תוכנית עבודה

Transcription

תוכנית עבודה
‫בס"ד‬
‫תוכניות עבודה במתמטיקה לכיתות א‪ -‬ו‬
‫תשע"א ‪ -‬תשע"ב ‪,‬‬
‫‪2011 - 2012‬‬
‫תוכנית העבודה נכתבה בהלימה לתוכנית לימודים במתמטיקה של משרד החינוך‬
‫מטרה‬
‫• הגברת האפקטיביות וייעול למידה הוראה ‪,‬‬
‫לשם שיפור ההישגים של התלמידים ‪.‬‬
‫*שיפור איכות ההוראה בהשבחת שעת ההוראה‬
‫היעדים ‪:‬‬
‫* ניצול מקסימאלי של זמן הלימוד ההוראה ‪.‬‬
‫*חיזוק הידע ‪,‬ההבנה של מיומנות חישוב במתמטיקה‬
‫פעילות‬
‫* הוראה משולבת ‪ -‬שילוב תוכנית לקראת שליטה‬
‫ותוספת העמקה העשרה בתחומי תוכן ומיומנות בתוכנית הפעולה‬
‫* חלק גדול מזמן השיעור יוקדש לפיתוח יכולתם של תלמידים לניהול שיחה ‪,‬‬
‫לשם שיפור יכולת ההנמקה וההסבר בע"פ ובכתב ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫בס"ד‬
‫תאור הפעילות ‪* :‬‬
‫ארגון זמן ההוראה להגברת האפקטיביות והיעילות בשיעורים‬
‫–מהלך השיעור מתוכנן ועיקבי‬
‫*פתיח של שיעור לשליטה והבנה ‪ 2-5‬דקות לסירוגין בשבוע יישום ‪/‬אתגר ‪ /‬שאלה‬
‫*דיונים במליאה בכל תהליכי הוראה למידה בין ‪ 15 – 20‬דקות‬
‫המאפשר שיח מתמטי סביב הנושא הנלמד ושימת דגש על הנמקה‬
‫והסבר המשימות ופתרונן ‪.‬‬
‫* שימוש באמצעי המחשה כחלק אינטגראלי ממהלך הלמידה‬
‫* שימוש בכלי הערכה מגוונים וכוללים )מטלות ביצוע ‪ ,‬מבחנים ‪ ,‬תהליכי משוב …(‬
‫מצב תפוקה‬
‫גורם אחראי ‪:‬‬
‫שיפור של ‪ 5‬נקודות בממוצע של הערכת התלמידים בסוף השנה ‪.‬‬
‫מורה ‪ ,‬מנהל ‪ ,‬מדריכה‬
‫סטאטוס ‪ :‬התחלת שנה ‪ -‬ספטמבר ‪ /‬אלול‬
‫‪2‬‬
‫בס"ד‬
‫לוח‬
‫זמנים‬
‫אלול‬
‫ספטמבר‬
‫תשרי‬
‫חשוון‬
‫אוקטובר‬
‫נובמבר‬
‫תוכנית לימודים במתמטיקה לכיתה א‬
‫פעילות‬
‫נושא ‪ +‬תת נושאים‬
‫הכרת המספרים עד ‪+ 10‬‬
‫שיום זיהוי ‪ ,‬קריאה כתיבה‬
‫התאמה חד חד ערכית‬
‫השוואה ‪:‬סימנים > ‪= , < ,‬‬
‫רצפים עולים יורדים ובדילוגים‬
‫תכונות‪ :‬זוגי ‪ ,‬אי זוגי חד ספרתי‬
‫עוקב קודם ‪......‬‬
‫חיבור חיסור עד ‪10‬‬
‫פעולת החיבור כהוספה והגדלה‬
‫פעולת החיסור כהורדה והקטנה‬
‫חיבור חיסור כפעולות הפוכות‬
‫חוקי ה‪ , 1 , 0-‬חילוף ‪ ,‬קיבוץ‬
‫פתרון תרגילים ממוחשי ציורי‬
‫לשפת חשבון ולהיפך בכתב ובעל‬
‫פה‬
‫בנית סיפור חשבוני לתרגיל ולהיפך‬
‫פתרון משוואות ואי שוויון‬
‫לוח חיבור‪/‬חיסור –הכרה ‪,‬פתרון‬
‫חוקיות‬
‫השלמת לוחות חיבור‬
‫תשע"ב ‪2011 - 2012‬‬
‫דרכי פעולה‬
‫משאבים‬
‫מדדי ביצוע‬
‫מדד תוצאה‬
‫ארגון זמן נכון של‬
‫ההוראה –מהלך השיעור‬
‫מתוכנן ועיקבי‬
‫‪ 5‬שעות הוראה‬
‫‪ 95%‬מהתלמידים‬
‫ישלטו בנושא הכרת‬
‫המספרים‬
‫ירכשו מושגים בהתאם‬
‫לנושא‬
‫תוך חודש וחצי‬
‫תיעוד המעקב‬
‫אחר ביצוע‬
‫המשימות‬
‫*פתיח של שיעור‬
‫לשליטה והבנה ‪ 2-5‬דקות‬
‫*דיונים במליאה בכל‬
‫שיעור כ‪ 15 -‬דקות‬
‫המאפשר שיח מתמטי‬
‫סביב הנושא הנלמד‬
‫כנ"ל‬
‫קבוצות למידה‬
‫פרטניות‬
‫ספר משתלם‬
‫בטבעיים‬
‫אמצעי‬
‫המחשה‬
‫משחקים‬
‫‪ 100%‬המורים ישלבו‬
‫תוכנית לקראת שליטה‬
‫מרכזי למידה‬
‫כנ"ל‬
‫‪ 100%‬מהתלמידים‬
‫יתנסו בכל הפעילויות‬
‫המשימות המגוונות‬
‫‪ 100%‬ישלטו בנושא‬
‫עובדות בע"פ‬
‫בתהליכים ומושגים‬
‫עד סוף שנה‬
‫מעקב אחר‬
‫ביצוע המשימות‬
‫ושיעורי הבית‬
‫מבחנים קטנים‬
‫לאיתור קשיים‬
‫שילוב עקבי של‬
‫תוכנית לקראת שליטה‬
‫‪,‬העמקה והעשרה‬
‫‪3‬‬
‫בס"ד‬
‫לו"ז‬
‫פעילות‬
‫נושא ‪ +‬תת נושאים‬
‫דרכי פעולה‬
‫משאבים‬
‫מדדי ביצוע‬
‫מדד תוצאה‬
‫כסלו ‪+‬‬
‫חצי טבת‬
‫הכרת המספרים עד ‪+ 100‬‬
‫שיום זיהוי ‪ ,‬כתיבה קריאה‬
‫הבנת המבנה העשרוני ‪ -‬ערך הספרות‬
‫במספר יחידות ‪ ,‬עשרות מאות ‪. .‬‬
‫תפקיד ה‪ 0-‬במספר‪ ,‬תכונות המספר‬
‫שם אחר למספר – עם כוח ‪10‬‬
‫יחידות ‪ +‬עשרות כתרגילים חיבור‬
‫חיסור‬
‫רצפים ‪ ,‬סדרות מדלגים ב‪10 , 5 , 2-‬‬
‫השוואת > ‪= , < ,‬‬
‫הכרת לוח המאה ‪-‬עקרונות ‪,‬חוקיות ‪,‬‬
‫תכונות‪ ,‬השלמת מגזרות‬
‫חיבור חיסור על הלוח‬
‫ארגון זמן נכון של‬
‫ההוראה –מהלך השיעור‬
‫מתוכנן ועיקבי‬
‫‪ 5-7‬שעות‬
‫הוראה‬
‫*פתיח של שיעור‬
‫לשליטה והבנה ‪ 2-5‬דקות‬
‫ספר משתלם‬
‫בטבעיים‬
‫אמצעי‬
‫המחשה‬
‫משחקים‬
‫כרטיסי משחק‬
‫דפי משימות‬
‫‪ 95%‬מהתלמידים‬
‫ישלטו בנושא הכרת‬
‫המספרים‬
‫ירכשו מושגים בהתאם‬
‫לנושא‬
‫עד סוף שנה‬
‫ניהול תיעוד‬
‫ומעקב של‬
‫ביצוע המשימות‬
‫איתור קשיים‬
‫וקידום הישגים‬
‫עבודה בקבוצות‬
‫מרכזי למידה‬
‫דצמבר‬
‫מבחן‬
‫מנהל‬
‫אמצע‬
‫שנה‬
‫תחילת‬
‫טבת‬
‫חצי טבת‬
‫‪ +‬שבט‬
‫ינואר‬
‫הכרת העשרות שלמות‬
‫שיום זיהוי כתיבה קריאה תכונות‬
‫מבנה עשרוני ‪ :‬עשרת שווה עשר‬
‫יחידות‬
‫חיבור וחיסור בעשרות‬
‫שלמות‬
‫השוואה לחיבור חיסור עד ‪10‬‬
‫חיבור חיסור כפעולות הפוכות‬
‫חוקי ה‪ , 1 , 0-‬חילוף ‪ ,‬קיבוץ‬
‫בנית סיפור חשבוני לתרגיל ולהיפך‬
‫פתרון משוואות ואי שוויון‬
‫לוח חיבור ‪/‬חיסור ‪ -‬פתרון‪ ,‬חוקיות‬
‫השלמה‬
‫*דיונים במליאה בכל‬
‫שיעור כ‪ 15 -‬דקות‬
‫המאפשר שיח מתמטי‬
‫סביב הנושא הנלמד‬
‫כנ"ל‬
‫עבודה בקבוצות‬
‫‪ +‬יתנסו במשימות‬
‫חווייתיות ‪,‬‬
‫משמעותיות ומגוונות‬
‫‪ 100%‬יישמו משימות‬
‫במבחן ברמות חשיבה‬
‫שונות‬
‫הטמעת תוכנית‬
‫לקראת שליטה‬
‫בתוכנית הפעולה‬
‫‪ 5-7‬שעות‬
‫הוראה‬
‫‪ 100%‬מהתלמידים‬
‫יתנסו בכל‬
‫הפעילויות המשימות‬
‫המגוונות‬
‫ספר משתלם‬
‫בטבעיים‬
‫אמצעי‬
‫המחשה‬
‫משחקים‬
‫כרטיסי משחק‬
‫דפי משימות‬
‫‪ 85%‬ישלטו בנושא‬
‫בעובדות בע"פ‬
‫בתהליכים ומושגים‬
‫עד סוף שנה‬
‫‪ 15%‬ישלטו‬
‫בעזרת ברמה‬
‫מרכזי למידה‬
