עבודת קיץ -3 – הקבצה א

Comments

Transcription

עבודת קיץ -3 – הקבצה א
‫‪36.60.02‬‬
‫לכבוד תלמידי כיתות ז'‬
‫הנדון‪ :‬עבודת קיץ במתמטיקה‬
‫‪)0‬מיד בתחילת שנה"ל תשע"ד תערך בחינה במתמטיקה לכל תלמידי השכבה‪ .‬רמת הבחינה – בהתאם‬
‫להקבצה שהתלמיד שובץ‪ ,‬כפי שרשום לו בתעודה‪ .‬מטרת הבחינה לרענן את הידע הלימודי‪.‬‬
‫ציון הבחינה יהיה הציון הראשון של מחצית א'‪.‬‬
‫לצורך חזרה על החומר והכנה לקראת הבחינה‪ ,‬התלמידים יכינו עבודת קיץ לפי הרמה שאליה שובצו‪.‬‬
‫העבודה היא לפי הקבצות‪ :‬הקבצה א'‪ ,‬ב' ‪ ,‬מיצוי ו‪-‬ג'‪.‬‬
‫העבודה נשלחה במשו"ב ותוכלו להוריד את העבודה גם מאתר בית הספר עמי אסף ‪.‬‬
‫‪)3‬תלמיד המערער על שיבוצו יוכל להיבחן בתחילת השנה ברמה הגבוהה מזו שהוא שובץ וציון המעבר‬
‫להקבצה גבוהה יותר – ‪ 57‬ומעלה‪.‬‬
‫תנאי הכרחי לאישור להיבחן ברמה המבוקשת הוא הגשת עבודת הקיץ ברמה המבוקשת למורה ביום‬
‫הבחינה‪.‬‬
‫אנו מאחלים הצלחה רבה וחופשה נעימה !‬
‫בברכה‪,‬‬
‫צוות מורים למתמטיקה‬
‫עמי אסף ‪ ,‬בית ברל‬
‫לה ק ב צ ו ת‬
‫עבודת קיץ‬
‫‪ .1‬התאימו בין הנקודה לבין שיעורי הנקודה המתאימים לה‪( .‬בערך)‬
‫‪D‬‬
‫‪20‬‬
‫‪A‬‬
‫‪10‬‬
‫‪20‬‬
‫‪-10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪-10‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫א‪)-22 , 22( .‬‬
‫ב‪)-15 , -9( .‬‬
‫ג‪)4 , -16( .‬‬
‫ד‪)-4 , -16( .‬‬
‫ה‪)16 , 17( .‬‬
‫‪ .2‬פשטו את הביטויים הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬איזה מספר נוכל לחלק ב‪ )-5( -‬ונקבל (‪?)-3‬‬
‫‪.3‬‬
‫ב‪ .‬איזה מספר נוכל להכפיל ב‪ )-4( -‬ונקבל ‪? 22‬‬
‫‪.4‬‬
‫איזה ביטוי הוא שווה ערך לביטוי ‪? b4‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪b+b+b+b‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪b3 + b‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪2b + 2b‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪bbbb‬‬
‫‪-20‬‬
‫‪-20‬‬
‫א'‬
‫‪ AB .5‬הוא קו ישר‪.‬‬
‫מה גודל הזווית ‪ ACD‬בסרטוט? הסבירו‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪7x  4‬‬
‫אם )‪ x = (-2‬מה ערך הביטוי‬
‫‪5x  4‬‬
‫? הציגו חישוב‪.‬‬
‫נתון מלבן ‪ ABCD‬ובתוכו משולש‪.‬‬
