שאלות מילוליות כלליות ואחוזים

Transcription

שאלות מילוליות כלליות ואחוזים
‫שאלות מילוליות‬
‫שאלות כלליות – דו שלביות‬
‫הראו דרך פתרון ותרגילים מתאימים בכל שאלה וכתבו תשובה במילים‪.‬‬
‫‪ .1‬בספר הקריאה של אלון ‪ 151‬עמודים‪ .‬זוהר קרא ‪ 51‬עמודים ‪.‬‬
‫כמה ימים נוספים נדרשים לאלון לקריאת הספר‪ ,‬אם בכל יום מהם יקרא אלון ‪ 01‬עמודים ?‬
‫‪ .0‬באוסף של ניר ‪ 101‬בולים ‪ .‬באוסף של שיר יש ‪ 111‬בולים ‪.‬‬
‫ניר ושיר צרפו את הבולים שלהם ומצאו שיש להם ‪ 165‬בולים מהארץ והשאר מחוץ לארץ ‪.‬‬
‫כמה בולים מחוץ לארץ יש לשניהם יחד ?‬
‫‪ .0‬ברכבת ‪ 8‬קרונות‪ .‬בכל קרון ‪ 20‬מקומות ישיבה‪.‬‬
‫‪ 020‬נוסעים עלו לרכבת והתיישבו‪.‬‬
‫כמה מקומות ישיבה נותרו פנויים ברכבת ?‬
‫‪ .2‬לתופרת ‪ 01‬מטר בד‪ .‬לתפירת חולצה דרושים לה ‪ 0‬מטר בד‪,‬‬
‫ולתפירת זוג מכנסיים דרושים לה ‪ 0‬מטר בד ‪.‬‬
‫כמה מטר בד נשארו לתופרת לאחר שתפרה ‪ 2‬חולצות ו‪ 0 -‬זוגות מכנסיים ?‬
‫‪ .5‬בבית ספר רמון יש ‪ 11‬חדרים ושלושה אולמות ‪.‬‬
‫בכל חדר יש ‪ 10‬כסאות‪ ,‬ובאולם יש ‪ 01‬כסאות‪.‬‬
‫כמה כסאות יש בבית ספר רמון בסך‪ -‬הכל ?‬
‫‪ .6‬בשיעור מתמטיקה חילקו את תלמידי הכיתה ל‪ 2 -‬קבוצות‪ .‬בכל קבוצה היו ‪ 6‬תלמידים‪.‬‬
‫בשיעור ספורט חילקו את אותם תלמידים לשתי קבוצות שוות ‪.‬‬
‫כמה תלמידים היו בכל קבוצה ?‬
‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪11‬‬
‫שאלות מילוליות‬
‫‪ .7‬לרן היו ‪ 211‬קלפים מסודרים בחפיסות‪ .‬בכל חפיסה היו ‪ 01‬קלפים‪.‬‬
‫יום אחד איבד רן ‪ 7‬חפיסות‪ .‬כמה קלפים נשארו לו ?‬
‫‪ .8‬לגיל היו ‪ 17‬גולות‪ .‬ליוסי היו פי שניים גולות מלגיל‪ .‬הם שיחקו בגולות ויוסי הפסיד‪ 2‬גולות‪.‬‬
‫אחר כך נתן יוסי ‪ 11‬גולות לאחיו הקטן ואת השאר שם בכיס‪.‬‬
‫כמה גולות יש ליוסי בכיס?‬
‫‪ .9‬משפחת כהן קנתה מקרר בסכום של ‪.₪ 6,111‬‬
‫את מחצית הסכום שילמה במזומן ואת השאר ב‪ 6 -‬תשלומים שווים ‪.‬‬
‫א‪ .‬כמה שילמה משפחת כהן בכל אחד מהתשלומים השווים?‬
‫ב‪ .‬משפחת לוי קנתה גם היא מקרר בסכום של ‪.₪ 6,111‬‬
‫את מחצית הסכום שילמה במזומן ואת השאר ב‪ 5 -‬תשלומים‪.‬‬
‫האם משפחת לוי שילמה בכל תשלום יותר ממשפחת כהן או פחות? נמקו‪.‬‬
