2013 – 2014 " ד תשע – " ג תוכנית פעולה במתמטיקה כיתה א תשע 4 שבוע 3

Transcription

2013 – 2014 " ד תשע – " ג תוכנית פעולה במתמטיקה כיתה א תשע 4 שבוע 3
‫בס"ד‬
‫‪ ‬‬
‫תוכנית פעולה במתמטיקה כיתה א‬
‫שבוע ‪1‬‬
‫חודשים‬
‫שבועות‬
‫ספטמבר‬
‫אלול –‬
‫תשרי‬
‫אוקטובר‬
‫תשרי‬
‫חשון‬
‫נובמבר‬
‫חשון‬
‫כסלו‬
‫ראש השנה‬
‫ספר ראשון‬
‫פרק א‬
‫הכרת המספרים‬
‫עד ‪10‬‬
‫שיום זיהוי‬
‫השוואה >‪=,<,‬‬
‫המספרים עד ‪10‬‬
‫רצפים עולה יורד‬
‫תכונות‬
‫מושגים‬
‫שבוע‬
‫תשע"ג – תשע"ד‬
‫‪2‬‬
‫שבוע‬
‫‪2013 – 2014‬‬
‫‪3‬‬
‫יום הכיפורים‬
‫שבוע ‪4‬‬
‫סוכות‬
‫המשך הכרת‬
‫המספרים עד ‪10‬‬
‫סוכות‬
‫המספרים עד ‪10‬‬
‫גימטרייה‬
‫גימטרייה‬
‫פרק ב‬
‫חיבור חיסור עד ‪10‬‬
‫משמעות החיבור‬
‫כהוספה‬
‫חוקי ה‪ 0-‬וה‪1-‬‬
‫חוק החילוף‬
‫חיבור חיסור עד‬
‫‪10‬‬
‫משמעות החיסור‬
‫קשר בין חיבור‬
‫לחיסור פעולה‬
‫הפוכה‬
‫חיבור חיסור עד‬
‫‪10‬‬
‫לוחות חיבור חיסור‬
‫שאלות מילוליות‬
‫חיבור חיסור עד ‪10‬‬
‫ע"מ ‪111 , 94 , 60‬‬
‫‪113‬‬
‫משוואות ואי שוויון‬
‫חנוכה‬
‫פרק ג‬
‫חיבור חיסור עד‬
‫‪10‬‬
‫שאלות ותרגילים‬
‫הנדסה –‬
‫סוגי קווים שיום זיהוי‬
‫חיבור חיסור עד ‪10‬‬
‫הנדסה –‬
‫סוגי קווים‪-‬תכונות‬
‫חיבור חיסור עד ‪10‬‬
‫משוואות ואי שוויון‬
‫שאלות‬
‫משוואות ואי שוויון‬
‫הנדסה –‬
‫סוגי קווים‪-‬תכונות‬
‫חיבור חיסור עד‬
‫‪10‬‬
‫יישום ומבחן‬
‫תכונות ‪ ,‬מושגים‬
‫‪ 3 – 4‬מחוברים‬
‫הנדסה – פרק א‬
‫סוגי קווים שיום זיהוי‬
‫דצמבר‬
‫חנוכה‬
‫כסלו‬
‫טבת‬
‫לוחות חיבור וחיסור‬
‫סכום זוגי ואי זוגי‬
‫סכום זוגי ואי זוגי‬
‫ינואר‬
‫טבת‬
‫שבט‬
‫הנדסה –‬
‫סוגי קווים‪-‬סרטוט ע"פ‬
‫תכונות‬
‫הנדסה –‬
‫סוגי קווים‪-‬סרטוט ע"פ‬
‫תכונות‬
‫מבחן הנדסה‬
‫פרק ד‬
‫לוח המאה‬
‫מבנה – חקר תכונות‬
‫לוח המאה‬
‫קריאה כתיבה זהוי‬
‫מספרים‬
‫ערך המספרה‬
‫ט"ו בשבט‬
‫לוח המאה‬
‫השוואה ‪ ,‬רצפים‬
‫השלמת מגזרות‬
‫לוח המאה‬
‫השוואה ‪ ,‬רצפים‬
‫השלמת מגזרות‬
‫הנדסה –‬
‫מהו מצולע –קשר‬
‫בין קו למצולע‬
‫שיום ‪ ,‬זיהוי‬
‫הנדסה –‬
‫מהו מצולע‬
‫מצולעים שיום‬
‫הנדסה –‬
‫תכונות מצולעים‬
‫חיה גוז'נסקי ‪ ‬‬
‫הנדסה –‬
‫תכונות ‪ ,‬מושגים‬
‫מצולעים‬
‫בס"ד‬
‫‪ ‬‬
‫שבועות שבוע ‪1‬‬
‫חודשים‬
‫פברואר‬
‫אדר א‬
‫מרס‬
‫אדר א‬
‫אדר ב‬
‫אפריל‬
‫שבוע ‪2‬‬
‫שבוע ‪3‬‬
‫שבוע ‪4‬‬
‫ספר שני –פרק א‬
‫עשרות שלמות‬
‫תכונות ומושגים‬
‫עשרות שלמות‬
‫חיבור חיסור‬
‫הקשר לחיבור‬
‫חיסור עד ‪10‬‬
‫עשרות שלמות‬
‫שאלות‬
‫משוואות ואי שוויון‬
‫פרק ד – כפל‬
‫רצפים‬
‫משמעות הכפל‬
‫כחיבור חוזר‬
‫מושגים‬
‫הנדסה –‬
‫תכונות ‪ ,‬מושגים‬
‫מצולעים‬
‫כפל‬
‫עובדות‬
‫‪2 , 10 , 0 , 1‬‬
‫בדפי משימות‬
‫הנדסה פרק ב‬
‫הנדסה‬
‫מדידות‬
‫מדידה קווים‬
‫פורים‬
‫הנדסה‬
‫מדידות‬
‫מדידות קווים‬
‫הנדסה‬
‫מדידות‬
‫הכרת הסרגל‬
‫מדידה קווים‬
‫איסוף נתונים‬
‫בדיאגרמה‬
‫מדידות‬
‫מדידה קווים‬
‫כפל‬
‫עובדות‬
‫‪2 , 10 , 0 , 1‬‬
‫בדפי משימות‬
‫הנדסה‬
‫מדידות‬
‫מדידה שרירותית‬
‫מצולעים ‪-‬היקף‬
‫פסח‬
‫איסוף נתונים‬
‫בטבלה‬
‫פסח‬
‫ניסן‬
‫הנדסה‬