‫בס"ד הבסיסית‪ -‬מתווך‬
‫‪ 1‬מבחן מסכם‬
‫שבהם‬
‫לפחות ‪75%‬‬
‫מהתלמידים‬
‫הישגיהם מעל‬
‫‪85%‬‬
‫מעקב אחר‬
‫ביצוע המשימות‬
‫ושיעורי הבית‬
‫מבחנים קטנים‬
‫לאיתור קשיים‬
‫והכנת תוכנית‬
‫לשיפור ולשליטה‬
‫מבחן בנושא‬
‫שבהם‬
‫לפחות ‪85%‬‬
‫מהתלמידים‬
‫הישגיהם מעל‬
‫‪ 85%‬בנושא‬
‫‪4‬‬
‫לו"ז‬
‫פעילות‬
‫נושא ‪ +‬תת נושאים‬
‫דרכי פעולה‬
‫משאבים‬
‫מדדי ביצוע‬
‫לקראת שליטה‬
‫מדד תוצאה‬
‫אדר‬
‫מ‪-‬ז באדר‬
‫כפל‬
‫ארגון זמן נכון של‬
‫ההוראה –מהלך השיעור‬
‫מתוכנן ועיקבי‬
‫‪ 5-7‬שעות‬
‫הוראה‬
‫‪ 95%‬מהתלמידים‬
‫יבינו משמעות הכפל‬
‫ירכשו מושגים בהתאם‬
‫לנושא‬
‫תוך חודש‬
‫מעקב אחר‬
‫ביצוע המשימות‬
‫ושיעורי הבית‬
‫מבחנים קטנים‬
‫לאיתור קשיים‬
‫והכנת תוכנית‬
‫לשיפור ושליטה‬
‫כט אדר‬
‫פברואר‬
‫מרץ‬
‫מבחן‬
‫מנהל‬
‫מ ‪ -‬כ" ג‬
‫בניסן‬
‫אייר‬
‫עד י‬
‫בסיוון‬
‫אפריל‬
‫מאי‬
‫מבחן‬
‫מסכם‬
‫לשנה‬
‫רצפים מדלגים ב‪.... 10 , 5 , 2 , 1-‬‬
‫משמעות הכפל כחיבור חוזר של‬
‫קבוצות שוות‬
‫תרגום ציור ‪ ,‬תרגילי חיבור לכפל‬
‫ולהיפך‬
‫מושגים גורם ‪ ,‬מכפלה‬
‫פתרון תרגילי כפל‬
‫ב‪ 0-‬וב‪2, 10 , 1-‬‬
‫חיבור חיסור עד ‪20‬‬
‫פתרון עד ‪ 20‬באסטרטגיות שונות ‪:‬‬
‫השלמה ‪ ,‬הורדה ל‪ , 10-‬מספרים‬
‫אומדן תוצאות‬
‫תאומים ‪,‬‬
‫הפיכת תרגיל ממאוזן למאונך‬
‫בתחום ה‪ 20-‬ללא שבירת עשרת‬
‫פתרון משוואות ואי שוויון‬
‫הבנת מושג ההמרה ) בהקשר‬
‫לשם אחר למספר עם אמצעי‬
‫המחשה (‬
‫המללת תהליך הפתרון בעל פה‬
‫שילוב שאלות מילוליות חד שלביות‬
‫*פתיח של שיעור‬
‫לשליטה והבנה ‪ 2-5‬דקות‬
‫*דיונים במליאה בכל‬
‫שיעור כ‪ 15 -‬דקות‬
‫המאפשר שיח מתמטי‬
‫סביב הנושא הנלמד‬
‫קבוצות למידה‬
‫ארגון זמן נכון של‬
‫ההוראה –מהלך השיעור‬
‫מתוכנן ועיקבי‬
‫*פתיח של שיעור‬
‫לשליטה והבנה ‪ 2-5‬דקות‬
‫*דיונים במליאה בכל‬
‫שיעור כ‪ 15 -‬דקות‬
‫המאפשר שיח מתמטי‬
‫סביב הנושא הנלמד‬
‫קבוצות למידה‬
‫במשימות ומגוונות‬
‫חווייתיות ‪ ,‬משמעותיות‬
‫ספר משתלם‬
‫בטבעיים‬
‫אמצעי‬
‫המחשה‬
‫משחקים‬
‫כרטיסי משחק‬
‫דפי משימות‬
‫מרכזי למידה‬
‫‪ 5-7‬שעות‬
‫הוראה‬
‫ספר משתלם‬
‫בטבעיים‬
‫אמצעי‬
‫המחשה‬
‫משחקים‬
‫כרטיסי משחק‬
‫דפי משימות‬
‫מרכזי למידה‬
‫‪ 70%‬ישלטו בעובדות‬
‫בכפולות ה‪, 10 , 1 , 0-‬‬
‫‪ 2‬עד סוף שנה‬
‫‪100%‬יישמו משימות‬
‫במבחן ברמות חשיבה‬
‫שונות‬
‫‪ 100%‬מהתלמידים‬
‫יתנסו בכל הפעילויות‬
‫המשימות המגוונות‬
‫‪ 80%‬ישלטו בנושא‬
‫בכתב ללא המרה‬
‫‪ 20%‬ישלטו בעובדות‬
‫עם מתווך‬
‫עד סוף שנה‬
‫‪ 60%‬ישלטו בע"פ ללא‬
‫אמצעי המחשה‬
‫שבירת עשרת‬
‫‪ 40%‬ישלטו בעזרת‬
‫אמצעי המחשה‬
‫ניהול תיעוד‬
‫המעקב אחר‬
‫שיעורי הבית‬
‫מבחנים קטנים‬
‫לאיתור קשיים‬
‫שיפור של ‪5‬‬
‫נקודות‬
‫בממוצע הציון‬
‫לעומת תחילת‬
‫שנה‬
‫‪5‬‬
‫בס"ד‬
‫משאבים‬
‫לוז‬
‫נושא ‪ +‬תת נושאים‬
‫חיבור חיסור ללא המרה‬
‫י"א סיוון מספרים דו ספרתיים‬
‫עד‬
‫באב‬
‫השבר – שברים יסודיים‬
‫הבנה שהשבר הוא חלק מהשלם‬
‫זיהוי ‪ ,‬שיום קריאה‬
‫יוני‬
‫חקר נתונים‬
‫הצגת נתונים ומיון ע"פ נושאים‬
‫מיון נתונים והצגתם בטבלאות‬
‫מיון נתונים והצגתם בדיאגראמה‬
‫תכונות – צירים‬
‫איתור פרטים מהדיאגראמות‬
‫דרכי פעולה‬
‫התלמידים יתנסו במצבי‬
‫למידה מגוונים‬
‫פרונטאלי קבוצתי‬
‫יחידני‬
‫ישוחחו ‪ ,‬יתרגלו ויישמו‬
‫משימות בכל דרגות‬
‫החשיבה )פיאזה (‬
‫וישתמשו באמצעי‬
‫למידה מגוונים‬
‫וסביבתיים‬
‫המשך *פתיח של שיעור‬
‫לשליטה והבנה‬
‫דרכי בקרה‬
‫מדדי ביצוע‬
‫לקראת שליטה‬
‫‪5-7‬שעות‬
‫הוראה‬
‫ספר משתלם‬
‫בטבעיים‬
‫אמצעי‬
‫המחשה‬
‫משחקים‬
‫כרטיסי משחק‬
‫דפי משימות‬
‫‪ 95%‬מהתלמידים‬
‫ישלטו בנושא הכרת‬
‫השבר שם השבר חצי‬
‫רבע תוך חודש‬
‫‪ 70%‬ידעו לאתר‬
‫פרטים מחקר נתונים‬
‫ניתוח מיפוי‬
‫מבחן מסכם‬
‫ישיבות לניתוח‬
‫ומסקנות‬
‫מהתיעוד‬
‫לשנה הבאה‬
‫יישמו משימות ברמות‬
‫חשיבה שונות‬
‫מרכזי למידה‬
‫*דיונים במליאה בכל‬
‫שיעור כ‪ 15 -‬דקות‬
‫המאפשר שיח מתמטי‬
‫סביב הנושא הנלמד‬
‫‪6‬‬
‫בס"ד‬
‫תוכנית לימודים במתמטיקה כיתה ב‬
‫לו"ז‬
‫אלול‬
‫עד ח ‪+‬‬
‫כ"ה ‪-‬ל‬
‫בתשרי ‪+‬‬
‫ספטמבר‬
‫אוקטובר‬
‫מבחן מנהל‬
‫תחילת שנה‬
‫פעילות‬
‫נושא ‪ +‬תת נושאים‬
‫רענון מ‪-‬א‬
‫חיבור חיסור בעשרות ועד ‪10‬‬
‫המספרים עד ‪100‬‬
‫חיבור חיסור עד ‪20‬‬
‫פתרון עד ‪ 20‬באסטרטגיות שונות ‪:‬‬
‫אומדן תוצאות‬
‫קשר בין חיבור לחיסור‬
‫הפיכת תרגיל ממאוזן למאונך‬
‫בתחום ה‪ 20-‬ללא שבירת עשרת‬
‫פתרון משוואות ואי שוויון‬
‫הבנת מושג ההמרה ) בהקשר לשם‬
‫אחר למספר עם אמצעי המחשה (‬
‫המללת תהליך הפתרון בעל פה‬
‫שילוב שאלות מילוליות חד שלביות‬
‫חיבור חיסור בתחום ה‪100-‬‬
‫נובמבר‬
‫דצמבר‬
‫חשוון‬
‫כסלו‬
‫דרכי פתרון שונים במאוזן‬
‫השוואת למאונך‬
‫הבנת מושג ההמרה כשם אחר‬
‫למספר עם אמצעי המחשה‬
‫פתרון חיבור ‪ ,‬חיסור עם המרה‬
‫במאונך ובמאוזן‬
‫הקשר בין חיבור לחיסור‬
‫שילוב שאלות מילוליות‬
‫המללת תהליך הפתרון בעל פה‬
‫פתרון משוואות ואי שוויון‬
‫תשע"ב‬
‫‪2011 - 2012‬‬
‫דרכי פעולה‬
‫משאבים‬
‫מדד ביצוע‬
‫מדד תוצאה‬
‫התלמידים יתנסו‬
‫במצבי למידה מגוונים‬
‫ישוחחו ‪ ,‬יתרגלו‬
‫ויישמו משימות בכל‬
‫דרגות ‪,‬ישתמשו‬
‫באמצעי למידה‬
‫‪5-7‬שעות‬
‫הוראה‬
‫‪ 90%‬מהתלמידים‬
‫ישלטו בנושא חיבור‬
‫חיסור עד ‪ 20‬בע"פ‬
‫תוך שנה‬
‫מעקב אחר ביצוע‬
‫המשימות‬
‫מבחנים ‪,‬תוכנית‬
‫עבודה לאחר‬
‫מבחנים‬
‫ספר משתלם‬
‫בטבעיים‬
‫אמצעי‬
‫המחשה‬
‫משחקים‬
‫כרטיסי משחק‬
‫דפי משימות‬