‫‪ .11‬בבית הספר לומדים ‪ 001‬תלמידים ב – ‪ 7‬כיתות ז'‪.‬‬
‫בכיתה ז‪ , 1‬ז‪ , 0‬ז‪ 0‬לומדים ‪ 00‬תלמידים בכל כיתה‪.‬‬
‫בכיתה ז‪ , 2‬ז‪ , 5‬ז‪ 7‬לומדים ‪ 00‬תלמידים‪ .‬השאר לומדים בכיתה ז ‪. 7‬‬
‫א‪ .‬כמה תלמידים לומדים בכיתה ז‪? 7‬‬
‫ב‪ .‬כל תלמידי כיתות ז יצאו לטיול ‪ .‬הם התחלקו לקבוצות‪ ,‬בכל קבוצה ‪ 11‬תלמידים‪.‬‬
‫לכמה קבוצות התחלקו התלמידים ?‬
‫‪ .11‬בשדה פורחים ‪ 911‬פרחים‪ .‬מתוכם ‪ 001‬כלניות‪ 51 ,‬רקפות והשאר נרקיסים‪.‬‬
‫כמה נרקיסים פורחים בשדה ?‬
‫עמוד ‪ 0‬מתוך ‪11‬‬
‫שאלות מילוליות‬
‫‪ .10‬אלון רוצה לקנות ‪ 7‬מחברות ו‪ 6 -‬חוברות‪ .‬מחיר מחברת ‪ 2‬שקלים‪ .‬מחיר כל חוברת ‪ 9‬שקלים‪.‬‬
‫לאלון ‪ 91‬שקלים ‪.‬‬
‫האם הכסף של אלון מספיק לקניית המחברות והחוברות ? כן ‪ /‬לא‬
‫נמקו את תשובתכם ‪:‬‬
‫‪ .10‬חילקו ‪ 56‬תלמידים ל‪ 7 -‬קבוצות שוות‪ .‬בכל קבוצה ‪ 0‬ילדים קראו ספר והשאר ציירו‪.‬‬
‫כמה ילדים ציירו בכל קבוצה ?‬
‫‪ .12‬תולעת טיפסה על עץ שגובהו ‪ 0‬מטרים‪.‬‬
‫ביום הראשון היא טיפסה ‪ 0‬מטרים‪ ,‬וביום השני היא טיפסה ‪ 61‬ס"מ ‪.‬‬
‫כמה ס"מ נשארו לתולעת להגיע לראש העץ ?‬
‫( הקיפו את התשובה נכונה )‬
‫א‪.‬‬
‫‪ 61‬ס"מ‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ 111‬ס"מ‬
‫ג‪.‬‬
‫‪ 021‬ס"מ‬
‫ד‪.‬‬
‫‪ 21‬ס"מ‬
‫‪ .15‬לדני ‪ 52‬מדבקות‪ 01 .‬מדבקות הוא נתן לאחותו‪ ,‬ואת השאר הוא הדביק באלבום ב‪ 0 -‬דפים‪ ,‬מספר‬
‫שווה של מדבקות בכל דף ‪ .‬כמה מדבקות הדביק דני בכל דף באלבום?‬
‫‪ .16‬ב‪ 0 -‬ימי עבודה מייצרים במפעל ‪ 71‬חולצות‪.‬‬
‫כמה חולצות מייצרים במפעל ב‪ 01 -‬ימי עבודה?‬
‫‪ .17‬בארון הכיתה היו ‪ 11‬חבילות מחברות ‪ .‬בכל חבילה היו ‪ 10‬מחברות‪.‬‬
‫על שולחן המורה היו עוד ‪ 6‬מחברות‪.‬‬
‫כמה מחברות היו ביחד?‬
‫עמוד ‪ 0‬מתוך ‪11‬‬
‫שאלות מילוליות‬
‫‪ .18‬רון בחר מספר ואז הקטין את המספר פי ‪ .111‬המספר החדש שקיבל היה ‪.28‬‬
‫מה היה המספר שרון בחר לפני ההקטנה?‬
‫‪ .19‬עידן הקטין מספר פי ‪ .11‬המספר החדש שקיבל עידן היה ‪.091‬‬
‫מה היה המספר של אלון לפני ההקטנה?‬
‫‪ .01‬משפחת כהן קנתה מחשב שמחירו ‪ .₪ 5,201‬היא שילמה את הקניה ב‪ 11 -‬תשלומים חודשיים שווים‪.‬‬
‫כמה שילמה כל חודש?‬
