2014 – 2015 ה "עשת - ד "עשת תוכניות עבודה במתמטיקה לכיתות רקע תוכנית ה

Comments

Transcription

2014 – 2015 ה "עשת - ד "עשת תוכניות עבודה במתמטיקה לכיתות רקע תוכנית ה
‫בס"ד‬
‫תוכניות עבודה במתמטיקה לכיתות‬
‫תשע"ד‪-‬תשע"ה‬
‫‪2014 – 2015‬‬
‫רקע‬
‫תוכנית העבודה נכתבה בהלימה לתוכנית לימודים במתמטיקה של משרד החינוך‬
‫התוכנית מכירה את המגוון שקיים בקרב תלמידים שלומדים מתמטיקה‪.‬‬
‫ומבוססת על האמונה שכל התלמידים יכולים ללמוד מתמטיקה וראויים להזדמנות ‪.....‬‬
‫יעדים ‪:‬‬
‫* להבטיח שכל התלמידים ישיגו רמה של שליטה במתמטיקה‬
‫שתשרת אותם היטב בחייהם‬
‫* להיות קורא וכותב מתמטי ‪ ,‬כדי להבין את המתמטיקה גם בחיי היום יום‬
‫חיה גוז'נסקי‬
‫בס"ד‬
‫מטרה‬
‫* לפתח את הכישורים הדרושים לתהליך הרכישה והיישום של מושגים ומיומנויות מתמטיים‬
‫לאפשר להבין ולשלוט בקשר בין המושגים לדרכי הפתרון המתמטיים‬
‫הנדרשים בחיי היום יום ולרצף המתמטיקה‬
‫ולקדם עמדה חיובית למקצוע‬
‫הגברת האפקטיביות ‪ ,‬ייעול ואיכות ההוראה והלמידה‬
‫ע"י התאמת הפעולות בכיתה בתגובה למידע מהערכה‬
‫ניצול מקסימאלי של זמן ההוראה‬
‫חיה גוז'נסקי‬
‫בס"ד‬
‫ביצוע ‪:‬‬
‫מהלך השיעור מתוכנן ועקבי‬
‫*פתיח של שיעור לשליטה ‪ ,‬יישומי ואתגרי ‪ 6-4‬דקות לסירוגין בשבוע‬
‫*להשתמש במגוון רחב של כלים – אמצעי המחשה ‪ ,‬משחקים ‪ ,‬כלים טכנולוגים‬
‫*דיונים במליאה בכל תהליכי הוראה למידה בין ‪ 15 – 20‬דקות – שיח מתמטי‬
‫*לזהות ולפתח וליישם תוכנית פעולה המבוססת על תוצאות נתוני התלמידים‬
‫למען שיפור והעצמתם‬
‫*ליווי ‪,‬תמיכה והדרכה של צוות המורים וקיום ישיבות תצפית ‪ ,‬מעקב ומשוב‬
‫גורם אחראי ‪:‬‬
‫מורה ‪ ,‬מנהל ‪ ,‬מדריכה‬
‫חיה גוז'נסקי‬
‫בס"ד‬
‫חיה גוז'נסקי‬
‫בס"ד‬
‫תוכנית עבודה במתמטיקה כיתה א‬
‫זמן‬
‫תכנים‬
‫למידה מבוססת‬
‫ספטמבר‬
‫אוקטובר‬
‫הכרת המספרים עד ‪+ 10‬‬
‫יצירת מצבים שבהם מעורבים מספרים ובסביבת הילד‬
‫הבנת סדר גודל יחסי של המספרים לשם השוואה ‪,‬‬
‫כתיבה קריאה‬
‫אלול –‬
‫תשרי‬
‫חשון‬
‫נובמבר‬
‫דצמבר‬
‫כסלו‬
‫טבת‬
‫ינואר‬
‫טבת‬
‫שבט עד‬
‫ט"ו‬
‫בשבט‬
‫שיום זיהוי ‪ ,‬קריאה כתיבה‬
‫התאמה חד חד ערכית‬
‫השוואה ‪:‬סימנים > ‪= , < ,‬‬
‫רצפים עולים יורדים ובדילוגים‬
‫תכונות‪ :‬זוגי ‪ ,‬אי זוגי חד ספרתי‬
‫עוקב קודם ‪......‬‬
‫חיבור חיסור עד ‪10‬‬
‫פעולת החיבור כהוספה והגדלה‬
‫פעולת החיסור כהורדה והקטנה‬
‫חיבור חיסור כפעולות הפוכות‬
‫חוקי ה‪ , 1 , 0-‬חילוף ‪ ,‬קיבוץ‬
‫בנית סיפור חשבוני לתרגיל ולהיפך‬
‫פתרון משוואות ואי שוויון‬
‫לוח חיבור‪/‬חיסור –הכרה ‪,‬פתרון חוקיות‬
‫השלמת לוחות חיבור‬
‫הכרת המספרים עד ‪+ 100‬‬
‫שיום זיהוי ‪ ,‬כתיבה קריאה ‪ ,‬קיבוץ לעשרות‬
‫ערך הספרות במספר יחידות ‪ ,‬עשרות מאות ‪. .‬‬
‫תפקיד ה‪ 0-‬במספר‪ ,‬תכונות המספר‬