‫מדידות‬
‫מצולעים ‪-‬היקף‬
‫הנדסה‬
‫מדידות‬
‫מדידה‬
‫שרירותית‬
‫מצולעים ‪-‬היקף‬
‫פרק ב‬
‫חיבור חיסור‬
‫עד ‪ 20‬ללא‬
‫המרה‬
‫תכונות ומושגים‬
‫הנדסה פרק ג‬
‫מאי‬
‫אייר‬
‫סיון‬
‫יוני‬
‫סיון‬
‫תמוז‬
‫יום העצמאות‬
‫חיבור חיסור עד‬
‫‪ 20‬ללא המרה‬
‫משוואות ואי שוויון‬
‫בעשרת השניה‬
‫ל"ג בעומר‬
‫חיבור חיסור עד‬
‫‪ 20‬שאלות‬
‫סכום זוגי אי זוגי‬
‫פרק ג‬
‫חיבור חיסור עד‬
‫‪ 20‬עם המרה‬
‫מושג שבירת‬
‫עשרת‬
‫מדידת זמן‬
‫חיבור חיסור‬
‫עד ‪ 20‬עם‬
‫המרה‬
‫עובדות ‪ ,‬הבנה‬
‫שבירת עשרת‬
‫הנדסה‬
‫מדידות‬
‫זמן השעון‬
‫הנדסה‬
‫מדידות‬
‫זמן השעון‬
‫הנדסה‬
‫סימטריה‬
‫שיקוף‬
‫הנדסה‬
‫סימטריה‬
‫שיקוף‬
‫חיבור חיסור עד‬
‫‪ 20‬עם המרה‬
‫שאלות ועובדות‬
‫שברים‬
‫חיה גוז'נסקי ‪ ‬‬
‫שבועות‬
‫שברים‬
‫חיבור חיסור עד‬
‫‪ 20‬עם המרה‬
‫שאלות ועובדות‬
‫בס"ד‬
‫‪ ‬‬
‫תוכנית פעולה במתמטיקה כיתה ב‬
‫שבוע ‪1‬‬
‫חודשים‬
‫שבועות‬
‫ספטמבר‬
‫ראש השנה‬
‫ספר ראשון‬
‫פרק א רענון מ‪ -‬א‬
‫חיבור חיסור‬
‫בעשרות ‪10 +‬‬
‫אוקטובר‬
‫אלול –‬
‫תשרי‬
‫תשרי‬
‫חשון‬
‫נובמבר‬
‫חשון‬
‫כסלו‬
‫דצמבר‬
‫טבת‬
‫שבט‬
‫‪2‬‬
‫חיבור חיסור‬
‫בעשרות ‪10 +‬‬
‫שבוע‬
‫‪3‬‬
‫יום הכיפורים‬
‫שבוע ‪4‬‬
‫סוכות‬
‫סוכות‬
‫לוחות חיבור חיסור‬
‫פרק ב‬
‫חיבור חיסור עד‬
‫‪20‬‬
‫ללא המרה יישום‬
‫חיבור חיסור עד ‪20‬‬
‫שבירת עשרת‬
‫תרגול –דרכי פתרון‬
‫סכום זוגי אי זוגי‬
‫הנדסה פרק א‬
‫ריענון מ‪-‬א‬
‫קווים ומצולעים‬
‫הנדסה‬
‫ריענון מ‪-‬א‬
‫קווים ומצולעים‬
‫חיבור חיסור עד‬
‫‪20‬‬
‫אומדן תוצאות‬
‫שאלות‬
‫משוואות ואי שוויון‬
‫הנדסה‬
‫גופים‬
‫שיום זיהוי מושגים‬
‫חיבור חיסור עד‬
‫‪20‬‬
‫חיבור שאלות ‪-‬‬
‫חיסור מ‪20-‬‬
‫פרק ג עד ע"מ ‪117‬‬
‫המספרים עד ‪– 100‬‬
‫הבנת מבנה עשרוני‬
‫יחס בין ספרות‬
‫הבנת מושג ההמרה‬
‫פרק ג מע"מ ‪118‬‬
‫חיבור חיסור‬
‫בתחום ‪100‬‬
‫ללא המרה‬
‫יישום הבנה לפי‬
‫ערך הספרה‬
‫חיבור חיסור עד ‪20‬‬
‫חיבור שאלות ‪ -‬יישום‬
‫חיסור מ‪20-‬‬
‫הנדסה‬
‫גופים‬
‫שיום זיהוי תכונות‬
‫חנוכה‬
‫חיבור חיסור‬
‫בתחום ‪100‬‬
‫יישום –חוקי פעולה‬
‫שאלות‬
‫ההמרה כשם אחר‬
‫הנדסה –‬
‫גופים תכונות‬
‫מושגים קווים‪-‬תכונות‬
‫הנדסה –‬
‫גופים‬
‫שיום זיהוי תכונות‬
‫הנדסה –‬
‫גופים‬
‫בנייה ‪-‬תכונות‬
‫חנוכה‬
‫חיבור חיסור בתחום‬
‫‪100‬‬
‫במאונך ובמאוזן‬
‫עם המרה יישום‬
‫חוקי פעולה‬
‫הנדסה –‬
‫גופים‬
‫בנייה וזיהוי במרחב‬
‫הסביבתי‬
‫חיבור חיסור‬
‫בתחום ‪100‬‬
‫יישום ‪-‬סיפור‬
‫חשבוני‬
‫סכום זוגי אי זוגי‬
‫הנדסה – פרק ב‬
‫מדידות‬
‫הכרת המשקל‬
‫הנדסה –‬
‫מדידות‬
‫המשקל‬
‫פרק ג מע"מ ‪185‬‬
‫עיגול מספרים‬
‫בין עשרות‬
‫אומן תוצאות‬
‫עיגול מספרים‬
‫בין עשרות‬
‫אומן תוצאות‬
‫ט"ו בשבט‬
‫ספר ב פרק א‬
‫הכפל משמעות‬
‫כחיבור חוזר‬
‫קבוצות שוות‬
‫כפל‬
‫הבנת משמעות‬
‫עובות כפולות ה‪2‬‬
‫וה‪5‬‬
‫הנדסה –‬
‫שיקוף הזזה‬
‫הנדסה –‬
‫הזזה תכונות‬
‫הנדסה –‬
‫הזזה יישום‬
‫הנדסה –‬
‫הזזה יישום‬
‫כסלו‬
‫טבת‬
‫ינואר‬
‫שבוע‬
‫תשע"ג – תשע"ד ‪2013 – 2014‬‬
‫חיה גוז'נסקי ‪ ‬‬
‫חיבור חיסור‬
‫בתחום ‪100‬‬