‫‪ 10%‬ישלטו בעובדות‬
‫עם מתווך‬
‫*פתיח של שיעור‬
‫לשליטה והבנה ‪2-5‬‬
‫דקות‬
‫*דיונים במליאה בכל‬
‫שיעור כ‪ 15 -‬דקות‬
‫המאפשר שיח מתמטי‬
‫סביב הנושא הנלמד‬
‫קבוצות למידה‬
‫*דיונים במליאה בכל‬
‫שיעור בין ‪15 – 20‬‬
‫דקות המאפשר שיח‬
‫מתמטי סביב הנושא‬
‫הנלמד‬
‫קבוצות למידה‬
‫במקביל‬
‫יתרגלו חיבור חיסור‪2-5‬‬
‫דקות בע"פ‬
‫ובכתב בפתיח של‬
‫שיעור לשליטה והבנה‬
‫מרכזי למידה‬
‫‪ 5-7‬שעות‬
‫הוראה‬
‫ספר משתלם‬
‫בטבעיים‬
‫אמצעי‬
‫המחשה‬
‫משחקים‬
‫מרכזי למידה‬
‫ל‪-‬תלמידים‬
‫המתקשים יוצבו‬
‫יעדים אישיים ובנית‬
‫תוכנית להשגת היעד‬
‫במהלך השנה‬
‫‪ 100%‬ישלטו בפתרון‬
‫משימות חיבור‬
‫חיסור עד ‪ 100‬ללא‬
‫המרה‬
‫החודש יסיימו‬
‫המורים ‪ 1‬אבחון‬
‫לאיתור ידע‬
‫וכשלים‬
‫הכנת תוכנית‬
‫לקראת שיפור‬
‫השליטה‬
‫ותוכנית העמקה‬
‫והעשרה‬
‫מעקב ביצוע‬
‫המשימות‬
‫מבחנים ‪,‬תוכנית‬
‫עבודה‬
‫‪ 95%‬ישלטו בנושא‬
‫עם המרה עד סוף‬
‫שנה‬
‫‪ 5%‬ישלטו‬
‫תוך שנה עם אמצעי‬
‫המחשה‬
‫‪7‬‬
‫בס"ד‬
‫לו"ז‬
‫טבת‬
‫עד ז בשבט‬
‫ינואר‬
‫מבחן מנהל‬
‫פעילות‬
‫נושא ‪ +‬תת נושאים‬
‫כפל‬
‫דרכי פעולה‬
‫משאבים‬
‫מדדי ביצוע‬
‫מדד תוצאה‬
‫התלמידים יתנסו‬
‫בדיונים במליאה‬
‫וקבוצות למידה‬
‫תוך מצבי למידה‬
‫מגוונים‬
‫ישוחחו ‪ ,‬יתרגלו‬
‫ויישמו משימות‬
‫וישתמשו באמצעי‬
‫למידה מגוונים‬
‫‪ 5-7‬שעות‬
‫הוראה‬
‫‪ 100%‬מהתלמידים‬
‫ישלטו בנושא‬
‫משמעות הכפל‬
‫מעקב אחר ביצוע‬
‫המשימות‬
‫מבחנים ומיפויים‬
‫ספר משתלם‬
‫בטבעיים‬
‫אמצעי‬
‫המחשה‬
‫משחקים‬
‫‪ 80%‬מהתלמידים‬
‫ישלט ובעובדות‬
‫הכפל עד ‪ 6‬תוך שנה‬
‫מבחן שבו תהיה‬
‫עליה ל‪90% -‬‬
‫שליטה בנושאים‬
‫שנבחנו לעומת‬
‫הערכה הקודמת‬
‫איתור נקודות‬
‫החוזק ולשיפור‬
‫בהתאם‬
‫הבנת משמעת כפל‬
‫כפולות ה‪ 0-‬עד ‪10 , 6‬‬
‫הכרת לוח כפל בתחום ה‪6-‬‬
‫תכונות‬
‫חוקי החילוף ‪ ,‬ה‪ 0-‬וה‪1-‬‬
‫שאלות מילוליות חד שלביות מחיי‬
‫היום‬
‫פתרון תרגיל כפל עם נעלם כהכנה‬
‫לחילוק‬
‫*פתיח של שיעור‬
‫וטבלאות כפל כהכנה לחילוק‪.‬‬
‫מרכזי למידה‬
‫‪ 100%‬מהמורים‬
‫יעשו שימוש מושכל‬
‫באמצעי המחשה‬
‫מגוונים‬
‫לקראת שליטה‬
‫פברואר‬
‫שבט‬
‫הכרת המספרים עד ‪1000‬‬
‫שיום זיהוי ‪ ,‬כתיבה קריאה‬
‫הבנת המבנה העשרוני ‪-‬היחס בין‬
‫הספרות במספר פי ‪..… 10‬‬
‫תפקיד ה‪ 0-‬במספר‬
‫תכונות המספר ……‪ + ..‬בניה ע"פ‬
‫שם אחר למספר –‬
‫רצפים ‪ ,‬סדרות מדלגים ב‪, 5 , 2-‬‬
‫‪100 , 10‬‬
‫השוואת > ‪= , < ,‬‬
‫לוחות מספרים עקרונות חוקיות‬
‫והשלמות חיבור חיסור ללא‬
‫יתנסו במשימות‬
‫חווייתיות ‪ ,‬ומגוונות‬
‫המשך שימוש‬
‫מושכל בבניית‬
‫מהלך שיעור‬
‫אפקטיבי ויעיל‬
‫מליאה קבוצות‬
‫ואישי‬
‫כנ"ל‬
‫‪ 100%‬ישלטו בהכרת‬
‫המספרים ותכונות‬
‫מעקב אחר ביצוע‬
‫המשימות‬
‫מבחנים‬
‫תוכנית עבודה‬
‫‪ 90%‬מהמורים‬
‫יעשו שימוש‬
‫מושכל באמצעי‬
‫המחשה מגוונים‬
‫‪8‬‬
‫בס"ד‬
‫לו"ז‬
‫אדר‬
‫פעילות נושאים‬
‫חיבור חיסור עד ‪100‬‬
‫עד ד‬
‫בניסן‬
‫ביסוס ויישום פתרון תרגילים‬
‫במאונך ובמאוזן‪,‬‬
‫אומדן תוצאות‬
‫שילוב שאלות מילוליות‬
‫בניית תרגילים ע"פ תכונות‬
‫מרץ אפריל‬
‫פתרון משוואות ואי שוויון‬
‫פתרון תרגילים עד ‪ 1000‬ללא‬
‫המרה‬
‫כ"ג בניסן‬
‫אייר‬
‫עד י סיוון‬
‫מאי‬
‫כפל וחילוק‬
‫ביסוס כפולות ה‪ 0-‬עד ‪, , 6‬‬
‫‪10‬‬
‫כפולות ‪9 , 8 , 7 , 6‬‬
‫לוח הכפל –תכונות ‪,‬עקרונות ‪,‬‬
‫השלמות‬
‫קשר בין הכפל והחילוק‬
‫כפעולות הפוכות‬
‫פתרון תרגיל כפל עם נעלם‬
‫כהכנה לחילוק‬
‫‪ ,‬שאלות מילוליות חד שלביות‬
‫דרכי פעולה‬
‫משאבים‬
‫מדד ביצוע‬
‫מדד פעולה‬
‫התלמידים ילמדו‬
‫במליאה בקבוצות‬
‫ואישי תוך שימוש‬
‫באמצעי למידה‬
‫מגוונים המאפשר שיח‬
‫מתמטי סביב הנושא‬
‫הנלמד‬
‫‪5-7‬שעות הוראה‬
‫‪100%‬מהתלמידים‬
‫יתנסו בכל הפעילויות‬
‫מעקב אחר ביצוע‬
‫המשימות‬
‫מבחנים‬
‫תוכנית עבודה‬
‫*פתיח של שיעור‬
‫לשליטה והבנה ‪2-5‬‬
‫דקות‬
‫התלמידים ילמדו‬
‫במליאה בקבוצות‬
‫ואישי תוך שימוש‬
‫באמצעי למידה‬
‫מגוונים המאפשר שיח‬
‫מתמטי סביב הנושא‬
‫הנלמד‬
‫*פתיח של שיעור‬
‫לשליטה והבנה ‪2-5‬‬
‫דקות‬
‫‪ 10‬דקות בכתב פעם‬
‫בשבוע‬
‫ספר משתלם בטבעיים‬
‫אמצעי המחשה‬
‫משחקים‬
‫כרטיסי משחק‬
‫דפי משימות‬
‫‪ 90%‬מהתלמידים‬
‫ישלטו בפתרון חיבור‬
‫חיסור עם המרה עד‬
‫סוף שנה‬
‫מרכזי למידה‬
‫‪ 10%‬יישמו פתרון‬
‫תרגילים עם המרה‬
‫ברמת ידע וזכירה עם‬
‫מתווך עד סוף שנה‬
‫‪5-7‬שעות הוראה‬
‫‪100%‬מהתלמידים‬
‫יתנסו בכל הפעילויות‬
‫ספר משתלם בטבעיים‬
‫אמצעי המחשה‬
‫משחקים‬
‫כרטיסי משחק‬
‫דפי משימות‬
‫מרכזי למידה‬
‫‪ 90%‬מהתלמידים‬
‫ישלטו בפתרון חיבור‬
‫חיסור עם המרה עד‬
‫סוף שנה‬
‫החודש יסיימו‬
‫המורים ‪ 1‬מבחן שבו‬
‫‪90%‬‬
‫ישלטו בנושא‬
‫מעקב אחר ביצוע‬
‫המשימות‬
‫מבחנים‬
‫תוכנית עבודה‬
‫‪ 10%‬יישמו פתרון‬
‫תרגילים עם המרה‬
‫ברמת ידע וזכירה עם‬
‫מתווך עד סוף שנה‬
‫סדר פעולות‬
‫הכרת חוקי הפעולה ושימוש‬
‫בהן בפתרון בעיות מילוליות‬
‫‪9‬‬
‫בס"ד‬
‫לוז‬
‫פעילויות‬
‫נושא ‪ +‬תת נושאים‬
‫דרכי פעולה‬
‫משאבים‬
‫מדדי ביצוע‬
‫מדד תוצאה‬
‫סיוון‬
‫תמוז‬
‫יוני‬
‫המשך סדר פעולות‬
‫התלמידים ילמדו במליאה‬
‫בקבוצות ואישי תוך שימוש‬
‫באמצעי למידה מגוונים‬
‫המאפשר שיח מתמטי סביב‬
‫הנושא הנלמד‬
‫שעות הוראה‬
‫‪100%‬מהתלמידים‬
‫יתנסו בכל הפעילויות‬
‫מעקב אחר ביצוע‬
‫המשימות‬
‫מבחנים‬
‫תוכנית עבודה‬
‫השבר הפשוט‬
‫מבחן מנהל‬
‫מסכם שנה‬
‫זיהוי הבנה שהשבר הוא חלק‬
‫מהשלם –‬
‫קיפולי ניר‬
‫זיהוי ‪ ,‬שיום קריאה‬
