ינואר דצמבר נובמבר אוקטובר ספטמבר מדידות קווים חנוכה ? מהו מצולע פרק א

Transcription

ינואר דצמבר נובמבר אוקטובר ספטמבר מדידות קווים חנוכה ? מהו מצולע פרק א
‫בס"ד‬
‫‪1‬‬
‫תוכנית פעולה להנדסה כיתה א‬
‫ספטמבר‬
‫ראש השנה‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫יום כיפורים‬
‫‪4‬‬
‫סוכות‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫אוקטובר‬
‫פרק א‬
‫סוגי קווים‬
‫זיהוי שיום‬
‫סוגי קווים‬
‫זיהוי שיום‬
‫תכונות הקווים‬
‫פתוח סגור ‪....‬‬
‫סרטוט קווים ע"פ‬
‫תכונות‬
‫מרס‬
‫פברואר‬
‫הזמן מע"מ ‪–101‬‬
‫מדידת היקף של‬
‫מצולעים שונים וחישוב סוגי השעון‬
‫הזמן שעה ‪,‬רבע‬
‫מדידת היקף של‬
‫מצולעים שונים וחישוב ‪,‬חצי‬
‫מדידת היקף ‪-‬מצולעים פורים‬
‫שונים‬
‫מדידת היקף ‪-‬מצולעים פרק ג‬
‫סימטריה קווית‬
‫שונים‬
‫חיה גוזנסקי‬
‫תשע"ד‬
‫‪2013 - 2014‬‬
‫דצמבר‬
‫חנוכה‬
‫נובמבר‬
‫מהו מצולע ?‬
‫זיהוי שיום מצולעים‬
‫ע"פ מספר הצלעות‬
‫פרק ב –‬
‫תכונות מצולעים‪.‬‬
‫מדידות אורך ביחידה שרירותית‬
‫מדידות אורך ביחידה שרירותית‬
‫תכונות מצולעים‬
‫שונות‬
‫צלע ‪ ,‬קודקוד ‪..‬‬
‫הכרת הסרגל‬
‫סרטוט מצולעים‬
‫ע"פ תכונות‬
‫חנוכה‬
‫מאי‬
‫אפריל‬
‫חזרה – מצולעים שונים‬
‫סימטריה קווית‬
‫תכונות‬
‫יום העצמאות‬
‫פסח‬
‫מצולעים שונים ‪ +‬סוגי קווים‬
‫תכונות‬
‫מצולעים שונים‬
‫פסח‬
‫פסח‬
‫סימטריה קווית‬
‫היקף מצולעים – מדידת אורך‬
‫ינואר‬
‫מדידות קווים‬
‫בעזרת הסרגל‬
‫מדידת צלעות‬
‫מצולעים‬
‫מושג ההיקף‬
‫מדידת היקף של‬
‫מצולעים שונים‬
‫וחישוב‬
‫יוני‬
‫שבועות‬
‫לקראת שליטה –‬
‫עבודות יצירה‬
‫בהנדסה‬
‫בס"ד‬
‫תוכנית פעולה להנדסה כיתה ב‬
‫תשע"ד‬
‫‪2013 – 2014‬‬
‫ספטמבר‬
‫אוקטובר‬
‫נובמבר‬
‫דצמבר‬
‫ינואר‬
‫ראש השנה‬
‫פרק א‬
‫הכרת הגופים –‬
‫שיום זיהוי‬
‫עקבות של גופים –‬
‫תכונות פאה קודקוד‬
‫בסיס ‪ ,‬מקצוע‬
‫חנוכה –‬
‫מע"מ ‪– 44‬‬
‫הזזה– משמעות‬
‫הכרת הגופים‬
‫תכונות‬
‫זיהוי שיום גופים ע"פ‬
‫תכונות ‪-‬פריסות גופים‬
‫פרק ב‬
‫מאזניים משקל‬
‫השוואת חפצים‬
‫השוואת משקלים‪ -‬קל‬
‫כבד – משוואות‬
‫סרטוט מצולעים ע"י‬
‫הזזה‬
‫‪3‬‬
‫יום הכיפורים‬
‫תכונות הגופים‬
‫מושגים‬
‫זיהוי שיום גופים ע"פ‬
‫תכונות ‪-‬פריסות גופים‬
‫יחידות משקל‬
‫השוואת משקלים‬
‫סרטוט מצולעים ע"י‬
‫הזזה‬