‫יישום ‪-‬סיפור חשבוני‬
‫סכום זוגי אי זוגי‬
‫הנדסה‬
‫מדידות‬
‫המשקל‬
‫בס"ד‬
‫‪ ‬‬
‫שבועות שבוע ‪1‬‬
‫חודשים‬
‫פברואר‬
‫אדר א‬
‫מרס‬
‫אדר א‬
‫אדר ב‬
‫המשך ספר שני‬
‫–פרק א‬
‫כפל עובדות‬
‫עד ‪5‬‬
‫יישום מושגים‬
‫תכונות‬
‫הנדסה – פרק ג‬
‫שטחים‬
‫מושג השטח‬
‫וההיקף זיהוי‬
‫חיבור חיסור‬
‫משוואות ואי שוויון‬
‫שאלות‬
‫הנדסה‬
‫שטחים‬
‫מדידה שרירותית‬
‫מצולעים ‪-‬שטח‬
‫אפריל‬
‫ניסו‬
‫מאי‬
‫אייר‬
‫סיוון‬
‫חיבור חיסור‬
‫מספרים ‪1000‬‬
‫ללא המרה –יישום‬
‫הנדסה‬
‫שטח היקף‬
‫מצולעים ‪-‬היקף‬
‫יום העצמאות‬
‫כפל‬
‫עובדות ‪-‬לוח הכפל‬
‫הנדסה פרק ד‬
‫יוני‬
‫מדידות‬
‫זמן‬
‫מדידות‬
‫זמן השעון‬
‫איסוף נתונים‬
‫ייצוגים שונים‬
‫סיוון‬
‫תמוז‬
‫חיה גוז'נסקי ‪ ‬‬
‫שבוע ‪2‬‬
‫שבוע ‪3‬‬
‫שבוע ‪4‬‬
‫פרק ב עד‬
‫ע"מ ‪71‬‬
‫סדרות ‪ ,‬רצפים‬
‫חוקיות‬
‫מע"מ ‪72‬‬
‫חיבור חיסור‬
‫שימוש בכסף‬
‫שאלות‬
‫חיבור חיסור‬
‫יישום‬
‫שאלות‬
‫הנדסה‬
‫שטחים‬
‫מושג השטח‬
‫וההיקף זיהוי‬
‫הנדסה‬
‫שטחים‬
‫השוואת‬
‫שטחים‬
‫הנדסה‬
‫שטחים‬
‫השוואת שטחים‬
‫חיבור חיסור‬
‫ייישום‬
‫אומן תוצאות‬
‫שאלות‬
‫פורים‬
‫פרק ג‬
‫הכרת המספרים‬
‫עד ה ‪1000-‬‬
‫‪ ,‬כתיבה מבנה ‪,‬‬
‫תכונות מושגים ‪,‬‬
‫הנדסה‬
‫שטחים‬
‫מדידה שרירותית‬
‫מצולעים ‪-‬שטח‬
‫פסח‬
‫הנדסה‬
‫שטח היקף‬
‫מציאת היקף‬
‫פסח‬
‫פרק ד ‪-‬כפל‬
‫משמעות החילוק‬
‫ביחס לכפל‬
‫ל"ג בעומר‬
‫כפל‬
‫עובדות‬
‫לוח הכפל‬
‫כפל‬
‫עובדות‬
‫קשר בין חילוק‬
‫לכפל‬
‫פרק ה‬
‫סדר פעולות‬
‫חוקים ופתרון‬
‫הנדסה‬
‫מדידות‬
‫זמן‬
‫הנדסה‬
‫מדידות‬
‫זמן‬
‫הנדסה‬
‫מדידות‬
‫זמן‬
‫שבועות‬
‫שברים‬
‫משמעות –זיהוי‬
‫שיום‬
‫שברים‬
‫משמעות שיום‬
‫זיהוי‬
‫בס"ד‬
‫‪ ‬‬
‫תוכנית פעולה במתמטיקה כיתה ג‬
‫שבוע ‪1‬‬
‫חודשים‬
‫שבועות‬
‫שבוע‬
‫‪2‬‬
‫תשע"ג – תשע"ד ‪2013 – 2014‬‬
‫שבוע‬
‫‪3‬‬
‫שבוע ‪4‬‬
‫ספטמבר‬
‫ראש השנה‬
‫ספר ראשון‬
‫פרק א ריענון מ‪-‬ב‬
‫המספרים בתחום‬
‫הרבבה חיסור חיסור‬
‫חיבור חיסור‬
‫לוחות חיבור חיסור‬
‫סדרות ‪ ,‬רצפים‬
‫סוכות‬
‫אוקטובר‬
‫פרק ב‬
‫כפל וחילוק‬
‫משמעויות‬
‫והקשר בין כפל‬
‫וחילוק‬
‫כפל חילוק‬
‫תרגול –עובדות ע ‪, 5‬‬
‫‪10‬‬
‫כפל וחילוק‬
‫עובות ‪ ,‬שאלות‬
‫משוואות ואי שוויון‬
‫כפל וחילוק‬
‫סימני התחלקות‬
‫‪ 2,5,10‬תכונות‬
‫הנדסה‬
‫רענון מ‪-‬ב‬
‫מצולעים וגופים‬
‫הנדסה‬
‫זוויות‬
‫שיום זיהוי מושגים‬
‫הנדסה‬
‫זוויות‬
‫שיום זיהוי תכונות‬
‫הכרת מספרים–‬
‫הבנת מבנה עשרוני‬
‫יחס בין ספרות‬
‫ייצוגים שונים‬
‫הכרת מספרים‬
‫יישום שם אחר‬
‫למספר‬
‫חנוכה‬
‫הכרת מספרים‬
‫יישום ייצוגים שונים‬
‫הנדסה –‬
‫זוויות‬
‫השוואה לישרה‬
‫><=‬
‫הנדסה –‬
‫זוויות‬
‫מיון – תכונות‬
‫הנדסה –‬
‫זוויות‬
‫תכונות ‪ -‬מיון‬
‫פרק ד‬
‫חיבור חיסור‬
‫במאונך ובמאוזן‬
‫יישום אומדן‬
‫חוקי פעולה‬
‫חיבור חיסור‬
‫יישום ‪-‬סיפור‬
‫חשבוני‬
‫סכום זוגי אי זוגי‬
‫אומדן‬
‫חיבור חיסור‬
‫משוואות ואי שוויון‬
‫שאלות‬
‫חוקי פעולה‬
‫הנדסה –‬
‫מצולעים‬
‫תכונות‬
‫הנדסה –‬
‫מצולעים‬
‫תכונות ומושגים‬
‫הנדסה‬
‫מצולעים‬
‫זיהוי זוויות שיום‬
‫כפל וחילוק‬