‫*פתיח של שיעור לשליטה‬
‫והבנה ‪ 2-5‬דקות‬
‫ספר משתלם‬
‫בטבעיים‬
‫אמצעי המחשה‬
‫משחקים‬
‫כרטיסי משחק‬
‫דפי משימות‬
‫מרכזי למידה‬
‫‪ 100%‬יישמו פתרון‬
‫תרגילים ויבינו את‬
‫המשימות‬
‫ניתוח מיפוי מבחן‬
‫מסכם‬
‫ישיבות לניתוח‬
‫ומסקנות מהתיעוד‬
‫לשנה הבאה‬
‫חקר נתונים‬
‫מיון נתונים והצגתם בטבלאות‬
‫מיון נתונים והצגתם‬
‫בדיאגראמה‬
‫תכונות – צירים‬
‫איתור פרטים מהדיאגראמות‬
‫‪10‬‬
‫בס"ד‬
‫תשע"ב‬
‫תוכנית לימודים במתמטיקה כיתה ג‬
‫‪2011 - 2012‬‬
‫לוז‬
‫פעילויות‬
‫נושא ‪ +‬תת נושאים‬
‫דרכי פעולה‬
‫משאבים‬
‫מדד ביצוע‬
‫מדד תוצאה‬
‫אלול תשרי‬
‫הכרת המספרים בתחום ה‪-‬‬
‫_‪ + 10000‬רענון מ‪-‬ב‬
‫התלמידים יתנסו‬
‫במצבי למידה מגוונים‬
‫ישוחחו ‪ ,‬יתרגלו‬
‫ויישמו משימות בכל‬
‫דרגות החשיבה )פיאזה‬
‫במליאה בקבוצות‬
‫ואישי המאפשר שיח‬
‫מתמטי סביב הנושא‬
‫הנלמד‬
‫‪ 5-7‬שעות‬
‫לימוד‬
‫‪ 100%‬מהתלמידים‬
‫ישלטו בנושא הכרת‬
‫המספרים וחיבור‬
‫וחיסור עם המרה‬
‫ברמה הבסיסית‬
‫תיעוד המעקב‬
‫אחר ביצוע‬
‫המשימות‬
‫מבחנים תוכנית‬
‫עבודה‬
‫‪ % 85‬ישלטו ברמה‬
‫הגבוהה‬
‫מבחן לאיתור‬
‫נקודות חוזק‬
‫ושיפור‬
‫ובהתאם הכנת‬
‫תוכנית‬
‫מבחן מנהל‬
‫תחילת שנה‬
‫ספטמבר‬
‫חשוון‬
‫אוקטובר‬
‫נובמבר‬
‫הבנת המבנה העשרוני‬
‫ההבדל בין ‪ -‬ערך הספרות‬
‫במספר ל‪-‬כמה יחידות ‪.....‬‬
‫תפקיד ה‪ 0-‬במספר‬
‫תכונות המספר ובניית‬
‫מספרים‪:‬‬
‫שם אחר למספר‬
‫רצפים ‪ ,‬סדרות ‪ ,‬השוואת‬
‫ציר מספרים ‪-‬‬
‫חיבור חיסור‬
‫בתחום ה‪+ 1000-‬‬
‫הבנת מושג ההמרה כשם אחר‬
‫למספר‬
‫השוואת פתרון תרגילים בשילוב‬
‫שאלות מילוליות‬
‫המללת תהליך הפתרון בעל פה‬
‫משוואות ואי שוויון אומדן תוצאות‬
‫בניית תרגילים ע"פ תכונות‬
‫*פתיח של שיעור‬
‫לשליטה והבנה ‪2-5‬‬
‫דקות‬
‫התלמידים יתנסו‬
‫במצבי למידה מגוונים‬
‫ישוחחו ‪ ,‬יתרגלו‬
‫ויישמו משימות בכל‬
‫דרגות החשיבה )פיאזה‬
‫*פתיח של שיעור‬
‫לשליטה והבנה ‪2-5‬‬
‫דקות‬
‫ספר משתלם‬
‫בטבעיים‬
‫אמצעי‬
‫המחשה‬
‫משחקים‬
‫דפי משימות‬
‫מרכזי למידה‬
‫כנ"ל‬
‫‪ 100%‬מהתלמידים‬
‫יתנסו בכל הפעילויות‬
‫‪ 85%‬ישלטו בפתרון‬
‫תרגילים עם המרה עד‬
‫סוף שנה‬
‫*שיפור של ‪5‬‬
‫נקודות בממוצע‬
‫הציון לעומת‬
‫הערכה הקודמת‬
‫‪ 15%‬ישלטו‬
‫בעזרת כרטיסי ניווט‬
‫ברמת ידע וזכירה‬
‫*דיונים במליאה בכל‬
‫שיעור כ‪ 15 -‬דקות‬
‫המאפשר שיח מתמטי‬
‫סביב הנושא הנלמד‬
‫‪11‬‬
‫בס"ד‬
‫תאריך‬
‫לו"ז‬
‫כסלו טבת‬
‫דצמבר‬
‫פעילות‬
‫נושא ‪ +‬תת נושאים‬
‫כפל‬
‫ביסוס כפולות ה‪ 0-‬עד ‪10 ,‬‬
‫שאלות מילוליות‬
‫פתרון תרגיל כפל עם נעלם כהכנה‬
‫לחילוק‬
‫הבנת המושג גדול פי ‪ ,‬קטן פי‬
‫בהשוואה לגדול‪ /‬קטן ב‪....‬‬
‫סימני התחלקות ‪10 ,5 ,2‬‬
‫דרכי פעולה‬
‫משאבים‬
‫מדדי ביצוע‬
‫מדד תוצאה‬
‫התלמידים יתנסו‬
‫במצבי למידה מגוונים‬
‫במליאה ‪ ,‬קבוצתי‬
‫אישי‬
‫*פתיח של שיעור‬
‫לשליטה והבנה ‪2-5‬‬
‫דקות בהתאם לתוכנית‬
‫שליטה‬
‫שעות הוראה‬
‫‪ .. 95%‬יבינו את‬
‫המושגים הגדלה‬
‫והקטנה פי ‪...‬‬
‫תיעוד המעקב‬
‫אחר ביצוע‬
‫המשימות‬
‫ספר משתלם‬
‫בטבעיים‬
‫אמצעי‬
‫המחשה‬
‫משחקים‬
‫מרכזי למידה‬
‫שבט‬
‫עד ו אדר‬
‫ינואר‬
‫פברואר‬
‫הגדלה והקטנה פי ‪....... 100 , 10‬‬
‫תרגילם עם נעלמים‬
‫הבנת הזזת הספרה ימינה או‬
‫שמאלה בהתאם לפעולה והוספת‬
‫ה‪ 0-‬בהתאם‬
‫הכרת המספרים בתחום ה‪-‬‬
‫‪100,000‬‬
‫המשך הבנת המבנה העשרוני‬
‫חיבור חיסור‬
‫בתחום ה‪+ 10000-‬‬
‫המשך הבנת מושג ההמרה‬
‫כשם אחר למספר‬
‫פתרון תרגילים במאונך ובמאוזן‬
‫שילוב שאלות מילוליות‬
‫המללת תהליך הפתרון בעל פה‬
‫פתרון משוואות ואי שוויון‬
‫אומדן תוצאות‬
‫במקביל‬
‫תרגול לוח הכפל‬
‫בעל פה ובכתב‬
‫*פתיח של שיעור‬
‫לשליטה והבנה ‪2-5‬‬
‫דקות בהתאם לתוכנית‬
‫שליטה‬
‫*דיונים במליאה בכל‬
‫שיעור בין ‪ 15‬ל‪20-‬‬
‫דקות המאפשר שיח‬
‫מתמטי סביב הנושא‬
‫הנלמד וקבוצות למידה‬
‫ואישי‬
‫‪ 5‬שעות הוראה‬
‫קבוצות לימוד‬
‫פרטניות‬
‫ספר משתלם‬
‫בטבעיים‬
‫אמצעי‬
‫המחשה‬
‫משחקים‬
‫מרכזי למידה‬
‫‪ 85%‬יפתרו תרגילים‬
‫ע"פ חוק הפילוג וכפל‬
‫מאונך בחד ספרתי‬
‫‪ 15%‬ישלטו ברמת ידע‬
‫וזכירה‬
‫‪ 100%‬מהתלמידים‬
‫יתנסו בכל הפעילויות‬
‫המשימות המגוונות‬
‫ומבחן שבו‬
‫צפויה עליה של‬
‫‪5%‬‬
‫מהתלמיד מתחת‬
‫לממוצע בהתאם‬
‫משימות במהלך‬
‫השיעור יכללו‬
‫מרכיבים ברמות‬
‫חשיבה שונים‬
‫‪ 90%‬ישלטו ויכירו את‬
‫המספרים ותכונותיהם‬
‫בתחום המאה אלף‬
‫‪ 10%‬ישלטו‬
‫ברמת ידע וזכירה‬
‫בעזרת מתווך‬
‫‪12‬‬
‫בס"ד‬
‫לו"ז‬
‫אדר ניסן‬
‫מרץ‬
‫אייר סיוון‬
‫אפריל מאי‬
‫פעילות נושא ‪ +‬תת נושאים‬
‫כפל וחילוק‬
‫פתרון תרגילים ע"פ חוק הפילוג‬
‫וכפל מאונך‬
‫ובעיות מילולית‬
‫הבנת החילוק כפעולה הפוכה‬
‫לכפל‬
‫פתרון תרגילי כפל עם נעלם‬
‫כהכנה לחילוק ‪,‬‬
‫ביסוס מושגי הקטנה והגדלה פי‬
‫חוקי הפעולה‬
‫פתרון תרגילי סדר פעולות ‪+‬‬
‫סוגריים בשילוב בעיות מילוליות‬
‫כפל וחילוק‬
‫משמעות השארית בתרגיל חילוק‬
‫חילוק ללא שארית ועם שארית‬
‫בתחום לוח הכפל‬
‫בעזרת חוק הפילוג‬
‫דרכי פעולה‬
‫כנ"ל‬
‫*פתיח של שיעור‬
‫לשליטה והבנה ‪2-5‬‬
‫דקות בהתאם לתוכנית‬
‫שליטה‬
‫*דיונים במליאה בכל‬
‫שיעור בין ‪ 15‬ל‪20-‬‬
‫דקות המאפשר שיח‬
‫מתמטי סביב הנושא‬
‫הנלמד קבוצות למידה‬
‫ואישי‬
‫כנ"ל‬
‫במקביל‬
‫יישום‬
‫חיבור חיסור‬
‫בשילוב שאלות‬
‫מילוליות‬
‫מבחן מנהל‬
‫סוף שנה‬
‫במקביל‬
‫סיפור חשבוני חיבור חיסור‬
‫משאבים‬
‫שעות הוראה‬
‫ספר משתלם‬
‫בטבעיים‬
‫אמצעי‬
‫המחשה‬
‫משחקים‬