‫קבעו את גודל זווית ‪ x‬על סמך הנתונים‪.‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪47°‬‬
‫‪D‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪A‬‬
‫‪30°‬‬
‫‪A‬‬
‫‪E‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪E‬‬
‫איזה מהביטויים הבאים הוא שווה ערך לביטוי בשורה העליונה?‬
‫ב) )‪2(2x + 2y) – (2x – 2y‬‬
‫א) )‪3(x + y) – (3x – y‬‬
‫‪0 .1‬‬
‫‪2x .1‬‬
‫‪4y .2‬‬
‫‪2x + 2y .2‬‬
‫‪6x + 4y .3‬‬
‫‪2x + 6y .3‬‬
‫‪ .9‬לפניכם מלבן ובתוכו מקבילית צבועה באפור‪.‬‬
‫חשבו את השטח האפור‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪12‬‬
‫‪ .12‬חשבו את התרגילים הבאים‪.‬‬
‫= ‪. 13 + 7  2 – 6‬ה‬
‫= ‪. 100 : (-5)2‬א‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪( 44  4 : 2)  2 ‬‬
‫‪7‬‬
‫‪2‬‬
‫‪.‬ו‬
‫= ‪. (62 – 42) : 22‬ב‬
‫‪‬‬
‫‪.‬ז‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪( 45  10 : 2)  3 ‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪(28  8 : 2)  1 ‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫=)‪. 50 – (7 + 4  23‬ח‬
‫= )‪. 36 – (6 + 3  11‬ד‬
‫‪ .11‬מחיר מחברת עבה ‪ x‬שקלים‪ .‬מחירה של מחברת דקה קטן ב‪ 3 -‬שקלים ממחיר‬
‫מחברת עבה‪.‬‬
‫‪)1‬‬
‫איזה ביטוי מתאר עלותן של ‪ 6‬מחברות דקות?‬
‫א) ‪ 6x – 3‬שקלים‬
‫ב) )‪ 6(x – 3‬שקלים‬
‫ג) )‪ 3(x – 6‬שקלים‬
‫ד) )‪ 6(x + 3‬שקלים‬
‫‪)2‬‬
‫דן קנה ‪ 2‬מחברות עבות ו‪ 6 -‬מחברות דקות ושילם בסך הכל ‪ 32‬שקלים‪.‬‬
‫מה מחיר מחברת עבה?‬
‫‪ m .12‬מייצג מספר‪ .‬אם נחסר ממנו ‪ 4‬ונכפול את ההפרש ב‪ 7 -‬נקבל ‪.72‬‬
‫איזו מהמשוואות הבאות מציגה את הנתון?‬
‫א) ‪7m – 4 = 70‬‬
‫ב) ‪7(m – 4) = 70‬‬
‫ג) ‪7(m + 4) = 70‬‬
‫ד) ‪7m + 4 = 70‬‬
‫‪.13‬‬
‫נתון‪a = 3 :‬‬
‫‪b = -1‬‬
‫מה ערך הביטוי‪ ? -2a – 3(b – 4) :‬הציגו דרך חישוב‪.‬‬
‫נתון‪a = -3 :‬‬
‫‪b = -2‬‬
‫מה ערך הביטוי‪?4a – 3(2 – b) :‬‬
‫‪‬‬
‫‪.‬ג‬
‫הציגו דרך חישוב‪.‬‬
‫‪ .14‬איזה מהמספרים הבאים יכול להיות המספר המסומן ב‪?k -‬‬
‫‪ .15‬חשבו את מידת הזוויות במשולש‪ ,‬על פי הנתונים‪.‬‬
‫‪4x  5‬‬
‫‪ .66‬א) רק ביטוי אחד אינו שווה ערך לביטוי‬
‫‪6‬‬
‫‪)1‬‬
‫‪(4x – 5) : 6‬‬
‫‪)2‬‬
‫‪4x – 5 : 6‬‬
‫‪)3‬‬
‫‪1‬‬
‫)‪( 4 x  5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪)4‬‬
‫‪4x 5‬‬
‫‪‬‬