‫המשך עובדות‬
‫ט"ו בשבט‬
‫כפל וחילוק‬
‫המשך עובדות‬
‫כפל וחילוק‬
‫לוח הכפל עקרונות‬
‫סימני התחלקות‬
‫‪9,6,3‬‬
‫הנדסה –‬
‫הזזה תכונות‬
‫מצולעים –‬
‫סיווג ע"פ זוויות‬
‫הנדסה –‬
‫הזזה יישום‬
‫מצולעים –‬
‫סיווג ע"פ זוויות‬
‫אלול –‬
‫תשרי‬
‫תשרי‬
‫חשון‬
‫נובמבר‬
‫חשון‬
‫כסלו‬
‫הנדסה‬
‫רענון מ‪-‬ב‬
‫קווים ומצולעים‬
‫פרק ג‬
‫הכרת מספרים –‬
‫רבבה‬
‫שיום זיהוי תכונות‬
‫ערך ספרה‬
‫הנדסה –‬
‫זוויות‬
‫השוואה לישרה‬
‫דצמבר‬
‫חנוכה‬
‫כסלו‬
‫טבת‬
‫ינואר‬
‫טבת‬
‫שבט‬
‫פרק ה‬
‫כפל וחילוק‬
‫קשר בין כפל וחילוק‬
‫הנדסה –‬
‫מצולעים –‬
‫סיווג ע"פ זוויות‬
‫חיה גוז'נסקי ‪ ‬‬
‫יום הכיפורים‬
‫סוכות‬
‫הנדסה –‬
‫יישום‬
‫בס"ד‬
‫‪ ‬‬
‫שבועות שבוע ‪1‬‬
‫חודשים‬
‫פברואר‬
‫אדר א‬
‫מרס‬
‫אדר א‬
‫אדר ב‬
‫אפריל‬
‫ניסן‬
‫מאי‬
‫אייר‬
‫סיוון‬
‫יוני‬
‫סיוון‬
‫תמוז‬
‫שבוע ‪2‬‬
‫ספר שני –פרק א‬
‫מספרים ופעולות‬
‫הקשר בניהם‬
‫מספרים‬
‫ופעולות‬
‫יישום שאלות‬
‫אומן‬
‫הנדסה –‬
‫משולשים‬
‫תכונות ‪ ,‬מושגים‬
‫מצולעים‬
‫הגדלה והקטנה‬
‫פי ‪..‬בעשרות ‪..‬‬
‫הבנה קשר לפי‬
‫‪.. 100 , 10‬‬
‫הנדסה‬
‫משולשים‬
‫תכונות ‪ ,‬מושגים‬
‫הגדלה והקטנה‬
‫פי ‪..‬בעשרות ‪..‬‬
‫משוואות‬
‫אומדן‬
‫הנדסה‬
‫משולשים‬
‫מיון‬
‫הנדסה‬
‫משולשים‬
‫מיון‬
‫חילוק עם שארית‬
‫בתחום לוח‬
‫הכפל‬
‫תרגול יישום‬
‫פסח‬
‫שבוע ‪3‬‬
‫מספרים‬
‫ופעולות‬
‫שאלות‬
‫משוואות ואי‬
‫שוויון‬
‫הנדסה‬
‫משולשים‬
‫מיון‬
‫פורים‬
‫שבוע ‪4‬‬
‫פרק ב‬
‫הגדלה והקטנה‬
‫פי‬
‫בהבנה‬
‫פי ‪.... 100 , 10‬‬
‫הנדסה‬
‫משולשים‬
‫מיון‬
‫חילוק עם‬
‫שארית בתחום‬
‫לוח הכפל‬
‫תרגול יישום‬
‫הנדסה‬
‫מדידת אורך‬
‫יישום תכונות‬
‫פסח‬
‫פרק ג‬
‫חוק הפילוג‬
‫תכונות‬
‫דרכי פתרון‬
‫הנדסה‬
‫מדידות‬
‫מצולעים ‪-‬היקף‬
‫יום העצמאות‬
‫חוק הפילוג‬
‫תכונות‬
‫דרכי פתרון‬
‫ל"ג בעומר‬
‫כפל מאונך‬
‫קישור לפילוג‬
‫ומקוצר‬
‫כפל מאונך‬
‫יישום – שאלות‬
‫משוואות‬
‫פריק ראשוני‬
‫פרק ד‬
‫מספרים גדולים‬
‫עד מיליון‬
‫השוואה ייצוגים‬
‫שונים‬
‫ציר מספרים‬
‫הנדסה‬
‫מדידות‬
‫זמן השעון‬
‫הנדסה‬
‫מדידות‬
‫זמן‬
‫הנדסה‬
‫מדידת‬
‫משקל‬
‫הנדסה‬
‫מדידת‬
‫משקל‬
‫פרק ה‬
‫סדר פעולות‬
‫שאלות ועובדות‬
‫שבועות‬
‫חקר נתונים‬
‫הצגתם בטבלה‬
‫שברים‬
‫הכרת השבר‬
‫השוואה בעזרת‬
‫אמצעי המחשה‬
‫שברים‬
‫השלמה לשלם‬
‫מכנה זהה‬
‫חיה גוז'נסקי ‪ ‬‬
‫הנדסה‬
‫מדידת זמן‬
‫בס"ד‬
‫‪ ‬‬
‫תוכנית פעולה במתמטיקה כיתה ד‬
‫שבוע ‪1‬‬
‫שבועות‬
‫חודשים‬
‫שבוע‬
‫תשע"ג – תשע"ד ‪2013 – 2014‬‬
‫‪2‬‬
‫ספטמבר‬
‫ראש השנה‬
‫ספר ראשון‬
‫פרק א‬
‫ריענון מ‪-‬ג‬
‫המספרים גדולים‬
‫חיסור חיבור‬
‫חיבור חיסור‬
‫מע"מ ‪41‬‬
‫לוחות חיבור חיסור‬
‫סדרות ‪ ,‬רצפים‬
‫אוקטובר‬
‫מע"מ ‪62‬‬
‫ציר מספרים‬
‫סיפור חשבוני‬
‫פרקב‬
‫עיגול ואומדנות‬
‫חוקי העיגול‬
‫אומדן תוצאות‬
‫הנדסה פרק א‬
‫הנדסה‬
‫רענון מ‪-‬ג‬
‫מצולעים‪ ,‬קווים‬
‫מקביל מאונך‬
‫מע"מ ‪123‬‬
‫הגדלה והקטנה פי‬
‫עשרות ‪.....‬‬
‫הבנת הפעולה‬
‫יישום‬
‫אלול –‬
‫תשרי‬
‫תשרי‬
‫חשון‬
‫נובמבר‬
‫חשון‬
‫כסלו‬
‫דצמבר‬
‫רענון מ‪-‬ג‬