‫מרכזי למידה‬
‫כנ"ל‬
‫מדדי ביצוע‬
‫מדד תוצאה‬
‫‪ 80%‬מהתלמידים‬
‫ישלטו בעובדות לוח‬
‫הכפל עד סוף שנה‬
‫יפתרו משימות עם‬
‫חוק הפילוג‬
‫מעקב אחר‬
‫ביצוע המשימות‬
‫מבחנים תוכנית‬
‫עבודה‬
‫‪ % 20‬מהתלמידים‬
‫יפתרו משימות ידע‬
‫וזכירה בעזרת כרטיסי‬
‫ניווט‬
‫‪ 70%‬יבינו את הקשר‬
‫בין כפל לחילוק‬
‫כפעולה הפוכה‬
‫‪ 85%‬ישלטו בפתרון‬
‫תרגילים במאונך עם‬
‫המרה‬
‫‪ 15%‬ישלטו בעזרת‬
‫מתווך‬
‫החודש יסיימו‬
‫המורים מבחן‬
‫שבו צפויה עליה‬
‫של ‪5%‬‬
‫מהתלמיד מתחת‬
‫לממוצע‬
‫פעם בשבוע‬
‫‪13‬‬
‫בס"ד‬
‫לו"ז‬
‫פעילות‬
‫נושאים‬
‫חקר נתונים‬
‫מ‪ -‬י"א סיוון‬
‫עד ט תמוז‬
‫יוני‬
‫מיון נתונים והצגתם בטבלאות‬
‫מיון נתונים והצגתם בדיאגראמה‬
‫תכונות – צירים‬
‫איתור פרטים מהדיאגראמות‬
‫שברים‬
‫הכרת חצי ‪,‬שליש רבע ‪.. .‬עד‬
‫העשירית‬
‫שיום זיהוי בעזרת אמצעי המחשה‬
‫חיבור שברים כהשלמה ל‪ 1‬שלם‬
‫בעזרת אמצעי המחשה‬
‫דרכי פעולה‬
‫משאבים‬
‫מדדי ביצוע‬
‫דרכי מעקב ובקרה‬
‫*פתיח של שיעור‬
‫לשליטה והבנה ‪2-5‬‬
‫דקות בהתאם לתוכנית‬
‫שליטה‬
‫‪ 5‬שעות הוראה‬
‫‪ 100 %‬מהתלמידים‬
‫יתנסו בכל הפעילויות‬
‫המשימות המגוונות‬
‫מעקב אחר ביצוע‬
‫המשימות‬
‫מבנים ותוכנית עבודה‬
‫*דיונים במליאה בכל‬
‫שיעור בין ‪ 15‬ל‪20-‬‬
‫דקות המאפשר שיח‬
‫מתמטי סביב הנושא‬
‫הנלמד‬
‫קבוצות לימוד‬
‫פרטניות‬
‫ספר משתלם‬
‫בטבעיים‬
‫אמצעי המחשה‬
‫משחקים‬
‫מרכזי למידה‬
‫‪ 85%‬יבינו מהי‬
‫דיאגראמה‬
‫ויסרטטו דיאגראמה‬
‫על פי נתונים‬
‫ישיבות לניתוח‬
‫ומסקנות מהתיעוד‬
‫לשנה הבאה‬
‫‪ 15%‬יצטרכו מורה‬
‫מתווך לפתרון‬
‫המשימות‬
‫*יישום במשימות‬
‫כתיבה‬
‫יישום חוקי החשבון במספרים שלמים‬
‫וביסוס נושאים בהתאם למיפויים‬
‫‪14‬‬
‫בס"ד‬
‫תוכנית לימודים במתמטיקה כיתה‬
‫לו"ז‬
‫אלול תשרי‬
‫ספטמבר‬
‫מבחן מנהל‬
‫תחילת שנה‬
‫ד‬
‫פעילות‬
‫נושא ‪ +‬תת נושאים‬
‫דרכי פעולה‬
‫משאבים‬
‫רענון מכיתה ג‬
‫הכרת המספרים בתחום‬
‫המיליון‬
‫התלמידים יתנסו‬
‫במצבי למידה ואמצעי‬
‫המחשה מגוונים‬
‫ישוחחו ‪ ,‬יתרגלו‬
‫ויישמו משימות‬
‫במליאה ‪ ,‬קבוצות‬
‫ואישי‬
‫*פתיח של שיעור‬
‫לשליטה והבנה ‪2-5‬‬
‫דקות‬
‫שעות הוראה‬
‫עבודה‬
‫זיהוי שיום ‪ +‬מחיי היום יום‬
‫ביסוס הבנת המבנה העשרוני‬
‫שמות שונים למספר‬
‫תכונות‪ +‬מספר ראשוני פריק‬
‫אומדן תוצאות‬
‫ישר מספרים‬
‫הצבת מספרים על ישר נתון‬
‫חיבור חיסור‬
‫תשרי ‪-‬‬
‫חשוון‬
‫אוקטובר‬
‫תשע"ב‬
‫פתרון תרגילים ‪ ,‬סיפור חשבוני‬
‫משוואות ואי שוויון‬
‫משימות עם נעלמים‬
‫בניית תרגילים ע"פ תכונות‬
‫כפל וחילוק עם שארית בתחום‬
‫לוח הכפל‬
‫*דיונים במליאה בכל‬
‫שיעור כ‪ 15 -‬דקות‬
‫המאפשר שיח מתמטי‬
‫סביב הנושא הנלמד‬
‫במקביל פתיח תרגול‬
‫בע"פ ובכתב לוח‬
‫הכפל וחיבור חיסור‬
‫מאות שלמים ‪....‬‬
‫*דיונים במליאה בכל‬
‫שיעור כ‪ 15 -‬דקות‬
‫המאפשר שיח מתמטי‬
‫סביב הנושא הנלמד‬
‫*יישום בכתב‬
‫ספר משתלם‬
‫בטבעיים‬
‫אמצעי‬
‫המחשה‬
‫משחקים‬
‫דפי משימות‬
‫‪2011 - 2012‬‬
‫מדדי ביצוע‬
‫מדד תוצאה‬
‫‪100%‬יחזרו ויתרגלו‬
‫הנושאים שנלמדו‬
‫בכיתה ג‬
‫החודש יסיימו‬
‫המורים מבחן‬
‫אבחון לאיתור‬
‫נקודת חוזק‬
‫ולשיפור והכנת‬
‫תוכנית עבודה‬
‫‪ 90%‬ישלטו בנושא‬
‫בהכרת המספרים‬
‫ופעולות חיבור חיסור‬
‫עד סוף שנה‬
‫מרכזי למידה‬
‫‪ 15%‬יצטרכו כרטיסי‬
‫ניווט לקראת שליטה‬
‫עד סוף שנה‬
‫כנ"ל‬
‫‪ 100%‬מהתלמידים‬
‫יתנסו בכל הפעילויות‬
‫המשימות המגוונות‬
‫המורים יסיימו‬
‫את תוכנית‬
‫לימוד לשיפור‬
‫והעמקה‬
‫בין ‪10%- % 20‬‬
‫מהתלמידים ישתתפו‬
‫בשיעור תגבור‬
‫במהלך השנה‬
‫‪100%‬יחשפו‬
‫למשימות ברמת‬
‫חשיבה שונות‬
‫‪15‬‬
‫בס"ד‬
‫לו"ז‬
‫פעילות‬
‫נושא ‪ +‬תת נושאים‬
‫כפל וחילוק‬
‫חשוון כסלו‬
‫נובמבר‬
‫כסלו טבת‬
‫דצמבר‬
‫סימני ההתחלקות‬
‫ב‪6 , 3 9 , 10 , 5 , 2-‬‬
‫זיהוי מספרים המתחלקים ב‪...-‬‬
‫פירוק לגורמים‬
‫כפל וחילוק בעשרות ‪ ,‬מאות‬
‫הבנת הזזת הספרה ימינה או‬
‫שמאלה בהתאם לפעולה והוספת‬
‫ה‪ 0-‬בהתאם ‪ ,‬שאלות מילוליות‬
‫פתרון תרגילי כפל בעזרת‬
‫חוק הפילוג הוראת כפל מאונך‬
‫חד בדו ובדו בדו ותלת ספרתי‪,‬‬
‫שאלות מילוליות‬
‫ביסוס והרחבת הידע‬
‫בחוקי סדר הפעולות‬
‫שאלות מילוליות‬
‫דרכי פעולה‬
‫משאבים‬
‫מדדי ביצוע‬
‫מדד תוצאה‬
‫התלמידים יתנסו‬
‫במצבי למידה מגוונים‬
‫מליאה‬
‫קבוצתי‬
‫יחידני‬
‫שעות הוראה‬
‫‪ 95%‬מהתלמידים‬
‫ישלטו בסימניי‬
‫התחלקות‬
‫המשך תיעוד‬
‫מעקב אחר‬
‫ביצוע המשימות‬
‫מבחנים‬
‫תוכנית עבודה‬
‫ישוחחו ‪ ,‬יתרגלו‬
‫ויישמו משימות בכל‬
‫דרגות החשיבה )פיאזה‬
‫(‬
‫מרכזי למידה‬
‫ישתמשו באמצעי‬
‫למידה מגוונים‬
‫וסביבתיים‬
‫במקביל‬
‫בשילוב‬
‫המשך כפל מאונך בדו ספרתי‬
‫חילוק ארוך‬
‫הבנת מהי חזקה‬
‫השוואת חזקות ‪ ,‬חוקי ה‪1 , 0-‬‬
‫חזקות ב‪10-‬‬
‫כתיב מספרים –מבנה עשרוני‬
‫ע"פ חזקות‬
‫פתרון משוואות ואי שוויון‬
‫ב‪ 4-‬פעולות חשבון אומדן ע"פ‬
‫תרגיל נתון‬
‫ספר משתלם‬
‫בטבעיים‬
‫אמצעי‬
‫המחשה‬
‫משחקים‬
‫התלמידים יחזרו‬
‫ויתרגלו נושאים‬
‫שנלמדו‬
‫חיבור חיסור‬
‫*פתיח של שיעור‬
‫לשליטה והבנה ‪2-5‬‬
‫דקות‬
‫*דיונים במליאה בכל‬
‫שיעור כ‪ 15 -‬דקות‬
‫המאפשר שיח מתמטי‬
‫סביב הנושא הנלמד‬
‫‪ 80%‬ישלטו בסדר‬
‫פעולות וכפל מאונך‬
‫מקוצר‬
‫‪ 20%‬יצטרכו מתווך‬
‫ניווט לפתרון‬
‫המשימות‬
‫החודש יסיימו‬
‫המורים ‪ 1‬מבחן‬
‫שבו צפויה‬
‫ש‪ 85%‬מהילדים‬
‫ישלטו בנושא‬
‫‪100%‬יפעילו את‬
‫המרכז הלימודי‬
‫כנ"ל‬
‫‪ 100%‬מהתלמידים‬
‫יתנסו בכל הפעילויות‬
‫המשימות המגוונות‬
