"א של יואל גבע למועד קיץ תשע 001 מיקוד ספר

Transcription

"א של יואל גבע למועד קיץ תשע 001 מיקוד ספר
‫מיקוד ספר ‪ 001‬של יואל גבע למועד קיץ תשע"א‬
‫החל ממועד קיץ תשע " א יתבטל המיקוד ו בעקבותיו צומצמה תכנית הלימודים ‪.‬‬
‫העמודים והתרגילים הרשומים במסמך זה הינם ה תרגילים שירדו עקב צמצום תוכנית הלימודים ואין‬
‫צורך ללמדם החל ממועד קיץ תשע " א ‪.‬‬
‫שימו לב ‪ :‬במועד חורף תשע " א עדיין יש מיקוד ‪.‬‬
‫מיקוד זה מוגש כשירות למורים ולתלמידים שלומדים מספרי יואל גבע‬
‫באחריותו של המורה לוודא שהוא תואם למיקוד שפורסם על ידי משרד החינוך‪.‬‬
‫שינוי נושא נוסחה‬
‫עמוד ‪ – 76‬תרגילים ‪15 , 14 :‬‬
‫הערה ‪ :‬בנושא זה ירדו שאלות ללא הקשר מציאותי אבל יש צורך בתרגילי הכנה לקראת הקש ר מצי א ותי ‪.‬‬
‫מסיבה זו לא הורדנו תרגילים ללא הקשר מצי א ותי ‪.‬‬
‫עמוד ‪ – 81‬תרגילים ‪39  37 :‬‬
‫עמוד ‪ – 89‬תרגילים ‪27 , 26 :‬‬
‫בעיות מילוליות‬
‫עמודים ‪ 104 – 102‬כל התרגילים ‪.‬‬
‫עמוד ‪ – 118‬תרגילים ‪15  11 :‬‬
‫סדרה חשבונית וסד רה לפי מקום‬
‫עמוד ‪ – 176‬תרגילים ‪. 25  21 :‬‬
‫עמוד ‪ – 181‬תרגילים ‪ 11 , 9 :‬ג ‪ 12 ,‬ג ‪ ,‬ד ‪.‬‬
‫עמוד ‪ – 186‬תרגילים ‪ 19 , 17  13 , 10 :‬ב ‪. 26 , 25 , 21 , 20 ,‬‬
‫עמוד ‪ – 197‬תרגילים ‪. 16 , 15 , 14 :‬‬
‫עמוד ‪ – 209‬תרגילים ‪ 20 , 17 , 16 , 15 :‬ב ' ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫קרי אה ובנייה של גרפים מצי אותיים‬
‫בנספחים עמוד ‪ – 787‬תרגילים ‪7  3 :‬‬
‫טריגונומטריה‬
‫בנספחים עמוד ‪ – 774‬תרגילים ‪ 15 , 14 , 13 , 12 , 11 :‬ה '‪ 16 ,‬ה ‪ 17 ,‬ד ‪ ,‬ה ‪ ,‬ו ‪ , 18 ,‬ד ‪ ,‬ה ‪ ,‬ו ‪.‬‬
‫הערה חשובה ‪ :‬בכל תרגיל שבו אין שרטוט יש להוסיף שרטוט ‪.‬‬
‫הסתברות‬
‫עמוד ‪ – 595‬תרגילים ‪. 38  31 :‬‬
‫עמוד ‪ – 605‬תרגילים ‪. 17  6 :‬‬
‫בנספחים ‪ :‬עמוד ‪ – 778‬תרגילים ‪. 19  1 :‬‬
‫פרקי חזרה‬
‫שינוי נושא נוסחה‬
‫עמוד ‪ – 618‬תרגילים ‪. 10 , 2 , 1 :‬‬
‫בעיות מילוליות‬
‫עמוד ‪ – 625‬תרגילים ‪. 20 , 15 :‬‬
‫סדרה חשבונ ית‬
‫עמוד ‪ – 630‬תרגילים ‪ 23 , 15 , 13 , 12 :‬ג ‪25 ,‬‬
‫טריגונומטריה‬
‫להוסיף שרטוט לתרגילים הבאים ‪:‬‬
‫עמוד ‪ – 656‬תרגילים ‪. 26 , 12 , 7 :‬‬
‫הסתברות‬
‫עמוד ‪ – 669‬תרגילים ‪13 , 8 :‬‬
‫‪2‬‬
‫מבחנים‬
‫החל מע מ וד ‪673‬‬
‫מבחן מספר ‪ – 4‬תרגיל ‪. 5‬‬
‫מבחן מספר ‪ – 5‬תרגיל ‪. 6‬‬
‫מבחן מספר ‪ – 11‬תרגיל ‪. 6‬‬
‫מבחן מספר ‪ – 13‬תרגיל ‪. 6‬‬
‫מבחן מספר ‪ – 15‬תרגיל ים ‪ ) 5 , 1 :‬להוסיף ציור ואז השאלה תקינה ( ‪.‬‬
‫מבחן מספר ‪ – 18‬תרגיל ‪. 2‬‬
‫מבחן מספר ‪ – 19‬תרגיל ‪ 3‬ג ‪.‬‬
‫מבחן מספר ‪ – 22‬תרגיל ‪. 2‬‬
‫מבחן מספר ‪ – 29‬תרגיל ‪. 3‬‬
‫נספחים החל מ עמוד ‪793‬‬
‫מבחן מספר ‪ – 33‬תרגילים ‪ ) 5 , 2‬ניתן להוסיף שרטוט ואז השאלה תקינה ( ‪. 6 ,‬‬
‫מבחן מספר ‪ – 35‬תרגיל ‪ 5‬ה ‪.‬‬
‫מבחן מספר ‪ – 36‬תרגיל ‪. 6‬‬
‫‪3‬‬

Similar documents