, יואל גבע – "א למועד חורף תשע 005 מיקוד ספר לדטי ` אריק דז

Transcription

, יואל גבע – "א למועד חורף תשע 005 מיקוד ספר לדטי ` אריק דז
‫מיקוד ספר ‪ 005‬למועד חורף תשע"א – יואל גבע‪,‬‬
‫אריק דז'לדטי‬
‫מיקוד זה מוגש כשירות למורים ולתלמידים שלומדים מספר לשאלון ‪ 005‬מאת יואל גבע‬
‫ואריק דז'לדטי‪ .‬באחריותו של המורה לוודא שהוא תואם למיקוד שפורסם על ידי משרד החינוך‪.‬‬
‫התרגילים שלפניך הם התרגילים שנותרו לאחר פרסום המיקוד‪.‬‬
‫מבחנים‬
‫ספר ‪ 005‬חלק ב '‪ ,‬החל מ עמוד ‪: 823‬‬
‫מבחן מספר ‪ – 1‬תרגילים ‪6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1‬‬
‫מבחן מספר ‪ – 2‬תרגילים ‪6 , 5 , 4 , 3 , 1‬‬
‫מבחן מספר ‪ – 3‬תרגילים ‪6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1‬‬
‫מבחן מספר ‪ – 4‬תרגילים ‪6 , 5 , 4 , 3 , 1‬‬
‫מבחן מס פר ‪ – 5‬תרגילים ‪ 3 , 2 , 1‬א ‪. 6 , 5 , 4 ,‬‬
‫מבחן מספר ‪ – 6‬תרגילים ‪ 1‬ב ‪6 , 5 , 3 ,‬‬
‫מבחן מספר ‪ – 7‬תרגילים ‪ 1‬א ‪. 6 , 5 , 4 ,‬‬
‫מבחן מספר ‪ – 8‬תרגילים ‪6 , 5 , 4 , 3 , 1‬‬
‫מבחן מספר ‪ – 9‬תרגילים ‪6 , 5 , 4 , 3 , 1‬‬
‫מבחן מספר ‪ – 10‬תרגילים ‪6 , 5 , 3‬‬
‫מבחן מספר ‪ – 11‬תרגילים ‪6 , 5 , 4 , 3‬‬
‫מבחן מספר ‪ – 12‬תרגיל ים ‪6 , 5 , 4 , 3 , 1‬‬
‫מבחן מספר ‪ – 13‬תרגילים ‪ 1‬ב ‪6 , 5 , 3 ,‬‬
‫מבחן מספר ‪ – 14‬תרגילים ‪6 , 5 , 4 , 3 , 1‬‬
‫מבחן מ ספר ‪ – 15‬תרגילים ‪ 1‬א ‪6 , 5 , 4 , 3 ,‬‬
‫מבחן מספר ‪ – 16‬תרגילים ‪6 , 5 , 3 , 1‬‬
‫מבחן מספר ‪ – 17‬תרגילים ‪6 , 5 , 3 , 1‬‬
‫מבחן מספר ‪ – 18‬תרגילים ‪ 1‬א ‪7 , 6 , 5 , 4 , 3 ,‬‬
‫‪1‬‬
‫כל הזכויות שמורות ליואל גבע ואריק דז'לדטי‬
‫מבחן מספר ‪ – 19‬תרגילים ‪ 1‬א ‪6 , 5 , 4 , 3 ,‬‬
‫מבחן מספר ‪ – 20‬תרגילים ‪ 1‬א ‪6 , 5 , 4 , 2 ,‬‬
‫מבחן מספר ‪ – 21‬תרגילים ‪7 , 6 , 5 , 4 , 2 , 1‬‬
‫מבחן מספר ‪ – 22‬תרגילים ‪6 , 5 , 4 , 3 , 1‬‬
‫מבחן מספר ‪ – 23‬תרגילים ‪6 , 5 , 4 , 3 , 1‬‬
‫מבחן מספר ‪ – 24‬תרגילים ‪6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1‬‬
‫מבחן מספר ‪ – 25‬תרגילים ‪6 , 5 , 3 , 2‬‬
‫מבחן מספר ‪ – 26‬תרגילים ‪6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1‬‬
‫מבחן מספר ‪ – 27‬תרגילים ‪7 , 6 , 5 , 4 , 3‬‬
‫מבחן מספר ‪ – 28‬תרגילים ‪6 , 5 , 4 , 3 , 1‬‬
‫מבחן מספר ‪ – 29‬תרגילים ‪6 , 5 , 4 , 3 , 1‬‬
‫מבחן מספר ‪ – 30‬תרגילים ‪ 1‬א ‪6 , 5 , 4 , 3 ,‬‬
‫‪2‬‬
‫כל הזכויות שמורות ליואל גבע ואריק דז'לדטי‬

Similar documents