‫‪ .01‬גם משפחת לוי קנתה מחשב שמחירו ‪ .₪ 5,511‬היא שילמה במזומן ‪ ,₪ 0111‬את שאר המחיר שילמה‬
‫ב‪ 11 -‬תשלומים שווים ‪ .‬כמה שילמה כל חודש?‬
‫‪ .00‬לחנות הפרחים הביאו ‪ 151‬נרקיסים ו‪ 051 -‬כלניות‪.‬‬
‫בעל החנות סידר את הפרחים ב‪ 11 -‬דליים‪ .‬מספר שווה של פרחים בכל דלי‪.‬‬
‫כמה פרחים שם בכל דלי?‬
‫‪ .00‬מה יקרה למספר ‪ 58,111‬אם נוריד שני אפסים מימינו? הסבירו!‬
‫‪ .02‬מהו המספר הקטן פי ‪ 1111‬מ‪?10,111 -‬‬
‫‪ .05‬מהו המספר הגדול פי ‪ 11‬מ‪?511 -‬‬
‫‪ .06‬מהו המספר הקטן ב ‪ 1111 -‬מ‪?10,111 -‬‬
‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪11‬‬
‫שאלות מילוליות‬
‫‪. 07‬דני קנה ‪ 21‬חבילות בולים‪ .‬בכל חבילה ‪ 01‬בולים‪.‬‬
‫א‪ .‬כמה בולים בסך‪ -‬הכל קנה דני ?‬
‫ב‪ .‬חבילת בולים אחת עולה ‪ 01‬שקלים‪ .‬כמה שקלים שילם דני עבור הבולים שקנה?‬
‫ג‪ .‬דני הדביק באלבום את כל הבולים שקנה‪ .‬בכל דף הדביק דני ‪ 11‬בולים‪.‬‬
‫בכמה דפים הדביק דני את הבולים ?‬
‫שאלות מילוליות בשברים פשוטים‬
‫פתרו את השאלות המילוליות בדקו אם תשובתכם הגיונית‪( .‬אם אתם מגלים קושי‪ ,‬נסו להיעזר בציור משלכם)‪:‬‬
‫‪ .1‬סבתה חילקה ‪ 5‬ממתקים ל‪ 11-‬נכדיה‪ ,‬שווה בשווה‪ .‬כמה ממתקים קיבל כל נכד?‬
‫‪ .0‬סבתא חילקה ‪ 0‬פיצות ל‪ 10-‬נכדיה‪ ,‬שווה בשווה‪ .‬כמה פיצות קיבל כל נכד?‬
‫‪ .0‬רוני קראה ספר במשך ‪ 0‬שעות‪ .‬היא קראה ‪ 6‬פרקים בספר‪ .‬היא הקדישה זמן שווה לכל פרק‪.‬‬
‫כמה זמן הקדישה לכל פרק?‬
‫‪ .2‬במבחן במתמטיקה היו ‪ 11‬שאלות‪ .‬רוני פתר נכון ‪ 9‬שאלות‪ .‬בשאר השאלות הוא טעה‪.‬‬
‫איזה חלק מהשאלות פתר רוני נכון?‬
‫‪ .5‬במבחן היסטוריה היו ‪ 11‬שאלות‪.‬רוני טעה ב‪ 0 -‬שאלות‪ .‬בשאר השאלות הוא ענה נכון‪.‬‬
‫איזה חלק מהשאלות פתר רוני נכון?‬
‫‪ .6‬במבחן היו ‪ 15‬שאלות‪.‬יוני פתר נכון ‪ 11‬שאלות‪ .‬בשאר השאלות הוא טעה‪.‬‬
‫באיזה חלק מהשאלות טעה יוני?‬
‫‪ .7‬באוטובוס ישבו ‪ 20‬נוסעים‪.‬בתחנה ירדו ‪ 2‬נוסעים‪ .‬איזה חלק מהנוסעים נשאר באוטובוס?‬
‫‪ .8‬גילי קראה בכל יום שליש ממספר העמודים בספר הקריאה שלה‪ .‬בכמה ימים סיימה גילי לקרוא את הספר?‬
‫עמוד ‪ 5‬מתוך ‪11‬‬
‫שאלות מילוליות‬
‫‪ .9‬תום צובע בכל יום שישית מאורך המעקה‪.‬‬