‫‪6 6‬‬
‫‪2x  4‬‬
‫ב) רק ביטוי אחד שווה ערך לביטוי‬
‫‪3x  5‬‬
‫‪(2x + 4) : (3x – 5) )1‬‬
‫‪2x + 4 : (3x – 5) )2‬‬
‫‪)3‬‬
‫‪(2x + 4) : 3x – 5‬‬
‫‪ .17‬כתבו ‪ 2‬משוואות שונות שפתרונן שווה לפתרון המשוואה‪5(x + 6) = 20 :‬‬
‫__________________________‬
‫__________________________‬
‫‪ .18‬א‪ .‬רוחב מלבן ‪ 4‬ס"מ והיקפו ‪ 18‬ס"מ‪ .‬מה שטח המלבן בסמ"ר?‬
‫ב‪ .‬אורך מלבן ‪ 12‬ס"מ והיקפו ‪ 32‬ס"מ‪ .‬מה שטח המלבן בסמ"ר?‬
‫השלימו את המספר החסר בכל אחד מהשוויונות שלפניכם‪.‬‬
‫‪.19‬‬
‫א)‬
‫‪1‬‬
‫‪ __)  1‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8  (6‬‬
‫ב) ‪10 : 2 + __ = 0‬‬
‫‪ .22‬נתון‪ a + b = -10 :‬ו‪ .c = 8 -‬מה ערך הביטוי )‪ ? 6(a + b + c‬הראו דרך‪.‬‬
‫ב‪ .‬לפניכם משולש‪:‬‬
‫‪ .21‬א‪ .‬לפניכם משולש‪:‬‬
‫‪A‬‬
‫‪A‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪B‬‬
‫‪B‬‬
‫‪∡BAD = 40°‬‬
‫‪ BD‬חוצה את ‪∡ABC‬‬
‫‪∡C = 50°‬‬
‫‪∡A = 40°‬‬
‫‪ AD‬חוצה ‪∡BAC‬‬
‫‪∡DBC = 60°‬‬
‫חשבו את גודלה של ‪∡B‬‬
‫חשבו את גודלה של ‪∡C‬‬
‫ג‪ .‬לפניכם משולש‪:‬‬
‫‪A‬‬
‫‪ AD‬חוצה ‪∡CAB‬‬
‫‪∡C = 40°‬‬
‫‪∡DAB = 15°‬‬
‫מצאו את ‪∡ABC‬‬
‫‪B‬‬
‫‪ .22‬מה היקף ריבוע ששטחו ‪ 81‬סמ"ר?‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪ .23‬א‪ .‬לדן יש ‪ 4‬קלפים יותר מאשר לאמיר‪.‬‬
‫ליוגב יש פי ‪ 5‬יותר קלפים מאשר לדן‪.‬‬
‫אם לאמיר ‪ x‬קלפים‪ ,‬איזה ביטוי מייצג את מספר הקלפים שיש ליוגב?‬
‫‪5x + 4 )1‬‬
‫‪)2‬‬
‫‪5x – 4‬‬
‫‪)3‬‬
‫)‪5(x + 4‬‬
‫‪)4‬‬
‫‪5x‬‬
‫ב‪ .‬ליוגב ‪ 52‬קלפים‪ .‬כמה קלפים יש למאיר?‬
‫‪.24‬‬
‫א‪ .‬לאור יש ‪ 4‬כובעים יותר מאשר לנורית‪ .‬לגיל יש פי ‪ 2‬כובעים מאשר לאור‪.‬‬
‫אם לנורית יש ‪ t‬כובעים‪ ,‬איזה ביטוי מייצג את מספר הכובעים שיש לגיל?‬
‫‪2t + 4 )1‬‬
‫‪2(t + 4) )2‬‬
‫‪2t – 8 )3‬‬
‫‪2t )4‬‬
‫ב‪ .‬לגיל יש ‪ 28‬כובעים‪ .‬כמה כובעים יש לנורית?‬
‫‪ .55‬לפניכם ‪ 3‬תיבות שהנפח שלהן ‪ 666‬סמ"ק‪.‬‬
‫מה צריך להיות הערך של ‪? a‬‬
‫‪ 6‬ס"מ‬
‫‪ 5‬ס"מ‬
‫‪ 4‬ס"מ‬
‫‪a‬‬
‫‪a‬‬
‫‪a‬‬
‫‪ 10‬ס"מ‬
‫‪ 20‬ס"מ‬
‫‪ 20‬ס"מ‬
‫‪ .26‬לפניכם משולשים שמידותיהם נתונות בעזרת ביטויים אלגבריים‪.‬‬
‫חשבו את אורכי הצלעות אם ידוע היקף המשולש‪.‬‬
‫‪A‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪x+8‬‬