‫‪ 80%‬ישלטו בנושא‬
‫בכפל וחילוק בעשרות‬
‫‪ ....‬עד סוף שנה‬
‫המשך התיעוד‬
‫ותוכנית‬
‫לשיפור‬
‫והעמקה‬
‫‪ 20%‬יצטרכו כרטיסי‬
‫ניווט לקראת שליטה‬
‫עד סוף שנה‬
‫‪ 90%‬ישלטו בנושא‬
‫מהי חזקות כתיב‬
‫והשוואה‬
‫‪16‬‬
‫בס"ד‬
‫לו"ז‬
‫טבת שבט‬
‫ינואר‬
‫מבחן מנהל‬
‫אמצע שנה‬
‫שלמים‬
‫שבט‬
‫אדר‬
‫פברואר‬
‫מרץ‬
‫פעילות‬
‫נושא ‪ +‬תת נושאים‬
‫דרכי פעולה‬
‫משאבים‬
‫מדדי ביצוע‬
‫מדד תוצאה‬
‫שברים פשוטים ‪.‬‬
‫התלמידים יתנסו‬
‫ישוחחו ‪ ,‬יתרגלו‬
‫ויישמו משימות בכל‬
‫דרגות החשיבה‬
‫)פיאזה (‬
‫ישתמשו באמצעי‬
‫למידה מגוונים‬
‫במליאה ‪ ,‬קבוצתי‬
‫ואישי‬
‫*פתיח של שיעור‬
‫לשליטה והבנה ‪2-5‬‬
‫דקות‬
‫שעות הוראה‬
‫‪ 99%‬מהתלמידים‬
‫ישלטו במשמעות‬
‫השבר ומושגים‬
‫ספר משתלם‬
‫בטבעיים‬
‫אמצעי‬
‫המחשה‬
‫משחקים‬
‫‪ 80%‬ישלטו בהשוואת‬
‫שברים ע"פ חוקים‬
‫תיעוד המעקב‬
‫אחר ביצוע‬
‫המשימות‬
‫מבחנים‬
‫תוכנית עבודה‬
‫הבנת משמעות השבר כחלק מ‪1-‬‬
‫שלם בצורות שונות ‪ +‬מושגים‬
‫הכרת השברים היסודיים ‪+‬אחרים ‪-‬‬
‫זיהויי ושיום בעזרת אמצעי המחשה‬
‫הכרת שברים קטן מ‪, 1-‬גדול מ‪1-‬‬
‫שלם ‪=,‬כתיבה‬
‫השוואת שברים יסודיים‬
‫השוואת שברים בעלי מכנה שווה‬
‫השוואת שברים בעלי מונה שווה‬
‫השוואה ל‪ 1‬שלם‬
‫שמות שונים לשבר – השוואה לחצי ‪,‬‬
‫רבע ‪-...‬חוקיות "‬
‫תרגום שבר גדול מ‪ 1-‬שלם למספר‬
‫מעורב ולהיפך‬
‫השבר כחלק מכמות שלמה‬
‫זיהוי שיום שברים שונים בעזרת‬
‫אמצעי המחשה כמות שלמה‬
‫הבנת פעולת הרחבה וצמצום‬
‫ככפל וחילוק ב‪ 1-‬שלם‬
‫שמות שונים לשבר באמצעות‬
‫הרחבה וצמצום‬
‫חיבור חיסור מכנים שווים‬
‫משמעות השבר כנקודה על ציר‬
‫מספרים‬
‫הבנה שיש מספרים בישר בין ‪ 0‬ל‪1-‬‬
‫במקביל‬
‫פתיח של שיעור‬
‫יישום נושאים‬
‫שנלמדו‬
‫מהלך השיעור‬
‫מתוכנן ועקבי‬
‫מרכזי למידה‬
‫כנ"ל‬
‫‪20%‬ישלטו בעזרת‬
‫מגדל שברים מתווך‬
‫‪ 100%‬מהמורים יעשו‬
‫שימוש מושכל באמצעי‬
‫ההמחשה‬
‫‪ 100%%‬מהתלמידים‬
‫יתנסו בכל הפעילויות‬
‫המשימות המגוונות‬
‫ישלטו במשמעות‬
‫השבר על ציר וחלק‬
‫מכמות‬
‫‪ 80%‬ישלטו בנושא‬
‫הרחבה וצמצום‬
‫השוואה‬
‫‪ 20%‬יצטרכו כרטיסי‬
‫ניווט לקראת שליטה‬
‫עד סוף שנה‬
‫החודש יסיימו‬
‫המורים ‪ 1‬מבחן‬
‫שבו שליטה של‬
‫‪ 80%‬בנושא‬
‫הנלמד שברים‬
‫החודש יסיימו‬
‫המורים ‪ 1‬מבחן‬
‫שבו צפויה עליה‬
‫בין ‪3%-5%‬‬
‫מהתלמיד‬
‫שישפרו את‬
‫הישגיהם בנושא‬
‫בנושא לעומת‬
‫מבחן הקודם‬
‫כתיבת והשלמת שברים על ציר‬
‫‪17‬‬
‫בס"ד‬
‫לו"ז‬
‫פעילות‬
‫נושא ‪ +‬תת נושאים‬
‫דרכי פעולה‬
‫משאבים‬
‫מדדי ביצוע‬
‫דרכי בקרה‬
‫חיבור חיסור שברים‬
‫*פתיח של שיעור‬
‫לשליטה והבנה ‪2-5‬‬
‫דקות לתרגול ‪ /‬אתר ‪/‬‬
‫בעיה‬
‫שעות הוראה‬
‫‪ 80%‬מהתלמידים‬
‫ישלטו בחיבור וחיסור‬
‫שברים‬
‫המשך המעקב‬
‫ספר משתלם‬
‫בטבעיים‬
‫אמצעי‬
‫המחשה‬
‫משחקים‬
‫‪ 20%‬יפתרו תרגילי‬
‫חיבור חיסור בעזרת‬
‫סרטוטים ומגדל‬
‫שברים‬
‫ב ניסן‬
‫אייר‬
‫אפריל מאי‬
‫הבנת המושג "מכנה המשותף‬
‫"בין שברים‬
‫חיבור חיסור שברים בעלי מכנה‬
‫שווה ‪ ,‬מוכלים ‪ ,‬זרים‬
‫שברים גדולים מ‪ 1-‬וקטנים מ‪1-‬‬
‫מבחן מנהל‬
‫סוף שנה‬
‫תרגילים עם נעלמים‬
‫סיוון תמוז‬
‫מספרים שלמים‬
‫ביסוס כתיבת מספר בעזרת חזקות‬
‫כפל מאונך דו בדו ספרתי‬
‫בשילוב שאלות מילוליות‬
‫אומדן תוצאות ע"פ תכונות‬
‫משמעות השארית – טבלאות‬
‫מספרים‬
‫חילוק עם שארית בתחום לוח‬
‫הכפל‬
‫חילוק ארוך )מחלק חד ספרתי (‬
‫*דיונים במליאה בכל‬
‫שיעור בין ‪20 – 15‬‬
‫דקות המאפשר שיח‬
‫מתמטי סביב הנושא‬
‫הנלמד קבוצות למידה‬
‫ואישי‬
‫*שיפור של ‪5‬‬
‫נקודות אצל‬
‫התלמיד מתחת‬
‫לממוצע לעומת‬
‫מבחנים קודמים‬
‫מרכזי למידה‬
‫* ישום בכתב‬
‫יוני‬
‫כנ"ל‬
‫כנ"ל‬
‫‪ 90%‬ישלטו בנושא‬
‫פעולות חיבור חיסור‬
‫כפל מאונך עד סוף‬
‫שנה‬
‫ישיבות לניתוח‬
‫ומסקנות‬
‫מהתיעוד‬
‫לשנה הבאה‬
‫‪ 10%‬יצטרכו כרטיסי‬
‫ניווט לקראת שליטה‬
‫עד סוף שנה‬
‫חילוק ארוך ‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫בס"ד‬
‫תוכנית לימודים במתמטיקה כיתה‬
‫לו"ז‬
‫אלול תשרי‬
‫ספטמבר‬
‫מבחן מנהל‬
‫תחילת שנה‬
‫פעילות‬
‫נושא ‪ +‬תת נושאים‬
‫ממוצע‬
‫‪+‬רענון מכיתה ד‬
‫משמעות מושג הממוצע בחיי היום‬
‫יום‬
‫שאלות חישוב הממוצע ‪,‬‬
‫תכונות הממוצע‬
‫פתרון משימות על פי נתוני הממוצע‬
‫‪ ,‬מס הפריטים וסכום הפריטים‬
‫חזרה על נשואי כיתה ג‬
‫מספרים שלמים ושברים פשוטים‬
‫חשוון‬
‫כסלו‬
‫אוקטובר‬
‫ה‬
‫תשע"ב‬
‫‪2011 - 2012‬‬
‫דרכי פעולה‬
‫משאבים‬
‫מדדי ביצוע‬
‫מדד תוצאה‬
‫*פתיח של שיעור‬
‫לשליטה והבנה ‪2-5‬‬
‫דקות לתרגול ‪ /‬אתר ‪/‬‬
‫בעיה‬
‫שעות הוראה‬
‫שבועיות‬
‫‪ 90%‬מהתלמידים‬
‫ישלטו בפתרון‬
‫משימות מציאת‬
‫הממוצע‬
‫תיעוד המעקב‬
‫אחר ביצוע‬
‫המשימות‬
‫מבחנים‬
‫תוכנית עבודה‬
‫*דיונים במליאה בכל‬
‫שיעור בין ‪20 – 15‬‬
‫דקות המאפשר שיח‬
‫מתמטי סביב הנושא‬
‫הנלמד‬
‫ספר משתלם‬
‫בטבעיים‬
‫אמצעי‬
‫המחשה‬
‫משחקים‬
‫‪100%‬יחזרו ויתרגלו‬
‫הנושאים שנלמדו‬
‫בכיתה ג‬
‫מרכזי למידה‬
‫‪20%-10%‬‬
‫מהתלמידים יקבלו‬
‫שיעורי תגבור‬
‫* ישום בכ‬
‫העמקת נושאי מספרים שלמים‬
‫כנ"ל‬
‫בפעולות חשבון‬
‫שאלות מילוליות‬
‫אומדן תוצאות‬
‫‪+‬התלמידים‬
‫ישוחחו ‪ ,‬יתרגלו‬
‫ויישמו משימות(‬
‫כנ"ל‬
‫‪ 90%‬ישלטו בנושא‬
‫בהכרת המספרים‬
‫ופעולות חיבור חיסור‬
‫עד סוף שנה‬
‫החודש יסיימו‬
‫המורים מבחן‬
‫אבחון לאיתור‬
‫הכשלים ונקודות‬
‫החוזק והכנת‬
‫תוכנית עבודה‬
‫המשך התיעוד‬
‫חקירת לוחות מספרים – השלמת‬
