5
2
3
- saksa (B2,B3)
8
2
- ranska (B2,B3)
8
2
- latina (B3)
8
Kielet perusopetuksen vuosiluokilta
1-6 alkava kieli (A-kieli)
perusopetuksen vuosiluokilta
7-9 alkava kieli (B-kieli)
- ruotsi
muut kielet
Matematiikka
lyhyt oppimäärä
6
2
2
pitkä oppimäärä
10
3
4
Biologia
2
3
2
Maantiede
2
2
2
Fysiikka
1
7
4
Kemia
1
4
2
Ympäristö ja luonnontieteet
Uskonto
3
2
1
Elämänkatsomustieto
3
2
Filosofia
1
3
Psykologia
1
4
1
Historia
4
2
3
Yhteiskuntaoppi
2
2
Liikunta
2
3
3
Musiikki
1-2
3
3
Kuvataide
1-2
3
3
Terveystieto
1
2
Opinto-ohjaus
1
1
Pakolliset kurssit
47-51 (riippuu matematiikasta)
Syventävät kurssit
vähintään 10
Taito- ja taideaineet
1
Soveltavat kurssit
Kurssit yhteensä vähintään
75
TERVEYDENHOITAJA
Terveydenhoitajan vastaanottoajat ovat olleet koulupäivinä 8.00-16.00 ja ilman
ajanvarausta ti klo 8.00-10.30 ja to klo 11.00-13.00. Kerran kuukaudessa on käynyt
koululääkäri, jolle on voinut varata ajan terveydenhoitajan kautta.
Terveystarkastukset on tehty toisen vuosikurssin opiskelijoille. Kutsuntalääkärille
menevät opiskelijat ovat käyneet kouluterveydenhoitajan tarkastuksessa (esim.
kuulon tarkistus).
eLukio
eLukion avulla voi suorittaa keskenjääneet lukio-opinnot loppuun tai aloittaa
opiskelun alusta. Opinnoissa on mahdollista suorittaa joko koko lukion oppimäärä
(44 kurssia) ja ylioppilastutkinto tai yhden tai useamman oppiaineen oppimäärä
sekä saada lukion päästötodistus. Opiskeluaika on tällöin 2-4 vuotta.
Ylioppilastutkintoon tähtäävä koulutus on maksutonta. Yksittäisiä aineita suorittava
aineenopiskelija maksaa aineopiskelijamaksun. Opiskelu tapahtuu pääasiassa
iltaisin, ja itsenäisen opiskelun osuus on huomattava. Jokaista etälukiokurssia kohti
on kaksi etäopetustuokiota. Etäopiskelujakson aikana opiskelija ei ole sidottu
koulun oppituntien aikoihin eikä päiviin. Jokainen voi itse valita hänelle sopivan
opiskelupaikan ja - rytmin. Opettajilla on päivystysaikoja, jolloin voi olla yhteydessä
opettajaan puhelimitse. Opiskelija voi lähettää myös sähköpostia kurssinsa
opettajalle ja kysyä neuvoa.
Opiskelijoita on kuluneena lukuvuotena ollut 7, joista kolme on tutkintotavoitteisia
ja neljä aineopiskelijaa.
TOIMIHENKILÖT
Kämäräinen Airi, terveydenhoitaja
Määttä Hilkka, koulusihteeri
Perttula Virpi, asiakasneuvoja
Sova Fanni, SOL
KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA
Hämäläinen Erkki, sivistystoimenjohtaja, lautakunnan esittelijä
KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA 2013 - 2016
MAJAVA TIMO, PUHEENJOHTAJA
VÄISÄNEN HANNU, I VARAPJ
HÄRKÖNEN HEIKKI, II VARAPJ
HOKKINEN ANTTI
HYVÖNEN JOUKO
KANTOLA LAURA
LAURILA HARRI
LEHTOSAARI-VÄHÄKUOPUS HENNA
NIIKKONEN SANNA
POLOJÄRVI TARMO
RÄISÄNEN EEVALIISA
SIIKALUOMA TAISTO
SÄKKINEN JUHA
TORNBERG MARJA
VOUTILAINEN ULLA
TURUNEN MARTTI KH:N EDUST. 2013
Työaika
Päivittäinen työaika on ollut 8.15-16.00. Oppitunnin pituus on ollut 75 minuuttia ja
ruokailu 45 minuuttia sekä välitunnin pituus pääsääntöisesti 15 minuuttia.
Maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin 15 minuutin välituntien lisäksi 30 minuutin
tauko klo 13.00-13.30. Syyslukukausi alkoi elokuun 12. päivänä ja päättyi joulukuun
21. päivänä. Kevätlukukausi alkoi tammikuun 2. päivänä ja päättyi toukokuun 1.
päivänä. Syyslukukaudella työpäiviä oli 90 ja kevätlukukaudella 97 eli yhteensä 187
työpäivää. Syysloma oli 21.-25.10.2013 ja talviloma oli 3.-7.3.2014.
Ilmoitusasiat
Yhteisvalinnassa lukioon hyväksyttyjen opiskelijoiden nimet julkaistaan 12.6.2014.
Opiskelijoiden tulee varmistaa opiskelijapaikkansa kirjallisella ilmoituksella 23.6.2014
mennessä.
Syksyn yo-kirjoituksiin ilmoittautuminen tulee tehdä koulun toimistoon kirjallisesti,
viimeistään 5.6.2014.
Hakemukseen on liitettävä jäljennös ylioppilastutkintotodistuksesta.
Tutkintomaksuista tulee lasku.