‫קווים ומצולעים‬
‫תכונות שיום זיהוי‬
‫חיבור חיסור‬
‫כפל וחילוק‬
‫משוואות אי שוויון‬
‫סיפור חשבוני‬
‫טבת‬
‫שבט‬
‫יום הכיפורים‬
‫סוכות‬
‫סוכות‬
‫עיגול ואומדנות‬
‫אומדן תוצאות‬
‫הנדסה‬
‫מצולעים‬
‫קווים מקביל מאונך‬
‫פרק ג עד ע"מ ‪122‬‬
‫חיבור חיסור‬
‫כפל וחילוק‬
‫יישום‪-‬חוקי פעולה‬
‫סיפור חשבוני‬
‫הנדסה‬
‫מצולעים‬
‫בנייה מצולעים‬
‫מע"מ ‪131‬‬
‫כפל בחד ‪ ,‬דו‬
‫ספרתי במאונך‬
‫יישום‪ ,‬שאלות‬
‫חנוכה‬
‫כפל בחד ‪ ,‬דו‬
‫ספרתי במאונך‬
‫יישום שאלות‬
‫משוואות ‪,‬אומדן‬
‫הנדסה –‬
‫מצולעים‬
‫תכונות בנייה מקביל‬
‫מאונך‬
‫הנדסה –‬
‫מצולעים‬
‫השוואת תכונות‬
‫הנדסה – פרק ב‬
‫מצולעים‬
‫תכונות המלבן‬
‫הנדסה –‬
‫מצולעים‬
‫תכונות מלבן ריבוע‬
‫חנוכה‬
‫כפל בחד ‪ ,‬דו‬
‫ספרתי במאונך‬
‫יישום שאלות משוואות‬
‫אומדן‬
‫מע"מ ‪164‬‬
‫חילוק‬
‫לפי חוק הפילוג‬
‫וחילוק ארוך‬
‫מע"מ ‪183‬‬
‫סיפורים חשבוניים‬
‫חילוק עם שארית‬
‫שימוש במושגים‬
‫הנדסה –‬
‫סימטריה‬
‫קווית מהי ‪ -‬יישום‬
‫הנדסה –‬
‫סימטריה‬
‫קווית מהי ‪ -‬יישום‬
‫הנדסה‬
‫סימטריה‬
‫קווית מהי ‪ -‬יישום‬
‫‪227- 223‬‬
‫חזקות כתיב ‪,‬‬
‫השוואה‬
‫ט"ו בשבט‬
‫מע"מ ‪223‬‬
‫חזקות השוואה‬
‫חוקי ה‪ 0-‬ו‪1-‬‬
‫חזקות‬
‫השוואה חזקה של ‪10‬‬
‫‪...‬‬
‫ייצוג בחזקות‬
‫למספרים‬
‫הנדסה –‬
‫סימטריה‬
‫סיבוביתמהי ‪ -‬יישום‬
‫הנדסה –‬
‫סימטריה‬
‫סיבובית‪ -‬יישום‬
‫כסלו‬
‫טבת‬
‫ינואר‬
‫שבוע‬
‫‪3‬‬
‫שבוע ‪4‬‬
‫פרק ד‬
‫לוחות מספרים –‬
‫חוקיות‬
‫חוקי פעולות‬
‫חוקי ה‪ 0‬וה‪1‬‬
‫הנדסה –‬
‫סימטריה‬
‫סיבובית מהי ‪ -‬יישום‬
‫חיה גוז'נסקי ‪ ‬‬
‫הנדסה –‬
‫יישום‬
‫בס"ד‬
‫‪ ‬‬
‫שבועות שבוע ‪1‬‬
‫חודשים‬
‫פברואר‬
‫אדר א‬
‫מרס‬
‫אדר א‬
‫אדר ב‬
‫ספר שני –פרק א‬
‫שלמים פעם‬
‫בשבוע שברים‬
‫– במקביל‬
‫הקשר בניהם‬
‫משמעות‬
‫הנדסה –פרק ד‬
‫מדידות‬
‫מהי יחידת מידה‬
‫שברים פשוטים‬
‫משמעות השבר‬
‫כנקודה על ציר‬
‫מספרים מושגים‬
‫אפריל‬
‫הנדסה‬
‫חישובי שטח‬
‫תכונות ‪ ,‬מושגים‬
‫מצולעים‬
‫שבר פשוט‬
‫המשך השוואה‬
‫ע"פ הרחבה צמצום‬
‫ככפל וחילוק ב‪1-‬‬
‫שלם‬
‫מאי‬
‫ניסן‬
‫אייר‬
‫סיוון‬
‫יוני‬
‫סיוון‬
‫תמוז‬
‫שבוע ‪2‬‬
‫שבוע ‪3‬‬
‫שברים –‬
‫משמעות‬
‫מספרים‬
‫ופעולות‬
‫שאלות‬
‫משוואות ואי‬
‫שוויון‬
‫הנדסה‬
‫חישובי שטח‬
‫השוואת שטחים‬
‫שברי פשוט קשר‬
‫בין משמעות שונה‬
‫של השבר‬
‫הנדסה‬
‫חישובי שטח‬
‫תכונות ‪ ,‬מושגים‬
‫מצולעים‬
‫פסח‬
‫הנדסה‬
‫חישובי שטח‬
‫שטח – מהו‬
‫פורים‬
‫פסח‬
‫הנדסה‬
‫חישובי שטח‬
‫השוואת שטחים‬
‫פרק ג‬
‫שבר פשוט‬
‫כל סוגי ההשוואה‬
‫השוואת שברים‬
‫שבר פשוט‬
‫הבנת מכנה‬
‫משותף מהו ?‬
‫חיבור חיסור‬
‫הנדסה פרק ה‬
‫גופים התיבה‬
‫תכונות‬
‫ל"ג בעומר‬
‫חיבור חיסור‬
‫שבר פשוט‬
‫משוואות‬
‫כפל מאונך‬
‫יישום – שאלות‬
‫משוואות‬
‫פריק ראשוני‬
‫הנדסה‬
‫גופים התיבה‬
‫תכונות מושגים‬
‫הנדסה‬
‫גופים התיבה‬
‫תכונות ‪ -‬נפח‬
‫פרק ה‬
‫דיאגראמות איסוף‬
‫נתונים‬
‫שבועות‬
‫חקר נתונים‬
‫הצגתם בטבלה‬
‫הנדסה‬
‫גופים התיבה‬
‫השוואת ‪-‬‬
‫חישוב נפח‬
‫חקר נתונים‬
‫הצגתם בטבלה‬
‫חיה גוז'נסקי ‪ ‬‬