‫‪4‬‬
‫סוכות‬
‫מושגים ותכונות‬
‫הגופים‬
‫חנוכה –‬
‫יחידות משקל‬
‫השוואת משקלים‬
‫סרטוט מצולעים ע"י‬
‫הזזה‬
‫פברואר‬
‫מרס‬
‫אפריל‬
‫מאי‬
‫יוני‬
‫‪1‬‬
‫פרק ג‬
‫הבנת מושג השטח‬
‫זיהוי שטחים במצולעים‬
‫מדידת שטח ע"י‬
‫מתווך משבצות‬
‫הכרת יחידות הזמן‬
‫שעה ‪ ,‬חצי ‪ ,‬רבע‬
‫הכרת יחידות הזמן‬
‫שעה ‪ ,‬חצי ‪ ,‬רבע‬
‫יום העצמאות‬
‫שבועות‬
‫‪2‬‬
‫זיהוי ומדידת היקף של‬
‫מצולעים שונים וחישוב‬
‫השוואת ישירה שטחים‬
‫מדידת שטח ע"י מתווך‬
‫מדידת שטח נתון‬
‫משבצת‪,‬משולשים‬
‫פורים‬
‫פסח‬
‫חישובי זמנים שעה ‪ ,‬חצי‬
‫‪ ,‬רבע‬
‫ל"ג בעומר‬
‫חישובי זמנים ע"י שעון‬
‫לקראת שליטה‬
‫עבודות יצירה‬
‫‪4‬‬
‫השוואת ישירה שטחים‬
‫מדידת שטח ע"י מתוו‬
‫פרק ד‬
‫הזמן ‪ -‬סוגי שעון‬
‫הכרת יחידות הזמן‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫חיה גוזנסקי‬
‫פסח‬
‫הכרת יחידות הזמן‬
‫שעה ‪ ,‬חצי ‪ ,‬רבע‬
‫חישובי זמנים ע"י שעון‬
‫בס"ד‬
‫תוכנית פעולה להנדסה כיתה ג‬
‫ספטמבר‬
‫‪1‬‬
‫תשע"ג – תשע"ד‬
‫‪2013 - 2014‬‬
‫אוקטובר‬
‫נובמבר‬
‫דצמבר‬
‫ינואר‬
‫פרק א‬
‫קווים ‪ ,‬מצולעים‬
‫שיום זיהוי‬
‫קווים ‪ ,‬מצולעים‬
‫תכונות‬
‫מושגים ותכונות‬
‫קווים ומצולעים‬
‫פרק ב מושג הזווית‬
‫תכונות זיהוי‬
‫חנוכה –‬
‫מצולעים זיהוי זוויות‬
‫זיהוי ושיום זוויות‬
‫בשעון ‪+‬זמנים‬
‫סוגי זוויות –תכונות‬
‫זיהוי ושיום‬
‫השוואת זוויות ביחס‬
‫לזווית ישרה‬
‫זיהוי זוויות ‪ -‬במצולעים‬
‫זיהוי ושיום זוויות‬
‫בשעון ‪+‬זמנים‬
‫פרק ג‬
‫המשולש ‪-‬זיהוי שיום‬
‫משולשים ע"פ צלעות‬
‫חנוכה –‬
‫סוגי זוויות –‬
‫במצולעים‬
‫זיהוי ושיום זוויות בשעון‬
‫‪+‬זמנים‬
‫המשולש ‪-‬זיהוי שיום‬
‫משולשים ע"פ צלעות‬
‫מאי‬
‫יוני‬
‫פרק ה‬
‫יחידות נפח ע"י קוביות‬
‫יום העצמאות‬
‫שבועות‬
‫‪2‬‬
‫ראש השנה ‪-‬‬
‫‪3‬‬
‫יום כיפורים‬
‫‪4‬‬
‫סוכות‬
‫מושגים ותכונות‬
‫קווים ומצולעים‬
‫פברואר‬
‫מרס‬
‫אפריל‬
‫‪1‬‬
‫זיהוי שיום משולשים‬‫ע"פ צלעות‬
‫מיון משולשים‬
‫ע"פ צלעות וזוויות‬
‫סימטריה סיבובית‬
‫ בנייה מצולעים ע"י‬‫תכונות‬
‫‪2‬‬
‫זיהוי שיום משולשים‬
‫ע"פ זוויות‬
‫פורים –‬
‫פסח‬
‫ל"ג בעומר‬
‫יחידות נפח ע"י קוביות‬
‫חזרה משולשים‬
‫תכונות –מצולעים‬
‫‪3‬‬
‫זיהוי משולשים ע"פ‬
‫זוויות וצלעות‬
‫בניית משולשים‬
‫בעזרת תכונות‬
‫פסח‬
‫השוואת משקלים‬