‫שם אחר למספר – עם כוח ‪10‬‬
‫יחידות ‪ +‬עשרות כתרגילים חיבור חיסור‬
‫רצפים ‪ ,‬סדרות מדלגים ב‪ 10 , 5 , 2-‬השוואת > ‪< ,‬‬
‫‪=,‬‬
‫הכרת לוח המאה ‪-‬עקרונות ‪,‬חוקיות ‪ ,‬תכונות‪,‬‬
‫השלמת מגזרות‬
‫הנדסה‬
‫הבנת מאפייני תכונות מספרים ‪ :‬הזוגי והאי זוגי ‪ ,‬חד ‪ ,‬דו‬
‫‪ ,‬תלת ספרתי ועוד מושגים ‪....‬‬
‫פתרון תרגילים ממוחשי ציורי לשפת חשבון ‪,‬תוך שימוש‬
‫במגוון אסטרטגיות‬
‫להסביר משמעות החיבור והחיסור במצבים בחיי היום‬
‫יום ובכסף‬
‫מדגים פעולות של שילוב וצרוף קבוצות מספרים‬
‫לקבלת מספר חדש וקשר הפוך לחיסור )משוואות (‬
‫העלאת שאלות מתמטיות בהתאם לפעולות שנלמדו‬
‫ירחיבו את מיומנויות ההבנה ‪ ,‬בהכרת המספרים‬
‫ישוחחו על מערכת היחסים בין תכונות המספרים‬
‫ימצאו תכונות ועקרונות חוזרים המספרים בלוח המאה‬
‫סוגי קווים‬
‫זיהוי שיום‬
‫מושגים תכונות‬
‫סרטוט ע"פ תכונות‬
‫מצולעים –‬
‫שיום זיהוי‬
‫תכונות‬
‫–מצולעים‬
‫זיהוי שיום‬
‫מושגים‬
‫להבחין בין תכונות של‬
‫מצולעים ללא תכונות –‬
‫גודל ‪ ,‬צבע ‪..‬‬
‫סרטוט ע"פ תכונות‬
‫חיה גוז'נסקי‬
‫בס"ד‬
‫זמן‬
‫פברואר‬
‫מרס‬
‫תכנים‬
‫למידה מבוססת‬
‫הכרת העשרות שלמות‬
‫שיום זיהוי כתיבה קריאה תכונות‬
‫מבנה עשרוני ‪ :‬עשרת שווה עשר יחידות‬
‫המשכיות הבנה מתפתחת של חיבור וחיסור‬
‫ואסטרטגיות פתרון ‪-‬עשרות‬
‫עד פורים‬
‫חיבור וחיסור בעשרות שלמות‬
‫המשך הבנת פעולות החיבור והחיסור על סמך הידע‬
‫בפעולות עד ‪10‬‬
‫פתרון במגוון משוואות‬
‫חצי מרס‬
‫אפריל‬
‫עד פסח‬
‫כפל‬
‫רצפים מדלגים ב‪.... 10 , 5 , 2 , 1-‬‬
‫משמעות הכפל כחיבור חוזר של קבוצות שוות‬
‫תרגום ציור ‪ ,‬תרגילי חיבור לכפל ולהיפך‬
‫מושגים גורם ‪ ,‬מכפלה ‪ ,‬כפולות ה ‪10 2 1 0‬‬
‫ארגון נתונים‬
‫איסוף מידע והצגתו בטבלה ובדיאגרמה‬
‫איסוף מידע מדיאגרמה נתונה‬
‫מאי‬
‫יוני‬
‫חיבור חיסור עד ‪20‬‬
‫חיבור חיסור ללא שבירת עשרת ‪ ,‬עם שבירת‬
‫עשרת‬
‫פתרון עד ‪ 20‬באסטרטגיות שונות ‪:‬‬
‫פתרון משוואות ואי שוויון‬
‫הבנת מושג ההמרה ) בהקשר לשם אחר למספר‬
‫עם אמצעי המחשה (‬
‫המללת תהליך הפתרון בעל פה‬
‫שילוב שאלות מילוליות חד שלביות‬
‫שברים‬
‫יצירת צורות שלמות וחלוקה לחלקים שווים‬
‫זיהוי החלקים כמספר ‪--‬שבר ‪-‬חלק מ‪ 1 -‬שלם‬
‫שיום השברים היסודיים‬
‫שימוש בפעולות חשבון כדי לפתור שאלות‬
‫הקשורות למצבים של חיבור וחיסור‬
‫להבין את משמעותו של סימן השוויון‪ ,‬ולקבוע‬
‫אם משוואות מעורבות חיבור אוחיסור‬
‫בנית מצבי‪ ,‬מודלים שונים של קבוצות שוות‬
‫והקשר בין החיבור של הקבוצות לכפל‬
‫ידעו את עובדות הכפל ויגלו את חוק החילוף‬
‫איסוף מידע ממצבים בחיי היום יום עריכתם‬
‫בטבלה ובגרף‬
‫הנדסה‬
‫מדידות‬
‫מדידה שרירותית‬
‫הכרת הסרגל‬
‫מדידות קווים ומצולעים‬
‫הכרת יחידות מידה‬
‫מדידות‬
‫מדידה שרירותית‬
‫הכרת הסרגל‬
‫מדידות קווים ומצולעים‬