‫ פרק ב‬‫משמעות השבר‬
‫כחלק משלם זיהוי‬
‫שיום‬
‫מושגים‬
‫הנדסה‬
‫חישובי שטח‬
‫מצולעים‬
‫הנדסה‬
‫מדידות‬
‫זמן‬
‫יום העצמאות‬
‫חיבור חיסור‬
‫שבר פשוט‬
‫יישום תירגול‬
‫הנדסה‬
‫גופים התיבה‬
‫חישוב אומדן ‪ -‬נפח‬
‫שבוע ‪4‬‬
‫פרק ד‬
‫ע"מ ‪213- 205‬‬
‫ראשוני ופריק‬
‫ע"מ ‪204- 196‬‬
‫פירוק לגורמים‬
‫ראשוניים‬
‫הנדסה‬
‫גופים התיבה‬
‫חישוב אומדן ‪-‬‬
‫נפח‬
‫בס"ד‬
‫‪ ‬‬
‫תוכנית פעולה במתמטיקה כיתה ה‬
‫שבוע ‪1‬‬
‫שבועות‬
‫חודשים‬
‫ספטמבר‬
‫אלול –‬
‫תשרי‬
‫אוקטובר‬
‫תשרי‬
‫חשון‬
‫ראש השנה‬
‫ספר שבר פשוט‬
‫פרק א שברים‬
‫רענון מ‪ -‬ד‬
‫משמעות השבר‬
‫זיהוי שיום‬
‫פרק ב‬
‫השוואת שברים‬
‫מכל הסוגים‬
‫בין אילו שלמים ?‬
‫הנדסה פרק א‬
‫נובמבר‬
‫חשון‬
‫כסלו‬
‫רענון מ‪-‬ד‬
‫ומצולעים‬
‫תכונות בנייה‬
‫פרק ג‬
‫משמעות השבר‬
‫כמנת חילוק של‬
‫מספרים שלמים‬
‫סיפור חשבוני‬
‫הנדסה –‬
‫מצולעים‬
‫השוואת תכונות‬
‫דצמבר‬
‫חנוכה‬
‫כסלו‬
‫טבת‬
‫שבוע‬
‫תשע"ג – תשע"ד ‪2013 – 2014‬‬
‫‪2‬‬
‫שברים‬
‫רענון מ‪ -‬ד‬
‫משמעות השבר‬
‫זיהוי שיום‬
‫שבר פשוט‬
‫המשך השוואה ע"פ‬
‫הרחבה צמצום ככפל‬
‫וחילוק ב‪ 1-‬שלם‬
‫הנדסה‬
‫רענון מ‪-‬ד‬
‫מצולעים‪ ,‬תכונות‬
‫שבנייה‬
‫מע"מ ‪106‬‬
‫שבר פשוט‬
‫מיקום שברים על ציר‬
‫מספרים‬
‫הנדסה –‬
‫מצולעים‬
‫קשרי הכלה‬
‫פרק ד‬
‫מע"מ ‪162 - 151‬‬
‫שבר פשוט‬
‫הבנת המכנה‬
‫המשותף בחיבור‬
‫וחיסור‬
‫שבוע‬
‫‪3‬‬
‫יום הכיפורים‬
‫טבת‬
‫שבט‬
‫שבר פשוט‬
‫המשך השוואה ע"פ‬
‫הרחבה צמצום‬
‫הנדסה‬
‫מצולעים‬
‫תכונות – בנייה‬
‫שבר פשוט‬
‫מע"מ ‪116‬‬
‫הפיכת שבר מעורב‬
‫לשבר גדול מ‪1-‬‬
‫ולהיפך‬
‫שבר פשוט‬
‫המשך השוואה ע"פ‬
‫הרחבה צמצום‬
‫הנדסה‬
‫מצולעים‬
‫אלכסונים צלעות‬
‫זוויות בנייה‬
‫חנוכה‬
‫הפיכת שבר מעורב‬
‫לשבר גדול מ‪1-‬‬
‫ולהיפך‬
‫הנדסה – פרק ב‬
‫הנדסה –‬
‫מצולעים‬
‫בנייה ע"פ תכונות‬
‫שבר פשוט‬
‫חיבור וחיסור‬
‫יישום‬
‫שבר פשוט‬
‫חיבור וחיסור‬
‫יישום‬
‫מצולעים‬
‫קשרי הכלה‬
‫הנדסה –‬
‫מצולעים‬
‫קשרי הכלה‬
‫פרק ה‬
‫חיבור חיסור שברים‬
‫סיפור חשבוני בכל‬
‫המכנים‬
‫שבר פשוט‬
‫חיבור חיסור שברים‬
‫סיפור חשבוני‬
‫משוואות‬
‫ט"ו בשבט‬
‫ספר ב ‪ -‬פרק ו‬
‫ממוצע –משמעות‬
‫ותכונות‬
‫הנדסה –‬
‫מצולעים –‬
‫קשרי הכלה‬
‫הנדסה –‬
‫מצולעים –‬
‫מהו שטח ?‬
‫הנדסה –‬
‫מצולעים –‬
‫שטח בסרטוטים‬
‫חיה גוז'נסקי ‪ ‬‬
‫סוכות‬
‫סוכות‬
‫הנדסה –‬
‫מצולעים‬
‫קשרי הכלה‬
‫ינואר‬
‫שבוע ‪4‬‬
‫הנדסה‬
‫מצולעים‬
‫קשרי הכלה‬
‫ספר ב ‪ -‬פרק ו‬
‫ממוצע –חישוב‬
‫שאלות‬
‫חקר נתונים‬
‫הצגתם בטבלה‬
‫והנדסה –‬
‫יישום‬
‫בס"ד‬
‫‪ ‬‬
‫שבועות שבוע ‪1‬‬
‫חודשים‬
‫פברואר‬
‫אדר א‬
‫מרס‬
‫אדר א‬
‫אדר ב‬
‫אפריל‬
‫ניסן‬
‫מאי‬
‫אייר‬
‫סיוון‬
‫ספר עשרוני‬
‫ פרק א‬‫מספרים עשרוניים‬
‫משמעות‬
‫במקביל שלמים –‬
‫פעם בשבוע עד‬
‫סוף השנה‬
‫מהספר‬
‫הנדסה –פרק ג‬
‫חישובי שטח‬
‫תכונות ‪ ,‬מושגים‬
‫מצולעים‬
‫מספר עשרוני‬
‫משמעות ‪,‬קשר‬
‫לשלמים ולפשוט‬
‫השוואה‬
‫הנדסה‬
‫חישובי שטח‬
‫תכונות ‪ ,‬מושגים‬
‫מצולעים‬
‫פרק ג‬
‫מספר עשרוני‬
‫תרגום שבר עשרוני‬
‫לפשוט ולהיפך‬
‫הנדסה‬