‫יצירה לקראת שליטה‬
‫בהנדסה‬
‫‪4‬‬
‫מיון משולשים ע"פ‬
‫צלעות וזוויות‬
‫פרק ד‬
‫סימטריה קווית‬
‫סימטריה סיבובית‬
‫השוואת משקלים‬
‫חיה גוזנסקי‬
‫בס"ד‬
‫תוכנית פעולה להנדסה כיתה ד‬
‫ספטמבר‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫ראש השנה‬
‫‪3‬‬
‫יום כיפורים‬
‫‪4‬‬
‫תשע"ד‬
‫‪2013 - 2014‬‬
‫אוקטובר‬
‫נובמבר‬
‫דצמבר‬
‫ינואר‬
‫פרק א‬
‫מושגים ותכונות‬
‫קווים ומצולעים‬
‫מושגים ותכונות‬
‫קווים ומצולעים‬
‫ע"מ ‪– 23‬‬
‫אלכסון מהו‬
‫תכונות‬
‫ע"מ ‪31‬‬
‫קטעים מקבילים תכונות‬
‫חנוכה‬
‫המלבן והריבוע –‬
‫תכונות‬
‫ע"מ ‪ – 15‬מושג‬
‫החפיפה במצולעים‬
‫קטעים מאונכים‬
‫חפיפת מצולעים‬
‫קטעים מאונכים‬
‫ומקבילים במצולעים ‪-‬‬
‫תכונות‬
‫חנוכה‬
‫קטעים מאונכים‬
‫ומקבילים במצולעים ‪-‬‬
‫תכונות‬
‫קטעים מאונכים‬
‫ומקבילים במצולעים ‪-‬‬
‫תכונות‬
‫פרקב–‬
‫המלבן והריבוע –תכונות‬
‫בניית מרובעים‬
‫מלבנים ע"פ תכונות‬
‫סוכות‬
‫פרק ג ‪-‬‬
‫סימטריה קווית‬
‫סימטריה סיבובית‬
‫פברואר‬
‫מרס‬
‫אפריל‬
‫מאי‬
‫יוני‬
‫‪1‬‬
‫פרק ד‬
‫מידות הכרות‬
‫אורך ‪ ,‬שטח‬
‫חישובי שטח‬
‫מצולעים מרובעים‬
‫חישובי זמן בלוח שנה‬
‫תכונות התיבה והקובייה‬
‫בנייה ע"י קוביות‬
‫יום העצמאות‬
‫שבועות‬
‫‪2‬‬
‫מידות הכרות‬
‫חישובי שטח‬
‫פסח‬
‫חישובי נפח ע"י קוביות‬
‫תיבה וקוביה‬
‫‪3‬‬
‫חישובי שטח –מצולעים‬
‫משולשים‬
‫פורים –‬
‫פסח‬
‫‪4‬‬
‫חישובי שטח –מצולעים‬
‫משולשים‬
‫ע"מ ‪– 125‬‬
‫חישובי זמן בלוח‬
‫שנה‬
‫פרק ה‬
‫גופים שיום זיהוי‬
‫ל"ג בעומר‬
‫תיבה וקוביה נפח‬
‫ע"י קוביות – לנוסחה‬
‫תיבה וקוביה נפח‬
‫ע"י קוביות – לנוסחה‬
‫חיה גוזנסקי‬
‫–‬
‫יצירה לקראת שליטה‬
‫תוכנית פעולה להנדסה כיתה ה‬
‫בס"ד‬
‫ספטמבר‬
‫תשע"ד‬
‫‪2013 - 2014‬‬
‫אוקטובר‬
‫נובמבר‬
‫דצמבר‬
‫ינואר‬
‫פרק א‬
‫מצולעים –תכונות‬
‫זוויות ‪ ,‬צלעות‬
‫אלכסונים‬
‫תכונות מצולעים‬
‫פרק ב– מע"מ ‪76-100‬‬
‫הבנת מושג הגובה‬
‫במצולעים‬
‫חנוכה‬
‫שטח והיקף מצולעים‬
‫מרובעים ‪ ,‬משולשים‬
‫הבנת מושג הגובה‬
‫במצולעים‬
‫פרק ג‬
‫הבנת מושג שטח והיקף‬
‫במצולעים‬
‫שטח והיקף מקבילית‬
‫תכונות מצולעים‬
‫בניה ע"פ תכונות‬
‫גובה מרובעים‬
‫תכונות ושרטוט‬
‫שטח והיקף במצולעים‬
‫במרובעים‬
‫שטח והיקף‬
‫מקבילית‬
‫סוכות‬
‫ע"מ ‪– 48-58‬‬
‫שרטוט מצולעים‬
‫על לוח מאה‬