‫הכרת יחידות מידה‬
‫מדידת‬
‫שימוש בחיבור וחיסור כדי לפתור בעיות מילוליות‬
‫הקשורות למצבים של הוספה‪ ,‬לוקח מ‪ ,‬להרכיב‪,‬‬
‫לפרק‪ ,‬ומשווה‪ ,‬עם נעלמים בכל העמדות‪,‬‬
‫לדוגמה‪ ,‬על ידי השלמה ‪ ,‬הורדה ל‪, 10-‬‬
‫מספרים תאומים ‪,‬‬
‫הערכת תוצאות של הפעולות‬
‫הכרת סוגי שענים‬
‫חלקי השעון‬
‫קריאת שעה שלמה ‪ ,‬חצי‬
‫ורבע‬
‫לתאר מעברי זמן מה‬
‫קורה למחוגים‬
‫לתרגל קריאת מידע מתמטי והסברם בע"פ‬
‫ובכתב‬
‫להכיר מצבים של חלוקה שווה בחיי היום יום‬
‫חיה גוז'נסקי‬
‫בס"ד‬
‫תוכנית עבודה במתמטיקה כיתה ב‬
‫זמן‬
‫ספטמבר‬
‫אוקטובר‬
‫תכנים‬
‫חיבור חיסור עד ‪ 20‬ועשרות ‪ +‬רענון מ‪-‬א‬
‫עקרונות פתרון של לוחות חיבור וחיסור‬
‫אומדן תוצאות‬
‫קשר בין חיבור לחיסור‬
‫הפיכת תרגיל ממאוזן למאונך‬
‫משוואות ואי שוויון‬
‫הבנת מושג ההמרה‬
‫שאלות‬
‫נובמבר‬
‫דצמבר‬
‫חיבור חיסור עד ‪100‬‬
‫יצוג מצבים של חיבור וחיסור )המרה ובלי (‬
‫‪,‬כפעולות הפוכות ‪ ,‬סכום זוגי ואי זוגי‬
‫הבנת מושג ההמרה כשם אחר‬
‫חוקי ה‪ , 1 , 0-‬חילוף ‪,‬‬
‫פתרון משוואות ואי שוויון‬
‫לוח חיבור‪/‬חיסור – מציאת עקרונות‬
‫חיבור שאלות ב‪ 2-‬שלבים ובעזרת משוואות ופתרונן‬
‫ינואר‬
‫טבת‬
‫עד‬
‫ט"ו שבט‬
‫אומדנות ועיגול מספרים‬
‫משמעות המושג הבערך בחיי היום יום‬
‫הכרת היחסים בין מספרים לעשרות הקרובות‬
‫עיגול מספרים לעשרות ולמאות‬
‫אלול‬
‫תשרי‬
‫חשון‬
‫כסלו‬
‫למידה מבוססת‬
‫המשכיות של פתרון תרגילים ממוחשי ציורי‬
‫לשפת חשבון והסבר משמעות של ההמרה – שם‬
‫אחר למספר ליישום פעולות של המרה‬
‫העלאת שאלות מתמטיות בהתאם לפעולות‬
‫שנלמדו וקשר למצבים בחיי היום יום ובכסף‬
‫קשר הפוך‬
‫הדגמת אסטרטגיות שונות לפתרון בשימוש‬
‫באמצעים ולא ‪ +‬הסבר ומשמעות‬
‫לתרגל פעילות של החיבור והחיסור באמצעות‬
‫ערך המקום או קשר בין חיבור לחיסור באמצעי‬
‫המחשה שונים משבצונים ‪ ,‬טבלת מיקום כרטיסי‬
‫‪1 , 100 , 10‬‬
‫הנדסה‬
‫רענון מ‪ -‬א‬
‫סוגי קווים ומצולעים‬
‫הכרת גופים‬
‫שיום וזיהוי‬
‫השוואה למצולעים‬
‫ויחסים בניהם )הרכבה(‬
‫גופים המשך‬
‫זיהוי שיום‬
‫מושגים‬
‫תכונות‬
‫סרטוט ע"פ תכונות‬
‫תמונה מורכבת מצורות‬
‫בעלי מימדים שונים‬
‫יבינו את את ייצוגי המספר כשמות שונים –‬
‫בהקשר לתרגילים עם המרה‬
‫חקר נתונים‬
‫מיון נתונים והצגתם בטבלאות ובדיאגרמה‬
‫לזהות עקרונות חוזרים בעיגול מספרים‬
‫להעריך את הסבירות של תשובות באמצעות‬
‫אסטרטגיה של אומדן ועיגול מספרים‬
‫הנדסה – מדידות‬
‫אורך מדידה בהשוואה‬
‫ישירה ושימוש בכלים‬
‫מתאימים –מקלות‬
‫וסטנדרטי סרגל‬
‫המשקל‬
‫חיה גוז'נסקי‬
‫בס"ד‬
‫זמן‬
‫חצי ינואר‬
‫שבט‬
‫פברואר‬
‫מרץ‬
‫שבט אדר‬
‫תכנים‬
‫הכרת המספרים עד ‪1000‬‬
‫שיום זיהוי ‪ ,‬הבנת המבנה העשרוני ‪ -‬יחידות ‪ ,‬עשרות‬
‫מאות ‪.‬‬
‫תפקיד ה‪0-‬‬
‫רצפים ‪ ,‬ציר מספרים השלמה‬