‫חישובי שטח‬
‫מצולעים‬
‫יום העצמאות‬
‫פרק ד‬
‫חיבור חיסור‬
‫מספר עשרוני‬
‫השוואה לשלמים‬
‫יישום תירגול‬
‫הנדסה‬
‫מצולעים‬
‫קשרי הכלה‬
‫יוני‬
‫סיוון‬
‫תמוז‬
‫פרק ז‬
‫מספרים שלמים‬
‫שברים‬
‫חיבור חיסור‬
‫חיה גוז'נסקי ‪ ‬‬
‫שבוע ‪2‬‬
‫שבוע ‪3‬‬
‫מספרי עשרוני‬
‫משמעות ‪,‬קשר‬
‫לשלמים ולפשוט‬
‫זיהוי כתיבה‪-‬‬
‫השוואה‬
‫לאחוזים שם אחר‬
‫לערך המספר‬
‫מספרי עשרוני‬
‫משמעות ‪,‬קשר‬
‫לשלמים‬
‫השוואה‬
‫לאחוזים שם‬
‫אחר לערך‬
‫המספר‬
‫הנדסה‬
‫חישובי שטח‬
‫תכונות ‪ ,‬מושגים‬
‫מצולעים‬
‫הנדסה‬
‫חישובי שטח‬
‫תכונות ‪ ,‬מושגים‬
‫מצולעים‬
‫מע"מ ‪87‬‬
‫מספר עשרוני‬
‫על ציר מספרים‬
‫פורים‬
‫הנדסה‬
‫חישובי שטח‬
‫תכונות ‪ ,‬מושגים‬
‫מצולעים‬
‫פסח‬
‫שבוע ‪4‬‬
‫ פרק ב‬‫מספר עשרוני‬
‫השוואה לשבר‬
‫פשוט ‪ ,‬רצפים‬
‫‪ .‬השוואה‬
‫לאחוזים שם‬
‫אחר לערך‬
‫המספר‬
‫הנדסה‬
‫חישובי שטח‬
‫תכונות ‪ ,‬מושגים‬
‫מצולעים‬
‫מספר עשרוני‬
‫על ציר מספרים‬
‫הנדסה‬
‫חישובי שטח‬
‫מצולעים‬
‫פסח‬
‫מספר עשרוני‬
‫משמעות האפס‬
‫במספרים – יישום‬
‫הנדסה פרק ד‬
‫מצולעים‬
‫קשרי הכלה‬
‫ל"ג בעומר‬
‫חיבור חיסור‬
‫מספר עשרוני‬
‫שאלות יישום‬
‫תירגול‬
‫הנדסה‬
‫מצולעים‬
‫קשרי הכלה‬
‫שבועות‬
‫חיבור חיסור‬
‫מספר עשרוני‬
‫משוואות‬
‫שאלות‬
‫הנדסה‬
‫מצולעים‬
‫סימטריה‬
‫במרובעים‬
‫דיאגראמות‬
‫חקר נתונים ‪-‬‬
‫סוגי דיאגראמות‬
‫פרק ה‬
‫מספר עשרוני‬
‫הגדלה פי ‪, 10‬‬
‫‪... 100‬קשר‬
‫למספרים שלמים‬
‫הנדסה‬
‫מצולעים‬
‫סימטריה‬
‫במרובעים‬
‫בס"ד‬
‫‪ ‬‬
‫תוכנית פעולה במתמטיקה כיתה ו‬
‫שבוע ‪1‬‬
‫שבועות‬
‫חודשים‬
‫שבוע‬
‫תשע"ג – תשע"ד ‪2013 – 2014‬‬
‫‪2‬‬
‫ספטמבר‬
‫ראש השנה‬
‫ספר א –פרק א‬
‫– רענון מ‪ -‬ד‬
‫משמעות פשוט ‪,‬‬
‫עשרוני שלמים‬
‫כפל שבר פשוט‬
‫שלם בשבר )פי (‬
‫שבר בשבר‬
‫)חלק של (‬
‫אוקטובר‬
‫כפל שבר פשוט‬
‫שלם בשבר )פי (‬
‫שבר בשבר‬
‫)חלק של (‬
‫כפל שבר פשוט‬
‫שלם בשבר )פי (‬
‫שבר בשבר‬
‫)חלק של‬
‫הנדסה‬
‫רענון מ‪-‬ה‬
‫מצולעים‬
‫תכונות שיום זיהוי‬
‫כפל שבר פשוט‬
‫חלק של כמות‬‫שאלות השוואה‬
‫הנדסה‬
‫רענון מ‪-‬ג‬
‫מצולעים‪ ,‬שטחים‬
‫אלול –‬
‫תשרי‬
‫תשרי‬
‫חשון‬
‫נובמבר‬
‫חשון‬
‫כסלו‬
‫הנדסה –‬
‫מעגל ועיגול‬
‫מושגים תכונות‬
‫דצמבר‬
‫חנוכה‬
‫כסלו‬
‫טבת‬
‫טבת‬
‫שבט‬
‫סוכות‬
‫פרק ב‬
‫כפל שבר פשוט‬
‫חלק של כמות‬‫שלמה משמעות‬
‫יישום‬
‫הנדסה‬
‫מצולעים‬
‫שטחים‬
‫כפל שבר פשוט‬
‫חלק של כמות‬‫שלמה משמעות‬
‫יישום‬
‫הנדסה – פרק א‬
‫מעגל ועיגול‬
‫מושגים‬
‫כפל שבר פשוט‬
‫חלק של כמות‬‫שאלות ‪ ,‬השוואה‬
‫פרק ג‬
‫עד ע"מ ‪94‬‬
‫כפל שברים‬
‫ יישום‬‫סיפור חשבוני‬
‫הנדסה –‬
‫מעגל ועיגול‬
‫מושגים תכונות הפי‬
‫הנדסה –‬
‫מעגל ועיגול‬
‫מושגים הפאי‬
‫הנדסה –‬
‫מעגל ועיגול‬
‫שטח‬
‫מע"מ ‪95‬‬
‫חילוק שברים‬
‫הבנת מיומנות החישוב‬
‫משמעות כפעולה‬
‫הפוכה לכפל‬
‫מנה גדולה‬
‫חילוק שבר פשוט‬
‫מנה גדולה ‪ ,‬שאלות‬
‫משוואות‬
‫חילוק שבר פשוט‬
‫יישום ‪ ,‬שאלות‬
‫משוואות‬
‫הנדסה –‬
‫מעגל ועיגול‬
‫שטח‬
‫הנדסה‬
‫מעגל ועיגול‬
‫היקף‬
‫ט"ו בשבט‬
‫פרק ו‬
‫כפל מספרי‬
‫עשרוני‬