‫‪D‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪2x – 1‬‬
‫‪3x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪K‬‬
‫‪3x + 3‬‬
‫‪4x‬‬
‫‪E‬‬
‫‪C‬‬
‫‪2x + 1‬‬
‫‪B‬‬
‫היקף המשולש ‪ 25 ABC‬ס"מ‬
‫‪F‬‬
‫‪L‬‬
‫‪3x + 4‬‬
‫היקף המשולש ‪ 43 DEF‬ס"מ‬
‫‪2x + 10‬‬
‫היקף המשולש ‪ 40 KLM‬ס"מ‬
‫‪ .27‬א‪ .‬במפעל אורזים בכל דקה חטיפים בשני סוגי שקיות‪.‬‬
‫שקיות קטנות עם ‪ 7‬חטיפים‪.‬‬
‫שקיות גדולות עם ‪ 21‬חטיפים‪.‬‬
‫מספר השקיות הקטנות גדול ב‪ 4 -‬ממספר השקיות הגדולות‪.‬‬
‫הסה"כ כמות החטיפים בשקיות הקטנות שווה לכמות החטיפים בשקיות הגדולות‪.‬‬
‫היעזרו במשוואה וחשבו בכמה שקיות קטנות ובכמה שקיות גדולות אורזים (לדקה) את החטיפים‪.‬‬
‫‪)1‬‬
‫‪ x‬מייצג את ______________________________‬
‫‪)2‬‬
‫המשוואה המתאימה היא _____________________‬
‫‪)3‬‬
‫מספר השקיות לדקה מכל סוג הוא __________ ‪___________ ,‬‬
‫ב‪ .‬ארזו כוסות בשני סוגי אריזות‪.‬‬
‫אריזות קטנות בהן יש ‪ 6‬כוסות בכל אריזה‪.‬‬
‫אריזות גדולות בהן יש ‪ 24‬כוסות בכל אריזה‪.‬‬
‫מספר האריזות הקטנות גדול ב‪ 9 -‬ממספר האריזות הגדולות‪.‬‬
‫בסה"כ כמות הכוסות באריזות הקטנות שווה לכמות הכוסות באריזות הגדולות‪.‬‬
‫היעזרו במשוואה וחשבו בכמה אריזות מכל סוג ארזו את הכוסות‪.‬‬
‫‪)1‬‬
‫‪ x‬מייצג את ______________________________‬
‫‪)2‬‬
‫המשוואה המתאימה היא _____________________‬
‫‪)3‬‬
‫מספר האריזות מכל סוג הוא __________ ‪___________ ,‬‬
‫‪M‬‬
‫‪ .28‬בסרטוטים הבאים מצוירים טרפזים (המידות נתונות בס"מ)‪.‬‬
‫הטרפזים מחולקים לריבוע ומשולש‪.‬‬
‫קבעו בכל סרטוט למי שטח גדול יותר‪ .‬נמקו את תשובתכם‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪A‬‬
‫‪10‬‬
‫‪D‬‬
‫‪20‬‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪8‬‬
‫‪10‬‬
‫‪ .29‬לפניכם מבנים מכדורים המסודרים בסדרה‪.‬‬
‫מבנה ‪4‬‬
‫מבנה ‪3‬‬
‫מבנה ‪2‬‬
‫א‪.‬‬
‫אם ממשיכים לסדר קבוצות של כדורים בסדרה‪ ,‬כמה כדורים יהיו במבנה ‪?5‬‬
‫ב‪.‬‬
‫באיזה מקום בסדרה תהיה קבוצה של ‪ 13‬כדורים?‬
‫ג‪.‬‬
‫השלימו את הטבלה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫באיזה מקום יש ‪ 122‬כדורים?‬
‫ה‪.‬‬
‫באיזה מקום יש ‪ 41‬כדורים?‬
‫מקום בסדרה‬
‫מספר כדורים‬
‫‪7‬‬
‫‪10‬‬
‫‪100‬‬