‫סדרות מדלגים ב‪ 10 , 5 , 2-‬השוואת‬
‫הכרת לוח מספרים ויצירת לוחות חדשים‬
‫חיבור חיסור עד ‪100‬‬
‫ביסוס ויישום ‪,‬אומדן תוצאות‬
‫שילוב שאלות מילוליות דו שלביות‬
‫בניית תרגילים ע"פ תכונות‬
‫משוואות ואי שוויון‬
‫חיבור וחיסור בתחום ה‪1000 -‬‬
‫ללא המרה‬
‫אפריל‬
‫מאי‬
‫ניסן אייר‬
‫יוני‬
‫סיון תמוז‬
‫כפל‬
‫הבנת משמעת כפל‬
‫כפולות ה‪ , 5 ,4 , 3 , 2‬עובדות ‪ +‬חוקים‬
‫שאלות מילוליות‬
‫פתרון תרגיל כפל עם נעלם כהכנה לחילוק‬
‫לוח טבלה בכפל וחילוק‬
‫סדר פעולות‬
‫הכרת חוקי הפעולה ושימוש בהן בפתרון בעיות‬
‫מילוליות‬
‫למידה מבוססת‬
‫להוסיף להרכיב מספרים ע"פ תכונות שנלמדו‬
‫והשינוי בהוספה הורדה של ‪1 , 10 , 100 ,1000‬‬
‫להאיר את הקשר בין המספרים סדרי גודל‬
‫ותכונות‬
‫מציאת עקרונות החוזרים על עצמם בלוחות‬
‫מספר ויצירת מספרים‬
‫העלאת שאלות מתמטיות בהתאם לפעולות‬
‫שנלמדו ב – ‪ 2‬שלבים‬
‫יצירת מצבי השוואה ואי שוויון בין מספרים‬
‫ותרגילים‬
‫יצירת מצבי חיבור וחיסור ע"פ ערך המקום ללא‬
‫המרה‬
‫לחקור בעיות עם קבוצות שוות כי לבנות בסיס‬
‫להבנת הכפל והמושגים גורם מכפלה כפל‬
‫הנדסה‬
‫מצולעים‬
‫שטח – חלוקה של צורות‬
‫למשבצות שוות בגודל‬
‫למציאת שטח‬
‫מצולעים‬
‫מציאת שטח של צורות‬
‫ע"י מספר היחידות השוות‬
‫בגודל בו‬
‫מדידה‬
‫השעון ‪ -‬הכרות‬
‫ידיעת השעה חצי ‪ ,‬רבע‬
‫ידיעת עובדות הכפל עד ‪ 5‬בהקשר לסיפור‬
‫חשבוני ורצפים‬
‫לימוד חוקי הפעולה בהקשר לסיפור חשבוני‬
‫והתאמת החוקים לתרגילים‬
‫השבר‬
‫משמעות הכרת החצי רבע שליש‬
‫מבין ייצוג שלשבר ומזהה ‪,‬קורא ‪,‬כותב ממודלים‬
‫חיה גוז'נסקי‬
‫בס"ד‬
‫תוכנית עבודה במתמטיקה כיתה ג‬
‫זמן‬
‫ספטמבר‬
‫אוקטובר‬
‫אלול‬
‫תשרי‬
‫נובמבר‬
‫חשון‬
‫כסלו‬
‫תכנים‬
‫הכרת המספרים בתחום הרבבה ‪+‬רענון מ‪-‬ב‬
‫הבנת המבנה העשרוני –ערך הספרות‬
‫תפקיד ה‪ 0-‬במספר‬
‫תכונות המספר ובניית מספרים‪:‬‬
‫שם אחר למספר‬
‫רצפים ‪ ,‬סדרות ‪ ,‬השוואת ציר מספרים ‪-‬‬
‫חיבור חיסור לוחות חיבור כפל וחילוק‬
‫כפל וחילוק‬
‫עובדות כפולות ה‪- 10 , 6 - 0-‬שאלות מילוליות‬
‫פתרון תרגיל כפל ‪-‬נעלם‬
‫הבנת המושג גדול פי ‪ ,‬קטן פי בהשוואה לגדול‪ /‬קטן‬
‫סימני התחלקות ‪10 ,5 ,2‬‬
‫דצמבר‬
‫כסלו טבת‬
‫ינואר‬
‫טבת שבת‬
‫חיבור חיסור בתחום הרבבה‬
‫דרכי פתרון שונים פתרון מאונך ובמאוזן‬
‫הקשר בין חיבור לחיסור‬
‫הבנת מושג ההמרה כשם אחר למספר‬
‫שאלות מילוליות ‪ +‬משוואות ואי שוויון‬
‫עיגול מספרים‬
‫כפל וחילוק‬
‫עובדות כפולות ה‪- 7-9-‬שאלות מילוליות‬
‫פתרון תרגיל כפל ‪-‬נעלם‬
‫הנדסה‬
‫למידה מבוססת‬
‫על ידע קודם לפרש ‪ ,‬לבנות ‪ ,‬לקשר להשוות‬
‫במספרים בבסיס ‪10‬‬
‫רענון מ‪ -‬ב‬
‫למצוא עקרונות חוזרים בלוחות מספרים ‪ ,‬רצפים‬
‫סוגי קווים ומצולעים‬
‫שטח‬
‫ופעולות חשבון‬
‫מדגים רהיטות חישובית בעובדות ובפתרון‬