‫לוחות ע"פ עקרונות‬
‫‪19‬‬
‫בס"ד‬
‫לו"ז‬
‫כסלו טבת‬
‫נובמבר‬
‫דצמבר‬
‫פעילות‬
‫נושא ‪ +‬תת נושאים‬
‫דרכי פעולה‬
‫משאבים‬
‫מדדי ביצוע‬
‫מדד תוצאה‬
‫שברים פשוטים‬
‫*פתיח של שיעור‬
‫לשליטה והבנה ‪ 2-5‬דקות‬
‫לתרגול ‪ /‬אתר ‪ /‬בעיה‬
‫שעות הוראה‬
‫‪ 85%‬מהתלמידים‬
‫ישלטו בהשוואת‬
‫שברים‬
‫צמצום והרחבה‬
‫חיבור וחיסור‬
‫המשך התיעוד‬
‫המעקב‬
‫השוואה בין משמעויות השבר‬
‫הפשוט‬
‫השבר חלק מ‪ 1-‬שלם‬
‫חלק מכמות שלמה‬
‫נקודה על ציר מספרים‬
‫הרחבה וצמצום ככפל וחילוק ‪1‬‬
‫שלם‬
‫השוואת שברים בעזרת הרחבה‬
‫וצמצום‬
‫ביסוס הבנת מכנה משותף‬
‫חיבור חיסור‬
‫*דיונים במליאה בכל‬
‫שיעור בין ‪ 20 – 15‬דקות‬
‫המאפשר שיח מתמטי‬
‫סביב הנושא הנלמד‬
‫ספר משתלם‬
‫בטבעיים‬
‫אמצעי‬
‫המחשה‬
‫משחקים‬
‫‪ 15%‬ישלטו ברמת ידע‬
‫וזכירה עם מתווך‬
‫‪100%‬מהמורים‬
‫יערכו מבחנים‬
‫קטנים לאיתור‬
‫נקודות חוזק‬
‫ולשיפור‬
‫מרכזי למידה‬
‫קבוצות ‪ ,‬מליאה ואישי‬
‫פתרון משוואות ואי שיווין‬
‫טבת שבט‬
‫ינואר‬
‫מבחן מנהל‬
‫אמצע שנה‬
‫במקביל להמשך שברים‬
‫ביסוס הבנת מכנה משותף‬
‫חיבור חיסור‬
‫פתרון משוואות ואי שיווין‬
‫מספרים שלמים‬
‫ביסוס חיבור חיסור כפל וחילוק‬
‫בשילוב בעיות מילוליות‬
‫פתרון משוואות ואי שוויון‬
‫אומדן תוצאות ובניית תרגילים‬
‫ע"פ תכונות‬
‫כנ"ל‬
‫‪ 100%‬מהתלמידים‬
‫יתנסו בכל המשימות‬
‫ובכל רמות החשיבה‬
‫פעם בשבוע‬
‫כנ"ל‬
‫‪ 100%‬מהתלמידים‬
‫יתנסו בכל הפעילויות‬
‫המשימות המגוונות‬
‫‪ 90%‬ישלטו בנושא‬
‫מספרים שלמים חיבור‬
‫חיסור כפל ‪,‬חילוק עם‬
‫שארית וחילוק ארוך‬
‫החודש יסיימו‬
‫המורים מבחן‬
‫שבו כ‪% 5-‬‬
‫מהתלמידים‬
‫ישפרו את‬
‫הישגיהם בנושא‬
‫לעומת המבחנים‬
‫הקטנים‬
‫‪ 10%‬יצטרכו כרטיסי‬
‫ניווט לקראת שליטה‬
‫עד סוף שנה‬
‫‪20‬‬
‫בס"ד‬
‫לו"ז‬
‫שבט‬
‫אדר‬
‫פברואר‬
‫אדר ניסן‬
‫מרץ‬
‫פעילות‬
‫נושא ‪ +‬תת נושאים‬
‫מספרים עשרוניים‬
‫הכרת מבנה עשרוני של מספר‬
‫עשרוני בהסתמך על מספרים‬
‫שלמים היחס בין ערך ספרות‬
‫נקודה עשרונית –תפקידה‬
‫זיהוי שיום קריאה וכתיבה‬
‫הבנת משמעות האחוז‬
‫בהשוואה למספר עשרוני כשם‬
‫אחר מהו אחוז ?‬
‫השוואה > ‪ , = , < ,‬משמעות ה‪0-‬‬
‫בהשוואה‬
‫רצפים וסדרות עולות יורדות‬
‫עשרוניים על ציר מספרים‬
‫תרגום לשבר פשוט שמכנהו חזקה‬
‫של ‪ 10‬ולהיפך ‪. .‬‬
‫תרגום לשברים פשוטים –צמצום‬
‫מספרים עשרוניים‬
‫חיבור חיסור בשילוב שאלות‬
‫במאונך ‪ +‬אומדן תוצאות‬
‫פתרון משוואות ואי שוויון‬
‫דרכי פעולה‬
‫משאבים‬
‫מדדי ביצוע‬
‫מדד תוצאה‬
‫התלמידים יתנסו‬
‫במצבי למידה מגוונים‬
‫שוחחו ‪ ,‬יתרגלו ויישמו‬
‫משימות בכל דרגות‬
‫החשיבה במליאה‬
‫בקבוצה ואישי‬
‫שעות הוראה‬
‫‪ 90%‬מהתלמידים‬
‫ישלטו בהכרת‬
‫מספרים עשרוניים‬
‫בהשוואה ותרגום‬
‫לשבר פשוט ולהיפך‬
‫עד סוף שנה‬
‫המשך מעקב‬
‫אחר ביצוע‬
‫המשימות‬
‫מבחנים‬
‫ספר משתלם‬
‫בטבעיים‬
‫אמצעי‬
‫המחשה‬
‫משחקים‬
‫*פתיח של שיעור‬
‫לשליטה והבנה ‪2-5‬‬
‫דקות לתרגול ‪ /‬אתר ‪/‬‬
‫בעיה‬
‫מרכזי למידה‬
‫כנ"ל‬
‫כנ"ל‬
‫‪ 10%‬מהתלמידים‬
‫יצטרכו כרטיסי ניווט‬
‫ותיווך להבנת הנושא‬
‫‪ 100%‬מהמורים יעשו‬
‫שימוש מושכל באמצי‬
‫המחשה להוראת‬
‫הנושא‬
‫‪ 90%‬ישלטו בנושא‬
‫חיבור חיסור‬
‫‪ 10%‬יצטרכו כרטיסי‬
‫ניווט לקראת שליטה‬
‫עד סוף שנה‬
‫‪100%‬מהמורים‬
‫יערכו מבחנים‬
‫קטנים לאיתור‬
‫וביצוע הוראה‬
‫צפויה כל פעם‬
‫עליה של ‪5‬‬
‫נקודות בממוצע‬
‫‪100%‬מהמורים‬
‫יערכו מבחנים‬
‫קטנים לאיתור‬
‫נקודות חוזק‬
‫ושיפור‬
‫‪21‬‬
‫בס"ד‬
‫לו"ז‬
‫אייר סיוון‬
‫אפריל מאי‬
‫מבחן מנהל‬
‫סוף שנה‬
‫סיוון תמוז‬
‫יוני‬
‫פעילות‬
‫נושא ‪ +‬תת נושאים‬
‫המשך מספר עשרוני ושבר‬
‫פשוט והשוואה ל אחוז‬
‫הכרת האחוז בהשוואה למספר‬
‫עשרוני ומספר פשוט‬
‫זיהוי שיום כתיבה‬
‫האחוז בחיי היום יום שימוש‬
‫מספרים עשרוניים‬
‫הגדלה והקטנה פי ‪ 100 , 10‬של‬
‫מספר עשרוני בהשוואה למספר‬
‫שלם בטבלת מספרים‬
‫משמעות הזזת הספרות והנקודה‬
‫ביחס להגדלה והקטנה פי‬
‫חקר נתונים‬
‫איתור פרטים מדיאגראמות‬
‫וחישוב ממוצע על פי הדיאגראמה‬
‫יישום וביסוס נושאים על פי‬
‫המיפויים‬
‫דרכי פעולה‬
‫משאבים‬
‫מדדי ביצוע‬
‫מדד תוצאה‬
‫התלמידים יתנסו‬
‫במצבי למידה מגוונים‬
‫שוחחו ‪ ,‬יתרגלו ויישמו‬
‫משימות בכל דרגות‬
‫החשיבה במליאה‬
‫קבוצה ואישי‬
‫שעות הוראה‬
‫עבודה‬
‫‪ 90%‬מהתלמידים‬
‫ישלטו בהכרת האחוז‬
‫בהשוואה למספרים‬
‫עשרוניים ולשבר פשוט‬
‫ולהיפך‬
‫עד סוף שנה‬
‫מעקב אחר‬
‫ביצוע המשימות‬
‫מבחנים‬
‫*פתיח של שיעור‬
‫לשליטה והבנה ‪2-5‬‬
‫דקות לתרגול ‪ /‬אתר ‪/‬‬
‫בעיה‬
‫ספר משתלם‬
‫בטבעיים‬
‫אמצעי‬
‫המחשה‬
‫משחקים‬
‫‪ 10%‬מהתלמידים‬
‫יצטרכו כרטיסי ניווט‬
‫ותיווך להבנת הנושא‬
‫צפויה עליה של‬
‫‪ 7 – 5‬נקודות‬
‫בשיפור‬
‫ההישגים לעומת‬
‫מבחנים קודמים‬
‫של תלמידים‬
‫מתחת לממוצע‬
‫מרכזי למידה‬
‫* ישום בכתב‬
‫כנ"ל‬
‫*דיונים במליאה בכל‬
‫שיעור בין ‪20 – 15‬‬
‫דקות המאפשר שיח‬
‫מתמטי סביב הנושא‬
‫הנלמד‬
‫כנ"ל‬
‫‪ 100%‬מהתלמידים‬
‫יתנסו בכל הפעילויות‬
‫המשימות המגוונות‬
‫ישיבות לניתוח‬
‫ומסקנות‬
‫מהתיעוד‬
‫לשנה הבאה‬
‫‪22‬‬
‫בס"ד‬
‫תוכנית לימודים במתמטיקה כיתה ו‬
‫לו"ז‬
‫פעילות‬
‫נושא ‪ +‬תת נושאים‬
‫הכרת הגופים‬
‫אלול‬
‫מהו גוף ביחס למצולע ולקווים‬
‫שיום זיהוי ‪+‬מושגים מנסרות ‪,‬‬
‫פירמידות ‪ ,‬חרוט גליל‬
‫תכונות פאה קודקוד‬
‫פריסת גופים ‪,‬זיהוי גופים ע"פ פריסה‬
‫ספטמבר‬
‫מבחן מנהל‬
‫תחילת שנה‬
‫במקביל‬
‫תשע"ב‬