‫‪61‬‬
‫‪n‬‬
‫‪2‬‬
‫‪.32‬‬
‫מבנה ‪1‬‬
‫‪E‬‬
‫‪.31‬‬
‫נתון‪ 234 :‬ס"מ = ‪SABCD‬‬
‫‪ – ABCD‬מקבילית‪.‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪ 08‬ס"מ‬
‫מצאו את ‪ x‬ואת אורך ‪.AE‬‬
‫‪x – 12‬‬
‫‪C‬‬
‫‪E‬‬
‫‪D‬‬
‫‪ .32‬לפניכם צורה המורכבת ממלבן ושני חצאי עיגולים זהים‪.‬‬
‫‪ 36‬ס"מ‬
‫‪ 46‬ס"מ‬
‫א‪ .‬מהו הרדיוס של כל אחד מחצאי העיגול ___ ________________________________________________‪.‬‬
‫ב‪ .‬חשבו את שטח הצורה כולה‪.___________________________________________________________ .‬‬
‫ג‪ .‬חשבו את היקף הצורה‪( .‬הקטע המקווקו אינו חלק מההיקף) ____________________________________‪.‬‬
‫‪ .33‬משוואות‪ :‬אפשר גם אחרת חלק ג' עמוד ‪ 99‬תרגיל ‪.19‬‬
‫קישור‪http://matheducation.co.il/sites/default/files/books/publ/EGA7C/index.html#/106/ :‬‬
‫‪ .34‬פונקציות‪ :‬אפשר גם אחרת חלק ג' עמוד ‪ 18‬תרגיל ‪.22‬‬
‫קישור‪http://matheducation.co.il/sites/default/files/books/publ/EGA7C/index.html#/26/ :‬‬
‫עבודת קיץ להקבצות‬
‫ב'‬
‫‪ )1‬פתרו את המשוואות שלפניכם‪ .‬הראו את שלבי הפיתרון‪.‬‬
‫‪2) 7x + 3 = 2x - 7‬‬
‫‪1) 2x – 5 = 29‬‬
‫‪4) –1(x + 1) = 8‬‬
‫)‪3) 4x – 8 = 2(x – 3‬‬
‫‪x‬‬
‫‪ 10‬‬
‫‪7‬‬
‫)‪6‬‬
‫‪4x  2‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫)‪8‬‬
‫‪ )2‬איזה מספר יש להציב בביטוי ‪ 3x – 9‬כדי שערך הביטוי יהיה (‪?)-15‬‬
‫א) ‪2‬‬
‫ב) (‪)-2‬‬
‫ג) ‪5‬‬
‫ד) ‪3‬‬
‫‪ )3‬הציבו ‪ a = 5, b = (-4), c = 1‬בביטוי‪:‬‬
‫‪ 2a – b + c‬וחשבו את ערכו של הביטוי‪.‬‬
‫)‪5) 2(x + 5) = 7 + 3(x – 1‬‬
‫‪2x  8‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫)‪7‬‬
‫‪ )4‬אם נציב (‪ )-2‬בביטוי‪ -3x + 5 :‬נקבל‪:‬‬
‫א) ‪12‬‬
‫ב) ‪2‬‬
‫ג) ‪11‬‬
‫‪ )5‬חשבו‪ ,‬הראו דרך‬
‫‪4‬‬
‫‪(6  2  2)  3 ‬‬
‫‪5‬‬
‫= ‪1) 12 – 4 ·5‬‬
‫)‪2‬‬
‫= ‪4) 3.5 · 100‬‬
‫‪2 2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪(4  2 2 )  7  ‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫)‪3‬‬
‫= ‪5) 103 · 0.02‬‬
‫‪ )6‬נפח תיבה הוא ‪ 122‬סמ"ק‪ .‬מצא את גובהה על פי הנתונים שבשרטוט‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫ס"מ‬
‫‪ 06‬ס"מ‬
‫‪ )7‬לדנה יש ‪ 12‬בולים יותר מלרון‪ .‬לתמר יש פי ‪ 2‬בולים מכמות הבולים של רון ודנה יחד‪.‬‬