‫משימות מילוליות‬
‫מבין את חוקי הכפולות ויודע להשתמש בבנית‬
‫תרגילים בהתאם‬
‫מממשיך לבנות את ההבנה בפתרון תרגילים‬
‫במגוון אסטרטגיות‬
‫מקשר בין הפעולות והשם האחר למספר למושג‬
‫ההמרה‬
‫סוגי זוויות‬
‫זיהוי שיום‬
‫מושגים‬
‫תכונות‬
‫סוגי זוויות‬
‫השוואה‬
‫סרטוט ע"פ תכונות‬
‫זיהוי במצולעים‬
‫ממשיך לגלות רהיטות חישובית בעובדות‬
‫ולהפגין הבנה ביחסי המספרים בפתרון מישימות‬
‫מילוליות‬
‫חיה גוז'נסקי‬
‫בס"ד‬
‫זמן‬
‫פברואר‬
‫מרס‬
‫תכנים‬
‫הכרת המספרים בתחום ה‪100,000-‬‬
‫הבנת המבנה העשרוני‬
‫תכונות‬
‫למידה מבוססת‬
‫המשך ההבנה בבניית מושגים בערך הספרות‬
‫ע"פ בנית מספרים תכונות‬
‫יצירת של מצבי מישות מילוליות ע"פ תרגילים‬
‫שבט אדר‬
‫כפל וחילוק‬
‫הגדלה והקטנה פי ‪ ..... 100 , 10‬ובעשרות שלמות‬
‫קשר בין כפל לחילוק‬
‫תרגילם עם נעלמים ובעיות מילוליות‬
‫ביסוס הידע על הבנת ערך הספרה‬
‫בכפל וחילוק בעשרות‬
‫חוק הפילוג הבנה תכונות‬
‫אפריל‬
‫מאי‬
‫אדר ניסן‬
‫סיוון‬
‫כפל מאונך‬
‫כפל מאונך בחד ספרתי קשר לחוק הפילוג‬
‫שאלות‬
‫אומדן תוצאות יישום באסטרטגיות שונות‬
‫סדר פעולות‬
‫פתרון בארבע פעולות חשבון תרגילים ושאלות‬
‫יוני‬
‫סיון תמוז‬
‫מספרים גדולים‬
‫הרחבת הכרת מספרים‬
‫שיום ‪ ,‬כתיבה קריאה ‪ ,‬ערך הספרה תכונות‬
‫שמות שונים למספר‬
‫השבר‬
‫משמעות הכרת החצי רבע שליש‬
‫השלם בשמות שונים‬
‫הארות ‪/‬הערות‬
‫הכרת המשולשים‬
‫שיום זיהוי‬
‫תכונות‬
‫מיון וסיווג ע"פ תכונות‬
‫סרטוט ע"פ תכונות‬
‫משתמש במודל להבין הזזת הספרה ימינה או‬
‫שמאלה בהתאם לפעולה והוספת ה‪ 0-‬בהתאם‬
‫לפרש את המספר כשם אחר ע"פ חוק הפילוג‬
‫ולקשר לפעולת הכפל‬
‫השוואת פתרון לפי חוק הפילוג בכפל מאונך‬
‫יפתרו משוואות ואי שוויון ע"י השוואה‬
‫יגלו את חוקי סדר פעולות ע"פ שאלות‬
‫ויפרשו ‪ ,‬יסבירו פתרונות ע"פ החוקים‬
‫גילוי ידע בעובדות הכפל‬
‫המשך ביסוס הבנת המבנה העשרוני של המספר‬
‫בניית מספרים ע" תכונות והקשר בניהם‬
‫מדידות‬
‫במצולעים וקווים‬
‫אורך‬
‫שטח יחידות סטנדרטיות‬
‫נפח השוואה ע"י יחידת‬
‫מידה מתווך‬
‫מידות‬
‫זמן‬
‫המשך הכרת זיהוי ‪ ,‬שיום שברים ביחס לשלם‬
‫חיה גוז'נסקי‬
‫בס"ד‬
‫תוכנית עבודה במתמטיקה כיתה ד‬
‫זמן‬
‫ספטמבר‬
‫אוקטובר‬
‫אלול‬
‫תשרי‬
‫תכנים‬
‫הכרת המספרים בתחום המיליון‬
‫זיהוי שיום ‪ +‬מחיי היום יום‬
‫שמות שונים למספר‬
‫אומדן תוצאות‬
‫תכונות‬
‫רצפים ‪,‬‬
‫ציר מספרים‬
‫לוחות מספרים‬
‫חזקות‬
‫נובמבר‬
‫דצמבר‬
‫חשון‬
‫כסלו‬
‫ינואר‬
‫טבת שבט‬
‫פעולות חשבון‬
‫חיבור חיסור‬
‫להכפיל בכפולות של ‪ 10‬בחזקה ‪,‬‬
‫סימני ההתחלקות‬
‫ב‪6 , 3 9 , 10 , 5 , 2-‬‬
‫זיהוי מספרים המתחלקים ב‪-‬‬
‫פירוק לגורמים‬
‫חוק הפילוג כפל מאונך בדו‬
‫חילוק עם שארית –חוק הפילוג‬
‫חילוק ארוך בחד ספרתי‬
‫בעיות מילוליות‬
‫חוקי פעולה –‬
‫סדר פעולות ‪ ,‬חילוק ארוך‬
