מועד אביב - "ט לוח בחינות מה 2016 הרשמה לבחינות תסתיים בתאריך 20/12

Transcription

מועד אביב - "ט לוח בחינות מה 2016 הרשמה לבחינות תסתיים בתאריך 20/12
‫לוח בחינות מה"ט ‪ -‬מועד אביב ‪2016‬‬
‫מגמה‬
‫מקצוע הבחינה‬
‫סמל שאלון‬
‫משך הבחינה‬
‫תאריך הבחינה‬
‫מכונות‬
‫מכטרוניקה‬
‫‪2019‬‬
‫מכניקה טכנית‬
‫מבוא לאלקטרוניקה‬
‫חלקי מכונות‬
‫‪90117‬‬
‫‪90137‬‬
‫‪90111‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪15.2.16‬‬
‫‪21.2.16‬‬
‫‪2.3.16‬‬
‫אלקטרוניקה‬
‫מחשבים‬
‫‪2614‬‬
‫ביוטכנולוגיה‬
‫‪4310‬‬
‫כימיה תרופתית‬
‫‪2713‬‬
‫מחשבים ומחשבים זעירים‬
‫אלקטרוניקה ספרתית‬
‫תורת החשמל‬
‫אלקטרוניקה תקבילית‬
‫מערכות הספק ומתקני חשמל‬
‫תורת החשמל‬
‫מכונות חשמל והינע‬
‫מערכות אלקטרוניות פיקוד ובקרה‬
‫תקשורת‬
‫אלקטרוניקה ספרתית‬
‫תורת החשמל‬
‫אלקטרוניקה תקבילית‬
‫כימיה כללית ואורגנית‬
‫‪90718‬‬
‫‪90713‬‬
‫‪90711‬‬
‫‪90712‬‬
‫‪90624‬‬
‫‪90611‬‬
‫‪90619‬‬
‫‪90622‬‬
‫‪90715‬‬
‫‪90713‬‬
‫‪90711‬‬
‫‪90712‬‬
‫‪92418‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪18.2.16‬‬
‫‪21.2.16‬‬
‫‪24.2.16‬‬
‫‪29.2.16‬‬
‫‪15.2.16‬‬
‫‪24.2.16‬‬
‫‪28.2.16‬‬
‫‪2.3.16‬‬
‫‪15.2.16‬‬
‫‪21.2.16‬‬
‫‪24.2.16‬‬
‫‪29.2.16‬‬
‫‪18.2.16‬‬
‫כימיה כללית ואורגנית‬
‫כימיה מכשירית‬
‫‪90828‬‬
‫‪90812‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪18.2.16‬‬
‫‪29.2.16‬‬
‫כימיה מעבדתית‬
‫כימיה מכשירית‬
‫‪90812‬‬
‫‪4‬‬
‫‪29.2.16‬‬
‫כימיה ומיקרוביולוגיה של המים (מעבדה)‬
‫‪91223‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪22.2.16‬‬
‫כימיה ומיקרוביולוגיה של המים (מעבדה)‬
‫‪91223‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪24.2.16‬‬
‫מדידת עבודה‬
‫כלכלה תעשייתית‬
‫ניהול היצור‬
‫הסתברות וסטטיסטיקה‬
‫התנהגות צרכנים ומחקר שווקים‬
‫כלכלה תעשייתית‬
‫תמהיל השיווק ומרכיביו‬
‫הסתברות וסטטיסטיקה‬
‫מדידת איכות ו איסוף נתונים‬
‫כלכלה תעשייתית‬
‫הסתברות וסטטיסטיקה‬
‫סחר תובלה ושילוח בינ"ל‬
‫כלכלה תעשייתית‬
‫ניהול מחסנים‪,‬רכש ואחזקה‬
‫הסתברות וסטטיסטיקה‬
‫אסמבלר ‪PC/IBM‬‬
‫‪C‬‬
‫לימודי מבנים‬
‫תכנון אדריכלי‬
‫תורת הבניה‬
‫עיצוב פנים‬
‫יסודות השרטוט‬
‫‪90223‬‬
‫‪90212‬‬
‫‪90220‬‬
‫‪90222‬‬
‫‪90233‬‬
‫‪90212‬‬
‫‪90232‬‬
‫‪90222‬‬
‫‪90240‬‬
‫‪90212‬‬
‫‪90222‬‬
‫‪90261‬‬
‫‪90212‬‬
‫‪90260‬‬
‫‪90222‬‬
‫‪91620‬‬
‫‪91621‬‬
‫‪90419‬‬
‫‪90423‬‬
‫‪90421‬‬
‫‪90422‬‬
‫‪90412‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4.5‬‬
‫‪4.5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪14.2.16‬‬
‫‪18.2.16‬‬
‫‪22.2.16‬‬
‫‪29.2.16‬‬
‫‪14.2.16‬‬
‫‪18.2.16‬‬
‫‪25.2.16‬‬
‫‪29.2.16‬‬
‫‪14.2.16‬‬
‫‪18.2.16‬‬
‫‪29.2.16‬‬
‫‪14.2.16‬‬
‫‪18.2.16‬‬
‫‪25.2.16‬‬
‫‪29.2.16‬‬
‫‪14.2.16‬‬
‫‪2.3.16‬‬
‫‪14.2.16‬‬
‫‪17.2.16‬‬
‫‪21.2.16‬‬
‫‪28.2.16‬‬
‫‪2.3.16‬‬
‫חשמל‬
‫‪2510‬‬
‫אלקטרוניקה‬
‫תקשורת‬
‫‪2615‬‬
‫מיועד לשנה‬
‫‪2711‬‬
‫טכנולוגיות מים‬
‫‪5703‬‬
‫תעשיה וניהול ‪-‬‬
‫מערכות ייצור‬
‫‪2110‬‬
‫תעשיה וניהול‪-‬‬
‫שיווק וניהול‬
‫‪2111‬‬
‫תעשיה וניהול‪-‬‬
‫ניהול איכות‬
‫‪2112‬‬
‫תעשיה וניהול ‪-‬‬
‫לוגיסטיקה‬
‫‪2114‬‬
‫תכנה‬
‫‪3210‬‬
‫אדריכלות‬
‫ועיצוב פנים‬
‫‪2311‬‬
‫כל הבחינות מתחילות בשעה ‪.9:30‬‬
‫יש להגיע חצי שעה לפני שעת הבחינה עם תעודת זהות‪.‬‬
‫במידה ומותר להכניס חומר פתוח לבחינה‪ ,‬הוא יאושר רק אם יהיה מתוייק בקלסר יחיד‬
‫סטודנטים שנכשלו או לא הוגשו לבחינה‪,‬צריכים להירשם‬
‫במזכירות הנדסאים ‪ D164‬אצל לנה רק לאחר תשלום דמי בחינה (‪ 200‬ש''ח)במדור שכ''ל‬
‫הרשמה לבחינות תסתיים בתאריך‬
‫‪20/12/2015‬‬