‫‪ X‬מייצג את מספר הבולים שיש לרון‪.‬‬
‫א) איזה מהביטויים האלגבריים מתאים למספר הבולים שיש לתמר?‬
‫‪20x + 2 )1‬‬
‫‪2(10 +2x) )2‬‬
‫‪2·10 + x )3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪( x  10) )4‬‬
‫‪2‬‬
‫ב) אם לשלושתם יחד היו ‪ 66‬בולים‪ .‬כמה בולים היו לתמר? הציגו את דרך החישוב‪.‬‬
‫‪ )8‬לרן יש פי ‪ 1.5‬ספרים יותר מגל‪ .‬לאורית יש פי ‪ 4‬ספרים יותר ממספר הספרים שיש‬
‫לרן‪ X .‬מייצג את מספר הספרים שיש לגל‪.‬‬
‫א) בטאו בעזרת ‪ x‬את מספר הספרים שיש לרן ואת מספר הספרים שיש לאורית‪.‬‬
‫ב) אם לשלושתם יחד יש ‪ 68‬ספרים‪ .‬כמה ספרים יש לרן?‬
‫‪ )9‬לפניכם מלבן שהוצמד לו משולש ישר זווית ושווה שוקיים‪ .‬חשבו את שטח הצורה‪.‬‬
‫‪ 06‬ס"מ‬
‫‪ 7‬ס"מ‬
‫‪A‬‬
‫‪ )10‬נתון‪ KB :‬הוא חוצה זווית ‪.<AKC‬‬
‫‪.<DKA = 1100‬‬
‫חשבו את ‪( .<BKC‬הראו את דרך החישוב)‪.‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪K‬‬
‫‪D‬‬
‫‪ )11‬לפניכם משולש ישר זווית ‪ .)<B = 902 ( ABC‬מצאו את ‪.x‬‬
‫‪A‬‬
‫‪2x‬‬
‫‪6x+10‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪ )12‬מבריכת השקיה הוציאו מים בקצב של ‪ 22‬מ"ק בשעה‪ .‬לפני תחילת ההשקיה היו בבריכה ‪ 822‬מ"ק מים‪.‬‬
‫א) השלימו את הטבלה‪:‬‬
‫מספר השעות‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5.5‬‬
‫כמות המים‬
‫שנותרה בבריכה‬
‫ב) כעבור כמה שעות הבריכה התרוקנה? (נמקו)‬
‫ג) כעבור כמה שעות נשארו בבריכה ‪ 622‬מ"ק? ____________‬
‫‪1‬‬
‫ד) כעבור כמה שעות נשארו בבריכה פחות מ ‪-‬‬
‫‪10‬‬
‫מנפחה? _________________‬
‫‪7.5‬‬
‫‪x‬‬
‫‪ )13‬נתון גרף הפונקציה‪:‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬
‫‪15‬‬
‫‪5‬‬
‫‪10‬‬
‫‪0‬‬
‫‪-10‬‬
‫‪-5‬‬
‫‪-15‬‬
‫‪-5‬‬
‫‪-10‬‬
‫‪-15‬‬
‫א) השלימו את טבלת הערכים על פי גרף הפונקציה‪:‬‬
‫‪5‬‬
‫‪-5‬‬
‫‪7‬‬
‫‪x‬‬
‫‪-13‬‬
‫‪11‬‬
‫‪y‬‬
‫ב) הקיפו בעיגול את המילה המתאימה‪.‬‬
‫‪ )1‬הפונקציה עולה ‪ /‬יורדת ‪ /‬קבועה עבור מספרים הגדולים מ ‪.2‬‬
‫‪ )2‬הפונקציה עולה ‪ /‬יורדת ‪ /‬קבועה עבור המספרים הקטנים מ (‪.)-12‬‬
‫‪ )14‬קוטר של תבנית אפיה הוא ‪ 28‬ס"מ‪.‬‬
‫א‪ .‬רוצים לצפות את החלק העליון של העוגה בשוקולד‪ .‬מהו השטח שנצפה?‬