‫למידה מבוססת‬
‫על ידע קודם לפרש מספרים גדולים‬
‫בבסיס ‪10‬‬
‫למצוא את יחסים בין הספרות למספר ‪,‬‬
‫זיהוי תכונות השואה ולסדר לפי גודל‬
‫מציאת עקרונות בלוחות מספרים של רצפים חוקים‬
‫ופעולות חשבון‬
‫הבנה וזיהוי מספרים על קו ישר ולהשלים‬
‫לייצג מספרים בדרכים שונות ‪+‬בבסיס ‪ 10‬בחזקה‬
‫להסתמך על ידע קודם כדי להשוות בין‬
‫אסטרטגיות פתרון חיבור חיסור כפל וחילוק‬
‫להבנת פתרונות במספרים גדולים‬
‫חיזוי גודל יחסי של פתרונות בפעולות חשבון‬
‫פתרונות במגוון משוואות מורכבות‬
‫הנדסה‬
‫מצולעים‬
‫קווים‬
‫מצולעים משולשים‬
‫מרובעים –‬
‫תכונות‬
‫צלעות זוויות‬
‫השלמה ובניה ע"פ‬
‫תכונות‬
‫קווים מאונכים ומקבילים‬
‫תכונות זיהוי ושיום‬
‫אלכסון‬
‫תכונות במרובעים‬
‫בניה מצולעים על תכונות‬
‫האלכסון‬
‫חיבור שאלות לתרגיל נתון ולדעת לפרש בעיה‬
‫נתונה למציאת דרכי פתרון‬
‫יגלו את חוקי סדר פעולות תוך שימוש בשאלות‬
‫מילוליות‬
‫לפשט תרגיל לפי חוק הפילוג‬
‫סימטריה‬
‫קווית ‪ ,‬סיבובית –הסבר‬
‫זיהוי‬
‫במצולעים שונים‬
‫חיה גוז'נסקי‬
‫בס"ד‬
‫זמן‬
‫פברואר‬
‫מרס‬
‫שבט אדר‬
‫תכנים‬
‫שברים פשוטים ‪.‬‬
‫הבנת משמעות השבר כחלק מ‪ 1-‬שלם בצורות שונות‬
‫‪ +‬מושגים‬
‫השבר כחלק מכמות שלמה‬
‫השבר כנקןדה על ציר מספרים‬
‫למידה מבוססת‬
‫שימוש במגוון מודלים להסבר שגודל של שבר‬
‫הוא ביחס לחלוקת השלם‬
‫הנדסה‬
‫מדידות‬
‫הבנת יחידת מידה‬
‫שימוש בכפל וחילוק‬
‫להמרת מידות‬
‫הכרה של שלמים מגוונים ויזהו שברים‬
‫שטח של מצולעים‬
‫לפרש המושגים מונה ומכנה בהתאם לשבר‬
‫הכרת שברים קטן מ‪, 1-‬גדול מ‪ , 1-‬שלם ‪,‬‬
‫‪-‬זיהויי ציור ושיום בעזרת אמצעי המחשה‬
‫מדידת זמן‬
‫זיהוי שימוש בשברים בחיי היום יום‬
‫חישובי זמן ‪ -‬לוח שנה‬
‫השוואת שברים‬
‫שמות שונים לשבר – השוואה לחצי ‪ ,‬רבע ‪-...‬חוקיות‬
‫אפריל‬
‫מאי‬
‫שברים פשוטים‬
‫תרגום שבר גדול מ‪ 1-‬שלם למספר מעורב ולהיפך‬
‫במקביל לשברים פעם בשבוע‬
‫מספרים שלמים‬
‫ניסן אייר‬
‫השוואת שברים‬
‫מיון וסיווג שברים ע"פ תכונותיהם וסידורם ע"פ‬
‫גודלם‬
‫חיבור חיסור שברים‬
‫יוני‬
‫חקר נתונים‬
‫סיון תמוז‬
‫בעיות‬
‫גופים ‪ -‬תיבות‬
‫זיהוי שיום‬
‫תכונות ‪-‬מיון‬
‫פריסות‬
‫מדידת נ פח ע"ח יחידה‬
‫מוסכמת‬
‫שימוש במגוון אסטרטגיות ‪ ,‬איסוף טבלה גרף‬
‫להצגת נתונים‬
‫חיה גוז'נסקי‬
‫בס"ד‬
‫תוכנית עבודה במתמטיקה כיתה ה‬
‫זמן‬
‫ספטמבר‬
‫אוקטובר‬
‫אלול‬
‫תשרי‬
‫חשון‬
‫נובמבר‬
‫דצמבר‬
‫חשון‬
‫כסלו‬
‫טבת‬
‫ינואר‬
‫טבת שבט‬
‫תכנים‬
‫רענון מ‪-‬ד‬
‫מספרים שלמים‬
‫חיבור חיסור‬
‫כפל וחילוק‬
‫שברים פשוטים‬
‫משמעויות שונות לשבר‬
‫הרחבה וצמצום ‪ -‬השוואה ‪ ,‬רצפים‬
‫השלמת שברים על ציר מספרים‬
‫פעולות חשבון – שברים פשוטים‬
‫חיבור חיסור‬
‫כפל פעמים ‪ -‬חיבור חוזר‬
‫כפל כחלק משלם‬
‫משוואות‬
‫למידה מבוססת‬