‫גובה מרובעים‬
‫שטח והיקף מצולעים‬
‫מרובעים משולשים‬
‫שטח והיקף טרפז‬
‫חנוכה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫ראש השנה‬
‫‪3‬‬
‫יום הכיפורים‬
‫‪4‬‬
‫פברואר‬
‫מרס‬
‫אפריל‬
‫מאי‬
‫יוני‬
‫‪1‬‬
‫פרק ד‬
‫תכונות מרובעים‬
‫ממקבילית למלבן‬
‫ממעוין לריבוע‬
‫אלכסונים‬
‫במרובעים תכונות‬
‫פסח‬
‫יום העצמאות‬
‫פרק ה‬
‫שושנת הרוחות‬
‫שבועות‬
‫פורים‬
‫פסח‬
‫‪3‬‬
‫קשרים בין מרובעים‬
‫באמצעות שטח והיקף‬
‫אלכסונים‬
‫במרובעים תכונות‬
‫סימטריה במרובעים‬
‫ל"ג בעומר‬
‫פרק ב‬
‫ריצופים‬
‫‪4‬‬
‫קשרים בין מרובעים‬
‫באמצעות שטח והיקף‬
‫פסח‬
‫סימטריה במרובעים‬
‫ריצופים‬
‫‪2‬‬
‫ריצופים‬
‫שושנת הרוחות‬
‫חיה גוזנסקי‬
‫יצירה לקראת שליטה‬
‫תוכנית פעולה להנדסה כיתה ו‬
‫בס"ד‬
‫ספטמבר‬
‫‪1‬‬
‫‪2013 - 2014‬‬
‫תשע"ד‬
‫אוקטובר‬
‫נובמבר‬
‫דצמבר‬
‫ינואר‬
‫פרק א –עיגול‬
‫ומעגל‬
‫עיגול ומעגל –‬
‫תכונות‬
‫מעגל ועיגול‬
‫תכונות‬
‫פתרון שאלות שטח‬
‫והיקף‬
‫חנוכה‬
‫מע"מ ‪118‬‬
‫פריסות של גופים‬
‫שטח והיקף מעגל ועיגול‬
‫פרק ב‬
‫הכרת הגופים תכונות‬
‫גופים זיהוי שיום‬
‫פריסות של גופים‬
‫שטח והיקף מעגל ועיגול‬
‫הכרת הגופים תכונות‬
‫גופים זיהוי שיום‬
‫פריסות של גופים‬
‫הכרת גופים – תכונות‬
‫פריסות של גופים‬
‫יוני‬
‫‪2‬‬
‫ראש השנה‬
‫‪3‬‬
‫יום כיפורים‬
‫היקף ושטח מעגל‬
‫ועיגול‬
‫‪4‬‬
‫סוכות –‬
‫היקף ושטח מעגל‬
‫ועיגול‬
‫חנוכה‬
‫פברואר‬
‫מרס‬
‫אפריל‬
‫מאי‬
‫‪1‬‬
‫פרק ג‬
‫חישובי נפח ‪-‬גופים‬
‫בעיות של חישובי‬
‫נפח גופים‬
‫בעיות של חישובי נפח‬
‫גופים‬
‫יום העצמאות‬
‫‪2‬‬
‫חישובי נפח גופים‬
‫בעיות של חישובי‬
‫נפח גופים‬
‫פסח‬
‫מצולעים משוכללים‬
‫‪3‬‬
‫בעיות פשוטות‬
‫ומורכבות של חישובי‬
‫נפח גופים‬
‫חישוב נפח‬
‫פורים –‬
‫פסח‬
‫ל"ג בעומר‬
‫גופים משוכללים‬
‫בעיות של חישובי‬
‫נפח גופים‬
‫פרק ב ‪ -‬מע"מ ‪72‬‬
‫מצולעים משוכללים‬
‫גופים ומצולעים משוכללים‬
‫‪4‬‬
‫חיה גוזנסקי‬
‫שבועות ‪-‬‬
‫ציפיות למידה‬
‫*התלמידים ידעו לזהות ‪ ,‬להשוות ‪ ,‬לתאר ‪ ,‬לסווג ‪ ,‬לבנות ולהחיל‬
‫תכונות של צורות הנדסיות‬
‫*התלמידים ידעו להמיר מידות ולחשב היקף ‪ ,‬שטח ‪ ,‬נפח של צורות הנדסיות ‪.‬‬
‫* התלמידים ידעו לחזות ולאמת תמורות בצורה גיאומטרית‬
‫חיה גוזנסקי‬
‫חיה גוזנסקי‬
‫חיה גוזנסקי‬
‫חיה גוזנסקי‬