‫השוואה לשלם‬
‫הנדסה –‬
‫מעגל ועיגול‬
‫שטח והיקף‬
‫כפל מספרי עשרוני‬
‫יישום תרגול‬
‫שאלות‬
‫פרק ה –‬
‫מספרים עשרוניים‬
‫הגדלה והקטנה פי‬
‫‪. 10 , 100‬‬
‫מידות עשרוניות ‪,‬‬
‫כסף ‪ ,‬אורך ‪ ,‬משקל‬
‫עקרונות ההמרה‬
‫הנדסה –‬
‫מעגל ועיגול‬
‫שטח והיקף‬
‫הנדסה –‬
‫מעגל ועיגול‬
‫שטח והיקף‬
‫חיה גוז'נסקי ‪ ‬‬
‫יום הכיפורים‬
‫סוכות‬
‫כפל שבר פשוט‬
‫כפל שברים‬
‫ יישום‬‫סיפור חשבוני‬
‫הנדסה –‬
‫מעגל ועיגול‬
‫שטח‬
‫ינואר‬
‫שבוע‬
‫‪3‬‬
‫שבוע ‪4‬‬
‫הנדסה –‬
‫יישום‬
‫בס"ד‬
‫‪ ‬‬
‫שבועות שבוע ‪1‬‬
‫חודשים‬
‫פברואר‬
‫אדר א‬
‫ספר אחוזים‬
‫פרק ד ‪-‬יחס‬
‫משמעות ‪ ,‬כתיבה‬
‫בעיות מילוליות‬
‫במקביל שלמים‬
‫פעם בשבוע עד‬
‫סוף השנה פרק ג‬
‫הנדסה –פרק ב‬
‫גופים‬
‫שיום זיהוי‬
‫מרס‬
‫אדר א‬
‫אדר ב‬
‫אחוזים‬
‫משמעות ‪,‬השוואה‬
‫לפשוט ועשרוני‬
‫הנדסה‬
‫גופים‬
‫פריסות‬
‫אפריל‬
‫אחוזים‬
‫בעיות מילוליות‬
‫מציאת חלק של‬
‫כמות ע"פ האחוז‬
‫מציאת השלם‬
‫הנדסה‬
‫גופים‬
‫מהו נפח‬
‫מאי‬
‫יום העצמאות‬
‫פרק ב‬
‫אחוזים באיסוף‬
‫נתונים חקר‬
‫נתונים‬
‫ניסן‬
‫אייר‬
‫סיוון‬
‫יוני‬
‫סיוון‬
‫תמוז‬
‫הנדסה‬
‫גופים‬
‫חישובי נפח‬
‫ספר ראשון פרק‬
‫ד‬
‫הסתברות‬
‫חיה גוז'נסקי ‪ ‬‬
‫שבוע ‪2‬‬
‫יחס‬‫משמעות‬
‫כתיבה‬
‫בעיות מילוליות‬
‫ר לערך המספר‬
‫הנדסה‬
‫גופים‬
‫תכונות ‪ ,‬מושגים‬
‫מע"מ ‪58‬‬
‫אחוזים‬
‫בעיות מילוליות‬
‫מציאת חלק של‬
‫כמות ע"פ האחוז‬
‫הנדסה‬
‫גופים‬
‫קשרי הכלה‬
‫פסח‬
‫שבוע ‪3‬‬
‫יחס‬
‫בעיות מילוליות‬
‫הנדסה‬
‫גופים‬
‫תכונות ‪ ,‬מושגים‬
‫פורים‬
‫פסח‬
‫ל"ג בעומר‬
‫אחוזים באיסוף‬
‫נתונים‬
‫שאלות‬
‫אחוזים‬
‫באיסוף נתונים‬
‫שאלות‬
‫הנדסה‬
‫גופים‬
‫חישובי נפח‬
‫הנדסה‬
‫גופים‬
‫חישובי נפח‬
‫שבועות‬
‫מספרים‬
‫ופעולות‬
‫יישום כל סוגי‬
‫המספרים‬
‫שבוע ‪4‬‬
‫ספר אחוזים‬
‫ פרק א‬‫אחוזים‬
‫משמעות האחוז‬
‫השוואה לעשרוני‬
‫ופשוט‬
‫הנדסה‬
‫גופים‬
‫תכונות‬
‫אחוזים‬
‫בעיות מילוליות‬
‫מציאת חלק של‬
‫כמות ע"פ האחוז‬
‫הנדסה‬
‫גופים‬
‫פריסות וקשרי‬
‫הכלה‬
‫אחוזים‬
‫בעיות מילוליות‬
‫מציאת חלק של‬
‫כמות ע"פ האחוז‬
‫מציאת השלם‬
‫הנדסה פרק ג‬
‫גופים‬
‫מהו נפח‬
‫פרק ג‬
‫יחס‬
‫משמעות‬
‫סיפור חשבוני‬
‫הנדסה‬
‫גופים‬
‫חישובי נפח‬
‫בס"ד‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬לאחר כל פרק יש לבצע מבחן ‪ +‬מיפוי לשם איתור‬
‫קשיים ונקודות חוזק‬
‫* במקביל לנושאי החשבון‪ 1-2 :‬מפגשי הנדסה‬
‫והשאר מפגשי חשבון‬
‫‪ ‬תוכנית לקראת שליטה ‪ /‬אתגר בכל כיתה‬
‫‪ 2-3‬פעמים בשבוע במהלך השיעור‬
‫יהיה פתיח דיון בעל פה של ‪ 5 -7‬דקות ‪:‬‬
‫תרגול ‪ /‬אתגר ‪ /‬בעיה מילולית‬
‫‪.‬‬
‫בהתאם לתוכנית הרצף הלימודי‬
‫‪ ‬בתוכנית יש לשים דגש על ‪ :‬שיח מתמטי ‪,‬‬
‫מושגים – שפה מתמטית ‪,‬‬
‫אומדן תוצאות‬
‫קשרים בין פעולות חשבון ‪,‬‬
‫שאלות מילוליות ‪.‬‬
‫עשייה פורייה חיה גוז'נסקי‬
‫חיה גוז'נסקי ‪ ‬‬
‫בס"ד‬
‫‪ ‬‬
‫חיה גוז'נסקי ‪ ‬‬
‫בס"ד‬
‫‪ ‬‬
‫חיה גוז'נסקי ‪ ‬‬
‫בס"ד‬
‫‪ ‬‬
‫חיה גוז'נסקי ‪ ‬‬
‫בס"ד‬
‫‪ ‬‬
‫חיה גוז'נסקי ‪ ‬‬

Similar documents