‫הרחבת ידע מושגים והתכונות המבנה‬
‫העשרוני שלמדו על מספרים שלמים גדולים‬
‫שימוש באמצעי המחשה מגוונים‬
‫קריאה כתיבה ‪,‬השוואה והבנת יחסים ביניהם‬
‫במצבים שונים )שלם ‪ ,‬כמות ‪ ,‬ציר כמנה (‬
‫קשר של פעולות צמצום והרחבה לחוקי ה‪1-‬‬
‫בשלמים ולמיון והשואה‬
‫הבנת הקשר של מהכנה המשותף ‪-‬כשלם‬
‫משותף ליצירת מצבי חישוב‬
‫לחשב כפל כפעמים בהקשר לבעיות מילוליות‬
‫מחיי היום‬
‫לחשב חלק משלמים ולהסביר את התוצאה‬
‫במוחשי בציורים ובע"פ‬
‫בעיות מילוליות‬
‫ממוצע‬
‫משמעות מושג הממוצע בחיי היום יום‬
‫שאלות חישוב הממוצע ‪,‬‬
‫תכונות הממוצע‬
‫חקר נתונים‬
‫הכרת דיאגרמות שונות והצגת נתונים בהתאם‬
‫פירוש והסבר של מצבי משוואות ואי שוויון‬
‫ויפתרו‬
‫הבנת מושג הממוצע בחיי היום יום‬
‫ויצירת שאלות מהמציאות בחישוב ממוצע‬
‫ותכונותיו‬
‫הנדסה‬
‫רענון מ‪-‬ד‬
‫מצולעים משולשים‬
‫מרובעים ‪ -‬תכונות‬
‫מיון מרובעים –‬
‫למצוא קשר בין תכונות‬
‫המצולעים קשרי הכלה‬
‫בניהם‬
‫האלכסון במצולעים‬
‫בנית מצולעים ע"פ‬
‫תכונות‬
‫גובה‬
‫גבהים במצולעים שונים‬
‫השוואת גבהים‬
‫לנתח נתונים שנאספו ולהציגם בטבלה ובגרפים‬
‫חיה גוז'נסקי‬
‫בס"ד‬
‫זמן‬
‫פברואר‬
‫מרס‬
‫שבט אדר‬
‫תכנים‬
‫מספרים עשרוניים‬
‫הכרת מבנה עשרוני של מספר עשרוני‬
‫נקודה עשרונית –תפקידה‬
‫זיהוי שיום קריאה וכתיבה‬
‫הבנת משמעות האחוז בהשוואה למספר עשרוני‬
‫כשם אחר מהו אחוז ?‬
‫השוואה לשבר פשוט‬
‫‪ ,‬משמעות ה‪0-‬‬
‫רצפים וסדרות עולות יורדות‬
‫עשרוניים על ציר מספרים‬
‫אפריל‬
‫מאי‬
‫ניסן אייר‬
‫חיבור חיסור שברים עשרוניים ‪/‬שלמים‬
‫חיבור חיסור‬
‫שאלות‬
‫משוואות ואי שוויון‬
‫הגדלה והקטנה פי ‪1000 100 , 10‬‬
‫יוני‬
‫סיון תמוז‬
‫העמקת נושאי מספרים שלמים‬
‫בפעולות חשבון‬
‫שאלות מילוליות‬
‫אומדן תוצאות‬
‫חקירת לוחות מספרים – השלמת‬
‫לוחות ע"פ עקרונות‬
‫למידה מבוססת‬
‫יישום הידע בהבנת המבנה העשרוני בשלמים‬
‫על מספרים עשרוניים ‪,‬ערך הספרה‬
‫קרוא כתוב בייצוגים שונים את המספרים‬
‫השוואה ‪ ,‬מיון וסיווג בין עשרוניים לפשוטים‬
‫להסביר פשר הוספה והחסרה של ‪ 0‬כספרה‬
‫במספר‬
‫הנדסה‬
‫שטחים‬
‫חישובי שטחים של‬
‫מצולעים וצורות מורכבות‬
‫ביחידות שרירותיות‬
‫וסטנדרטיות ‪ ,‬נוסחאות‬
‫בנית מצולעים שונים על‬
‫סמך יחידת שטח נתון‬
‫כתיבה על ישר מספרים בין שלמים‬
‫היקפים‬
‫חישובים‬
‫יישום הידע בחיבור וחיסור בשלמים עם מספרים‬
‫עשרוניים ‪-‬ערך המקום והמרה‬
‫שטח והיקף‬
‫להציג תרגילים בהתאם לתכונות ומושגים‬
‫להסביר את הצורך בפתרון הפוך במשוואות‬
‫לבנות טבלת מיקום לקשר בין שלמים ועשרוניים‬
‫ולמצוא דפוסים החוזרים על עצמם‬
‫להעמיק את הידע בתרגול משימות מילוליות‬
‫מציאת שטח של צורות‬
‫מורכבות‬
‫בנית צורות ע"פ נתוני‬
‫השטח וההיקף‬
‫להראות יכולת הערכת תוצאות וערבוב פעולות‬
‫בתיאור מצבי ם מילוליים‬