‫א‪ .‬איזה חלק יצבע ב‪ 0 -‬ימים?‬
‫ב‪ .‬בכמה ימים יסיים תום את צביעת הגדר?‬
‫‪ .11‬במשפחת לוי יש ‪ 0‬בנים ו‪ 0 -‬בנות‪ .‬אימא חילקה ‪ 11‬תפוחים‪ ,‬שווה בשווה‪ ,‬בין הילדים‪.‬‬
‫א‪ .‬איזה חלק מהתפוחים קיבלו הבנים?‬
‫ב‪ .‬איזה חלק מהתפוחים קיבלו הבנות?‬
‫‪ .11‬חתולה המליטה ‪ 6‬גורים‪ 2 .‬מהם לבנים‪ ,‬השאר שחורים‪.‬‬
‫א‪ .‬איזה חלק מהגורים לבנים?‬
‫ב‪ .‬איזה חלק מהגורים שחורים?‬
‫‪ .10‬בכיתה ז‪ 01 1-‬תלמידים‪ 11 .‬מהם משתתפים בחוג מחשבים‪.‬‬
‫א‪ .‬איזה חלק ממספר התלמידים משתתפים בחוג מחשבים?‬
‫ב‪ .‬איזה חלק ממספר התלמידים אינו משתתף בחוג מחשבים?‬
‫שאלות מילוליות באחוזים‬
‫‪ .1‬השלימו את הטבלה ‪:‬‬
‫שבר פשוט‬
‫שבר פשוט מצומצם‬
‫שבר עשרוני‬
‫מספר באחוזים‬
‫‪01%‬‬
‫‪1.75‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪10‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪01%‬‬
‫‪2‬‬
‫‪50‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1.0‬‬
‫עמוד ‪ 6‬מתוך ‪11‬‬
‫שאלות מילוליות‬
‫‪ .0‬כמה הם ‪ 51%‬מהמספר ‪?91‬‬
‫‪ .0‬כמה הם ‪ 01%‬מהמספר ‪?28‬‬
‫‪ .2‬בכיתה ז‪ 0-‬ביה"ס ‪ 21‬תלמידים‪ 15% .‬מהם משחקים כדור‪ -‬רגל והשאר משחקים כדורסל‪.‬‬
‫א‪ .‬כמה מהתלמידים משחקים כדור‪ -‬רגל?‬
‫ב‪ .‬כמה מהתלמידים משחקים כדורסל?‬
‫‪ .5‬ביה"ס שתל ‪ 01‬צמחי נוי‪ .‬בשל החום הכבד נבלו ‪ 01%‬מהצמחים‪ .‬כמה צמחים נבלו?‬
‫‪ .6‬המורה הביאה לכיתה ‪ 06‬ספרים‪ 18 .‬מהם ספרי מדעים‪ 01% ,‬מהם ספרי אנגלית‬
‫ו‪ 01% -‬מהם מקראות בעברית‪.‬‬
‫א‪ .‬איזה אחוז מהספרים הם ספרי מדעים?‬
‫ב‪ .‬כמה ספרי אנגלית הביאה המורה לכיתה?‬
‫ג‪ .‬כמה מקראות בעברית הביאה המורה לכיתה?‬
‫‪ .7‬בכיתה ‪ 21‬תלמידים‪ .‬בשיעור ספורט התחלקו התלמידים ל‪ 0 -‬קבוצות וכולם שיחקו‪.‬‬
‫‪ 01 %‬מהתלמידים שיחקו כדורסל‪ 21 % .‬מהתלמידים שיחקו כדורגל‪ ,‬ושאר התלמידים שיחקו כדורעף‪.‬‬
‫א‪ .‬כמה תלמידים שיחקו כדורסל?‬
‫ב‪ .‬כמה תלמידים שיחקו כדורגל?‬
‫ג‪ .‬כמה תלמידים שיחקו כדורעף?‬
‫‪ .8‬כמה אחוזים הם ‪ 2‬מ ‪?5 -‬‬
‫‪ .9‬כמה אחוזים הם ‪ 5‬מ‪?18 -‬‬
‫עמוד ‪ 7‬מתוך ‪11‬‬
‫שאלות מילוליות‬
‫‪ .11‬חשבו מהי הכמות הכללית אם ‪ 05%‬מהכמות הם ‪?0‬‬
‫‪ .11‬חשבו מהי הכמות הכללית אם ‪ 01%‬מהכמות הם ‪?01‬‬