SYKSYN 2014 KOEPÄIVÄT
Kuullunymmärtämiskokeet
ma 8.9.
vieras kieli, pitkä oppimäärä
englanti
saksa
ti 9.9.
toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ruotsi, A- ja B-taso
suomi, A- ja B-taso
ke 10.9.
vieras kieli, lyhyt oppimäärä
saksa
ranska
englanti
venäjä/italia
Kirjalliset kokeet
pe 12.9.
äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe
ma 15.9.
uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia,
maantiede, terveystieto
ke 17.9.
vieras kieli, pitkä oppimäärä
pe 19.9.
toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ma 22.9.
äidinkieli, suomi ja ruotsi, esseekoe
suomi/ruotsi toisena kielenä -koe
ke 24.9.
matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
pe 26.9.
psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
ma 29.9.
vieras kieli, lyhyt oppimäärä
Hylätyn kurssin uusintakoe sekä hyväksytyn kokeen korotuskoe ilmoitetaan
lukuvuoden 2014-15 alussa.
Niitä opiskelijoita, jotka eivät syystä tai toisesta jatka opiskeluaan Kuusamon
lukiossa ensi lukuvuonna, pyydetään ilmoittamaan päätöksestään koulun
toimistoon mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
Uusi lukuvuosi alkaa elokuun 11. päivänä 2014 ensimmäisen vuosikurssin
opiskelijoilla klo 9.00 ja muilla klo 10.00. Opettajien suunnittelupäivä järjestetään
elokuun 8. päivänä klo 9.00 - 15.00. Opiskelija, joka ei lukuvuoden koulutyön
alkaessa ole saapunut kouluun eikä ole rehtorille ilmoittanut pätevää syytä
poissaoloonsa, poistetaan koulun kirjoista.
Toivotan opiskelijoille, henkilökunnalle ja kotijoukoille virkistävää lomaa!
Kuusamossa kesäkuun 5. päivänä 2014
Jyrki Matila
rehtori
YLIOPPILAAN PUHE
Arvoisat ylioppilaat, rehtori, opettajat ja muu juhlaväki.
Kyllä tässä hetkessä on vastaus lukiovuosien varrella omassa ja luultavasti
muidenkin lukiolaisten päässä pyörineeseen kysymykseen: onko tässä hommassa
sittenkään mitään järkeä? Tällä hetkellä kukaan ei kuitenkaan epäile päätöstään
jatkaa lukiota. Kyllä me ollaan parhaita!
Tähän hetkeen asti olen selvinnyt nk. apinan raivolla. Usein teki mieli heittää kirjat
nurkkaan ja olla välittämättä mistään, mitä lukio vaatii opiskelijan tekevän. Joskus
näin tapahtuikin, mutta päälaellani lepäävä valkoinen lätsä todistaa kaikille sen
että maailma ei siihen kaatunut.
Meillä kaikilla oli heikot hetkemme; ennen koeviikkoja tai kirjoituksia tai kenties
keskellä jaksoa läksyjen kasautuessa. Hammasta purren ja kaiken viimeiseen
tippaan jättäen me ylioppilaat suoritimme vähintään 75 kurssia sekä selvisimme
hengissä kirjoituksista. Teimme uhrauksia, yleensä kyllä väärään suuntaan:
kokeeseen lukemisen sijaan saatoinkin päättää poikkeavani Veijossa visailemassa
tai muuten vain ottaa rennosti.
Enkä kadu yhtäkään näistä päätöksistä; ilman niitä en välttämättä olisi tässä. Sama
pätee varmasti muihinkin ylioppilaisiin. Nyt saamme olla ylpeitä jokaisesta
lintsatusta oppitunnista ja kirjoittamattomasta kirja-arvioinnista. Vastuullisena
nuorena miehenä kehotan kuitenkin nykyisiä lukiolaisia käymään koulussa yhtä
ahkerasti kuin ennenkin [...].
Kaikkien ylioppilaiden puolesta haluan kiittää meihin aikaa ja hermoja uhranneita
opettajia. Ilman teidän työtänne me emme olisi ylioppilaita, eikä Kuusamon lukio
olisi oma itsensä ilman teidän loistavaa panostanne. Kiitokset myös Kuusamon
lukion muulle henkilökunnalle.
Kiitokset jokaisen ylioppilaan kotiväelle: huolenpito, ravinto ja tuki on auttanut
meistä jokaista ponnistelemaan tänne asti, ja prosessissa on syntynyt sivutuotteena
mahtavia ihmisiä jotka varmasti tuovat maailmaan kaikkea kaunista ja tärkeää.
Viimeisenä tahtoisin koko sydämestäni kiittää kanssaopiskelijoitani. Kuusamon
lukiosta valmistuu tänä keväänä loistava lauma ylioppilaita! Ensi vuosi kuluu
varmasti uusien ihmisten ympäröimänä: armeija, opiskelu tai vaikkapa matkailu on
monille seuraava etappi. Tuskin enää näen samaa porukkaa yhdessä, mikä on
sääli.
Tänään päättyy vuosien uurastus, tänään me olemme ylioppilaita. Kuitenkin jo
vuoden päästä olemme kaikkea sen lisäksi. Emme mitenkään voi tietää minne
päädymme ajan kuluessa, mutta voin olla varma että Kuusamon lukion
tarjoamasta, kultaakin kalliimmasta opetuksesta on silloinkin meille kaikille hyötyä.
Vielä kerran onnea meille, nautitaan tänään vuosien uurastusten tuomasta
palkkiosta!
Matias Karjalainen
Se oli sitten siinä!

Similar documents