‫זיהוי תכונות ומושים שנלמדו כדי להשוות‬
‫להרחיב ההבנה‬
‫חיה גוז'נסקי‬
‫בס"ד‬
‫תוכנית עבודה במתמטיקה כיתה ו‬
‫זמן‬
‫ספטמבר‬
‫אלול‬
‫תשרי‬
‫אוקטובר‬
‫נובמבר‬
‫חשון‬
‫כסלו‬
‫דצמבר‬
‫ינואר‬
‫טבת שבט‬
‫תכנים‬
‫למידה מבוססת‬
‫הבחנה בין תכונות ופעולות של מספרים על פי‬
‫תכונותיהם והמושגים‬
‫רענון מ‪-‬ה‬
‫מספרים שלמים‬
‫שברים פשוטים‬
‫ומספרים עשרוניים‬
‫משמעויות‬
‫חיזוי והערת תוצאות‬
‫לדעת לשוחח ולקרוא משימות במתמטיקה‬
‫בהתאם‬
‫פעולות חיבור וחיסור‬
‫בעיות מילוליות‬
‫שברים פשוטים ‪ -‬כפל‬
‫שלם בשבר ‪ ,‬שבר בשבר‬
‫שאלות מילוליות‬
‫חלק של כמות‬
‫מציאת החלק‬
‫מציאת השלם‬
‫לקשר בין משמעות פתרון התרגיל לתוצאה‬
‫‪-‬גדול או קטן מדוע ?‬
‫חילוק שבר פשוט‬
‫לבין את הקשר ההפוך בין הפעולות‬
‫מספרים עשרוניים‬
‫רענון חיבור חיסור‬
‫הגדלה והקטנה פי ‪ 100 , 10‬של‬
‫מידות עשרוניות‬
‫אורך ‪ ,‬כסף שטח‬
‫להשתמש בידע הקודם בהבנת המבנה העשרוני‬
‫לפעולת ההגדלה והקטנה בבסיס ‪10‬‬
‫הקשר בין משמעות הזזת הספרות והנקודה ביחס‬
‫להגדלה והקטנה פי‪....‬‬
‫כפל מאונך‬
‫מעורב ב ‪...‬‬
‫המשך הרחבת הידע על‬
‫להבחין לסווג משימות בכפל כפעמים‬
‫וחלק של כמות‬
‫הנדסה‬
‫ריענון מ‪ -‬ה‬
‫מצולעים –‬
‫תכונות וחישובי שטח‬
‫והיקף‬
‫מעגל ועיגול‬
‫תכונות מושגים‬
‫קשר בין המושגים מעגל‬
‫ועיגול לשטח והיקף‬
‫חישובי שטח והיקף‬
‫גופים‬
‫שיום זיהוי גופים במרחב‬
‫בסביבתי‬
‫תכונות ומושגים‬
‫המרת מידות בעזרת פעולות כפל וחילוק‬
‫לקשר בין דפוסי פתרון בשלמים בכפל מאונך‬
‫לכפל מספר עשרוני‬
‫חיה גוז'נסקי‬
‫בס"ד‬
‫זמן‬
‫פברואר‬
‫מרס‬
‫שבט אדר‬
‫אפריל‬
‫מאי‬
‫תכנים‬
‫אחוזים‬
‫משמעות האחוז כמאית כשם אחר לשבר פשוט‬
‫ועשרוני‬
‫האחוז בחיי היום יום –‬
‫תרגום לשבר פשוט ומספר עשרוני ולהיפך השוואה‬
‫פתרון בעיות מציאת האחוז ‪,‬‬
‫מציאת החלק‬
‫מציאת כמות חלקית ע"פ האחוז‬
‫בעיות הנחה והתייקרות‬
‫המשך אחוזים‬
‫יחס‬
‫קנה מידה‬
‫ניסן אייר‬
‫למידה מבוססת‬
‫הבנה של ערך המספר כייצוג שונה ‪:‬‬
‫אחוז שבר פשוט ועשרוני‬
‫לדעת להסביר שאלות מילוליות הקשורות לחיי‬
‫היום יום‬
‫ולהציג את העובדות בשפת החשבון‬
‫להשתמש בעצמים להמחיש יחס בין כמויות‬
‫ולתרגם לשפת חשבון‬
‫הצגת נתונים בגרפים שונים‬
‫יוני‬
‫סיון תמוז‬
‫בעיות תנועה‬
‫חישוב נפחים של גופים‬
‫מסורטטים‬
‫לדעת לנתח שגיאות פתרון – ולהבין‬
‫אסטרטגיות שונות לפתרון‬
‫לקשר בין כמויות ‪ ,‬מספרים ולראותם במצבי‬
‫היום יום ליחסים בניהם‬
‫חילוק ארוך בשבר עשרוני‬
‫הארות ‪/‬הערות‬
‫גופים‬
‫לגלות דרך חישוב הנפח‬
‫על סמך ידיעת השטח‬
‫והגובה‬
‫גופים‬
‫הצגת עובדות של חישובי‬
‫נפח בבעיות מילוליות‬
‫הסתברות‬
‫פתרון בעיות‬
‫להפגין יכולות לפרש שאלות מורכבות לשפת‬
‫חשבון‬
‫בהצלחה‬
‫חיה גוז'נסקי‬
‫בס"ד‬
‫חיה גוז'נסקי‬

Similar documents