‫___________________________________________________________________‪.‬‬
‫ב‪ .‬רוצים להניח את העוגה על מגש‪.‬‬
‫איזה מהמגשים הבאים יתאים לעוגה – מגש שהיקפו ‪ 96‬ס"מ‪ ,‬או מגש שהיקפו ‪ 85‬ס"מ? נמקו‪.‬‬
‫___________________________________________________________________‪.‬‬
‫‪)15‬‬
‫א‪ .‬מה גודל השטח המקווקו?‬
‫‪ 76‬ס"מ‬
‫‪ 56‬ס"מ‬
‫ב‪ .‬איזה חלק משטח המלבן הוא השטח המקווקו?‬
‫‪ 0.7‬מ'‬
‫‪ )16‬מצאו את שטח המשולש ‪.ΔABC‬‬
‫‪A‬‬
‫‪15‬‬
‫‪D‬‬
‫‪36‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪38‬‬
‫‪ )17‬איזה מהמספרים הבאים יכול להיות המספר המסומן ב‪?k -‬‬
‫‪ )18‬א‪ .‬כמה מלבנים בסרטוט?‬
‫ב‪ .‬רשמו את שמות כל המלבנים שבסרטוט‪___________ , _________ , __________ , __________ , __________:‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪F‬‬
‫‪D‬‬
‫‪E‬‬
‫‪H‬‬
‫‪G‬‬
‫‪ )19‬זוגות המספרים הנתונים בטבלה מקיימים קשר על פי חוקיות מסוימת‪.‬‬
‫‪b‬‬
‫‪56‬‬
‫‪66‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫המספר הראשון‬
‫‪66‬‬
‫‪7‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫המספר השני‬
‫א‪ .‬רק אחד מבין הביטויים הבאים מתאר את החוקיות בטבלה‪ .‬מצאו את הביטוי המתאים‪.‬‬
‫א) ‪2 ∙ b‬‬
‫‪A‬‬
‫ב) ‪2 ∙ b + 2‬‬
‫ג)‬
‫‪3b – 2‬‬
‫ד) ‪b + 2‬‬
‫עבודת קיץ‪ -‬הקבצות מיצוי ו‪-‬ג'‬
‫תלמיד יקר שלום‪,‬‬
‫להלן עבודת קיץ במתמטיקה‪ .‬עלייך לפתור ולהגישה לבדיקה בתחילת שנת הלימודים‪ .‬העבודה‬
‫תוגש בצורה ברורה ומסודרת בקלסר‪.‬‬
‫תלמיד שאין ברשותו את הספרים‪ A‬קפ"ל כיתה ז' חלקים ב' ו‪-‬ג'‪ .‬יכול לראותם באתר‪A‬‬
‫‪http://matheducation.co.il/ega7‬‬
‫נושא‬
‫מספרים מכוונים‬
‫זוויות‬
‫ביטויים אלגברים‬
‫ומשוואות‬
‫זוויות בין ישרים‬
‫מקבילים‬
‫מערכת צירים‬
‫מספר תרגיל‬
‫מספר עמוד‬
‫חלק ב'‬
‫?‪8‬‬
‫‪98‬‬
‫@‪:‬‬
‫=<‬
‫?=‬
‫‪>7‬‬
‫=‪88‬‬
‫‪898‬‬
‫‪89:‬‬
‫;‪8:‬‬
‫‪8?-99‬‬
‫‪:9‬‬
‫@‪:>-:‬‬
‫‪8‬‬
‫<‪8‬‬
‫‪:‬‬
‫<‬
‫=‪8‬‬
‫‪9:‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8<:‬‬
‫‪8=:‬‬
‫<=‪8‬‬
‫>=‪8‬‬
‫?=‪8‬‬
‫>>‪8‬‬
‫‪8:‬‬
‫‪:9‬‬
‫@‪:‬‬
‫@;‬
‫‪<:‬‬
‫@‬
‫‪8?7‬‬
‫=?‪8‬‬
‫חלק ג'‬
‫;‬
‫=‬
‫>‬
‫;‪8‬‬
‫‪87-89‬‬
‫>‬
‫@‬
‫‪87‬‬
‫אנו מאחלים לכם הצלחה רבה וחופשה נעימה!‬
‫צוות המורים למתמטיקה‬

Similar documents