‫‪ .10‬באלבום יש ‪ 51‬בולים‪ ,‬מהם ‪ 00‬בולים מישראל‪ .‬מהו אחוז הבולים מישראל ?‬
‫‪ .10‬בספריה ‪ 0211‬ספרים‪ 25% .‬מהם בשפה העברית‪ 05% ,‬בשפה האנגלית‪ ,‬והשאר בשפה הערבית‪.‬‬
‫א‪ .‬כמה ספרים בשפה העברית?‬
‫ב‪ .‬כמה ספרים בשפה האנגלית?‬
‫ג‪ .‬כמה ספרים בשפה הערבית?‬
‫‪ .12‬מאור קנה בחנות המשחקים ב‪ 21% -‬מכספו‪ .‬בסך‪ -‬הכל קנה ב‪.₪ 82 -‬‬
‫א‪ .‬כמה כסף היה למאור לפני הקנייה?‬
‫ב‪ .‬כמה כסף נשאר למאור לאחר הקניה?‬
‫‪ .15‬סוחר קנה ‪ 001‬זוגות נעליים‪ 021 .‬זוגות נעלי ספורט‪ ,‬והשאר סנדלים‪.‬‬
‫א‪ .‬כמה זוגות סנדלים קנה הסוחר?‬
‫ב‪ .‬מהו אחוז זוגות נעלי הספורט שקנה הסוחר?‬
‫‪ .16‬רן קנה משחק ב‪ 021 -‬שקלים ומכר אותו ב‪ 001 -‬שקלים‪.‬‬
‫א‪ .‬כמה כסף הרוויח רן ממכירת המשחק?‬
‫ב‪ .‬מהו אחוז הרווח של רן?‬
‫‪ 52 .17‬עובדי חברת "גל" יצאו לטיול בצפון‪ ,‬והם מהווים ‪ 10%‬מכלל העובדים בחברה‪.‬‬
‫כמה עובדים יש בסך הכל בחברה?‬
‫‪ .18‬קבוצת כדורגל הפסידה ב‪ 0 -‬משחקי חוץ מתוך ‪ 15‬משחקים ששיחקה בעונה‪.‬‬
‫מהו אחוז משחקי ההפסד של הקבוצה בעונה?‬
‫‪ .19‬שחקן קלע לסל ‪ 7‬פעמים במשחק כדורסל‪ .‬אחוז ההצלחה של אותו שחקן היה ‪.05%‬‬
‫כמה פעמים ניסה השחקן לקלוע לסל באותו משחק?‬
‫עמוד ‪ 8‬מתוך ‪11‬‬
‫שאלות מילוליות‬
‫שאלות הוזלה‪ ,‬הנחה והתייקרות‬
‫‪ .1‬בתחילת חודש אפריל הכריזה חנות על מבצע הוזלת מחירים של ‪.01%‬‬
‫א‪.‬‬
‫כמה הנחה יש על חולצה שמחירה הוא ‪ 111‬שקלים?‬
‫ב‪.‬‬
‫כמה הנחה יש על חולצה שמחירה הוא ‪ 181‬שקלים?‬
‫ג‪.‬‬
‫מה מחיר החולצה שמחירה ‪ 111‬שקלים לאחר ההנחה?‬
‫ד‪.‬‬
‫מה מחיר החולצה שמחירה ‪181‬שקלים לאחר ההנחה?‬
‫‪ .0‬בתחילת מאי הוחלט להעלות את המחירים ב‪.05% -‬‬
‫א‪.‬‬
‫בכמה תתייקר חולצה שמחירה ‪ 111‬שקלים?‬
‫ב‪.‬‬
‫בכמה תתייקר חולצה שמחירה ‪ 011‬שקלים?‬
‫ג‪.‬‬
‫מה יהיה מחיר החולצה שמחירה ‪ 111‬שקלים?‬
‫ד‪.‬‬
‫מה יהיה מחיר החולצה שמחירה ‪ 011‬שקלים?‬
‫‪ .0‬מחיר כסאות לפינת אוכל‪ 0011 -‬ש"ח‪ .‬אם קונים במזומן מקבלים הנחה של ‪.15%‬‬
‫אם קונים בשני תשלומים שווים מקבלים הנחה של ‪.5%‬‬
‫א‪ .‬חשבו את מחיר הכיסאות אם קונים במזומן?‬
‫ב‪ .‬חשבו את מחיר הכיסאות אם קונים בשני תשלומים שווים?‬