‫‪2011 - 2012‬‬
‫דרכי פעולה‬
‫משאבים‬
‫מדדי ביצוע‬
‫התלמידים יתנסו‬
‫ישוחחו ‪ ,‬יתרגלו‬
‫ויישמו משימות(‬
‫בקבוצות ואישי‬
‫שעות הוראה‬
‫‪ 100%‬מהתלמידים‬
‫ישלטו בהכרת הגופים‬
‫ספר משתלם‬
‫בטבעיים‬
‫אמצעי‬
‫המחשה‬
‫משחקים‬
‫‪ 100%‬מהתלמידים‬
‫יישמו את המשימות‬
‫בנושא‬
‫*פתיח של שיעור‬
‫לשליטה והבנה ‪2-5‬‬
‫דקות לתרגול ‪ /‬אתר ‪/‬‬
‫בעיה‬
‫חזרה ותרגול נושאי הלימוד בכיתה ה‬
‫מדד תוצאה‬
‫החודש יסיימו‬
‫המורים מבחן‬
‫אבחון לאיתור‬
‫הכשלים ונקודות‬
‫החוזק‬
‫והכנת תוכנית‬
‫עבודה‬
‫מרכזי למידה‬
‫*דיונים במליאה בכל‬
‫שיעור בין ‪20 – 15‬‬
‫דקות המאפשר שיח‬
‫מתמטי סביב הנושא‬
‫הנלמד‬
‫* ישום בכתב‬
‫שברים פשוטים‬
‫תשרי חשוון כפל שברים פשוטים במשמעות‬
‫אוקטובר‬
‫של פעמים שלם בשבר‬
‫נובמבר‬
‫כפל במשמעות של "חלק של "‬
‫שבר ‪ X‬שבר‬
‫שבר ‪ X‬מספר מעורב‬
‫מספר מעורב ‪ X‬מספר מעורב‬
‫בשילוב שאלות מילוליות‬
‫הבנת שכפל גם מקטין – לא מגדיל‬
‫כנ"ל‬
‫כנ"ל‬
‫‪ 90%‬ישלטו בנושא‬
‫בהכרת השברים‬
‫הפשוטים ופעולות‬
‫חיבור חיסור כפל‬
‫‪10%‬‬
‫יצטרכו כרטיסי‬
‫ניווט לקראת שליטה‬
‫עד סוף שנה‬
‫החודש יערכו‬
‫מבחנים קטנים‬
‫‪ 100%‬מהמורים‬
‫יישמו את תוכנית‬
‫העבודה‬
‫וימשיכו במעקב‬
‫‪23‬‬
‫בס"ד‬
‫לו"ז‬
‫כסלו טבת‬
‫דצמבר‬
‫ינואר‬
‫מבחן מנהל‬
‫אמצע שנה‬
‫שבט‬
‫פברואר‬
‫מרץ‬
‫פעילות‬
‫נושא ‪ +‬תת נושאים‬
‫שברים פשוטים‬
‫שאלות מילוליות מציאת חלק של‬
‫כמות מציאת החלק‬
‫ישר מספרים כתיבת מספר‬
‫פשוט ועשרוני על ישר –השוואה‬
‫היחס ‪:‬‬
‫משמעות היחס בין פריטים –כמות‬
‫כתיבה ‪,‬‬
‫צמצום יחסים – ערך נשאר שווה‬
‫פתרון שאלות חלוקת כמות לפי‬
‫יחס נתון‬
‫מספרים עשרוניים‬
‫הקטנה והגדלה פי ‪100 , 10‬‬
‫תרגום מידות עשרוניות‬
‫משקל וכסף על סמך הבנת פעולת‬
‫הקטנה והגדלה פי ‪........‬‬
‫כפל מאונך – על סמך מספר שלם‬
‫הקטנה פי בשילוב שאלות‬
‫מילוליות‬
‫פתרון שאלות חלק של כמות‬
‫ומציאת החלק‬
‫בהשוואה לשבר פשוט‬
‫דרכי פעולה‬
‫משאבים‬
‫מדדי ביצוע‬
‫מדד תוצאה‬
‫התלמידים יתנסו‬
‫ישוחחו ‪ ,‬יתרגלו‬
‫ויישמו משימות(‬
‫*פתיח של שיעור‬
‫לשליטה והבנה ‪2-5‬‬
‫דקות לתרגול ‪ /‬אתר ‪/‬‬
‫בעיה‬
‫שעות הוראה‬
‫‪ 85%‬מהתלמידים‬
‫ישלטו בכתיבת שברים‬
‫ומספרים עשרוניים על‬
‫ציר‬
‫מעקב אחר‬
‫ביצוע המשימות‬
‫מבחנים‬
‫*דיונים במליאה בכל‬
‫שיעור בין ‪20 – 15‬‬
‫דקות המאפשר שיח‬
‫מתמטי סביב הנושא‬
‫הנלמד‬
‫ספר משתלם‬
‫בטבעיים‬
‫אמצעי‬
‫המחשה‬
‫משחקים‬
‫מרכזי למידה‬
‫‪85%‬יבינו את מושג‬
‫היחס ויפתרו שאלות‬
‫במציאת כמות ע"פ‬
‫יחסים נתונים‬
‫‪ 15%‬יפתרו בעזרת‬
‫מתווך מורה‬
‫‪100%‬יישמו משימות‬
‫במבחן ברמות חשיבה‬
‫שונות‬
‫החודש יערכו‬
‫המורים מבחן‬
‫שבו צפויה עליה‬
‫של ‪ 5‬נקודות‬
‫שיפור בהישגים‬
‫לתלמידים‬
‫מתחת לממוצע‬
‫* ישום בכתב‬
‫כנ"ל‬
‫כנ"ל‬
‫‪ 100%‬מהתלמידים‬
‫יתנסו בכל הפעילויות‬
‫המשימות המגוונות‬
‫‪ 85%‬ישלטו בנושא‬
‫בהכרת המספרים‬
‫ופעולות חיבור חיסור‬
‫כפל הגדלה והקטנה פי‬
‫‪… 10‬על פי מידות עד‬
‫סוף שנה‬
‫החודש יערכו‬
‫המורים מבחנים‬
‫קטנים‬
‫המשך תיעוד‬
‫והפעלת תוכנית‬
‫לשיפור והעמקה‬
‫‪ 15%‬יצטרכו כרטיסי‬
‫ניווט לקראת שליטה‬
‫עד סוף שנה‬
‫‪24‬‬
‫בס"ד‬
‫לו"ז‬
‫פעילות‬
‫נושא ‪ +‬תת נושאים‬
‫אחוזים‬
‫אדר ניסן‬
‫אייר‬
‫אפריל מאי‬
‫מבחן סוף‬
‫שנה‬
‫סיוון תמוז‬
‫יוני‬
‫משמעות האחוז כמאית‬
‫האחוז בחיי היום יום – שימוש‬
‫ומשמעות‬
‫תרגום לשבר פשוט ומספר עשרוני‬
‫ולהיפך‬
‫השוואה בניהם‬
‫פתרון בעיות מציאת האחוז ‪,‬‬
‫מציאת החלק‬
‫מציאת כמות חלקית ע"פ האחוז‬
‫השוואה לפתרון שאלות בשברים‬
‫פשוטים ועשרוניים‬
‫בעיות הנחה והתייקרות‬
‫שברים פשוטים ומספרים‬
‫עשרוניים‬
‫פתרון תרגילי חילוק‬
‫בשילוב בעיות מילוליות‬
‫מספרים שלמים‬
‫‪ -‬בעיות הספק ותנועה‬
‫דרכי פעולה‬
‫משאבים‬
‫מדדי ביצוע‬
‫מדד תוצאה‬
‫התלמידים יתנסו‬
‫ישוחחו ‪ ,‬יתרגלו‬
‫ויישמו משימות(‬
‫בקבוצות ואישי‬
‫שעות הוראה‬
‫‪ 90%‬מהתלמידים‬
‫ישלטו בהבנת האחוז‬
‫והשוואה שבר פשוט‬
‫ולמספר עשרוני‬
‫‪ 10%‬עם מתווך‬
‫‪85%‬יישמו משימות‬
‫בפתרון שאלות‬
‫באחוזים‬
‫מעקב אחר‬
‫ביצוע המשימות‬
‫מבחנים‬
‫*פתיח של שיעור‬
‫לשליטה והבנה ‪2-5‬‬
‫דקות לתרגול ‪ /‬אתר ‪/‬‬
‫בעיה‬
‫ספר משתלם‬
‫בטבעיים‬
‫אמצעי‬
‫המחשה‬
‫משחקים‬
‫מרכזי למידה‬
‫‪ 15%‬יפתרו בעזרת‬
‫מתווך מורה‬
‫החודש יערכו‬
‫המורים מבחן‬
‫שבו צפויה עליה‬
‫של‪ 5-7‬נקודות‬
‫שיפור בממוצע‬
‫לעומת מבחנים‬
‫קודמים‬
‫* ישום בכתב‬
‫כנ"ל‬
‫*דיונים במליאה בכל‬
‫שיעור בין ‪20 – 15‬‬
‫דקות המאפשר שיח‬
‫מתמטי סביב הנושא‬
‫הנלמד‬
‫כנ"ל‬
‫‪ 100%‬מהתלמידים‬
‫יתנסו בכל הפעילויות‬
‫המשימות המגוונות‬
‫ישיבות לניתוח‬
‫ומסקנות‬
‫מהתיעוד‬
‫לשנה הבאה‬
‫הכנה לחטיבה‬
‫‪25‬‬
‫בס"ד‬
‫מטרות ויעדים‬
‫פיתוח יחס חיובי למתמטיקה‬
‫לפתח יחס חיובי למקצוע לשם הבניית הבטחון העצמי של התלמידים והאמונה ביכולות‬
‫המתמטיות שלהם ‪.‬‬
‫פיתוח ההבנה ‪ ,‬החשיבה והמיומנות המתמטית‬
‫לפתח ולהעמיק את הידע במקצוע ולהשתמש בידע הנרכש לבניית ידע חדש ‪.‬‬
‫להבין ולהמליל תהליכים מתמטיים ‪.‬‬
‫לפתח את החשיבה המתמטית ‪.‬‬
‫פיתוח תקשורת מתמטית‬
‫ללמד את התלמידים לנמק ולהסביר באופן מתמטי‪.‬‬
‫להעלות השערות ‪ ,‬לשוחח ולכתוב בשפה המתמטית ‪.‬‬
‫פיתוח העוצמה המתמטית‬
‫לאפשר לכל תלמיד להגיע להישגים ולטפח מצוינות בהתאם ליכולתו וקצבו האישי‪.‬‬
‫קידום ההישגים הלימודיים של התלמידים‬
‫‪26‬‬