‫ג‪ .‬כמה ישלמו בכל תשלום?‬
‫‪ .2‬מכנסיים שמחירם ‪ ₪ 051‬נמכרו בהנחה של ‪.01%‬‬
‫א‪ .‬חשבו את גובה ההנחה‪.‬‬
‫ב‪ .‬מה יהיה מחיר המכנסיים לאחר ההנחה?‬
‫‪ .5‬אייל שילם עבור מחשב ‪ 01% .₪ 2111‬מהמחיר שולם עבור המסך של המחשב‪.‬‬
‫מהו מחירו של מסך המחשב?‬
‫עמוד ‪ 9‬מתוך ‪11‬‬
‫שאלות מילוליות‬
‫‪ .6‬מחירו של שולחן ‪ .₪ 811‬המחיר הוזל ב‪ .05% -‬מהו מחיר השולחן לאחר ההנחה?‬
‫‪ .7‬רון קנה מקרר ב‪ ₪ 1111 -‬ומכר אותו ברווח של ‪ .15%‬באיזה מחיר נמכר השולחן?‬
‫‪ .8‬מחיר תיק ‪ .₪ 161‬מה יהיה מחיר התיק לאחר הנחה של ‪?05%‬‬
‫‪ .9‬מחיר משחק מחשב ‪ .₪ 001‬מה יהיה מחיר המוצר לאחר הנחה של ‪?11%‬‬
‫‪ .11‬מחיר נעלי ספורט ‪ .₪ 501‬מה יהיה מחיר המוצר לאחר התייקרות של ‪?11%‬‬
‫שאלות כלליות‪:‬‬
‫‪ .1‬אם נכפול מספר נתון פי ‪ 2‬ולתוצאה נוסיף ‪ 2‬נקבל ‪ .05‬מהו מספר הנתון?‬
‫‪ .0‬אם נכפול מספר נתון פי ‪ 7‬ומהתוצאה נחסיר ‪ 6‬נקבל ‪ .09‬מהו מספר הנתון?‬
‫‪ .0‬אם נחלק מספר נתון ב‪ 0 -‬ולתוצאה נוסיף ‪ 5‬נקבל ‪ .00‬מהו המספר הנתון?‬
‫‪ .2‬אם נחלק מספר נתון ב‪ 6 -‬ומהתוצאה נחסר ‪ 2‬נקבל ‪ .1‬מהו המספר הנתון?‬
‫‪ .5‬אם נוסיף ‪ 5‬למספר נתון ואת התוצאה נכפול ב‪ 7 -‬נקבל ‪ .29‬מהו המספר הנתון?‬
‫עמוד ‪ 11‬מתוך ‪11‬‬
‫שאלות מילוליות‬
‫‪ .6‬אם נוסיף ‪ 0‬למספר נתון ואת התוצאה נכפול ב‪ )-8( -‬נקבל (‪ .)-21‬מהו המספר הנתון?‬
‫‪.7‬‬
‫אם נחסר ‪ 5‬ממספר נתון ואת התוצאה נכפול ב‪ 6 -‬נקבל ‪ .18‬מהו המספר הנתון?‬
‫‪.8‬‬
‫אם נוסיף ‪ 5‬את המספר הנתון ואת התוצאה נחלק ב‪ 7 -‬נקבל ‪ . 6‬מהו המספר הנתון?‬
‫‪.9‬‬
‫אם נחסר ‪ 5‬למספר נתון ואת התוצאה נחלק ב‪ 5 -‬נקבל (‪ . )-2‬מהו המספר הנתון?‬
‫‪.11‬‬
‫אם נחסר ‪ 5‬ממספר נתון ואת התוצאה נכפול ב‪ 0 -‬נקבל את המספר הנתון‪ .‬מהו המספר הנתון?‬
‫‪.11‬‬
‫אם נוסיף ‪ 2‬למספר נתון ואת התוצאה נכפול ב‪ 0 -‬נקבל מספר גדול פי ‪ 6‬מהמספר הנתון‪.‬‬
‫מהו המספר הנתון?‬
‫‪.10‬‬
‫אם נחסר ‪ 5‬ממספר נתון ואת התוצאה נכפול ב‪ 0 -‬נקבל שליש מהמספר הנתון‪ .‬מהו המספר הנתון?‬
‫‪.10‬‬
‫אם נחסר ‪ 5‬משליש של מספר נתון ואת התוצאה נכפול פי ‪ 0‬נקבל מחצית מהמספר הנתון‪.‬‬
‫מהו המספר הנתון?‬
‫עמוד ‪ 11‬מתוך ‪11‬‬